Czym jest zabezpieczenie pożyczki?

Czym jest zabezpieczenie pożyczki

Pożyczając pieniądze w formie pożyczki pozabankowej lub prywatnej, warto pamiętać nie tylko o niezbędnych krokach, ale i dodatkowych możliwościach pozwalających uczynić tę transakcję pewniejszą. W przypadku pożyczania większych kwot pieniężnych, rozsądnym krokiem będzie zabezpieczenie pożyczki. Na czym ono polega?

Choć w ostatnich latach pojawiło się sporo narzędzi, które poprawiły bezpieczeństwo branży pożyczkowej, to jednak warto nie usypiać swojej czujności. Dzisiejsze pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe to w sporej większości zobowiązania bezpieczne i udzielane na dość klarownych warunkach. Istnieją jednak sytuacje, które mogą w przyszłości niespodziewanie skomplikować tę z pozoru łatwą transakcję.

Dla przede wszystkim własnego spokoju, warto poszukać informacji na temat środków pozwalających na zabezpieczenie umowy pożyczki. Jest to zalecane przez wielu ekspertów od rynku pożyczkowego szczególnie w przypadku pożyczania większych kwot. Te, coraz więcej pożyczkodawców chętnie oferuje swoim klientom.

Pożyczki bowiem dawno przestały opierać się już tylko na chwilówkach – dziś, uzyskanie kwoty rzędu 20 tysięcy złotych nie jest już niczym dziwnym w stosunku do rynku pozabankowego.

Zabezpieczenie pożyczki – korzyści

Do podstawowych korzyści z wybrania zabezpieczeń pożyczki, jakie zaraz wymienimy, należy udzielenie stronie pożyczającej gwarancji. Zapewniamy, że pożyczone pieniądze zwrócimy z dochowaniem wszelkich warunków umowy.

Chodzi oczywiście przede wszystkim o termin, pełną kwotę pożyczki, ewentualne odsetki i ustalone regularne raty. Wywiązanie się ze swoich obowiązków powoduje, że w przypadku np. potrzeby zaciągnięcia kolejnej pożyczki w danej firmie, klient ma mocną kartę przetargową.

Inna korzyść to często zabezpieczenie od konsekwencji na wypadek problemów ze spłatą zobowiązania. Konsumenci stosujący niektóre rodzaje zabezpieczeń mogą spać spokojnie w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych komplikacji.

Rodzaje zabezpieczenia pożyczek

Istnieje kilka popularnych i wartościowych sposobów na zabezpieczenie pożyczki. Wymienimy 5 najpopularniejszych sposobów na podjęcie się tej czynności przez konsumenta podczas zaciągania zobowiązania.

Rodzaje zabezpieczenia pożyczek

Poręczenie pożyczki

Poręczenie pożyczki, zwane też poręczeniem cywilnym, to nic innego, jak poproszenie o bycie gwarantem znanej konsumentowi osoby trzeciej. Pożyczkobiorca zwraca się z prośbą do bliskiego lub znajomego o podpisanie stosownej umowy.

Jej zapisy obowiązują gwaranta do przejęcia na siebie obowiązku spłaty pożyczki i ewentualnych odsetek w pełnej i terminowej formie, jeśli u pożyczającego pojawi się problem ze spłatą lub w ogóle nie będzie mógł się tego podjąć.

Poręczyciel ma oczywiście w dalszej perspektywie możliwość ubiegania się u pożyczkodawcy o zwrócenie mu kosztów, jakie musiał ponieść w przypadku przejęcia na siebie obowiązku spłaty pożyczki.

Co ciekawe, umowa nie musi być zawierana w formie pisemnej. Jednakże, aby uniknąć nieścisłości i niedopowiedzeń, warto taki dokument sporządzić. Istotne jest też wybrać na poręczyciela osobę ze stabilną sytuacją majątkową i o której sumienności konsument jest w pełni przekonany.

Ubezpieczenie pożyczki

Jest to dość klasyczna metoda, która pojawia się najczęściej w kontekście klasycznych pożyczek bankowych. Jednakże, można podjąć się ubezpieczenia także w kontekście pożyczek pozabankowych.

Polega to na wykupieniu usługi, która zabezpiecza kwestię spłaty pożyczki w przypadku np. utraty pracy, poniesienia wypadku odbierającego możliwość normalnego funkcjonowania lub śmierci. W przypadku śmierci, to firma ubezpieczeniowa ureguluje pożyczkę. W innych zdarzeniach, wsparcie będzie tylko częściowe. Udział tego wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji pożyczającego.

Jest to metoda kosztowna, jednak dająca pełną gwarancję w kwestii obowiązków co do pożyczkodawcy w przypadku niespodziewanych wydarzeń losowych w życiu.

Czytaj więcej o gwarancji bankowej….

ubezpieczenie pożyczki

Weksel

Zabezpieczenie pożyczki pod weksel to kolejna popularna metoda. Dotyczy ona tylko pożyczek udzielanych prywatnie, czyli poza sektorem klasycznych pożyczek. Weksel to papier wartościowy, którego zasady użytkowania reguluje prawo wekslowe.

Podpisanie weksla to zwyczajne zobowiązanie się do spłaty mogące być alternatywą lub dodatkowym zabezpieczeniem do umowy pożyczki. W przypadku opóźnień w spłacie, pożyczkodawca ma prawo wejść na drogę sądową i powołać się na weksel.

Zastaw

Często spotykanym sposobem na zabezpieczeniem pożyczki jest zastaw. Może on przyjąć dwie formy – zastaw rejestrowy i zastaw zwykły. Pierwsza metoda polega na zabezpieczeniu pożyczki na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych.

Pożyczający może zastawić różne przedmioty użytku codziennego (np. samochód, rower) i dalej je użytkować. Konieczne jest podpisanie umowy zastawniczej, a także dokonać wpis do rejestru zastawów, aby kwestia zastawu była jasna i udokumentowana.

Druga metoda polega z kolei na zabezpieczeniu pożyczki poprzez zastawienie rzeczy ruchomych. Najczęściej jest to samochód, pojazd dostawczy, ciężarówka, motocykl lub rower. W przypadku braku spłaty, przedmioty te są konfiskowane i przechodzą w posiadanie pożyczającego pieniądze.

Co ważne, w przeciwieństwie do zastawu rejonowego, pożyczający nie może korzystać z zastawionych przedmiotów na czas spłaty pożyczki.

Trzecią opcją pożyczek pod zastaw są pożyczki w lombardzie.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Jest to kolejna, nieco mniej standardowa forma na zabezpieczenie pożyczki. W przypadku podpisania chęci dobrowolnego poddania się egzekucji, pożyczkobiorca wyraża zgodę na prowadzenie dochodzenia mającego na celu wyegzekwowanie spłaty.

Powoduje to oszczędność czasu – nie jest konieczne wszczynanie postępowania sądowego. Jest jednak dużym ryzykiem dla pożyczkodawcy, który zgadzając się na opisywaną metodę, pozwala np. na prowadzenie egzekucji z jego majątku w przypadku braku spłaty.

Zawarcie takiego dobrowolnego zobowiązania na piśmie odbywa się w formie aktu notarialnego. Może to się odbyć na dwa sposoby. Pierwszy to nie podawanie dokładnej kwoty kary pieniężnej za niespłacanie pożyczki. Podaje się jedynie jej górną granice i zastrzega się zdarzenie, które pozwala na podjęcie się działań przez pożyczkodawcę. Jedyne, co pozostaje, to tylko podać termin, po którym pożyczający ma prawo wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności.

Druga metoda polega na nałożeniu na pożyczającego obowiązku spłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy określonych w dokumencie. Może to być samochód, może to być drogocenny przedmiot, może złoto, a może – nieruchomośc lub lokal. W przypadku takiego rodzaju aktu notarialnego, konieczne jest dokładne wyliczenie albo karnej kwoty pieniężnej, albo wartości wpisanych przedmiotów.

Hipoteka

Zabezpieczenie hipoteką to jedna z najpopularniejszych metod na zabezpieczenie pożyczki. Polega ona na ustanowieniu hipoteki na posiadaną przez pożyczkobiorcę nieruchomość.

Niestety, po wejściu w życie ustawy z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zabezpieczenie hipoteką nie jest już możliwe w kontekście pożyczek pozabankowych. Z tego względu, hipoteka nie może być już liczona jako sposób na zabezpieczenie pożyczki.

5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz