Wspólne konto bankowe dla dwojga

konto dla dwojga

Wspólne konto bankowe to dobre rozwiązanie nie tylko dla małżeństw. Równie dobrze mogą je otworzyć osoby ze sobą niespokrewnione. Czy możliwe jest przekształcenie konta wspólnego w rachunek indywidualny? Co dzieje się z pieniędzmi po śmierci jednego z właścicieli? Na te i wiele innych pytań, odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Wspólne konto dla par – na czym polega?

Konto dla pary to wspólny ROR, czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który przeznaczony jest dla małżeństw, par bez ślubu, lecz nie tylko. Konto dla dwojga możesz założyć też z innym członkiem rodziny (np. dziadkiem, wujkiem, siostrą), jak i z osobą, z którą nie łączy Cię żadne pokrewieństwo (np. przyjaciel, współlokator lub dobra znajoma).

Większość banków oferuje wspólne konto dla maksymalnie dwóch osób. Choć od tej reguły zdarzają się wyjątki. Na rynku odnajdziesz propozycje założenia rachunku dla trzech lub czterech osób czy nawet dowolnej liczby współposiadaczy.

Wspólne konto bankowe dla par bez ślubu działa na takich samych zasadach, jak klasyczne konto osobiste. Na dobrą sprawę, to z jakich usług będziesz korzystać razem z partnerem, zależy wyłącznie od wybranej oferty. Możesz więc:

 • dokonywać wpłat/wypłat środków z konta,
 • zlecać przelewy,
 • ustalać zlecenia, a także realizować polecenia zapłaty,
 • płacić kartą za zakupy, w tym zakupy internetowe,
 • korzystać z oferty oszczędnościowej i innych usług dołączonych do rachunku. Do wspólnej dyspozycji będą, np. konto oszczędnościowe czy lokata.

Jedynym ograniczeniem w posiadaniu konta wspólnego jest zaciągnięcie kredytu odnawialnego, czyli linii odnawialnej w ramach rachunku. Taka usługa wymaga podpisu obojga partnerów, ze względu na wspólną odpowiedzialność ponoszenia kosztów za spłatę zobowiązania.

Wspólne konto bankowe bez ślubu nie różni się w swoim przeznaczeniu od rachunku dla małżonków. W obu przypadkach, współwłaściciele mają równy i nieograniczony dostęp do zgromadzonych pieniędzy. Posiadają również własne karty płatnicze z indywidualnym numerem PIN.

Kto może założyć wspólne konto bankowe?

Jeśli chcesz założyć konto bankowe dla pary i korzystać ze wspólnego portfela ze swoją drugą połówką, to dokonasz tego, spełniając przed tym kilka prostych wymogów. Najważniejsze z nich to:

 • pełnoletność,
 • pełna zdolność do czynności prawnych.

Oznacza to, że współposiadaczem rachunku nie mogą być osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione. Co prawda, nieliczne banki zezwalają, by współwłaścicielem rachunku mógł zostać niepełnoletni, który ukończył 13. rok życia.

W takiej sytuacji, nastolatek otwiera konto wyłącznie ze swoim przedstawicielem ustawowym (np. rodzicem lub opiekunem prawnym). Warto mieć na uwadze fakt, że współwłaściciele muszą posiadać taki sam status dewizowy, a więc być rezydentami lub nierezydentami mającymi ten sam kraj rezydencji podatkowej.

Konto dla dwojga - umowy

Jak założyć konto dla dwojga?

Konto dla pary podobnie, jak standardowy rachunek osobisty może spełniać różne funkcje i zakładane jest w niemalże identyczny sposób. Różnica widoczna jest tylko w jednym aspekcie. Wspólne konto dla pary wymaga pojawienia się w oddziale banku wszystkich współwłaścicieli, którzy muszą złożyć odpowiednie podpisy na umowie o otwarcie rachunku bankowego.

Jednak istnieje również możliwość złożenia wniosku o konto wspólne przez internet. W takim przypadku, bank kolejno wymaga pojawienia się w placówce wszystkich współwłaścicieli bądź ewentualnie – ograniczy ich do podpisania umowy za pomocą kuriera.

Pamiętaj, że do podpisania umowy o konto bankowe dla par bez ślubu konieczny jest dokument potwierdzający tożsamość. Może być nim dowód osobisty lub paszport.

Jeśli rachunek wspólny zakłada para nierezydentów, niezbędna jest także ważna karta pobytu wydana przez polski organ administracji rządowej bądź aktualny paszport zagraniczny. W zależności od banku, procedury wnioskowania również mogą się między sobą różnić.

Wspólne konto bankowe możesz założyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to przekształcenie indywidualnego konta osobistego jednego z klientów na ROR wspólny (tzw. uwspólnienie). Z kolei drugi to otwarcie nowego wspólnego konta.

Ile kosztuje wspólne konto bankowe?

Na samym początku zwrócimy uwagę na to, że posiadanie jednego rachunku wspólnego zamiast dwóch indywidualnych – znacznie obniża koszty związane z jego prowadzeniem. Nie oznacza to jednak, że masz wszystko za darmo. Co do zasady, wszystko zależy od polityki banku, w którym wspólnie z partnerem zdecydujesz się na założenie konta.

Dość popularne jest zatem zwolnienie z jakichkolwiek opłat za spełnienie określonych wymogów, np. zrealizowanie określonej liczby transakcji kartą lub wpływu na rachunek. Co ważne, w ramach konta dla pary, musisz zwrócić uwagę na poszczególne elementy:

 • opłatę za obsługę debetowej karty płatniczej. Z tego względu, że każdy z partnerów posiada swoją własną kartę płatniczą, koszt obsługi za nią także naliczany jest oddzielnie. W efekcie czego, wspólnie z partnerem musisz pamiętać o wymaganych transakcjach, które zwalniają Was z dodatkowych opłat.
 • prowizję za prowadzenie wspólnego ROR-u. W tym przypadku, konto dla dwojga nie wpływa na podniesienie kosztów związanych z jego prowadzeniem. Wystarczy, że jedna strona spełni warunki aktywności, które zwalniają z opłaty miesięcznej za rachunek.
 • liczbę bezprowizyjnych bankomatów w Polsce i za granicą,
 • koszt za transakcje i polecenia zapłaty dokonywane przez internet i w oddziałach banku.

Podsumowując, spora konkurencja na rynku bankowym sprawia, że konto dla dwojga może być całkowicie darmowe. Pamiętaj tylko, że głównym wymogiem jest spełnienie określonych warunków stawianych przez bank.

Wspólne konto a uprawnienia współwłaścicieli

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, każdy ze współposiadaczy konta dla pary, ma równy i nieograniczony dostęp do zgromadzonych na nim środków. W praktyce oznacza to, że współwłaściciele mogą samodzielnie zarządzać rachunkiem oraz realizować prawie wszystkie operacje bankowe, czyli:

 • wpłacać/wypłacać pieniądze,
 • dokonywać płatności internetowych,
 • płacić kartą za zakupy,
 • skonfigurować indywidualnie system transakcyjny banku, np. ustalić przelewy stałe, wybrać metodę autoryzacji transakcji czy indywidualną listę odbiorców,
 • wnioskować o niektóre produkty bankowe, np. lokatę, konto walutowe, konto maklerskie,
 • wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie i podjąć wszystkie środki znajdujące się na rachunku. Warunki prowadzenia kont wspólnych nie przewidują ograniczenia uprawnień jednego z posiadaczy! Dlatego jeden ze współwłaścicieli ma prawo wypowiedzieć umowę i zabrać z konta wszystkie środki w wybranym przez siebie czasie. Jedynym rozwiązaniem, które skutecznie może uniemożliwić taką dyspozycję jest złożenie w banku, prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie dysponowania rachunkiem wspólnym.
wspólne prowadzenie konta bankowego

Kiedy wymagana jest zgoda obu współwłaścicieli?

Posiadacze konta dla dwojga dysponują nim prawie bez żadnych ograniczeń. Piszemy prawie, bo są pewne transakcje bankowe, które wymagają zgody obojga partnerów. Jednak zasady odnoszące się do konkretnych dyspozycji, znów zależą od konkretnego banku. W większości, instytucje żądają zgody obu właścicieli konta w takich sytuacjach, jak:

 • powołanie i odwołanie pełnomocnika do konta wraz z modyfikacją jego uprawnień,
 • przekształcenie umowy wspólnej w indywidualną,
 • złożenie wniosku i podpisanie umowy o tzw. kredyt odnawialny,
 • przeniesienie rachunku wspólnego do innego banku,
 • zamknięcie konta.

Wśród konkurencyjnych ofert na rynku dostępne są też i takie banki, które zezwalają, by tego typu dyspozycje mógł wydawać jeden ze współwłaścicieli, bez konieczności uzyskania zgody drugiego.

Co dzieje się z kontem po śmierci współwłaściciela

Współwłaściciele rachunku wspólnego nie będą mogli – choćby bardzo tego chcieli, skorzystać z usługi zwanej “Dyspozycją wkładem na wypadek śmierci”. Taki zapis dostępny jest wyłącznie podczas zawierania umowy o osobiste konto bankowe.

Dlatego, jeśli dojdzie do dość nieprzyjemnej sytuacji, jaką jest nagła śmierć jednego ze współposiadaczy, to wypłaty środków z tytułu kosztów pogrzebu ze wspólnego konta dokonasz pod jednym warunkiem. Jako żyjący partner musisz przedstawić rachunki potwierdzające wysokość wszelkich wydatków związanych z pogrzebem.

W przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli, banki stosują różne podejścia.

 • Możesz spotkać się z sytuacją, w której instytucja zablokuje na koncie połowę środków aż do zakończenia postępowania sądowego.
 • Inne rozwiązują umowę o konto dla dwojga albo przekształcają rachunek wspólny w indywidualny. Wówczas środki dostępne na rachunku dzielone są między żyjącego partnera a spadkobierców.
 • Natomiast niektóre banki są zdania, że pieniądze na koncie dla pary w równym stopniu należą do obojga partnerów. Dlatego w umowach o prowadzenie rachunku wspólnego zaznaczają, że żyjący posiadacz ma pełne prawo do całości zgromadzonego majątku.

Wspólne konto bez ślubu przekształcisz w konto osobiste dopiero po okazaniu aktu zgonu i usunięciu danych współwłaściciela!

Wspólne konto bankowe bez ślubu a zajęcie komornicze

Każdy rachunek bankowy (za wyjątkiem rachunku powierniczego) może stać się przedmiotem egzekucji komorniczej. Wystarczy więc, aby jeden z właścicieli konta był dłużnikiem objętym postępowaniem komorniczym a konto wspólne może zostać zajęte. Na szczęście, w takiej sytuacji drugiemu właścicielowi przysługują środki ochrony, z których warto jak najszybciej skorzystać.

Przede wszystkim należy wystąpić o zwolnienie spod egzekucji środków, które nie wchodzą w skład majątku osobistego dłużnika, nie pochodzą też z jego wynagrodzenia o pracę czy dochodów uzyskanych z jego praw autorskich i innych praw twórcy.

Taki dokument należy przekazać komornikowi w ciągu 7 dni od dokonania zajęcia. Wówczas ma on obowiązek zwolnić spod egzekucji środki, które są własnością drugiego współwłaściciela.

Czy wiesz, że tryb postępowania jest skuteczny wyłącznie wtedy, gdy partnerzy konta nie są małżeństwem? W przypadku małżonków, komornik ma prawo prowadzić egzekucję z całości rachunku (o ile otrzyma tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko obojgu właścicielom konta). Faktycznie, i w takiej sytuacji można wytoczyć powództwo o zwolnienie części majątku spod egzekucji. Wymaga to jednak dużego zaangażowania czasowego i finansowego.

Wady i zalety wspólnego konta bankowego

Zalety:

Wspólny rachunek w banku, wspólne finanse i w końcu wspólne życie – to dla wielu związków gwarant łączącego ich uczucia i dowód zaufania do drugiej połówki. Oto najważniejsze zalety, które płyną z posiadania wspólnego konta bankowego.

 • Bardziej przejrzyste zarządzanie domowym budżetem. Jeden ROR zamiast kilku oddzielnych pozwala na lepszą kontrolę wydatków. Wspiera też konsekwentne budowanie wspólnych celów i oszczędzanie środków, aby je zrealizować.
 • Lepsza zdolność kredytowa. Para wspólnie starająca się o kredyt hipoteczny i mająca rachunek wspólny, postrzegana jest jako wiarygodna finansowo. Dzięki czemu możesz otrzymać korzystniejszą ofertę hipoteki niż w przypadku indywidualnego wniosku o kredyt.
 • Płynne rozporządzanie stałymi płatnościami. Wspólne konto bankowe sprawdzi się, gdy jeden z partnerów zapomina o comiesięcznych płatnościach bądź nie orientuje się w produktach bankowych. Wówczas jeden ze współposiadaczy może przejąć rolę strażnika domowych finansów i sprawniej zarządzać oszczędnościami.
 • Wzajemne zaufanie. Konto dla dwojga to doskonała okazja do zacieśnienia relacji partnerskich. A to jest oznaką nie tylko dużego zaufania w sferze uczuciowej, ale i finansowej.
 • Dostęp do atrakcyjnych produktów bankowych. Wynagrodzenie obojga partnerów wpływające na jeden rachunek, to szansa na wysoki kredyt gotówkowy czy atrakcyjny kredyt odnawialny.
 • Rezygnacja z konta wspólnego w dowolnej chwili. Każdy z partnerów ma prawo zrezygnować z rachunku w wybranym czasie. W tym celu może wypowiedzieć umowę i założyć konto osobiste, niezależne od partnera.

Wady konta dla par:

Koniec końców, konto dla pary to nie tylko same korzyści. Będąc obiektywnym, musimy również zwrócić uwagę na jego najważniejsze wady.

 • Duże ryzyko braku dostępu do wszystkich środków. W przypadku awarii banku lub przerwy technicznej, współwłaściciele niemający żadnego innego rachunku, mogą zostać pozbawieni wszystkich oszczędności.
 • Ryzyko spłaty nie swoich długów. Gdy jedna ze stron jest lekkomyślna i rozrzutna, drugi partner może zostać zmuszony do niespłacania swoich długów, np. gdy druga połówka uruchomi limit debetowy, wykorzysta go i nie spłaci, druga zobowiązana jest do jego spłaty.. Co więcej, może zostać pozbawiona wszystkich środków, gdy partner wybierze wszystkie pieniądze z banku bez jego zgody.
 • Kość niezgody. Szczególnie, gdy jedna ze stron dużo wydaje lub nie chce tłumaczyć się ze swoich wydatków a druga oszczędza, sprawując przy tym przesadną kontrolę.
 • Utrata poczucia niezależności finansowej. Dlatego warto przemyśleć system 2+1, czyli dwa konta osobiste i jedno wspólne konto przeznaczone na prowadzenie domowego budżetu. Dzięki temu zachowasz harmonię między niezależnością finansową a koniecznością dzielenia się wydatkami.

Wspólne konto może ułatwić życie, ale i wpędzić w finansowe zależności. Dlatego decyzja o założeniu wspólnego rachunku bankowego powinna być dokładnie przemyślana. Weź również pod uwagę to, że ta sama kwestia w różnych bankach może być inaczej postrzegana. Aby zatem uniknąć rozczarowań, przed podpisaniem umowy z bankiem ustal wszystkie kluczowe dla Ciebie i partnera szczegóły.

Źródło:

1. Artykuł aleBank.pl „Finanse w związku: wspólne konto bankowe przydatne przy kredycie hipotecznym”

4/5 - (6 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz