Wniosek o umorzenie odsetek – jak napisać i co warto wiedzieć? Wzór

Wniosek o umorzenie odsetek

To, że zadłużanie się momentami jest niekorzystne – chyba nie trzeba udowadniać. Dług potrafi skutecznie drenować portfel osób, które mają problemy finansowe z terminowym uregulowaniem zobowiązania. Dlatego w momencie, gdy pożyczka nie została spłacona w całości możesz napisać do wierzyciela, wniosek o umorzenie odsetek karnych. Jak prawidłowo sporządzić wzór pisma?

Trudno spłacać, gdy życie zaskakuje

Aż 29 proc. Polaków przynajmniej raz w życiu miało problem z terminową spłatą zobowiązań. Najczęstszym rozwiązaniem na wyzbycie się kłopotów jest przesunięcie spłaty na późniejszy termin. Taką zasadę wyznaje 1/3 z nich, z kolei 31 proc. zaciska pasa, by mieć z czego uregulować zobowiązanie.

Co czwarta osoba ratuje się szybką pożyczką u rodziny i znajomych, a co piąta w tym celu podejmuje pracę dorywczą. Popularną formą jest również wybór pożyczki dla zadłużonych. Taki obraz polskich płatników wyłania się z najnowszego badania, przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów.

Problemy ze spłatą zobowiązań występują z kilku przyczyn. U 1/3 badanych pojawiają się nieplanowane wydatki, jak naprawa auta czy sprzętu domowego. 17 proc. osób potwierdza, że po prostu wydało za dużo na gadżety, które akurat musiało kupić.

Dla ¼ źródłem problemów finansowych jest utrata pracy bądź zmniejszenie pensji. To dość zaskakujący wniosek – biorąc pod uwagę, że praca szuka człowieka, a nie odwrotnie. Jednocześnie badanie obnażyło niefrasobliwość polskich konsumentów – bo aż 17 proc. przyznało, że zaciągając pożyczkę: “jakoś to będzie”. 

A niemal, co 10. osoba wydawała pieniądze lekką ręką – zupełnie nie bacząc na to, na ile może pozwolić sobie w danym miesiącu. Co gorsza – 3 proc. z nich reguluje różne zobowiązania tylko wtedy, kiedy im pasuje – a 4 proc. badanych celowo nie spłaca długu i czeka na ostateczne wezwanie do zapłaty1.

To droga donikąd, bo narastające z każdym dniem zobowiązania “pogłębiają” problem i zamiast pożyczki na tysiąc złotych – dłużnik ma do oddania ponad trzy tysiące. Aby zapobiec dalszym konsekwencjom warto, jak najszybciej złożyć pismo do wierzyciela o umorzenie odsetek.

Odsetki – czym są?

Zaciągnięcie pożyczki zawsze wiąże się z koniecznością jej terminowego uregulowania. I choć w wielu firmach pozabankowych, pierwsza pożyczka jest za darmo, to za każdą kolejną trzeba już zapłacić.

Dlatego za opóźnienia w terminowej spłacie, pożyczkodawca może nałożyć odsetki karne, czyli “odsetki ustawowe za opóźnienie”, które w praktyce oblicza się w skali procentowej. Są one rodzajem zadośćuczynienia dla wierzyciela, który nadal oczekuje na całkowitą spłatę zadłużenia. 

Gwarantowane na podstawie, art. 481 Kodeksu cywilnego2, ustalane są na podstawie wysokości zaległej sumy oraz czasu opóźnienia.  Co ciekawe – przepisy jasno określają maksymalną wysokość odsetek ustawowych. W praktyce oznacza to, że firma pożyczkowa nie może naliczyć wyższych odsetek karnych niż przewiduje to ustawa.

Od kiedy nalicza się odsetki ustawowe?  Nalicza się je od pierwszego dnia, po upływie terminu płatności. Natomiast za termin kończący okres naliczania uznaje się dzień, w którym spłacono zadłużenie.

Czytaj także: Czy pożyczka musi być oprocentowana? Sprawdź, co mówi prawo!

Odsetki karne a odsetki kapitałowe

Przy spłacie pożyczek istnieją dwa rodzaje odsetek ustawowych, które nalicza się w kompletnie innych okolicznościach. Są to:

 • Odsetki za opóźnienie – płaci się w przypadku nieuregulowania na czas całości lub części długu. W 2019 roku, stawka odsetek karnych – jeśli w umowie nie wskazano inaczej, równa się 7 proc. z tą uwagą, że ich wysokość nie może przekroczyć 14 proc.,
 • Odsetki kapitałowe – jak sama nazwa wskazuje naliczane są od pożyczonego kapitału i mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej bądź ustawy czy orzeczenia sądu lub innego organu decyzyjnego! Dlatego wszystkie pożyczki – oprócz pierwszych darmowych mają doliczane do kwoty:
  • odpowiedni procent od zobowiązania w skali roku,
  • prowizję pożyczkodawcy, za zrealizowanie umowy oraz inne usługi,
  • inne koszty – np. ubezpieczenie pożyczki.

W 2019 roku, wysokość odsetek kapitałowych, gdy w umowie nie ustalono inaczej, wynosi 5 proc., a ich maksymalna stawka nie może być większa niż 10 proc.

Umorzenie odsetek – co warto wiedzieć?

Zdarza się więc bardzo często, że odsetki karne lub kapitałowe są niemożliwe do spłacenia. Dlatego, jeśli ich wysokość narosła na pokaźną sumę to warto napisać podanie o umorzenie odsetek wobec wierzyciela. Jest to bardzo podobny dokument do uzasadnienia o spłatę ratalną zadłużenia.

Jednak, aby wniosek miał szansę na pozytywną weryfikację – należy udowodnić wierzycielowi kluczową kwestię – że zawiera argumenty, które uzasadnione są ważnym interesem płatnika lub interesem publicznym. Głównym powodem może być więc, np. niespodziewana choroba, utrata pracy bądź inne zdarzenie losowe, jak pożar, które należy szczegółowo udowodnić.

Warto również wiedzieć, że składając pismo do wierzyciela – nie ma się pewności, że zostanie ono pozytywnie rozpatrzone. W tym zakresie przepisy prawne dają pożyczkodawcom duże pole do manewru i wszystko zależy od jego dobrej woli. Nie mniej jednak – przy odpowiednich dowodach możliwe jest przyznanie ulgi.

Jak napisać wniosek o umorzenie odsetek?

Prawidłowo i odpowiednio sporządzony wniosek musi odnosić się do indywidualnych przeżyć klienta. Warto wzorować się na tych zaczerpniętych z Internetu – jednak w oczach pożyczkodawcy – to ten samodzielnie przygotowany jest bardziej wiarygodny i skuteczny, przy wnioskowaniu o umorzenie. Co musi zawierać prawidłowo złożone pismo?

 • Dane personalne dłużnika – imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, a także opcjonalnie e-mail,
 • Dane firmy pożyczkowej – adres, przy którym mieści się siedziba instytucji,
 • Wskazanie rodzaju wnioskowanego umorzenia – czyli częściowe lub całościowe umorzenie odsetek za zwłokę,
 • Określenie stosunku prawnego, z którego wynika zadłużenie wraz z odsetkami – np. umowa pożyczki na 3 tys. na 2 miesiące,
 • Dokładną kwotę istniejącego zadłużenia,
 • Uzasadnienie wniosku istotnym argumentem, który może skłonić pożyczkodawcę do umorzenia odsetek – np. utrata pracy, niezdolność do podjęcia zatrudnienia, wypadek, choroba, śmierć bliskiej osoby, trudna sytuacja materialna lub inne zdarzenia losowe,
 • Załączniki – czyli wszystkie dowody potwierdzające słuszność wspomnianych argumentów. Mogą to być: wyciągi z konta bankowego potwierdzające trudną sytuację finansową, zaświadczenie o stopniu niezdolności do pracy lub inne zaświadczenie lekarskie lub odcinek renty/emerytury. Im więcej dowodów, tym lepiej!
 • Zapewnienie o terminowej spłacie pozostałych rat lub rozpoczęcie negocjacji, co do nowych warunków spłaty zadłużenia – w ten sposób dłużnik wykazuje motywację, dobrą wolę oraz chęci nawiązania współpracy z firmą pożyczkową,
 • Prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosku,
 • Czytelny podpis wnioskującego.

Poniżej znajdziecie darmowy wzór pdf do pobrania:

POBIERZ -> WNIOSEK O UMORZENIE ODSETEK

Jak złożyć wniosek o umorzenie?

Można złożyć go na dwa sposoby – osobiście w Biurze Obsługi Klienta danej firmy pożyczkowej bądź listownie – najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu, płatnik ma pewność, że prośba o umorzenie dotarła do adresata. Ponadto stanowi też dowód chęci porozumienia z wierzycielem.

Ile czeka się na decyzję o przyznaniu ulgi?

Zarówno w momencie akceptacji, jak i odrzucenia wniosku – firma pożyczkowa ma obowiązek odpisania dłużnikowi. Z tym, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Dlatego, jedni mogą otrzymać odpowiedź w ciągu kilku dni. Z kolei drudzy mogą czekać na to kilka tygodni.

Niemniej jednak, odpowiedź musi pojawić się maksymalnie do dwóch miesięcy – w przypadku sytuacji bardziej skomplikowanych.

Zwrot wniosku o umorzenie długu – co robić?

Czasem zdarzyć się może, że pożyczkodawca dopatrzy się różnych niedociągnięć lub brakujących danych. Wówczas – odsyła wniosek z powrotem do dłużnika, który w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma, musi uzupełnić dokument o niezbędne informacje.

A co, gdy wniosek został odrzucony? Taką możliwość należy brać pod uwagę, bo nie zawsze wierzyciel może i chce anulować odsetki. Co w takie sytuacji zrobić?

Osoby, które pomimo podania konkretnych dowodów, czują się pokrzywdzone decyzją – mogą zwrócić się o pomoc do rzecznika finansowego. Przeanalizuje on dokładnie całą sprawę i wskaże, czy dłużnik posiada jakąkolwiek szansę na ponowne – pozytywne rozpatrzenie podania.

Innymi możliwościami, nad którymi warto pochylić uwagę: jest opcja polubownego porozumienia z pożyczkodawcą.

Płatnik ma prawo ubiegać się o możliwość odroczenia płatności, a także rozłożenia długu na bardziej przystępne raty. Może też skorzystać z rolowania pożyczki czy konsolidacji długów – a więc połączenia wszystkich długów w jedną ratę, która spłacana będzie na bardziej dogodnych warunkach.

Czytaj także: Umorzenie długu – Kiedy następuje i czy to możliwe?

Odsetki karne – jak ich uniknąć?

Najprostszym sposobem na uniknięcie przykrych konsekwencji jest zatem terminowość w spłacie rat, a także dążenie do polubownego rozwiązania niezręcznej sytuacji. Dzięki temu, wierzyciel odbierze takie działanie za chęci rozwikłania trudnej sytuacji. A przede wszystkim stanowi to sporą szansę wyjścia z problemu zadłużeniowego. 

Czytaj także: Kiedy przedawnia się chwilówka? Sprawdź, o czym warto pamiętać!

1. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2019/Dlugi-z-odroczonym-terminem-platnosci

2. https://www.arslege.pl/odsetki-za-opoznienie-w-spelnianiu-swiadczen-pienieznych/k9/a5019/

4.5/5 - (6 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz