Wniosek o uchylenie mandatu – jak napisać? Wzór

Wniosek o uchylenie mandatu

Powszechna świadomość na temat problemów, jakie wiążą się z mandatami, jest raczej duża. Pomimo tego, każdego dnia setki osób spotykają się z tego typu karą za złamanie różnych przepisów lub regulaminów. Niekiedy jednak uzasadnienie wlepienia mandatu może budzić wątpliwości. Jeżeli jesteśmy przekonani o swoich racjach, warto sporządzić wniosek o uchylenie mandatu.

Podczas codziennej rutyny bardzo często towarzyszy pośpiech, który może wprowadzić w poważne kłopoty. W tego powodu można np. zapomnieć wziąć ze sobą dokumenty, zgubić bilet miesięczny, przejść na czerwonym świetle, przekroczyć prędkość samochodem i wiele innych. W takich okolicznościach, kompetentne osoby do strzeżenia porządku okazują się jednak bezlitosne.

Nie przykuwając większej uwagi do choćby najszczerszych tłumaczeń, wspomniane przykładowe sytuacje zazwyczaj kończą się na finansowej karze. W zależności od tego, jakie zasady, które zobowiązani byliśmy przestrzegać, zostały złamane, mówić można o mandacie karnym lub wezwaniu do zapłaty. Bywa, że z zabiegania i chęci jak najszybszego kontynuowania np. podróży do pracy, wiele osób decyduje się na pośpieszne przyjęcie kwitku z mandatem.

Mandat – nasza wina nie zawsze jest taka oczywista

Dopiero gdy emocje opadną często okazuje się, że podjęta pod impulsem lub z chęci „świętego spokoju” decyzja o przyjęciu kary bez większej polemiki – była błędna. Przyczyny są różne. Osoba wystawiająca karę może dopuścić się niedopatrzenia, np. bagatelizując wątpliwości co do zasadności kary. Może ona też, pechowo, jej nie dostrzec, zjawiając się w złym miejscu w złym czasie – np. gdy czerwone światło na przejściu dla pieszych przed sekundą przestało mrugać lub gdy kasownik w autobusie się zaciął.

Możliwe są też sytuacje, gdy kara w ogóle jest bezzasadna z powodu np. niewzięcia dokumentu tożsamości wymaganego do biletu miesięcznego lub przekroczenia prędkości w miejscu, gdzie ktoś uszkodził znak drogowy, czyniąc go niewidocznym. To wyliczanie czysto hipotetycznych sytuacji sprowadza się do jednej, ważnej konkluzji. Zasadność udzielenia mandatu lub wezwania do zapłaty często nie jest oczywista.

Mandat, a wezwanie do zapłaty – pamiętaj o różnicach!

Choć na wszelkie kary finansowe za złamanie określonych reguł przyjęło się mówić „mandat”, to jest to bardzo nieprecyzyjny i błędny skrót myślowy. Nie każdy papierowy kwitek obowiązujący do uiszczenia określonej kwoty kary jest mandatem. Prawo stosuje tutaj dość jasne rozgraniczenie. Takie sprawy, jak niewłaściwe parkowanie w mieście, brak biletu w autobusie czy niewłaściwy bilet w pociągu, to zagadnienia z kręgu prawa administracyjnego1. Uzyskuje się za to nie mandat, a wezwanie do zapłaty. Zasady, jakie wówczas uznaje się za złamane wynikają z wewnętrznych regulaminów np. przewoźnika kolejowego lub zarządu dróg miejskich w danym mieście.

O mandatach, a ściślej – mandatach karnych, można mówić w przypadku popełnienia wykroczeń łamiących zapisu kodeksu wykroczeń2. Określa on nie tylko wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym i komunikacji. Mówi także o tzw. czynach społecznie szkodliwych. Mandat można uzyskać zatem zarówno jako kierowca, łamiąc któreś z określonych przepisów, jak i np. łamiąc zasady porządku i spokoju publicznego, obyczajowości lub szacunku wobec mienia prywatnego lub publicznego. Mandat może „wlepić” funkcjonariusz służby mundurowej, np. policjant, strażnik graniczny, inspektor ITD itd.

Jakie rodzaje mandatów wyróżniamy?

Między powszechnie znanymi sposobami na nałożenie kary za złamanie przepisów/innych obowiązujących w danym miejscu zasad, podstawowe różnice leżą na gruncie terminologii. Co więcej, same mandaty karne nie są jednorodnym zagadnieniem. Jak przeczytać można w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (artykuł 98)3 , wyróżnić można trzy rodzaje mandatów. Każdy ma odrębną charakterystykę i okoliczności, w których może zostać udzielony.

 • Gotówkowy.
  Jest to rodzaj mandatu, który najczęściej przyznaje się osobom, które nie mają stałego miejsca zamieszkania, meldunku lub pobytu na terenie Polski. Ten rodzaj kary finansowej nakłada się na osoby, które są cudzoziemcami i przebywają na terenie naszego kraju jedynie tymczasowo. Mandat gotówkowy musi zostać uregulowany na miejscu. Określoną sumę pobiera funkcjonariusz, który go przyznał. Tylko po spełnieniu tych wymogów, mandat będzie uznany za prawomocny i opłacony.
 • Kredytowany.
  To jeden z najpopularniejszych rodzajów mandatu. Przyznany on zostanie każdemu ukaranemu, który jest polskim obywatelem. Mandat kredytowany uzyska też ten, który ma stałe miejsce zamieszkania/meldunku/pobytu na terenie Unii Europejskiej. Wiele z nich zawiera w sobie pouczenie. Obliguje ono ukaranego do opłacenia mandatu w czasie do 7 dni od wystawienia. Jeżeli się tego nie zrobi, ukarany powinien znać konsekwencje takiego zaniechania. Mandat uzyskuje prawomocny status w momencie pokwitowania odbioru przez ukaraną osobę. Najczęściej płatność dokonywana jest przelewem na wskazany na pliku numer konta bankowego. Coraz częściej spotykaną praktyką są też terminale płatnicze do zapłaty mandatu kartą. W większości banków, przelew jest darmowy, ale jeśli nadal płacimy za przelew nawet przysłowiowa złotówkę to polecamy ranking kont osobistych – większość oferuje darmowe przelewy.
 • Zaoczny.
  Trzeci i ostatni rodzaj mandatu dotyczy z kolei sytuacji, w których funkcjonariusz w momencie wystawiania mandatu nie zastaje ukaranego na miejscu. W przypadku dokonania określonego wykroczenia, policja stosuje sposoby na skuteczne poinformowanie o wystawieniu mandatu. Może to być np. przekazanie listownie informacji o tym, jeżeli znany jest adres itd. Otrzymując informację o takiej karze, ukarany ma obowiązek zapłacić mandat najszybciej jak jest to możliwe.

TOP 2 OFERTY KONT OSOBISTYCH

Ostatnia aktualizacja: 19 Stycznia 2022
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
AXI Card
Nie
Promocja
83,54 %
RRSO
Tak
? warunkiem jest aktywne korzystanie z karty
Bezpłatna karta
» SPRAWDŹ «
Karta Twisto
Nie
Promocja
63,63 %
RRSO
Tak
Bezpłatna karta
» SPRAWDŹ «

Wniosek o uchylenie mandatu – najważniejsze informacje

Jak wspomniano już we wcześniejszej części artykułu, zdarzają się stosunkowo często sytuacje, w których ukarany mandatem kwestionuje jego zasadność. Nie ulega wątpliwości, że faktycznie mogą pojawić się dwuznaczne, niejasne lub niefortunne okoliczności. Mogą one być podstawą do chęci uniknięcia obowiązku zapłaty mandatu. Co warto dodać, jest to możliwe nawet w sytuacji, gdy się go wstępnie przyjęło i pokwitowało na miejscu odebranie stosownego kwitka. Wniosek o uchylenie mandatu mogą złożyć ukarani za różne wykroczenia – nie tylko te „za kółkiem”.

 • Prawo do sporządzenia takiego dokumentu ma zarówno ukarany mandatem, jak i jego opiekun prawny lub ustawowy przedstawiciel (jeżeli tacy są).
 • Wniosek należy złożyć w czasie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu. W omawianym przypadku – od chwili przyjęcia po wręczeniu przez funkcjonariusza.
 • Dokument należy złożyć do odpowiadającego miejscu wystawienia mandatu sądu rejonowego.
 • Pismo warto sporządzić według wzoru, gdyż powinno ono zawierać w sobie szereg niezbędnych informacji. Prawo tego nie reguluje, dlatego zachęcamy do skorzystania z niżej opisanego wzoru wniosku.

Jak napisać odwołanie od mandatu? Wzór dokumentu

 1. Sporządzanie wniosku o uchylenie mandatu należy rozpocząć od zaadresowania go do stosownego sądu rejonowego. Jak wspomniano wyżej, musi on odpowiadać miastu lub miejscowości, w której go wystawiono.
 2. Nie można zapominać o podaniu też swoich danych osobowych. Mowa tutaj o imieniu, nazwisku, numerze PESEL i numerze oraz serii dowodu osobistego. Warto dodać też dane adresowe – ulicę, numer domu lub lokalu, a także miejscowość i kod pocztowy.
 3. Przechodząc do pisania wniosku, należy pamiętać o dokładnym opisaniu daty, godziny, miejsca i przyczyny, z jakiej wystawiono mandat. Nie może do tego zabraknąć numeru i kwoty.
 4. Po podaniu najważniejszych informacji pomagających zidentyfikować omawianą sprawę, pora obszernie przedstawić swoją linię obrony. Należy szczegółowo opisać okoliczności, zdaniem wnioskującego, przemawiające za tym, że mandat powinien zostać uchylony. Należy podać jak najwięcej, rzetelnie przedstawionych argumentów.
 5. Pismo należy czytelnie podpisać, podając do tego datę i miejsce sporządzenia dokumentu.

Pobierz wzór DOCX

Pobierz wzór PDF 

Wniosek o uchylenie mandatu – co dalej?

Po podaniu wyżej wymienionych informacji, wnioskującemu pozostaje już tylko skierować list do sądu rejonowego w celu rozpatrzenia. Może to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to złożenie wniosku osobiście, do biura podawczego w sądzie. Drugim, wygodniejszym sposobem jest wysłanie pisma listem poleconym. Niestety, sąd nie ma narzuconego maksymalnego okresu, w jakim musi dokonać wglądu i wydać decyzję w sprawie wniosku.

Gdy wreszcie przejdzie do tych czynności, najpierw oceniana jest zasadność wniosku. Sąd rejonowy zleca czynności, by ocenić, czy podane przez ukaranego przesłanki są wystarczającymi argumentami za uchyleniem mandatu. Ostatecznie, zwoływane jest posiedzenie. Musi w nim uczestniczyć ukarany mandatem, a także funkcjonariusz, który go wystawił. Podczas posiedzenia, konfrontowane będą dwa stanowiska w sprawie mandatu, po czym wydana zostanie ostateczna decyzja.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu, w danym momencie nie możemy sobie pozwolić na wydatek kilkuset lub czasami ponad tysiąca złotych, możemy skorzystać z kredytu. Kredyt gotówkowy to idealna forma na szybkie finansowanie, niezależnie od potrzeb.

pekao oferta

Najlepsza oferta kredytu gotówkowego w Banku PEKAO

 • Kwota: do 200 000 zł
 • Termin spłaty: 12 – 120 miesięcy
 • RRSO: 9,40%
 • Oprocentowanie: 6%
WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY W BANKU PEKAO

Warto dodać, że w międzyczasie od złożenia wniosku o uchylenie mandatu do wyznaczenia terminu posiedzenia, ukarany nie ma obowiązku zapłaty grzywny. Co więcej, nie można go na ten czas obciążać żadnymi punktami karnymi. W przypadku przyznania racji wnioskującemu, karę anuluje się. Jeśli ukarany już zapłacił mandat, to obowiązkiem organu, który go nałożył jest dopełnienie starań, by został on zwrócony.

Kiedy sąd może uchylić mandat?

Warto opisać okoliczności, w których uchylenie mandatu karnego przez sąd jest najbardziej prawdopodobne. Są to poniższe, przykładowe sytuacje.

 • Zdarzenia, które kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia uznaje za czyn niezabroniony.
 • Gdy wydarzenie miało miejsce w chwili, gdy ukarany był w wieku poniżej 17 roku życia.
 • Ponadto, może to być też zdarzenie, podczas którego zastosowano obronę konieczną, stan wyższej konieczności lub gdy ukarany to osoba niepoczytalna.
 • Jeżeli kara jest sprzeczna z konstytucją lub ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.

Są też sytuacje „pośrednie”. Na przykład, na częściowe uchylenie mandatu można liczyć w sytuacji, gdy przyznana przez funkcjonariusza kara jest wyższa, niż przewiduje to tzw. taryfikator. Wówczas kara finansowa musi zostać pomniejszona o różnicę we wspomnianych kwotach.

Wniosek o uchylenie mandatu – co jeśli spotkamy się z odmową?

W przypadku sądowego postępowania w sprawie ewentualnego uchylenia mandatu, jeżeli są to okoliczności inne od tych wymienionych wyżej, to trudno mówić o jakichś regułach. Każda sprawa jest inna, ma inne okoliczności i różne przesłanki. Dlatego, do końca ostateczna decyzja sądu jest trudna w pełni do przewidzenia. Niestety, może się okazać, że nie przyzna racji wnioskującemu i oddali jego wniosek o uchylenie mandatu. W takiej sytuacji, ukarany ma związane ręce.

Nie może on bowiem się od takiej decyzji odwołać. Wówczas, niezwłocznie pozostaje mu zapłacić mandat, swoje racje – niestety, chowając do kieszeni. W przypadku madnatów wystawionym kierowcom, warto pamiętać jeszcze o punktach karnych, które przez najbliższy rok będą ciążyć na koncie kierowcy. W zależności od rodzaju wykroczenia, skracają one skutecznie drogę do utraty prawa jazdy. Warto mieć się na baczności!

Źródła:

1. https://www.arslege.pl/kodeks-postepowania-administracyjnego/k3/s147/

2. https://www.arslege.pl/kodeks-postepowania-w-sprawach-o-wykroczenia/k16/s427/

3. https://www.lexlege.pl/kodeks-postepowania-w-sprawach-o-wykroczenia/art-98/

3.5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz