Wealthon Fund – opinie klientów i recenzja

Wealthon Fund

Wealthon Fund to pożyczki pomostowe dla małych i średnich przedsiębiorców na spłatę zaległości wobec ZUS i US. Jeśli spełnimy stawiane przez pożyczkodawcę warunki, możemy otrzymać nawet 750 000 złotych. Sprawdzamy, jak otrzymać pożyczkę od Wealthon Fund!

Z problemem zadłużenia wobec ZUS zmaga się aż 1,3 mln przedsiębiorców, 550 tys. z nich nadal prowadzi działalność. Największy dług wobec ZUS wynosi 54 mln złotych, nie licząc odsetek. Łącznie polskie firmy są winne tej instytucji aż 32 mld złotych1. Problem ten jest szczególnie istotny w odniesieniu do małych firm, gdyż to one mają największe trudności z tym, by utrzymać się na rynku (zwłaszcza w pierwszych latach działalności). Trudną sytuację właścicieli firm potęguje fakt, że za zaległości płatnicze wobec tych instytucji grożą bardzo surowe kary. W skrajnych przypadkach nałożenie na zadłużonego przedsiębiorcę kary finansowej może doprowadzić do upadłości i zamknięcia prowadzonej działalności.

WNIOSEK O POŻYCZKĘ W WEALTHON FUND

Wealthon Fund – opinie naszych specjalistów finansowych

Wealthon Fund spotyka się w internecie zwykle z pozytywnymi opiniami, choć bywają one także czasem mniej pochlebne. Wielu właścicieli firm twierdzi, że było w stanie ruszyć z miejsca i postawić na rozwój, dzięki uwolnieniu się od obłożeń nałożonych na nich przez ZUS – w czym wydatny sposób pomogła pożyczka pomostowa.

Wealthon Fund chwalone jest także za profesjonalizm w kwestii obsługi klienta. Negatywnie za to oceniano czasem krótki czas spłaty zobowiązania, ponieważ w 10 dni można mieć kłopot z dopięciem wszystkich formalności na ostatni guzik.

Wealthon Fund – co oferuje?

Wealthon Fund to spółka akcyjna, która oferuje pożyczki pomostowe dla przedsiębiorców. Takie finansowe wsparcie może zostać przeznaczone na spłatę zaległości w ZUS i US. Na jego spłatę mamy 10 dni roboczych. Pożyczka pomostowa od Wealthon Fund udzielana jest w ciągu 48 godzin (tyle średnio trwa wydanie decyzji kredytowej).

Omawiana spółka deklaruje, że jej klienci mogą liczyć na minimalną ilość formalności, szybką decyzję kredytową i obsługę na najwyższym poziomie. Pożyczki dla zadłużonych na spłate długów od Wealthon Fund skierowane są do mikroprzedsiębiorstw oraz do firm małej i średniej wielkości. Pożyczka jak już wspomniano może zostać przeznaczona wyłącznie na uregulowanie zaległości wobec US i ZUS, nie jest to zatem pożyczka na dowolny cel. Po spełnieniu wymaganych przez pożyczkodawcę formalności przedsiębiorcy mogą liczyć na finansowe wsparcie w wysokości do 750 000 złotych. Pożyczka pomostowa od Wealthon Fund może być postrzegana jako kolejna forma kredytu dla zadłużonych, kredytu, który w tym przypadku należy przeznaczyć na bardzo konkretny cel.

Jak można przeczytać na stronie firmy ich misją jest szybka i sprawna pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów finansowych. Wealthon Fund potencjalnym klientom obiecuje, że korzystając z ich pożyczki pomostowej można oczekiwać profesjonalnej obsługi, szybkiej wypłaty i przejrzystych zasad na jakich udzielane jest finansowe wsparcie.

Wealthon Fund opinie

Pożyczka Wealthon Fund – jak otrzymać?

Aby ubiegać się o pożyczkę od Wealthon Fund, należy:

 • Wypełnić formularz kontaktowy i poczekać na to, aż pożyczkodawca się do nas odezwie;
 • Uzupełnić wniosek o wymagane dane;
 • Złożyć dokumenty konieczne do starania się o pożyczkę;
 • Poczekać na decyzję kredytową;
 • Podpisać umowę pożyczki;
 • Spłacić z przyznanych środków zaległości wobec ZUS i US.

Pamiętajmy, że wypełniając wniosek o pożyczkę, będziemy musieli podać takie dane jak:

 • Nazwa firmy;
 • Siedziba przedsiębiorstwa;
 • NIP;
 • Miasto i kod pocztowy;
 • Osobę decyzyjną w firmie i jej dane kontaktowe;
 • Wysokość zadłużenia wobec US i ZUS.

Samo złożenie wniosku jest bardzo szybkie i proste, i nie powinno nam zająć dłużej niż 5 minut.

Zalety i wady pożyczki pomostowej:

Finansowe wsparcie od Wealthon Fund to szansa na wyjście ze spirali zadłużenia oraz na uregulowanie swoich zaległości wobec ZUS i US. Do najważniejszych zalet tego produktu finansowego można zaliczyć:

 • Szybką decyzję kredytową;
 • Sprawny proces przyznawania;
 • Możliwość wnioskowania o finansowe wsparcie w całości przez internet;
 • Wysoką kwotę pożyczki – do 750 000 złotych;
 • Szybką wypłatę;
 • Możliwość otrzymania pożyczki nawet w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm;
 • Minimum formalności;
 • Możliwość otrzymania kredytu w banku (w późniejszym terminie, gdy już spłacimy swoje zaległości);
 • Brak zabezpieczeń rzeczowych i poręczycieli (jedynym wymaganym przez firmę Wealthon Fund „zabezpieczeniem” jest w przypadku braku spłaty pożyczki dobrowolne poddanie się egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu cywilnego.

Analizowana pożyczka pomostowa ma również swoje wady. Warto o tym pamiętać nim złożymy wniosek o finansowe wsparcie. Wśród najistotniejszych wad tej pożyczki dla przedsiębiorców można wymienić:

 • Możliwość przeznaczenia pożyczki wyłącznie na spłatę zaległości wobec US czy ZUS;
 • Konieczność szybkiej spłaty – 10 dni roboczych;
 • Sprawdzanie potencjalnych klientów w BIK i KRD;
 • Możliwość wnioskowania o pożyczkę jedynie przez małe i średnie firmy.

Wealthon Fund – uniknij kar i opóźnień w spłacie

Pożyczka pomostowa od Wealthon Fund to rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy z powodu zaległości względem ZUS i US nie mogą starać się o kredyt w banku. Gdy już uregulują swoje zadłużenie, mogą wnioskować o wsparcie finansowe również w tradycyjnych instytucjach finansowych.

Pożyczka pomostowa na spłatę ZUS i US nie tylko pomoże zachować płynność finansową i dobre relacje biznesowe, lecz również pozwoli uniknąć konsekwencji za opóźnienia w płatnościach. Przypomnijmy, że na osoby prowadzące działalność gospodarczą jako płatników ZUS nakłada obowiązek uiszczania składek za każdy miesiąc kalendarzowy.

Osoby, które tego obowiązku nie dopełnią, mogą zostać ukarane:

 • Grzywną;
 • Naliczeniem odsetek za zwłokę;
 • Wymierzeniem opłaty dodatkowej;
 • Wszczęciem postępowania egzekucyjnego;
 • Zabezpieczeniem na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki oraz złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego2.

Wymienione sankcje grożą tym, którzy mają niewielkie zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ci którzy są „zatwardziałymi dłużnikami” muszą liczyć się z tym, że wspomniana instytucja zastosuje względem niż poważniejsze środki „mobilizujące” do uregulowania zaległości. Może być to:

 • Złożenie zawiadomienia o tym, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych, co zostało określone w Kodeksie karnym;
 • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika skierowane do właściwego sądu upadłościowego;
 • Wystąpienie do sądu upadłościowego z wnioskiem o pozbawienie dłużnika prawa do prowadzenia działalności gospodarczej lub sprawowania określonej funkcji;
 • Wykluczenie wykonawcy z postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego w związku z zaleganiem w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 • Złożenie wniosku o zmianę wpisu w KRS3.

Podstawą prawną omówionych działań jest przede wszystkim Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300).

Niewątpliwym plusem pożyczki pomostowej jest to, że związane z nią koszty są o wiele niższe niż te, które wiążą się z opłaceniem nałożonych przez ZUS czy US kar. A na takie „wydatki” nie może pozwolić sobie żaden właściciel firmy.

Dane firmy

Wealthon Fund mieści się w Warszawie, na ulicy Mokotowskiej 1. Pełne dane firmy prezentujemy w poniższej tabeli.

Rodzaj:Pożyczki dla firm
Numer REGON:381706302
Numer NIP:525 276 91 39
Numer KRS:0000755722
Data rejestracji KRS:2018-10-31
Adres firmyul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

Z Wealthon Fund możemy skontaktować się mailowo, telefonicznie lub przez zamieszczony na stronie internetowej pożyczkodawcy formularz kontaktowy. Pamiętajmy, by zarówno wypełniając formularz kontaktowy, jak i później wniosek o pożyczkę, podać prawdziwe i aktualne dane. Nie zaniżajmy np. kwoty swojego zadłużenia wobec ZUS czy US. Weźmy również pod uwagę fakt, że otrzymaną pożyczkę pomostową, możemy przeznaczyć tylko na to. Tym samym, jeśli potrzebujemy środków np. na inwestycje czy uregulowanie faktur, to będziemy musieli wziąć pod uwagę inne niż Wealthon Fund pożyczki dla firm. Spółka akcyjna Wealthon Fund deklaruje również, że nie tylko pomaga przedsiębiorcom wtedy, gdy jest to konieczne, lecz również edukuje ich finansowo, by w przyszłości nie mieli już problemów z zachowaniem płynności finansowej.

Zastrzeżenie: Informacje o ofercie tej firmy pożyczkowej przedstawiają stan aktualny w momencie powstawania tekstu, tzn. 29 czerwca 2020 roku.

Źródła:

1https://www.prawo.pl/kadry/jakie-dlugi-i-nadplaty-wobec-zus-maja-przedsiebiorcy-dane-zus,497652.html
2https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/sankcje-za-niewykonywanie-obowiazkow-z-zakresu-ubezpieczen-spolecznych
3https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/sankcje-za-niewykonywanie-obowiazkow-z-zakresu-ubezpieczen-spolecznych

5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz