Wcześniejsza spłata pożyczki – wady i zalety

Spłata pożyczki przed terminem

Ubieganie się o pożyczkę w firmie pożyczkowej wiąże się z etapem negocjacji i dobierania szczegółowych parametrów zobowiązania. Ustala się je na podstawie indywidualnych uwarunkowań związanych z konsumentem. Jednym z kluczowych parametrów jest termin spłaty. Czy spłata pożyczki przed terminem zmniejsza jej koszty? Sprawdźmy.

Rosnąca konkurencja na rynku usług pozabankowych przynosi wiele korzyści dla konsumentów. Coraz silniej zabiegające o klienta firmy pożyczkowe starają się konkurować coraz to bardziej przystępnym projektem strony internetowej, przejrzystością oferty i coraz to atrakcyjniejszymi parametrami pożyczek. Na pierwszy rzut oka namnożenie firm w branży może przytłaczać, jednak daje to ogromne pole wyboru.

W rynek usług pozabankowych chętnie inwestują coraz to kolejne podmioty, widząc w nim ogromny potencjał. Istotnie, konsumenci nieprzerwanie poświęcają ogrom uwagi usługom firm pozabankowych, widząc w nim optymalny sposób na uzyskanie wsparcia finansowego. Potrzeby z tym związane są różne, dlatego w zależności od wydatku możemy przebierać w ofertach pod względem kwoty pożyczki, sposobu spłaty, terminu spłaty, a nawet wymaganych informacji do pozytywnego przejścia weryfikacji.

Pożyczki krótkoterminowe lub długoterminowe – wszystko według potrzeb

Dzisiejszy rynek usług pozabankowych w Polsce można podzielić na dwa bloki. Jeden zajmuje się oferowaniem pożyczek krótkoterminowych, zwanych popularnie chwilówkami. To oferta skierowana zazwyczaj do osób potrzebujących niewielkich sum pieniędzy, na stosunkowo mało kosztowne zobowiązania. Terminy spłaty dla takich pożyczek są zazwyczaj niewielkie, wynosząc miesiąc lub góra 40-45 dni. Główną zasadę chwilówek można określić jako: mało pożyczasz-szybko oddajesz.

Pożyczki długoterminowe charakteryzują się z kolei bardziej elastycznymi warunkami, przypominając w dużej mierze kredyty gotówkowe i pożyczki bankowe. Kwoty takich zobowiązań można dobrać na obszerne wartości, wahające się zazwyczaj od pułapu kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych. Podobna swoboda panuje zazwyczaj również z terminami spłaty, które wynieść mogą od kilku tygodni, przez kilka miesięcy do nawet kilku lat.

Ostateczny dobór parametrów pożyczkowych jest oczywiście ściśle uzależniony od weryfikacji przez pożyczkodawcę. Ubiegając się o pożyczkę, niektóre firmy mogą domagać się od konsumentów dobrej zdolności kredytowej. Ponadto, niezbędne może też okazać się przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy w sprawie wysokości uzyskiwanych dochodów. Zdarza się też, że podczas wypełniania formularza trzeba przedstawić też wysokość swoich miesięcznych zobowiązań, jak np. czynsz i opłaty na utrzymanie. Nie jest to wprawdzie regułą, jak u banków, jednak warto być na takie wymagania przygotowanym.

Warto tutaj dodać w przypadku firm z wymaganiami co do dochodów i wydatków, że im wyższe dochody konsument uzyskuje i im mniejszy udział w nich mają opłaty na utrzymanie, tym na lepszych warunkach może zostać udzielona pożyczka. Jeśli firma nie określa swoich wymagań w kwestii dochodów, to może szukać innego zabezpieczenia – sprawdzając np. wpisy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz (lub) rejestrach Biur Informacji Gospodarczej (BIG).

Czy można szybciej spłacić pożyczkę?

Jeżeli pozytywnie przeszło się proces weryfikacji, zazwyczaj droga do uzyskania oczekiwanej pożyczki jest już prosta. W dobie nowoczesnych pożyczek internetowych, środki mogą dziś trafić na konto bankowe nawet w kilka minut (przelewy BlueCash). Mając oczywiście na względzie to, że uzyskało się oczekiwaną gotówkę na pokrycie potrzebnego nam wydatku, nie można jednak zapominać o kwestii spłaty.

Podobnie jak banki, firmy pożyczkowe wymagają od konsumentów spłaty w jasno ustalonym terminie, bez opóźnień. Jeżeli pożyczka została udzielona w formie ratalnej, należy zdyscyplinować siebie i swój budżet, aby regularnie, co miesiąc zwracać należne raty zobowiązania. Sieć pełna jest pytań zakłopotanych konsumentów, którzy napotykają problemy z terminową spłatą pożyczki ratalnej. Nie jest jednak powiedziane, że kwestia nieregularnej spłaty musi tyczyć się tematyki opóźnień i zadłużenia.

Niektórzy konsumenci w końcu, na skutek zupełnie przeciwnej sytuacji życiowej, mogą pozyskać potrzebne środki na spłatę pożyczki szybciej, niż planowali. W efekcie, mogą oni chcieć szybciej, niż ustalono na umowie, spłacić pożyczkę, aby wyzbyć się spod jarzma zobowiązania finansowego. Czy można szybciej spłacić pożyczkę? Oczywiście!

Przyśpieszona spłata pożyczki – jak się o nią ubiegać?

Jako pożyczkobiorca, warto być świadomym nie tylko obowiązków, ale i praw, jakie się posiada. Prawo nakłada na firmy pożyczkowe obowiązek zaoferowania przyśpieszonej spłaty pożyczki, o czym mówi art. 48 Ustawy o kredycie konsumenckim1 . W zależności od preferencji, konsument może spłacić ją przedterminowo w całości lub częściowo. Szybsza spłata pożyczki odbywa się za pośrednictwem biura obsługi klienta danej firmy pożyczkowej. Przed chęcią przyśpieszonego zwrócenia środków należy skontaktować się telefonicznie, mailowo lub na czacie z pracownikami firmy pożyczkowej, z której usług korzystamy.

Ci powinni udzielić konsumentowi stosownych informacji na temat szczegółów związanych z przedłużeniem pożyczki w ich firmie. Pracownik firmy pożyczkowej powinien przedstawić warunki skorzystania z takiej oferty, a także jej kosztów i wszelkich ewentualnych dodatkowych zastrzeżeń. Konsument w takiej sytuacji sam powinien ocenić, czy zdecydowanie się na przyśpieszenie spłaty pożyczki będzie opłacalne i czy warto będzie z niego skorzystać.

W przypadku wniesienia przez konsumenta nadpłaty, firma pożyczkowa ma 14 dni (2 tygodnie) na dopełnienie wszelkich formalności. Wynika to z art. 52 zawartego we wspomnianej już Ustawie o kredycie konsumenckim2 .

Jak spłata pożyczki przed terminem wpływa na jej koszty?

Choć przyśpieszona spłata pożyczki sama w sobie jest rzecz jasna dużym wydatkiem, to jednak w dłuższej perspektywie może ona nieść sporą ulgę dla portfela. Zwrócenie pożyczonej sumy pieniędzy przed terminem zmienia np. kwestię dotyczącą doliczonych kosztów, czyli prowizji. Konsument może być zwolniony z obowiązku poniesienia tej części kosztów, jaką naliczono za pierwotny, niespłacony jeszcze okres pożyczki.

W efekcie, w przypadku konsumentów, którzy ponieśli już koszt szybciej spłaconej pożyczki, może im przysługiwać prawo do zwrotu tych kosztów. Wylicza się je w prosty sposób. Pożyczkodawca sprawdza, przez jaki okres pożyczka była spłacana na dotychczasowych warunkach. Następnie sprawdza się, na jakim etapie dokonana została przyśpieszona spłata zobowiązania. Oblicza się, ile w takim momencie pozostało jeszcze do spłaty w pierwotnej, ratalnej formie oraz ostatecznie jaka kwota kosztów podlega zwrotowi.

Należy jednak pamiętać, że mówiąc o zwrocie kosztów, nie bierze się pod uwagę odsetek i opłaty przygotowawczej. Te bowiem zostały poniesione jednorazowo przy udzieleniu pożyczki i wszystkich procedurach z tym związanych. Mowa tutaj zarówno o przygotowaniu umowy, jak i potrzebnej dokumentacji i weryfikacji konsumenta. W ten sposób, ten rodzaj kosztów nie podlega zwrotowi w przypadku przyśpieszonej spłaty pożyczki.

Jakie korzyści płyną ze spłaty pożyczki przed ustalonym terminem?

Szybsze spłacenie zobowiązania pożyczkowego niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim, niweluje ryzyko związane z posiadaniem zobowiązania finansowego na długi czas. W końcu w trakcie trwania pożyczki, zawsze istnieje ryzyko pojawienia się pilnych wydatków, które mogą zaburzyć dotychczas panujący porządek w finansach. W efekcie, chcąc lub będąc zmuszonym do pokrycia takiego wydatku, mogą pojawić się problemy z opłaceniem raty pożyczki. Pojawia się widmo wpadnięcia w długi i wszelkich związanych z tym dalszych konsekwencji.

Jednorazowe zgromadzenie potrzebnych środków do szybszego spłacenia pożyczki oznacza też odciążenie swoich finansów. Budżet domowy powiększa się o kwotę, która dotychczas była zarezerwowana na cele spłaty pożyczki. W rezultacie, przeznaczyć można ją na inne, ważne wydatki lub np. inwestycje.

Inną istotną zaletą korzyścią związaną ze spłatą pożyczki są wspomniane wyżej koszty. Uzyskując pożyczkę długoterminową, pożyczkodawca od razu oblicza koszty związane z udzieleniem zobowiązania. Wlicza do nich m.in. prowizję, odsetki, opłatę przygotowawczą i ewentualnie inne, dodatkowe koszty. W przypadku szybszego uregulowania zobowiązania, wpłacając całą pozostałą do spłaty kwotę, firma pożyczkowa może zwrócić konsumentowi koszty związane z prowizją.

Wynika to z faktu, że została ona naliczona z uwzględnieniem pierwotnego okresu trwania pożyczki. Konsument postanowił go skrócić do momentu uiszczenia nadpłaty. W efekcie, pożyczkodawca zwraca poniesione przez biorącego pożyczkę koszty za nadpłacony okres. Jak wspomniano wyżej – firma ma na to 14 dni (2 tygodnie).

Spłata pożyczki przed terminem – kiedy nie jest ona wskazana i o czym warto pamiętać

Aby mieć pełen obraz opisywanej usługi, nie można jednak zapomnieć o drugiej stronie medalu. Przyśpieszona spłata pożyczki ma również swoje wady i mniej korzystne strony. Trzeba się z  nimi pogodzić i warto mieć na ten temat świadomość. Przede wszystkim – koszty. Owszem, firma pożyczkowa musi zwrócić konsumentowi wymiar naliczonej wcześniej prowizji za nadpłacony okres. Nie oznacza to jednak, że spłata pożyczki przed terminem to same finansowe korzyści i nie wiąże się ona z żadnymi dodatkowymi opłatami

Wszystko zależy od pierwotnych zapisów umowy. Jeżeli pożyczkodawca zastrzegł przy udzielaniu pożyczki, że np. przyśpieszona spłata pożyczki wiązać się będzie z dodatkową opłatą, to konsument będzie musiał ją ponieść. Zazwyczaj nazywana jest ona opłatą rekompensacyjną. Warunek ten będzie obowiązywał niezależnie od zasad związanych ze zwrotem kosztów prowizji.

Co warto dodać, wysokość prowizji za przyśpieszoną spłatę pożyczki jest ściśle uregulowana przez obecnie obowiązujące prawo. Reguluje to ustawa o kredycie konsumenckim (art. 50)3 . Określa ona następujące zasady.

  • Prowizja nie może wynosić więcej niż 1 procent spłacanej części kredytu.
    – Zasada ta obowiązuje, gdy  okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu wynosi więcej niż rok.
    – Jeżeli pożyczka bazuje na stałej stopie procentowej.
    – Jeśli kwota spłacanej pożyczki wynosi więcej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
  • Prowizja nie może wynosić więcej niż 0,5 procent spłacanej części kredytu.
    – Zasada ta obowiązuje w każdym pozostałym przypadku, który nie zalicza się do wyżej określonych okoliczności.
Źródła:

1. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-kredycie-konsumenckim/art-48/

2. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-kredycie-konsumenckim/art-52/

3. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-kredycie-konsumenckim/art-50/

5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz