Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – co musisz wiedzieć

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Wcześniejsza spłata kredytu w całości lub części zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim przysługuje każdemu kredytobiorcy. Nie zawsze jednak szybsza spłata kredytu się opłaca. Przeczytaj, jakie są dodatkowe opłaty związane ze wcześniejszą spłatą i zastanów się, czy warto skorzystać z tej opcji.

O tym, czy wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa, mówi rozdział 4 Ustawy o kredycie konsumenckim1. Dokument ten reguluje praktycznie wszystkie kwestie odnoszące się do zaciągania, udzielania i spłaty kredytu konsumenckiego. Celem omawianego aktu prawnego jest przede wszystkim ochrona kredytobiorców.

W art. 48 ustawy możemy przeczytać, że „Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta”.2

Szybsza spłata kredytu przekłada się również na obniżenie związanych z nim kosztów. Co zatem daje nam spłata kredytu przed terminem? Precyzuje to art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Wynika z niego, że wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego sprawia, że całkowity koszt kredytu zostaje pomniejszony o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Dotyczy to także tych kosztów, które konsument poniósł przed spłatą.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego a zwrot odsetek

Kwestia „wcześniejsza spłata kredytu a odsetki” prędzej czy później przyjdzie do głowy każdemu, kto rozważa spłatę kredytu przed terminem. Czy jeśli się na to zdecydujemy, bank zawsze zwróci nam odsetki? Na tak postawione pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. To, czy bank zwróci nam, chociażby część odsetek, zależy przede wszystkim od tego, jak wylicza kwotę do zwrotu. Zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu nie będzie możliwy, jeśli zostały one naliczone od sumy zadłużenia na dzień uregulowania spłaty. W takim przypadku bank ma prawo odrzucić nasz wniosek.

Z kolei z zupełnie inną sytuacją będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy instytucja finansowa nalicza odsetki, zakładając, że spłata zobowiązania będzie trwała dokładnie tyle, ile określono w umowie. Wówczas, zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu zwyczajnie nam się należy.

Czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego się opłaca?

Co do zasady żaden bank nie może zabronić nam spłaty kredytu przed terminem wskazanym w umowie. To, czy takie rozwiązanie będzie nam się opłacało, zależy m.in. od tego, jakie są dodatkowe opłaty związane ze wcześniejszą spłatą. Tutaj wiele zależy od konkretnego banku. W jednych placówkach taka opcja jest darmowa, w innych – wiąże się z koniecznością uiszczenia prowizji w określonej wysokości.

Niekiedy to, czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego się opłaca, zależy także od okresu kredytowania, od tego, ile jeszcze rat pozostało nam do spłaty i od tego, czy zamierzamy spłacić swoje zobowiązanie w całości, czy też jedynie je nadpłacić.

Zawierając z bankiem umowę kredytową, zobowiązujemy się do terminowego uiszczania kolejnych rat. Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Wynika to z tego, że bank w ten sposób „rekompensuje sobie” utracone odsetki.

Mimo ewentualnych dodatkowych kosztów wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego się opłaca. Decydując się na spłatę kredytu przed terminem, po pierwsze możemy uwolnić się od posiadanego zobowiązania. Po drugie, możemy zapomnieć o konieczności uiszczania kolejnych rat. I wreszcie po trzecie, zyskujemy możliwość wnioskowania o przyznanie kolejnych zobowiązań, jeśli tylko będziemy ich potrzebować. Pamiętajmy, że spłata już posiadanych kredytów i pożyczek znacząco poprawi naszą zdolność kredytową.

Zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim i ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego szybsza spłata kredytu z naszej strony jako kredytobiorców oznacza, że kredytodawca ma obowiązek zwrócić nam wszystkie koszty takiego kredytu i w sposób proporcjonalny do pozostałego okresu spłaty obniżyć związane z nim opłaty.

A jak wygląda zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie? Tutaj również z pomocą przychodzi nam Ustawa o kredycie konsumenckim. Zakładając, że doszło do skrócenia okresu trwania umowy kredytowej, bank ma obowiązek obniżyć naliczone nam koszty. Co więcej, instytucja finansowa powinna także oddać nam te opłaty, które ponieśliśmy jeszcze przed spłatą. Jasno mówi o tym, art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim, który do obciążających portfel kredytobiorcy kosztów zalicza odsetki, opłaty, prowizje i marże. Tym, co zwrotowi nie podlega, są natomiast koszty notarialne.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie

Tak, jak zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu może budzić wątpliwości, tak już zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie, to sprawa o wiele prostsza. W omawianym przykładzie bank ma obowiązek zwrócić nam kwotę wynikającą z proporcji rat, o które skrócona będzie spłata, do liczby rat, jaka pierwotnie widniała w umowie.

Jakie są dodatkowe opłaty związane ze wcześniejszą spłatą?

W większości przypadków wcześniejsza spłata kredytu oznacza dodatkowe opłaty, które będziesz musiał ponieść. Mowa tutaj przede wszystkim o prowizji. Warto wiedzieć, że kredytodawca ma prawo zastrzec w umowie kredytowej prowizję za spłatę kredytu przed terminem.

Wysokość prowizji określa cytowana już Ustawa o kredycie konsumenckim: „Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok”3.

Jeśli wspomniany okres nie przekracza jednego roku, wysokość prowizji nie może być wyższa niż 0,5% spłacanej części kwoty kredytu. Omawiając kwestię wysokości prowizji, należy także wspomnieć, że nie może być ona wyższa od wysokości odsetek, „które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed terminem a uzgodnionym terminem zakończenia umowy, a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą”4.

Pamiętaj, że tak jak Tobie wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego może wydawać się atrakcyjnym rozwiązaniem, tak dla kredytodawcy jest to finansowo nieopłacalne. Dlatego nim zdecydujesz się na szybszą spłatę kredytu, sprawdź, jakie są dodatkowe opłaty związane ze wcześniejszą spłatą. To, czy dana instytucja finansowa obciąży nas w takiej sytuacji dodatkowymi kosztami, najlepiej sprawdzić, zanim zdecydujemy się na kredyt.

Kredyt gotówkowy w mBank i wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata kredytu w mBanku jest jak najbardziej możliwa i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Jak wynika z tabeli Opłat i prowizji dla kredytów, opłata za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi dokładnie 0 złotych 5.

Warto jednak dodać, że za sporządzenie aneksu do umowy mBank pobierze od nas opłatę w wysokości 50 złotych. Dlatego nim uznamy, że wcześniejsza spłata kredytu w mBanku nic nas nie kosztuje, upewnijmy się, czy nie będziemy potrzebowali aneksu do umowy.

Kredyt gotówkowy w PKO BP

Podobnie jak w mBanku, tak i w PKO BP spłata kredytu przed terminem jest możliwa. Zapłacimy za nią tyle, ile widnieje w Tabeli opłat i prowizji. W przypadku kredytu hipotecznego będziemy musieli uiścić 2% prowizji.

Z kolei wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest darmowa. Dyspozycję wcześniejszej spłaty kredytu PKO BP możemy wydać online i uniknąć tym samym wizyty w oddziale.

Kredyt gotówkowy w Alior Bank

Wcześniejsza spłata kredytu w Alior Banku możliwa jest w części lub w całości. Opłata za szybszą spłatę kredytu jest zgodna z aktualną Taryfą Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. 6

Kredyt gotówkowy w Millenium

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Banku Millenium odbywa się poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w oddziele banku i jest darmowa. Posiadacz zarówno kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego, może skorzystać z niej w dowolnym momencie trwania umowy kredytowej.

Kredyt gotówkowy w Santander Bank Polska

Wcześniejsza spłata kredytu w Santander Bank Polska dotyczy kredytów o stopie stałej, udzielonych do dnia 17.12.2011 na kwotę powyżej 80 000 złotych. Wiąże się to z koniecznością uiszczenia 4% prowizji. 7

Źródła:

1 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715
2 https://www.lexlege.pl/ustawa-o-kredycie-konsumenckim/rozdzial-1-przepisy-ogolne/5031/#ustawa-o-kredycie-konsumenckim/rozdzial-4-splata-kredytu-przed-terminem/5034/
3 https://www.lexlege.pl/ustawa-o-kredycie-konsumenckim/rozdzial-1-przepisy-ogolne/5031/#ustawa-o-kredycie-konsumenckim/rozdzial-4-splata-kredytu-przed-terminem/5034/
4 https://www.lexlege.pl/ustawa-o-kredycie-konsumenckim/rozdzial-1-przepisy-ogolne/5031/#ustawa-o-kredycie-konsumenckim/rozdzial-4-splata-kredytu-przed-terminem/5034/
5 https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/kredyty/kredyt-mbank-raty/
6 https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/pomoc/pytania-i-odpowiedzi/jak-wczesniej-splacic-kredyt.html
7 https://toip.santander.pl/produkt/kredyt-gotowkowy

5/5 - (4 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz