Umowa pożyczki – wzór i omówienie

umowa pożyczki wzór

Ubiegając się o pożyczkę pozabankową, najważniejszym dokumentem potwierdzającym jej udzielenie jest umowa pożyczki. Dopełniających tych formalności, warto zadbać o odpowiednie wypełnienie tego dokumentu oraz zawarcie w nim wszystkich niezbędnych informacji. O czym powinny pamiętać strony umowy? Jakie są prawa, a jakie obowiązki każdej z nich?

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Udzielenie pożyczki możliwe jest tylko po zawarciu stosownej umowy. Dokument ten to podstawowy sposób na zabezpieczenie interesów obu stron. Pozwala on spisać dane identyfikacyjne, a także główne postanowienia.

 • Przedmiot pożyczki.
  Pożyczka pozabankowa najczęściej jest transakcją pożyczenia pieniędzy, jednak prawo dopuszcza tutaj też np. pożyczenie przedmiotów. W związku z tym, zawsze należy określić to, że dokument dotyczy pożyczki pieniężnej.
 • Kwota pożyczki i waluta.
  Większość pożyczek udzielana jest oczywiście w polskich złotówkach, jednak i ten aspekt warto doprecyzować. Umowa pożyczki może bowiem dotyczyć także walut obcych, w przypadku czego konieczne będzie np. określenie sposobu przeliczania kwoty na złotówki oraz kursu, po jakim się tego dokonuje.
 • Koszty pożyczki.
  Przygotowując treść umowy pożyczki, pożyczkodawca podaje też informacje o kosztach finansowania (np. prowizja czy oprocentowanie) wobec przedmiotu umowy. W ten sposób określany jest pełen zestaw opłat oraz zasady, według których są one naliczane.
 • Czas spłaty.
  Każda pożyczka udzielana jest na określony czas. Umowa powinna jasno doprecyzować czy zobowiązanie należy spłacić w jednej, czy kilku ratach. Następnie, powinno się podać dokładny dzień, w którym powinna zostać spłacona cała należność wraz z jej kosztami.
 • Metoda weryfikacji i zabezpieczenia.
  Każda umowa pożyczki powinna wskazać sposób, w jaki firma pożyczkowa ocenia ryzyko związane z udzieleniem pożyczki. Zazwyczaj jest to weryfikacja w bazach takich jak BIK, jednak niekiedy może to być też poręczenie osoby trzeciej lub zastawienie mienia. W takim przypadku jest to pożyczka bez BIK.
 • Postępowanie na wypadek opóźnienia.
  Każdy pożyczający określa też konsekwencje opóźnienia w spłacie pożyczki. W ten sposób, umowa upomina pożyczającego, że nieterminowe uregulowanie zobowiązania uprawnia np. do naliczania karnych odsetek lub wszczęcia postępowania windykacyjnego. Postępowanie pożyczkodawcy przy braku spłaty na czas oparte jest właśnie na postanowieniach umowy pożyczki.

Zwieńczeniem każdej umowy pożyczki powinno być wskazanie daty, a także miejsce zawarcia umowy pożyczki. Następnie, konieczne jest złożenie czytelnych podpisów obu ze stron. W chwili zawarcia umowy pożyczki, jej postanowienia zaczynają obowiązywać i stają się wiążące.

Umowa pożyczki: wzór do pobrania

Wzór umowy pożyczki (.doc)

Wzór umowy pożyczki (.pdf)

Taki wzór umowy pożyczki przydaje się szczególnie w przypadku ubiegania się o pożyczkę u osoby prywatnej. Dokument ten warto jednak mieć pod ręką także i przed złożeniem wniosku w tradycyjnej instytucji pożyczkowej. Studiując zapisy umowy, poznamy najważniejsze założenia, a także prawa oraz obowiązki strony pożyczającej. Warto przygotować się merytorycznie, aby uniknąć jakichkolwiek niespodzianek.

Jakie są warunki odstąpienia od umowy pożyczki?

Warto wiedzieć, że każdy pożyczkobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, dokonać tego można w ciągu 14 dni od podpisania dokumentu i odebrania pieniędzy, przy czym nie jest konieczne podawanie powodu takiej decyzji. W ten sposób, zobowiązanie w dotychczasowej formie przestaje obowiązywać, a pożyczkobiorca musi dokonać natychmiastowego zwrotu pożyczki. Zwrócić należy całą pozostałą kwotę, po czym pożyczkodawca musi odliczyć od niezrealizowanego okresu odsetki i wypłacić je pożyczającemu. Prawo do odstąpienia od umowy pożyczki dotyczy wszelkiego rodzaju transakcji. Co za tym idzie, dotyczy to zarówno pożyczek prywatnych, jak i chwilówek oraz pożyczek ratalnych w tradycyjnych instytucjach pozabankowych.

Czy umowa pożyczki musi mieć formę pisemną?

Poruszając kwestię formy umowy pożyczki, warto rozdzielić aspekt teoretyczny od praktycznego. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w teorii spisać należy tylko te umowy pożyczki, których przedmiotem są kwoty większe od 1000 złotych. Zalecamy jednak zawsze sporządzać papierowy dokument, który potwierdzi i odnotuje najważniejsze cechy pożyczki. Z takiego założenia wychodzą zresztą firmy pożyczkowe, które niezależnie od wysokości finansowania zawsze spisują stosowną umowę z klientem, choć wiele chwilówek może mieć wartość niższą od 1000 złotych.

Podobne postępowanie zalecamy wobec pożyczek prywatnych, zwłaszcza gdy nie mamy gwarancji, że stosowny dokument przygotował pożyczający. Umowa pożyczki prywatnej w szczególnym stopniu zabezpiecza interes pożyczającego, stanowiąc dowód na najważniejsze postanowienia, jak koszty czy konsekwencje braku spłaty. Nawet, jeśli pożyczka ma kwotę niższą od 1000 złotych, w razie nieporozumień umowa ustna jest bardzo problematyczna np. w postępowaniu sądowym. Konieczne jest wskazanie świadków, którzy potwierdzą dane postanowienia, co jest jedynie początkiem nużących formalności. Niezależnie od wartości pożyczki, zawsze spisujmy jej umowę na papierze!

Czy w umowie pożyczki musi być PESEL?

Jednym z najważniejszych elementów przy zawieraniu umowy pożyczki jest spisanie danych osobowych obu ze stron. Znalezienie się wśród nich numeru PESEL zależy od tego, kim jest pożyczający oraz udzielający finansowania. Jeżeli konsument pożycza od osoby prywatnej, wówczas umowa powinna posiadać numery PESEL obu ze stron. Jeśli jednak po jednej lub obu stronach znajduje się przedsiębiorstwo, wówczas należy podać inne, stosowne dane identyfikacyjne jak nazwa spółki, numer NIP czy numer KRS. Zobowiązany jest do tego zarówno pożyczający pieniądze podmiot, jak i firma, która ubiega się o finansowanie swojej działalności. Spisanie takich informacji zabezpiecza interesy i odnotowuje do kogo kierować ewentualne roszczenia w razie np. niedopełnienia warunków umowy.


Zobacz także: Pożyczki na PESEL


Kiedy umowa pożyczki jest nieważna?

Firmy pożyczkowe stosują dziś rozbudowane sposoby na weryfikację tożsamości oraz dopełnienie innych procedur, by uniknąć potencjalnych sporów lub nieporozumień co do zawartych na papierze postanowień. Jednakże, istnieją sytuacje, w których uprawnione jest uznanie, że zawarta umowa pożyczki jest nieważna. Kiedy jest to możliwe?

 • Umowa pożyczki została zawarta na wykradzione dane, np. pochodzące z kradzieży dowodu osobistego lub innych metod kradzieży tożsamości osoby trzeciej.
 • Przy zawieraniu umowy popełniono błędy formalne, sporządzając zapisy niezgodne z prawem. W dobie zaostrzenia przepisów wokół kredytu konsumenckiego w listopadzie 2022 roku, zakwalifikować tak można np. bezprawne naliczenie zbyt wysokich opłat.
 • Osoba, która zawierała umowę pożyczki, okazała się pozbawiona stosownych do tego uprawnień jak np. czynność do zdolności prawnych.

Jeżeli pożyczkodawca uzna, że to po stronie pożyczającego leżą uchybienia i niedopatrzenia, może on odmówić wydania przedmiotu pożyczki. Jeżeli z kolei to pożyczkodawca nie dopełnił procedur, wówczas to pożyczający może uznać, że umowa pożyczki jest nieważna.

Czy umowa pożyczki bez notariusza jest ważna?

Warto wiedzieć, że zawarcie umowy pożyczki nie wymaga sporządzenia dodatkowego aktu notarialnego. Co więcej, umowy przygotowane już wcześniej np. przez firmy pożyczkowe są zazwyczaj precyzyjnie skonsultowane pod kątem zgodności z prawem i po uprzednim przeczytaniu ich zapisów, można im zaufać. Jeżeli jednak decydujemy się na pożyczkę prywatną i mamy wątpliwości co do dowolnych aspektów umowy, wówczas warto skonsultować się z prawnikiem lub poprosić o sporządzenie dodatkowego aktu notarialnego. Trzeba się jednak wiązać z kosztem, który będzie po stronie pożyczającego, który prosi o taką usługę.

Czy umowę pożyczki należy zgłosić do urzędu skarbowego?

W przypadku zawierania umowy pożyczki prywatnej, zawsze należy pamiętać o konieczności zgłoszenia jej do Urzędu Skarbowego. W związku ze skorzystaniem z takiej usługi, konieczne jest uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 0,5%, obliczane od podstawy opodatkowania pożyczki i na uregulowanie pożyczający ma 14 dni od zawarcia umowy. Z tego obowiązku zwolnieni są pożyczający między sobą członkowie rodziny, wspólnicy w ramach spółki kapitałowej oraz pożyczający mniej niż 1000 złotych.

Na co uważać, zawierając umowę pożyczki?

Przed zawarciem umowy pożyczki, zawsze należy pamiętać o precyzyjnym przeczytaniu jej zapisów i omówienia z drugą stroną jakichkolwiek elementów, które budzą nasze wątpliwości.

 • Sprawdźmy dokładną wysokość opłat, jakie naliczane są z tytułu umowy pożyczki. Upewnijmy się, że maksymalne oprocentowanie, prowizja czy odsetki spełniają obecnie obowiązujące przepisy, nie osiągając horrendalnych wartości, stanowiąc np. wielokrotność pożyczonej kwoty.
 • Upewnijmy się, jak sprawdzana jest zdolność kredytowa i z których baz pobierane są nasze dane.
 • Przygotowując umowę pożyczki, dający środki powinien określić też postępowanie na wypadek opóźnienia. Choć to kwestia hipotetyczna, zawsze sprawdźmy treść tego paragrafu, szczególnie zwracając uwagę na sposób naliczania odsetek za opóźnienie.
 • Przyjrzyjmy się nazwie podmiotu, z którym zawieramy umowę. Czy jest to ta sama firma, która oferuje nam umowę pożyczki? Jeśli nie, to czy zaznaczono to, że w praktyce mamy do czynienia z pośrednikiem?
Brak ocen tego wpisu - bądź pierwszy!
Komentarze (0)
Zostaw komentarz