Umorzenie odsetek – kiedy można o to wystąpić?

Umorzenie odsetek

Problem z terminową spłatą zobowiązania to powszechna przypadłość tysięcy konsumentów, którzy zaciągnęli zobowiązania. Z różnych powodów, mają problem z ich spłatą, a konsekwencje są bezlitosne. Czy możliwe jest umorzenie odsetek?

Sektor pożyczkowy, poza swoją funkcją wspomagającą dla budżetu setek konsumentów, musi się wyposażać także w instrumenty zabezpieczające i pozwalające odnosić korzyść z samej usługi pożyczania pieniędzy.

Choć szeroko reklamowane są tzw. darmowe pożyczki, to stanowią one znikomy procent wszystkich zobowiązań, jakie codziennie w setkach udzielają liczni w Polsce pożyczkodawcy. Podstawą są głównie pożyczki płatne, czyli zawierające w sobie dodatkowe koszty.

W koszty, jakie stanowią dodatkową wartość wliczoną w pożyczkę, którą musi uiścić konsument, wliczają się najczęściej oprocentowanie, prowizja i odsetki.

Odsetki to nieodłączne zagadnienie związane z rynkiem pożyczkowym. Wbrew pozorom, nie jest to termin o jednolitym znaczeniu. Istnieją bowiem dwa, główne rodzaje odsetek, które naliczane są w innych okolicznościach i mają inny wymiar.

Odsetki kapitałowe

W przypadku początkowego etapu zaciągania pożyczki, większość konsumentów ma do czynienia z pierwszym, najpopularniejszym gatunkiem odsetek. Są to odsetki kapitałowe. Jak już wspomniano wyżej, jest to rodzaj opłaty, jaką pobiera pożyczkodawca od udzielonej pożyczki.

Firmy pożyczkowe mają co do kształtowania odsetek dużą swobodę. Ich wysokość może być ustalana na podstawie własnych przeliczeń i ustaleń. Najczęściej, wysokość odsetek jest zależna od czasu spłaty pożyczki, jej kwoty i formy spłaty. Jeśli jest to chwilówka, to odsetki doliczone są od razu, podczas spłaty kwoty pożyczki w jednej racie. Jeśli mowa o pożyczce ratalnej, wówczas odsetki są zawarte w każdej jej racie.

Odsetki karne

Drugim rodzajem odsetek, jaki warto opisać, są odsetki karne. Jak sama nazwa wskazuje, pojawiają się one w przypadku konsumentów, którzy nie wywiązują się z ustaleń zawartych podczas udzielenia zobowiązania i są formą kary oraz zdyscyplinowania konsumenta zarazem. Najczęściej, chodzi po prostu o opóźnienie w spłacie rat albo całej pożyczki.

Odsetki karne są elementem działań pożyczkodawcy mających na celu wyegzekwować dług. Pojawiają się na samym początku, jako pierwszy etap poprzedzający działania windykacyjne. Od odsetek kapitałowych, odsetki karne wyróżniają się dość wyraźnie.

Podstawowa różnica to regulacje prawne. Odsetki karne, w odróżnieniu od odsetek kapitałowych, są regulowane przez zapisy kodeksu cywilnego. Kwestię ich maksymalnej wysokości określa art. 481 § 2. Zgodnie z nim, odsetki karne muszą mieć wartość sumy równowartości stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Przy stopie referencyjnej wynoszącej 1,5%, odsetki karne mogą wynosić w skali roku nie więcej, niż 7%. Niestety, w grę wchodzi jeszcze inna wartość. Zapisy kodeksu cywilnego mają moc tylko wtedy, gdy w umowie pożyczki nie wspomniano kwestii wysokości odsetek karnych. Jeśli taka klauzula została zawarta, wówczas pożyczający ma prawo naliczyć odsetki karne w skali roku w wysokości do 14%.

Odsetki karne – nie można ich bagatelizować!

Często zdarza się, że konsumenci nieregulujący terminowo swoich zobowiązań, nie robią tego z premedytacją lub z wyrachowania. Zazwyczaj dzieje się tak albo z zapominalstwa lub z braku wystarczającej kwoty do spłaty. Konsumenci nie zdają sobie często sprawy z konsekwencji choćby jednego dnia opóźnienia w spłacie, przez co spotykają się prędko z niemiłym zaskoczeniem, gdy poznają kwotę naliczonych odsetek karnych.

Ci, którym nie zależy na wkraczaniu na konfliktową ścieżkę z pożyczkodawcą i chcą jak najszybciej uregulować zaległe zobowiązanie, nierzadko pytają się, czy możliwe jest umorzenie odsetek karnych.

Odsetki niewątpliwie utrudniają dojście do płynności finansowej, gdyż są dodatkowym, nawarstwiającym się kosztem oddalającym od perspektywy spłaty. W przypadku dużych kwot możliwe jest nawet dojście kilkuset dodatkowych złotych do spłaty.

Odsetki karne są naliczane w stosunku do każdej niespłaconej raty bądź całej kwoty pożyczki, jeśli miała ona zostać zwrócona jednorazowo.

Umorzenie odsetek – jak je napisać i czy zawsze ono działa?

Prawo dopuszcza możliwość napisania przez konsumenta podania o umorzenie karnych odsetek, które kieruje się do wierzyciela. W swoim charakterze pismo to jest dość podobne do podania o umorzenie długu.

Co powinno zawierać podanie o umorzenie długu? Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że pismo to nie posiada oficjalnego, ogólnie przyjętego wzoru. Istnieją dostępne w internecie szablony, jednak nie trzeba ich wykorzystywać z bezwzględnością – wystarczy napisanie pisma, które zawrze konieczne informacje we własnym szablonie.

  1. W pierwszej kolejności należy zawrzeć dane osobowe dłużnika (imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL itd.) oraz dane osobowe wierzyciela (nazwa firmy, adres, NIP itd.).
  2. Następnie trzeba określić podstawę prawną, która reguluje stosunki między dłużnikiem a wierzycielem. W przypadku pożyczek jest to umowa pożyczki.
  3. Koniecznie trzeba podać kwotę pożyczki, termin spłaty, formę spłaty (jedna/wiele rat), długość trwania długu i wysokość odsetek karnych.
  4. Niezbędne w następnej kolejności będzie podanie uzasadnienia, dla którego wnioskuje się o umorzenie odsetek – choroba, sytuacja materialna, inne losowe przypadki życiowe.
  5. Trzeba zapewnić, że po ewentualnym umorzeniu odsetek, dłużnik podejmie się wszelkich starań, aby terminowo uregulować zaległe zobowiązanie w kwocie, do jakiej zobowiązał się na umowie pożyczki.
  6. Na końcu, należy zwrócić się z formalną prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku.
  7. Dokument należy podpisać, podając datę, podpis i miejsce spisania wniosku.
  8. Trzeba pamiętać o załączeniu kopii wniosku pożyczkowego!

Wniosek o umorzenie odsetek należy wysłać, najlepiej, listem poleconym. Asekuracyjnie, można też podjąć się wysłania go także w formie e-maila.

Czytaj także:

Wniosek wysłany – co dalej?

Wniosek o umorzenie odsetek to forma podjęcia się mediacji i negocjacji przez dłużnika. Niestety, wierzyciel nie ma obowiązku ani wynikającej z prawa powinności, która skłania go do pozytywnego rozpatrzenia dokumentu. Jest to jedynie forma dobrej woli i przystania na wyjątkowe warunki, jakie podaje dłużnik. Kwestia tego, co po wysłaniu wniosku, jest zatem całkowicie indywidualna.

Komentarze (0)
Zostaw komentarz