Umorzenie długu – czy to możliwe?

Umorzenie długu - Kiedy następuje i czy to możliwe

Niestety z roku na rok zadłużenie Polaków rośnie. Chodzi tutaj o niespłacone na czas zobowiązania lub też takie, które nie są spłacane wcale. Prawie 2,4 miliona z nas ma długi. Zapewne wielu też liczy na umorzenie długu. Czy jest to jednak możliwe?

Ostatnie dane GUS nie napawają optymizmem. Jeszcze na koniec 2021 r. łączna kwota zaległości wśród polskich konsumentów wynosiła 44,4 mld zł. Patrząc przez pryzmat niezapłaconych rat kredytów, rachunków za wodę, gaz, telefon, telewizję czy internet – w 2022 r. kwota ta podskoczyła do 45,2 mld zł. Ma je z nas 2,4 mln osób1.

W najgorszej sytuacji są osoby, które mają do uregulowania kredyty hipoteczne. Rosnące stopy procentowe sprawiają, że praktycznie co miesiąc rata finansowania wzrasta. W górę idą także ceny paliwa i energii – a na to wszystko nakłada się jeszcze inflacja, przez co w portfelach zostaje coraz mniej pieniędzy.

Kiedy można umorzyć dług?

Do umorzenia długu może dojść w momencie, gdy wierzyciel na prośbę dłużnika udzieli mu pozytywnej odpowiedzi, w której zawarte są obiektywne i konkretne argumenty utrudniające możliwość spłaty zadłużenia.

Może więc nastąpić częściowe umorzenie długu lub całościowe. Umorzenie długu bankowego i pozabankowego odbywa się na dwa sposoby:

 • pierwszy z nich to wyrażenie zgody przez wierzyciela na umorzenie części lub całości zadłużenia, np. przez bank lub firmę pożyczkową. Tutaj musimy złożyć wniosek o umorzenie długu, wykazując w nim szczególne okoliczności, które uniemożliwiają nam realizację spłaty. Pamiętajmy tylko, że duże znaczenie ma zasadność argumentów, do których wierzyciel nie musi się wcale przychylić,
 • i kolejny to tzw. upadłość konsumencka. Przy tym rozwiązaniu sąd może od razu umorzyć spłatę długu lub ustalić plan spłaty.

Jakie korzyści daje umorzenie długów?

 • Zakończenie sporów z dłużnikiem i naliczaniem kosztów egzekucyjnych,
 • Wypracowanie lepszych nawyków finansowych,
 • Brak dodatkowych kosztów, choć w niektórych przypadkach może zostać pobrana opłata za sporządzenie wniosku o umorzenie długu,
 • Dla wierzyciela główną korzyścią jest zaliczenie długu na poczet kosztów uzyskania przychodów.

Umorzenie długu  – Komornik a wierzyciel?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że umorzenie długów a umorzenie egzekucji komorniczej to dwie różne rzeczy. Zatem nie można cieszyć się na wyrost, że dług przestanie istnieć, bo może się okazać, że po prostu dana kancelaria komornicza już nie będzie prowadzić sprawy, a wierzyciel zgłosi ją do innej i procedura zacznie się od nowa.

Warto też pamiętać, że możliwe jest tylko umorzenie długu przez wierzyciela. Nie może tego dokonać sam komornik. Dużo osób myli też komornika, wierzyciela i windykatora. Choć te osoby zajmują inne stanowiska w sprawie odzyskania długu.

 • Wierzyciel to osoba, wobec której mamy dług i która ma prawo do jego egzekucji. Najczęściej jednak najpierw zaczyna od wynajęcia windykatora, czyli osoby, która ma sprawdzić, dlaczego dłużnik nie płaci. Stara się w tej sprawie porozumieć z wierzycielem i dobrowolnie umówić na spłatę.
 • Jeżeli to nie pomoże, w grę wchodzi sprawa w sądzie. Tutaj wierzyciel (osoba, która zaciągnęła np. pożyczkę na raty miesięczne przez internet) przedstawia dowody na istnienie zadłużenia. Jeśli są wystarczająco rzetelne, sąd orzeka sprawę na korzyść wierzyciela i wydaje tytuł wykonawczy co do egzekucji długu. Za egzekucję z wyznaczonego przez wierzyciela tytuły odpowiada kancelaria komornicza. W skrócie można powiedzieć, że komornik to urzędnik państwowy działający na mocy wyroku sądu na rzecz wierzyciela.

Umorzenie długu alimentacyjnego

W tym przypadku do umorzenia długu może dojść wyłącznie na wniosek samego wierzyciela. Może to być dziecko, gdy jest już dorosłe lub rodzic, sprawujący opiekę nad małoletnim. Jednocześnie może zdarzyć się też tak, że w jego imieniu próby ściągnięcia długu zainicjował jakiś organ lub nastąpiło to z urzędu. Wtedy i ich zgoda konieczna jest na umorzenie długu.

Gdy wierzyciel z powodu niemożności ściągnięcia alimentów z konta dłużnika musiał skorzystać z Funduszu Alimentacyjnego, to dłużnik dążący do umorzenia – również musi zwrócić dług do tej instytucji. Istnieje jednak opcja jego umorzenia, ale musimy ku temu podać szczególne okoliczności.

Umorzenie egzekucji komorniczej

Jest kilka powodów, w jakich możemy mieć do czynienia z umorzeniem egzekucji komorniczej. Może to być:

 • umorzenie z mocy prawa;
 • umorzenie egzekucji z urzędu;
 • umorzenie na wniosek wierzyciela.

Umorzenie z mocy prawa następuje wtedy, gdy występują prawne przyczyny zakłócające bieg egzekucji. Przykładowo może to być na skutek zawieszenia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela na rok i nie podjął on żadnej akcji, aby je wznowić. A więc z mocy prawa po roku zostanie ono umorzone. Taka przesłanka jest też wtedy, gdy dłużnik ogłasza upadłość konsumencką, a sąd taki wniosek przyjmuje i dochodzi do uprawomocnienia postępowania.

Z kolei o umorzeniu egzekucji z urzędu można powiedzieć tylko wtedy, gdy następuje to przez postanowienie organu egzekucyjnego, czyli przez komornika, lecz wtedy gdy sprawa nie jest w jurysdykcji organów sądowych. Do umorzenia z tej przyczyny może dojść z powodu braku zdolności sądowej dłużnika lub wierzyciela. Także, gdy dłużnikiem jest dyplomata z innego kraju, automatycznie nastąpi umorzenie sprawy z urzędu. Natomiast najczęściej dochodzi do niego, gdy dłużnik nie ma majątku, a koszt postępowania egzekucyjnego byłby wyższy od środków, które w ramach egzekucji można by było odzyskać.

Możliwość umorzenia długu następuje także na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub na wniosek wierzyciela. Jednak nawet umorzenie egzekucji komorniczej nie oznacza, że jest to umorzenie długu przez sąd. Postępowanie zostaje umorzone w całości albo częściowo, ale dług nadal istnieje.

Czytaj także:

Źródła:
1. https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2022/dlugi-polakow-wieksze-niz-zarobki

4/5 - (8 votes)
Komentarze (2)
Zostaw komentarz

Sortuj wg
 • Komentarz od Kasia
  Napisany
  23.02.2021, 19:15
  Kasia

  Mi pomaga firma - splacamswojedlugi, w umarzaniu części długów. Rozmawiają z firmami windykacyjnymi i proponują niższe spłaty. A te firmy są na to łase, więc wychodzi na to że spłacę dużo mniej

  • Komentarz od Mar Mar
   Napisany
   18.04.2021, 19:08
   Mar Mar

   U mnie to samo. Dobrze że zadzwoniłam i każdemu kto ma kłopoty w płynnością doradzam, żeby do nich zadzwonili. Widzę po sobie jak wiele byli w stanie mi długu umorzyć