Scoring BIK – co to jest i od czego zależy?

Scoring BIK

Wielu z nas dochodzi w życiu do momentu, kiedy to konieczne staje się zaciągnięcie określonego rodzaju zobowiązania. Jak sama nazwa wskazuje, wiąże się to ze wzięciem na siebie odpowiedzialności za zwrot pieniędzy zgodnie z umową. Terminowa, wolna od komplikacja spłata pożyczki na raty czy kredytu, jest niezwykle ważna. Wpływa to na scoring BIK. Czym od dokładnie jest?

Otaczający świat ciągle się zmienia, jednak niektóre rzeczy pozostają niezmienne. Dzisiejsze społeczeństwo, choć znacznie różni się od naszych przodków sprzed kilku pokoleń, dzieli z nimi jedną, ważną cechę. Przykuwamy dużo uwagi do kwestii finansów, jesteśmy przez nie otaczani każdego dnia i wymagają one niekiedy poddania poważnej analizie.

Oszacowując przyszłe wydatki, sprawdzając stan bieżących oszczędności i planując przez to swoje założenia finansowe na najbliższy czas, wiele osób decyduje się pożyczyć dodatkową gotówkę, by te plany spełnić. Z różnych względów bowiem okazuje się, że nie możemy wydać całej kwoty bieżących środków lub zwyczajnie dany wydatek całkowicie przerasta aktualne możliwości finansowe. W takich okolicznościach, wiele osób podejmuje decyzję o skorzystaniu z programów pozwalających na pozyskanie danego mienia lub gotówki od ręki.

POBIERZ SWÓJ RAPORT Z BIK

Sposób, jaki udaje się je pozyskać jest oczywiście ściśle uzależniony od tego, na czego zakup konsument chce się zdecydować. Niektórzy w celu np. nabycia samochodu, telewizora lub sprzętu AGD, zawierają umowę ze sprzedającym punktem. Najpopularniejszymi sposobami jest wówczas zakup na raty lub wzięcie w leasing, spłacając je w kolejnych miesiącach. Inni za to, preferują z kolei pozyskać jedynie środek do sfinansowania własnych, określonych celów. Wówczas mówimy o kredycie bankowym lub pożyczce pozabankowej.

Dyscyplina przy spłacie zobowiązań jest niezwykle istotna

Niezależnie od tego, czy zaciągamy kredyt w banku, czy też pożyczkę lub chwilówkę w specjalizującej się w tym firmie, niezwykle istotne jest pamiętanie o zachowaniu odpowiedniej dyscypliny przy spłacie. Zobowiązanie finansowe to wprawdzie ważny i niezwykle potrzebny zastrzyk niezbędnej gotówki, jednak zawarcie takiej transakcji z drugą stroną to również wiążąca umowa. Obliguje ona konsumenta do dotrzymania zawartych na niej warunków.

Co jest w nich najważniejsze? Wspomniana terminowa spłata, a także zwracanie pożyczonych pieniędzy w ustalonych sumach i w ustalonej formie. Dzisiaj, najczęściej przyjmuje ona formę przelewów na wskazane przez pożyczającą instytucję konto bankowe. Dlaczego pamiętanie o wspomnianych zagadnieniach jest tak ważne?

Otóż zalegając ze spłatą pożyczek, dokonując tego z opóźnieniami ,bądź łamiąc inne ustalenia z umowy, narażamy siebie na poważne konsekwencje. Mogą one nie tylko uprzykrzyć codzienne życie, ale i zaszkodzić na przyszłość, gdy konsument będzie chciał ubiegać się o inne zobowiązanie. Poza otrzymywaniem monitów lub wezwań do zapłaty, nieterminowy płatnik może też zostać objęty działaniami firmy windykacyjnej. W przypadku dalszych problemów ze spłatą, banki lub instytucje pożyczkowe mogą przekierować sprawę do sądu, co może skończyć się na egzekucji komorniczej.

To jednak nie wszystko. Problemy z terminową spłatą zobowiązania lub długotrwałe uchylanie się od tego obowiązku jest odnotowywane przez pewną niezwykle ważną i prestiżową instytucję. BIK powołane zostało właśnie do celu gromadzenia danych milionów polskich konsumentów na temat stanu spłaty zobowiązań finansowych, które można tam nie tylko wprowadzać, ale i w razie potrzeby weryfikować.

BIK – co to jest?

Pod skrótem BIK kryje się Biuro Informacji Kredytowej. Jest to przedsiębiorstwo, które powstało w październiku 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich i stowarzyszonych prywatnych banków. Celem jego działalności jest gromadzenie, przetwarzanie, ingerowanie, a także udostępnianie danych o historii kredytowej konsumentów zawierających kredyty w bankach1 . W ostatnich latach BIK szeroko współpracuje i zbiera dane także wielu firm pożyczkowych, a także tzw. SKOK-ów.

Zasady działania oraz funkcjonowania BIK polskim rynku finansowym reguluje Prawo bankowe2 . Daje ono polskim banko na formowanie i prowadzenie tego rodzaju instytucji. W Biurze Informacji Kredytowej swoje udziały posiada wiele komercyjnych banków działających na polskim rynku.

Mając na względzie najważniejsze funkcje związane z działaniem BIK, warto podać przykłady danych i sposobu, w jakie BIK może je u siebie zbierać.

  • Dane na temat kwoty, czasu i raty udzielonej pożyczki lub kredytu.
  • Informacje o tym, czy zobowiązanie zostało spłacone oraz, czy spłacono je terminowo.
  • Dane o dowolnych zadłużeniach z tytułu usług kredytowych w banku.

Kto może sprawdzić mój BIK?

Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane do życia przez sektor bankowy. Przez niego jest wspierany i to od niego napływają w ogromnej mierze dane o zobowiązaniach. Nie oznacza to jednak, że tylko banki przekazują BIK dane o zobowiązaniach konsumentów i tylko banki obecnie współpracują z BIK. Wraz z silnym rozwojem sektora pozabankowego, czyli firm oferujących chwilówki, coraz częściej można spotkać się z tego typu rodzajami podmiotów, które również chętnie nie tylko przekazują dane do BIK, ale i sprawdzają go przy złożeniu wniosku o zobowiązanie.

Historię dotychczasowych wpisów znajdujących się w BIK może sprawdzić zatem każdy bank oraz wybrane firmy pożyczkowe, a także SKOK-i. W przypadku banków weryfikację w Biurze można potraktować jako domyślny etap. Przechodzi się go podczas składania wniosku nie tylko o kredyt gotówkowy, ale i hipoteczny, a ponadto także np. kartę kredytową. Jeżeli jednak mówimy o firmach pożyczkowych, to ich współpraca z BIK nie jest jednorodna.

Pożyczkodawcy mają swobodę w dobieraniu rejestrów, w których chcą ostatecznie sprawdzić historię finansową klienta. Jak wiele jest firm w tej branży, tak różne kombinacje można spotkać. Niektóre sprawdzają BIK jako jedyny rejestr, inne jako jeden z innych (oprócz baz np. Biur Informacji Gospodarczej). Jeszcze inne, w ogóle nie weryfikują BIK, pomijając ten rejestr także w przypadku przekazywania danych o spłacie zobowiązania. Dane o naszej pożyczce trafią bowiem potem do BIK tylko w przypadku firm, które współpracują z tym rejestrem.

Scoring BIK – co to jest?

Wiedząc już jaki rodzaj danych o zobowiązanych kredytowych i pożyczkowych może pojawić się w BIK, warto znać też ważny mechanizm związany z działalnością tej bazy. Jest to tzw. scoring BIK. Co to jest? To wskaźnik, który ułatwia weryfikującemu konsumenta w tym rejestrze ocenę, w jakim stopniu dobra jest jego kondycja finansowa. Przybiera on formę oceny punktowej i pozwala bankowi lub firmie pożyczkowej oszacować ryzyko związane z pożyczeniem pieniędzy3 .

Scoring BIK zestawia profil weryfikowanej osoby z profilami innych konsumentów, którzy uzyskali już np. kredyt lub pożyczkę pozabankową. Kluczowe znaczenie ma np. przedział wiekowy. Im bliżej konsumentowi do osób ze wzorową zdolnością kredytową, tym wyższą ocenę punktową on otrzymuje. Co za tym idzie, konsumenci z najwyższym scoringiem BIK mają największe szanse na uzyskanie zobowiązania na korzystnych warunkach. Mają też silną pozycję negocjacyjną co do np. raty albo terminu spłaty.

Dobra ocena punktowa – dlaczego jest tak ważna?

Posiadanie dobrej oceny punktowej w ramach scoringu BIK jest niezwykle ważne. Jak już wspomniano wyżej, im bardziej pomyślny jest wynik weryfikacji, tym na więcej liczyć może potencjalny kredytobiorca lub pożyczkobiorca. Wysoka ocena punktowa jest szczególnie ważna w przypadku ubiegania się o kredyt. Banki bowiem najchętniej ufają osobom, które wykazują się regularnie spłacanymi zobowiązaniami, brakiem zadłużenia i dużą próbą takich przykładów. Sceptycznie za to podchodzą do ubogiej historii i przede wszystkim – jakichkolwiek negatywnych wpisów. Te zresztą wyrażone zostaną niską oceną naszej historii kredytowej. Dobra punktacja to większe szanse na negocjowanie warunków kredytu i uzyskanie większej ilości środków pieniężnych4 .

Scoring BIK ma jednak znaczenie także i w przypadku firm pożyczkowych. Choć przyjęło się przeświadczenie, że wielu pożyczkodawców w ogóle nie patrzy na historię kredytową konsumentów, to sytuacja ta jest nieco bardziej skomplikowana. Nie brakuje bowiem na rynku firm, które podchodzą do kwestii kondycji finansowej konsumenta z dużą dokładnością. Może się okazać, że wysoki scoring BIK będzie miał znaczenie w przypadku udzielania pożyczki długoterminowej. Firma pożyczkowa może wtedy, podobnie jak bank w takim przypadku, lepsze warunki zobowiązania. Nawet i w przypadku chwilówek, dobra historia w BIK wyrażona wysoką punktacją może mieć decydujące znaczenie dla decyzji pożyczkowej.

Punkty w BIK – im więcej, tym lepiej!

Wspomniana ocena punktowa wyrażana jest na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej także w formie graficznego znacznika. Kiedyś były to gwiazdki. Obecnie, niebieskie kreski tworzą koło. Im ich więcej, tym lepsza jest ocena punktowa. Graficzny znak koła towarzyszy zawsze punktacji liczbowej. Skala wynosi od 0 do 100. Oto jak należy interpretować dany scoring, jaki widoczny jest w raporcie BIK.

  • Od 0 do 59 punktów – zła zdolność kredytowa.
  • 60 do 79 punktów – dobra zdolność kredytowa.
  • 80 do 100 punktów – doskonała zdolność kredytowa.

Pożądane przez banki i firmy pożyczkowe są, rzecz jasna, dwa ostatnie przedziały. Im więcej punktów, tym lepiej!

Kiedy BIK oblicza nasz scoring?

Warto pamiętać, że scoring BIK to wartość, która wyliczana jest każdorazowo. Oznacza to, że przedstawiona podczas weryfikacji punktacja odpowiada sytuacji finansowej konsumenta w danym momencie. Obliczenie scoringu odbywa się zawsze automatycznie po wysłaniu żądania przez bank lub firmę pożyczkową. Oznacza to, że za każdym razem wysokość oceny punktowej może być różna i pod żadnym względem nie można oczekiwać, że będzie to wartość stała.

Dzieje się tak, ponieważ scoring BIK zależny jest od wielu zmiennych czynników. Poza elementami dotyczącymi terminowej spłaty pożyczek i kredytów, Biuro Informacji Kredytowej bierze też pod uwagę to, jak często banki kierują zapytania do tego rejestru. Im częściej stosują to w krótkim odstępie czasu, tym niższa będzie punktacja konsumenta.

Warto poruszyć też kwestię tego, jak zmienia się scoring BIK wobec osób, które są w trakcie spłaty kredytu lub pożyczki i chcą uzyskać nowe zobowiązanie finansowe. Otóż informacje o spłacie są aktualizowane w BIK co miesiąc. Zatem im mniej czasu minęło od spłaty ostatniej raty, tym „świeższe” informacje będzie miało BIK.

Źródła:

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Informacji_Kredytowej

2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002187

3. https://www.bik.pl/poradnik-bik/czym-jest-ocena-punktowa

4. https://www.bik.pl/poradnik-bik/co-wplywa-na-wysokosc-oceny-punktowej

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz