Różnica między kredytem a pożyczką

Choć branża finansowa kręci się wokół wielu różnych pojęć, to jednak nie ulega wątpliwości, że w powszechnej świadomości najlepiej kojarzy się z kredytem oraz pożyczką. Te pojęcia, choć tyczą się podobnego rodzaju usług i często są traktowane jako stosowane naprzemiennie synonimy, nie oznaczają tego samego. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

Branża finansowa dzieli się na wiele zróżnicowanych sektorów. Najlepiej rozpoznawalna i zarazem chyba najpopularniejsza jest część odpowiedzialna za usługi. Wliczają się do tego firmy bankowe sprzedające kredyty, firmy pozabankowe oferujące pożyczki i chwilówki oraz kasy oszczędnościowe jak np. SKOK.

Tzw. produkty finansowe, jakie znajdują się w ofertach tych podmiotów, mają podobny charakter i przeznaczenie. Jednakże, nie powinno się ich traktować jako monolit. Wbrew obiegowej opinii, różnica między kredytem a pożyczką jest duża i nie można uznawać tych słów za tożsame.  Warto znać podstawowe różnice, jakie określają istotę tych dwóch, odrębnych pojęć.

Dlaczego ludzie pożyczają pieniądze?

Zarówno pożyczki, jak i kredyty cieszą się niesłabnącą popularnością z powodu nietrudnych do odgadnięcia przesłanek. W społeczeństwie powszechne jest zjawisko potrzebowania dodatkowej gotówki na pilne lub ważne wydatki. Z różnych powodów nie jest się w stanie ich pokryć z bieżących funduszy lub są one o wielokrotnie nieosiągalnej wartości (mieszkanie, dom). W takich sytuacjach, naturalnym krokiem jest podjęcie się pożyczenia pieniędzy.

Poza mało popularnymi pożyczkami prywatnymi, do tego typu transakcji oddelegowywane są najczęściej banki i firmy pożyczkowe. Różnica między tymi produktami jest istotna, która jednocześnie determinuje rodzaj potrzeb, na jaki są zaciągane.

Kredyty bierze się zazwyczaj na kosztowne potrzeby – samochód, mieszkanie, założenie firmy, kupno działki itd. Pożyczki z kolei, zaciąga się na mniej kosztowne rzeczy – wakacje, zakup telewizora, kupno komputera lub zabezpieczenie na okres bezrobocia. Również litery prawa, jasno rozróżniają termin pożyczki i kredytu.

Różnica między kredytem a pożyczką – pożyczka

Pożyczka to rodzaj produktu finansowego, które prawo reguluje w stosunkowo swobodny sposób. Zasady zawierania i funkcjonowania pożyczek reguluje Kodeks Cywilny, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział dedykowanego odgałęzienia zapisów prawnych specjalnie dla pożyczek, jak ma to miejsce w przypadku później wspomnianych banków.

Pożyczki reguluje kodeks cywilny

W ramach kodeksu cywilnego, poznać można podstawowe założenia, jakie prawo nakłada na sektor pożyczkowy.

 • Udzielający pożyczki jest zobowiązany przenieść na własność konsumenta określoną ilość pieniędzy.
 • Biorący pożyczkę jest zobowiązany zwrócić ją w terminie w wysokości uzyskanej kwoty + dodatkowych opłat, jeśli zostały one zawarte w umowie.
 • Jeśli pożyczka ma wartość poniżej 1000 złotych, nie jest konieczne spisywanie umowy i może mieć miejsce np. umowa ustna. Jednakże, jest zalecana jest forma pisemna.
 • Jeśli pożyczka ma wartość powyżej 1000 złotych, umowa jest konieczna.
 • Pożyczkobiorca nie musi określać celu, na jaki zawiera pożyczkę.
 • Pożyczkodawca nie ma prawa kontrolować celu, na jaki pożyczkobiorca wydaje użyczone pieniądze.

Od czasu nowelizacji ustawy mającej eliminować nieuczciwych pożyczkodawców nadużywających luźne prawo, wyróżnia się jeszcze dla firm pożyczkowych obowiązek rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Bez tego, działalność w charakterze firmy pożyczkowej jest nielegalna.

Pożyczka – nie tylko pieniężna!

Pomijając pożyczki finansowe, istnieje także gatunek pożyczek w innym kształcie. Mogą one dotyczyć przedmiotów i towaru. Wówczas w umowie konieczne jest określenie gatunku i rodzaju tego towaru, jego wartości i oczekiwanej formy, w jakiej trzeba to zwrócić.

Kto może udzielać pożyczek?

Zapisy Kodeksu Cywilnego dopuszczają udzielanie pożyczek przez różnorodne podmioty. Mogą to robić:

 • firmy pożyczkowe,
 • osoby prywatne,
 • przedsiębiorstwa,
 • banki.

Pożyczka może zostać zabezpieczona zarówno za pomocą weksla, jak i poręczenia majątkowego. Może to być np. nieruchomość, działka, samochód lub mieszkanie. W przypadku pożyczkodawców prywatnych, metoda ta jest jednak surowo odradzana.

Różnica między kredytem a pożyczką – kredyt

W przypadku kredytów, jest to rodzaj produktu finansowego, który jest ściśle przypisany jednemu rodzajowi podmiotów i tylko one mają prawo je udzielać. Mogą to robić tylko i wyłącznie banki. Zasady udzielania kredytów są określane przez Prawo Bankowe. W przeciwieństwie do pożyczek, które reguluje Kodeks Cywilny, Prawo Bankowe sporządzono specjalnie dla sektora bankowego.

Kredyty reguluje Prawo Bankowe

W ramach Prawa Bankowego, poznać można podstawowe założenia, jakie prawo nakłada ten konkretny sektor.

 • Kredyty udzielają tylko banki.
 • Kredyt zawsze udzielany jest na podstawie zawartej umowy kredytu w formie pisemnej.
 • Bank przekazuje określoną kwotę pieniędzy na określony w umowie czas.
 • Konieczne jest określenie celu, na jaki środki te będą przekazane przez kredytobiorcę.
 • Zawierający umowę musi korzystać z pieniędzy na określonych w umowie zasadach.
 • Kredytobiorca jest także zobowiązany zwrócić w terminie całą kwotę wraz z określonymi odsetkami.
 • Przedmiotem umowy kredytowej może być tylko określona kwota pieniędzy.

Ponadto, banki wymagają także od swoich klientów wielu czynników, które często nie muszą obowiązują instytucji pożyczkowych.

 • Nie posiadanie żadnego bieżącego (ani czasem jakiegokolwiek) zadłużenia w rejestrach finansowych (BIK, BIG, KRD).
 • Posiadanie stałego zatrudnienia, z którego tytułu uzyskiwane są dochody w danej wysokości.
 • Należy spełnić warunek, aby na określonej umowy regulującej czas pracy przez określony czas (12 miesięcy, 3 miesiące itd.).

Podsumowanie

Pożyczki odróżnia od kredytów zatem to, kto je udziela, w jakiej formie i na jakich warunkach. Warto porównać oferty kilku banków i kilku firm pożyczkowych, aby znaleźć dla siebie optymalną ofertę finansową. Warto też znać wymagania, jakie są określone przy obu wymienionych rodzajach zobowiązań.

Różnica między kredytem a pożyczką
5 (100%) 1 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *