Raty równe czy malejące? Jak szybciej spłacić kredyt?

Raty równe czy malejące

Kredyt kredytowi nierówny. Ubiegając się o bankowe zobowiązanie finansowe, wielu konsumentów stara się często odpowiednio do tego przygotować, nim siądzie do negocjacji. Poza dylematem, z jakiego banku oferty warto skorzystać, wielu staje też przed innym wyborem. Co jest lepsze, raty równe czy malejące? Które mogą się okazać wygodniejsze przy spłacie? Sprawdźmy.

Różnego rodzaju wydatki mogą niekiedy okazać się dużym obciążeniem dla prywatnego lub domowego budżetu. Choć wielu konsumentów stara się zabezpieczać finansowo na tego typu wypadki poprzez gromadzenie określonej sumy oszczędności, to jednak nie zawsze okazują się pomocne. Osobiste oszczędności to zatem dobra alternatywa dla różnych środków pomocy finansowej, jednak czasem nie ma wyjścia – trzeba sięgnąć po usługi bankowe.

W odpowiedzi na potrzeby konsumentów, jedną z największych i głównych specjalności banków są kredyty. Tak samo, jak różne są wydatki i związane z nimi koszty, tak zróżnicowane są parametry poszczególnych zobowiązań bankowych. Na przykład, o kredyt konsumencki warto ubiegać się w przypadku potrzeby pokrycia pilnego wydatku o stosunkowo niewielkiej wartości. Po takie kredyty ludzie sięgają zazwyczaj, gdy potrzebują zakupić np. sprzęt RTV, wyremontować pokój, pokryć koszty leczenia lub wyjechać na wakacje.

Z kolei w przypadku potrzeby zakupu bardziej kosztownego mienia, banki oferują konsumentom kredyty samochodowe i kredyty hipoteczne. Wyróżniają się one tym, że mają one ściśle wyznaczony cel finansowania. Specyfika takich kredytów jest ściśle uformowana pod tym kątem. Takie kredyty zaciąga się zazwyczaj na wyższe sumy, dlatego banki wymagają często większych zabezpieczeń – np. ubezpieczenia.

Zanim weźmiesz kredyt, sprawdź, na co zwracać uwagę

Aby dobrze dopasować do siebie konkretny rodzaj kredytu, jaki chce się zaciągnąć, obecnie nie trzeba nawet ruszać się z domu. Za pośrednictwem internetu można dziś wygodnie porównać ze sobą poszczególne oferty bankowe, zestawiając ze sobą wybrane parametry. Każdy wobec kredytu może mieć zróżnicowane oczekiwania, jednak warto wiedzieć, na jakie informacje należy zwracać ze szczególnością uwagę.

 • Na maksymalną i minimalną kwotę pożyczki ratalnej.
 • Na maksymalny i minimalny okres kredytowania.
 • Sposób weryfikacji (np. zaświadczenie o dochodach lub wyciąg z ostatnich kilku miesięcy potwierdzający wpływy pensji na konto).
 • Wymagane zabezpieczenia (np. ubezpieczenie lub zastaw mienia).
 • RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (im wyższe, tym większe koszty kredytu).
 • Sposób oprocentowania (stałe lub zmienne, uzależnione od aktualnej stopy referencyjnej NBP).
 • Rodzaj rat – równe oraz malejące.

I to właśnie na ostatnim z wymienionych parametrów się dzisiaj skupimy. Warto pamiętać, że klienci banków posiadają dużą dowolność związaną z wyborem niektórych parametrów pożyczki. W niektórych przypadkach, oprócz wyboru rodzaju oprocentowania i weryfikacji dochodów, wyłonić można także dogodny rodzaj spłaty. Każdy kredyt w banku jest bowiem spłacany w systemie ratalnym.

Raty kredytu – co musisz o nich wiedzieć

Wysokość i kwotę rat ustala się odgórnie, podczas udzielania pożyczki i podpisywania umowy. Konsument jest informowany nie tylko o wysokości rat, ale i częściach składowych, jakie tworzą ostateczną wysokość raty. Poza ułamkiem kwoty kredytu, w raty wliczone są też koszty zobowiązania, jak np. oprocentowanie, prowizja czy odsetki. Warto dokładnie zapamiętać lub zapisać wysokość raty kredytu, aby być przygotowanym na nadchodzące w najbliższych miesiącach wydatki. Pozwoli to odpowiednio zaplanować swój budżet.

Wysokość miesięcznej raty nie musi być jednak zawsze taka sama co miesiąc, aż do końca trwania kredytu. Coraz więcej banków daje dzisiaj bowiem możliwość wybrania sposobu naliczania niektórych parametrów, przez co mogą one kształtować się w zależności od okresu spłaty kredytu. Zanim złoży się wniosek o kredyt, warto wiedzieć, na co klient może mieć wpływ przy negocjowaniu wysokości jego raty.

Nim jednak poznamy sposoby na ustalenie ostatecznej wysokości raty, przedstawmy dwie najważniejsze części składowe raty kredytu.

 1. Część odsetkowa. Jest to ta część raty, która naliczana jest w ramach opłaty za usługę. Stanowi ona zysk dla banku z prowadzenia usług kredytowych.
 2. Część kapitałowa. Ta część raty z kolei to część procentowa pożyczonych przez bank pieniędzy. Jest ona zwana też tzw. saldem zadłużenia. Zmniejsza się ona wraz ze spłatą każdej kolejnej raty uzyskanego kredytu.

Konsument może mieć wpływ na pierwszą, ze wspomnianych dwóch części raty kredytu. Wiedząc o tym, nasuwa się zatem pytanie. Co jest lepsze – raty równe czy malejące?

Raty równe – charakterystyka i o czym musisz pamiętać?

Stając przed wyborem dobrania do kredytu rat równych oraz rat malejących, poznajmy najpierw charakterystykę tego pierwszego sposobu spłaty. Raty równe cieszą się niewątpliwie największą popularnością. Wielu konsumentów wybiera je domyślnie, wychodząc z założenia, że lepszym rozwiązaniem dla domowego budżetu będzie stały wymiar raty kredytu. Czy te oczekiwania są zgodne z rzeczywistością? Niestety, nie dzieje się tak zawsze.

Na wysokość raty w danym okresie spłaty kredytu istotny wpływ ma bowiem aktualnie obowiązująca wysokość stawki oprocentowania wibor. Ustalana jest ona przez Narodowy Bank Polski (NBP) i w dłuższej perspektywie stale ulega ona zmianom. Jeżeli zatem zaciąga się kredyt hipoteczny lub kredyt konsumencki na kilka lat, należy liczyć się z tym, że nawet w przypadku rat równych, ich ostateczna kwota może ulec zmianie wraz ze zmianą stawki oprocentowania. Na przykład, pod koniec 2012 roku wynosiła ona 4,27%1 . 5 lat później, już tylko 1,73%2 .

Co jeszcze charakteryzuje raty równe? W początkowym okresie spłaty, większy udział w ratach stanowi część odsetkowa. Kwota zadłużenia maleje bardzo powoli, a w większej mierze konsument zajmuje się spłatą środków będących prowizjami i innymi opłatami na rzecz banku, który udzielił kredyt. Z czasem, udział części odsetkowej sukcesywnie i proporcjonalnie maleje. Wraz z nim, rośnie jednocześnie udział spłacanej części kapitałowej.

Rozwiązanie to oceniane jest jako mniej ryzykowne. W początkowym okresie spłaty kredytu bowiem, raty są stosunkowo niższe. To dobra wiadomość dla osób chcących rozplanować swój budżet na najbliższy czas trwania kredytu, uwzględniając w nim spłatę zobowiązania. Ponadto, wybranie rat równych w korzystny sposób wpływa na zdolność kredytową konsumenta.

Raty malejące – charakterystyka

Czym z kolei charakteryzują się raty malejące? Otóż uznaje się to rozwiązanie za zdecydowanie tańsze. Zasada działania rat malejących jest prosta. W początkowym okresie spłaty, ich wysokość jest wyższa, a z czasem kwota raty maleje. Część kapitałowa w każdej racie, w przeciwieństwie do rat równych, jest zawsze taka sama. To, co wpływa na stopniowe malenie wysokości raty wraz z postępami w spłacie kredytu, to część kapitałowa. Z raty na ratę, ma ona coraz mniejszy udział w danej racie kredytu, aż końcowo stanowi ona niewielki odsetek.

Raty malejące wiążą się z większym, z punktu widzenia banku, ryzykiem, dlatego do uzyskania takiego sposobu na spłatę kredytu wymagana jest często lepsza zdolność kredytowa. Bank może wymagać przez to np. wyższych dochodów i mniejszego udziału wydatków w nich, obszerniejszej historii bezproblemowej spłat dotychczasowych zobowiązań itd.

O czym musisz pamiętać?

Zastrzeżeniem, o jakim trzeba pamiętać, są oczywiście zmienne stopy oprocentowania wibor. Jeżeli w danym okresie spłaty kredytu, gdy teoretycznie mają one spadać, NBP podwyższy ich wysokość, to niestety – wzrośnie także wysokość raty spłacanego kredytu. Jeżeli jednak utrzymują się one na stabilnym poziomie, to nie ma innych przeciwwskazań, aby system rat malejących działał zgodnie z przedstawionymi założeniami.

Raty równe czy malejące – co jest lepsze?

Mając na względzie wyżej wspomniane informacje, pozostaje zatem odpowiedzieć wreszcie na tytułowe pytanie – co jest lepsze, raty równe czy malejące? Otóż wszystko zależy od tego, jaką kondycję kredytową ma dany konsument. Jeżeli posiada on bogatą historię terminowo spłacanych zobowiązań, ma wysokie zarobki uzyskiwane z tytułu bezterminowej umowy o pracę, to jego pozycja negocjacyjna jest silna.

Dopiero wtedy, taki kredytobiorca może wybierać między ratami równymi i malejącymi.  W przypadku wspomnianej wyżej gorszej zdolności kredytowej, bank może zgodzić się jedynie na raty równe. Wróćmy jednak do omówienia hipotetycznej sytuacji, w której konsument ma wybór między rodzajami raty.

Zalety poszczególnych rozwiązań.

 • Raty równe powodują, że raty zachowują stabilną wysokość. Pozwala to planować domowy budżet z większym wyprzedzeniem, traktując ratę kredytu jako stały wydatek.
 • Raty równe w korzystniejszy sposób wpływają na zdolność kredytową konsumenta.
 • Raty malejące z kolei odznaczają się mniejszymi kosztami. Jak sama nazwa wskazuje, maleją one wraz ze spłatą, stopniowo coraz mniej obciążając domowy budżet.
 • Ponadto, wybierając raty malejące, konsument szybko zmniejsza wysokość salda zadłużenia.

Wady poszczególnych rozwiązań.

 • Raty równe obciążają budżet taką samą kwotą. Powoduje to niekiedy, że w przypadku nagłych i kosztownych wydatków, kredyt staje się dużym obciążeniem i krępuje swobodę finansową w danym okresie.
 • W przypadku rat malejących, dużym ryzykiem jest zmiana stóp referencyjnych wibor ustalanych przez NBP. Jeżeli organ ten podejmie decyzje o podwyższeniu ich wysokości, to kolejna rata kredytu może wzrosnąć, pomimo faktu, że w założeniach powinna być niższa. Stopa oprocentowania może bowiem ulec zmianie niezależnie od banku.
 • Kredyt z ratami malejącymi jest, jak wspomniano, trudniejszy do uzyskania. Konsument musi wykazać się lepszą zdolnością kredytową.

Raty równe czy malejące – co wybrać?

Decyzja co do wyboru sposobu spłaty kredytu należy zatem ostatecznie do konsumenta.  Żadne wspomniane rozwiązanie nie jest wolne od wad, jednak w określonych okolicznościach, jedno z nich ma niepodważalną przewagę. W przypadku dobrej koniunktury i stabilnej wysokości stóp referencyjnych oprocentowania, a także przy dobrej zdolności kredytowej, niewątpliwie lepszym rozwiązaniem będą raty malejące. Korzyści, jakie są z nimi związane w takiej sytuacji, są trudne do niedocenienia.

Źródła:

1. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm

2. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz