Ranking kredytów inwestycyjnych dla firm

Żeby zrealizować przedsięwzięcia mające powiększyć majątek, czasem trzeba wspomóc się dodatkowym finansowaniem. Jedną z możliwości jest kredyt inwestycyjny. Dzięki niemu można bez problemów zrealizować świetny pomysł na biznes, skorzystać z atrakcyjnej okazji pozwalającej zarobić dużo pieniędzy w krótkim czasie. Żeby wybrać najlepsze kredyt inwestycyjny porównaj wszystkie dostępne oferty w rankingu!

Oferty kredytów inwestycyjnych dla firm

Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpnia 2021
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
Alior Bank Kredyt dla firm
1 - 96 miesięcy
Okres spłaty
1 000 - 3 000 000 zł
Kwota
dowolny
Cel
Nie
Zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
3 - 120 miesięcy
Okres spłaty
1 000 - 200 000 zł
Kwota
dowolny
Cel
Nie
Zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
BIZnest Kredyt dla przedsiębiorców
6 - 96 miesięcy
Okres spłaty
10 000 - 350 000 zł
Kwota
Bieżący cel związany z prowadzoną JDG
Cel
Tak
? gwarancja PLD de minimis
Zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
Krajowy Fundusz Pożyczek Hipotecznych - pożyczki hipoteczne dla firm
12 - 60 miesięcy
Okres spłaty
30 000 - 300 000 zł
Kwota
dowolny
Cel
Tak
? hipoteka w dziale IV KW oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
6 - 12 miesięcy
? 6/12 miesięcy lub więcej
Okres spłaty
100 000 - 6 000 000 zł
Kwota
dowolny
? obrotowy lub inwestycyjny
Cel
Tak
Zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
1 - 24 miesięcy
Okres spłaty
30 000 - 500 000 zł
Kwota
dowolny
? pożyczka pomostowa
Cel
Tak
? do 60% wartości nieruchomości
Zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
Actum Finanse - pożyczka hipoteczna dla firm
1 - 12 miesięcy
Okres spłaty
20 000 - 250 000 zł
Kwota
dowolny
Cel
Tak
? hipoteka, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
12 - 18 miesięcy
Okres spłaty
10 000 - 150 000 zł
Kwota
Dowolny cel związany z prowadzoną działalnością
Cel
-
» SPRAWDŹ «
1 - 36 miesięcy
Okres spłaty
1 000 - 20 000 zł
Kwota
dowolny
Cel
Nie
Zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
1 - 36 miesięcy
Okres spłaty
1 000 - 20 000 zł
Kwota
dowolny
Cel
Nie
Zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «

Kredyt inwestycyjny – co to znaczy w praktyce?

Klasyczny kredyt gotówkowy dla firm nie zawsze może okazać się wystarczającym finansowaniem, zwłaszcza że nowe firmy często w ogóle nie mogą go uzyskać. Alternatywą w produktach kredytowych dla przedsiębiorców jest kredyt inwestycyjny dla firm lub osób wykonujących wolny zawód. Należy wyjaśnić na wstępie pojęcie kredyt inwestycyjny – co to oznacza? Zwłaszcza w kontekście możliwości przeznaczenia środków. Jest to kredyt celowy, dlatego trzeba go wykorzystać zgodnie z rodzajem, zakresem przedsięwzięcia, na które został udzielony. Standardowo może służyć finansowaniu inwestycji materialnych, niematerialnych i finansowych. 

Oferty bankowe precyzują opcje dotyczące zakresu inwestycji. Najczęściej środki z kredytu inwestycyjnego można przeznaczyć na:

 • kupno, budowę lub rozbudowę nieruchomości,
 • zaopatrzenie przedsiębiorstwa w maszyny i urządzenia,
 • wyposażenie firmowe,
 • zakup akcji, obligacji czy papierów wartościowych,
 • patenty, prawa autorskie, licencje.

Jednym z najbardziej popularnych jest kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości, np. budynku, gruntu. Z założenia ten rodzaj kredytu zalicza się do długoterminowych. Z tego powodu nietrudno znaleźć kredyt inwestycyjny na 20 lat. Okres spłaty zależy w głównej mierze od rodzaju inwestycji. Kredytobiorca ma możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. 

Finansowanie kredytem inwestycyjnym pozwala przedsiębiorcy na:

 • realizację planów inwestycyjnych,
 • rozwój działalności poprzez powiększenie lub modernizację majątku,
 • wystartowanie z działalnością, z uwagi na możliwość zakupu środków trwałych i wyposażenia,
 • umocnienie pozycji w branży,
 • podwyższenie jakości oferowanych usług czy produktów.

Większość banków oferuje kredyty inwestycyjne w walucie PLN, USD, EUR, CHF.

Jak pozyskać kredyt inwestycyjny na rozwój firmy?

Wiele poradników o tym, jak pozyskać kredyt inwestycyjny, wskazuje przede wszystkim na wybór oferty adekwatnej do planów inwestycyjnych. Rzeczywiście najlepiej najpierw przeanalizować propozycje banków, gdyż mogą one sporo się od siebie różnić, nie tylko pod względem kosztów. Po dodatkowy kapitał warto się zwrócić po odpowiednim skompletowaniu dokumentów, przede wszystkim:

 • dokumentów poświadczających istnienie firmy,
 • biznesplanu,
 • dokumentów finansowych przedsiębiorstwa,
 • innych materiałów i akt związanych z planowaną inwestycją.

Na odpowiedź instytucji finansowej trzeba poczekać nieco dłużej niż w przypadku ubiegania się o zwykły kredyt gotówkowy, gdyż konieczne jest dokonanie gruntownej analizy opłacalności inwestycji, która ma być przedmiotem finansowania.

Jakie wybrać najlepszy kredyt inwestycyjny?

Żeby wybrać możliwie najlepszy kredyt inwestycyjny spośród ofert, trzeba wziąć pod uwagę:

 • oprocentowanie,
 • prowizję i ubezpieczenie,
 • wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku,
 • przewidywane opłaty związane z przyznaniem, uruchomieniem finansowania,
 • warunki spłaty zobowiązania i możliwości przedsiębiorcy,
 • warunki w ofercie i specyfikę planowanej inwestycji,
 • zabezpieczenie – czy jest ono obligatoryjne i możliwe do zapewnienia.

Warto wiedzieć, że marża podlega negocjacji. Przedsiębiorca ma szansę na wynegocjowanie niższych kosztów kredytu. 

Różnice pomiędzy produktami kredytowymi – kredyt obrotowy a inwestycyjny

Omawiając różnice między pojęciami kredyt obrotowy a inwestycyjny, trzeba wskazać przede wszystkim na cel kredytowania w obu przypadkach. Funkcją kredytu obrotowego jest finansowanie potrzeb bieżących przedsiębiorstwa. Korzystają z niego głównie firmy zagrożone utratą płynności finansowej, np. z powodu zatorów płatniczych. Faktycznie pieniądze z tzw. obrotówki mogą zostać przeznaczone na wydatki służące zaspokajaniu bieżących potrzeb firmy.  Bywa, że zostają wykorzystane na spłatę innego zobowiązania, jednak nie może być ono przeterminowane.

Natomiast kredyt na inwestycje ma służyć realizacji projektów inwestycyjnych, co oznacza, że kredytobiorca może się nim posłużyć w planowaniu rozwoju i inwestycji. Nie zawsze możliwe jest zaciągnięcie kredytu o wartości 100% inwestycji. Spłata kredytów w innym banku czy refinansowanie wydatków inwestycyjnych, a nawet wykup leasingu środka transportu to również przedsięwzięcia, które z powodzeniem sfinansuje kredyt inwestycyjny.

Kredyt inwestycyjny – warunki udzielania w bankach

Początkujący przedsiębiorca powinien bez problemu uzyskać kredyt inwestycyjny dla nowych firm, nawet od pierwszego dnia działalności. Musi tylko spełnić warunki danej oferty. To może być atrakcyjne rozwiązanie dla nowo zarejestrowanej firmy, również, gdy ta nie może jeszcze liczyć na kredyt gotówkowy. Kredyt inwestycyjny to rozwiązanie dla firm z krótkim stażem działalności, jak i z długim doświadczeniem i stabilną pozycją na rynku.

Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt inwestycyjny może spotkać się z następującymi wymaganiami w banku:

 • Biznesplan będący podstawą planowanej inwestycji wraz z prognozą przyszłych zysków, czyli dokładny kosztorys i analiza opłacalności inwestycji.
 • Dobry BIK, czyli pozytywna bieżąca i przeszła historia kredytowa,
 • Doświadczenie biznesowe posiadane przez przedsiębiorcę.
 • Własne środki, czyli tzw. wkład własny do kredytu inwestycyjnego, najczęściej w postaci gotówki. Może być to 20 lub 30%, ale stawka zależy od konkretnego banku i danej oferty. Banki oferujące kredyty inwestycyjne na 100% istnieją, ale oferty takowych są rzecz jasna droższe.
 • Zabezpieczenie np. poprzez przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, hipotekę na przedmiocie inwestycji wraz z cesją praw z polisy.

Bank na ogół dokonuje oceny finansowanego projektu inwestycyjnego i dokonuje indywidualnej oceny ryzyka kredytowego, w szczególności z uwzględnieniem:

 • potrzeb oraz możliwości firmy,
 • specyfiki branży,
 • spodziewanych przychodów z inwestycji.

W ofertach na kredyt inwestycyjny warunki spłaty zobowiązania mogą opierać się na ratach równych lub malejących. Czasami możliwe jest zawnioskowanie o zmianę formuły w trakcie spłaty. Sposób spłaty nie zawsze musi ograniczać się do comiesięcznych rat. Czasem kredytodawcy proponują kwartalny lub półroczny system regulowania długu.

Ile kosztuje kredyt na inwestycje? Kredyt inwestycyjny oprocentowanie w bankach

Prowizja, ubezpieczenie, opłaty bankowe, a także oprocentowanie to główne wyznaczniki kosztów kredytowych. Jeśli chodzi o kredyt inwestycyjny, oprocentowanie stanowi jeden z kosztów i jest zależne od stawki WIBOR, tak jak w kredytach hipotecznych. W zależności od okresu odsetkowego możliwa jest stawka WIBOR 1M, 3M czy 6M. Zmienne oprocentowanie stanowi sumę stałej marży danego banku i stopy procentowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Z uwagi na obniżki stóp kredyt inwestycyjny stał się nieco tańszy, a oprocentowanie w 2020 roku zmalało. Zgodnie z rozporządzeniem BMR WIBOR ma być obecnie ustalany nie na podstawie deklaracji banków, lecz faktycznych transakcji rynkowych. 1

Jak szukać ofert na kredyt inwestycyjny?

W przypadku ofert na kredyt inwestycyjny kalkulator na stronie kredytodawcy może nie wyglądać tak, jak ten dotyczący kosztów kredytu gotówkowego. Oprócz okresu kredytowania czasem trzeba wskazać wartość inwestycji oraz wysokość wkładu własnego. To narzędzie pomocne w ustaleniu kosztów kredytu. Znalezienie idealnej oferty najlepiej zacząć jednak od rankingu kredytów inwestycyjnych, który pokazuje najważniejsze parametry tego rodzaju produktu kredytowego, takie jak: oprocentowanie, maksymalny okres kredytowania, prowizję, maksymalną kwotę kredytu. 

Kredyt na inwestycje związane z rolnictwem 

Jako że w przypadku pojęcia kredyt inwestycyjny definicja wyraźnie mówi o inwestycjach, mogą być one również związane z działalnością rolniczą. Przedsięwzięcia takie jak:

 • zakup gruntów rolnych,
 • zakup maszyn rolniczych, urządzeń i linii technologicznych,
 • budowa budynków, np. gospodarczych,
 • nabycie pojazdów dla rozwoju działalności rolniczej,

mogą zostać zrealizowane z wykorzystaniem środków otrzymanych w ramach oferty na kredyt inwestycyjny dla rolników. Co więcej, w ramach oferty kredytów dla rolników środki mogą zostać przekazane na refinansowanie kredytów i nakładów związanych z nabywaną nieruchomością gruntową. 

Źródło:

1. https://www.prawo.pl/biznes/wibor-co-zmienia-rozporzadzenie-bmr,497712.html

Komentarze (0)
Zostaw komentarz