Przedawnienie kredytu

Przedawnienie kredytu

Przedawnienie kredytu następuje po trzech latach od dnia wymagalności danego zobowiązania. Jeśli wierzyciel podejmie jakąkolwiek czynność windykacją, bieg przedawnienia zostaje przerwany. Na czym polega przedawnienie kredytu? Czy warto czekać na przedawnienie długu? Sprawdź!

Na czym polega przedawnienie kredytu?

Obowiązkiem każdego kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy jest spłata zaciągniętego długu. Powinna ona odbywać się zgodnie z harmonogramem spłaty. Taką powinność nakłada na nas umowa kredytu lub pożyczki.

Jeśli się z tego obowiązku nie wywiążemy czekają nas takie konsekwencje jak karne odsetki, wezwania do zapłaty, kończąc na wejściu na drogę sądową i egzekucji komorniczej. Tym, co może nam pozwolić tego uniknąć, jest przedawnienie długu. 

Przedawnienie długu wobec banku to często ostatnia deska ratunku dla dłużników. Wydawać się może, że przedawnienie długu sprawi, że nie będziemy musieli go już uregulować. W praktyce nie jest to jednak takie proste.

Przedawnienie kredytu jest możliwe wówczas, gdy wierzyciel przez długi czas nie upomina się o swoje pieniądze. Jak można przypuszczać, takie sytuacje należą raczej do rzadkości. 

Warto również wiedzieć, że przedawnienie kredytu nie oznacza, że dług przestaje istnieć. Jeśli kredyt lub pożyczka ulegną przedawnieniu, to wierzyciel nie będzie już mógł domagać się ich spłaty na drodze sądowej. Zostanie pozbawiony narzędzi do odzyskania należności.

Wyobraź sobie, że masz kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy i w którymś momencie przestałeś go spłacać. Wówczas po upływie określonego terminu i po spełnieniu dodatkowych warunków w niektórych przypadkach niespłacone zobowiązania ulegną przedawnieniu.

Jak sprawdzić czy dług jest przedawniony?

Pierwszym, co należy zrobić jest sprawdzenie, kiedy dług stał się wymagalny. To właśnie od tej daty będzie liczony bieg przedawnienia. Kolejnym krokiem jest ustalenie, czy nie doszło do przerwania biegu przedawnienia. 

Warto pamiętać, że jeśli termin przedawnienia roszczenia wynosi minimum 2 lata, to koniec terminu przedawnienia przypada w ostatni dzień roku kalendarzowego. Wyobraźmy sobie, że 30 marca 2021 roku wzięliśmy kredyt gotówkowy w banku. Przedawni się on dopiero 31 grudnia 2024 roku, nie zaś 30 marca 2024 roku. 

Kiedy następuje przedawnienie kredytu?

Z prawnego punktu widzenia mówi się nie o przedawnieniu kredytu, a o przedawnieniu roszczeń majątkowych. Jednak w mowie potocznej używa się najczęściej określenia przedawnienie kredytu lub przedawnienie długu. 

Warto wiedzieć, że termin przedawnienie dotyczy wszystkich roszczeń majątkowych. Chodzi tu o takie zobowiązania jak kredyty bankowe, pożyczki (zarówno bankowe, jak i pozabankowe), podatki, nieopłacone faktury czy rachunki za media. 

Nad tym, kiedy następuje przedawnienie długu, najczęściej zastanawiają się osoby, które przestały spłacać swoje zobowiązanie. Zaniechanie płatności może dotyczyć zarówno nieuregulowania którejś raty (lub rat), jak i całkowitego braku spłaty.

Co ciekawe, z prawnego punktu widzenia powód niesolidności kredytobiorcy nie ma tutaj znaczenia. Nieważne czy brak płatności spowodowany jest kłopotami finansowymi, zdrowotnymi czy też nieroztropnym podejściem do finansów. W każdej z tych sytuacji bank lub firma pożyczkowa mają prawo domagać się spłaty długu. 

Przedawnienie kredytu bankowego następuje po 3 latach. Oznacza to, że właśnie przez ten czas bank może domagać się od dłużnika spłaty kredytu. Wspomniany termin dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. 

Nieco inaczej przedstawia się przedawnienie pożyczki. Jeśli jest to umowa pożyczki prywatnej, termin przedawnienia wynosi aż 6 lat. W sytuacji, w której pożyczyliśmy pieniądze od podmiotu, który się w tym specjalizuje, termin przedawnienia długu wynosi 3 lata. Tyle samo, co w przypadku kredytu bankowego. 

Po upływie terminu przedawnienia dłużnik nie musi oddawać pożyczonych pieniędzy.

Terminy przedawnienia roszczeń:

 • karta kredytowa – 3 lata, 
 • debet na rachunku bankowym – 2 lata, 
 • nieopłacony rachunek za telefon – 3 lata, 
 • nieuregulowane opłaty za mieszkanie – 3 lata, 
 • mandat, którego nie zapłaciliśmy – 1 rok, 
 • przedawnienie roszczenia wobec ZUS – 5 lat, 
 • zaległości podatkowe – 5 lat, 
 • dług alimentacyjny (jeśli dotyczy osoby dorosłej) – 3 lata, 
 • kredyt gotówkowy – 3 lata, 
 • kredyt hipoteczny – 3 lata, 
 • pożyczka prywatna – 6 lat, 
 • pożyczka w firmie pozabankowej – 3 lata. 

Bieg terminu przedawnienia kredytu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin przedawnienia kredytu nie może zostać ani skrócony, ani wydłużony w wyniku żadnej czynności prawnej. Oznacza to, że wierzyciel w umowie kredytu lub pożyczki nie może zawrzeć dłuższego terminu przedawnienia niż ten ustawowo określony. 

Co ważne, obecnie to obowiązkiem sądu jest zweryfikowanie tego, czy dług nie uległ przedawnieniu. Wcześniej taka kwestia jak przedawnienie długu wobec banku była badana przez sąd tylko wówczas, gdy to dłużnik zdecydował się podnieść zarzut przedawnienia.

Bieg terminu przedawnienia kredytu liczony jest od momentu, gdy roszczenie stało się wymagane. Będzie to zatem ten termin, gdy dłużnik miał uiścić ratę lub spłacić całe zobowiązanie. 

Kiedy przerywa się bieg przedawnienia?

Kodeks cywilny wskazuje ściśle określone przypadki w których możemy mówić o tym, że przerywa się bieg przedawnienia. 

Przerwanie biegu przedawnienia nastąpi w takich sytuacjach jak:

 • wszczęcie postępowania windykacjnego – jakakolwiek czynność windykacyjna podjęta przez wierzyciela, przekłada się na to, że bieg przedawnienia liczony jest od początku, 
 • uznanie roszczenia przed dłużnika, 
 • rozpoczęcie mediacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, 
 • zawarcie ugody z dłużnikiem, 
 • wszczęcie egzekucji,
 • skierowanie sprawy do komornika. 

W każdym z tych przypadków bieg przedawnienia zostaje przerwany i biegnie ono od początku. 

Miejmy również na uwadze fakt, że wierzyciel będzie starał się odzyskać swoje pieniądze. Może sięgnąć tu po takie narzędzia jak wspomniane już wezwania do zapłaty, może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, postępowania egzekucyjnego lub próbować „dogadać się” z dłużnikiem. 

Warto również pamiętać o tym, że przedawniony dług nie znika. Jeśli rzeczywiście doszło do przedawnienia, to nie będziemy musieli zwrócić pożyczonych pieniędzy.

Wierzyciel nie może wprawdzie żądać od nas zaspokojenia roszczenia, ale możemy trafić do BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Jeśli zostaniemy wpisani do rejestru dłużników, to w przyszłości będziemy mieć problemy z otrzymaniem kolejnych zobowiązań. 

Przedawnienie kredytu gotówkowego 

Wziąłeś kredyt gotówkowy i zastanawiasz się nad tym, kiedy ulegnie on przedawnieniu? W przypadku kredytu gotówkowego obowiązują ogólne zasady dotyczące przedawnienia długu. Oznacza to, że kredyt gotówkowy, którego spłaty zaniechamy, przedawni się po 3 latach. Oczywiście, jeśli nie dojdzie w tym czasie do przerwania biegu przedawnienia. 

Dotyczy to zarówno kredytów bankowych jak i pożyczki pozabankowej, tj. roszczeń do których odnosi się ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedawnieniu ulega zarówno kwota kredytu, jak i odsetki. 

Przedawnienie kredytu hipotecznego 

Przedawnienie kredytu hipotecznego to z punktu widzenia banku sytuacja o wiele rzadsza i mniej ryzykowna. Kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem finansowym.

Ponadto, przy braku płatności bank ma prawo doprowadzić do licytacji nieruchomości i dzięki temu odzyskać swoje pieniądze. W odniesieniu do kredytów hipotecznych przedawnieniu ulegają wyłącznie odsetki. 

Przedawnienie kredytu a wypowiedzenie umowy

Dłużnikowi, który przestał spłacać kredyt, bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową lub rozwiązać ją ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji obowiązujący wcześniej harmonogram spłat przestaje być wiążący.

Kredytobiorca powinien uregulować cały dług od razu i w całości (już nie w miesięcznych ratach).

Termin przedawnienia dla każdej z wymaganych zaległych rat liczony jest osobno. Wprawdzie nadal wynosi on 3 lata, ale część z naszych zaległych rat ulegnie przedawnieniu wcześniej, część zaś później (w zależności od tego, kiedy przypadał pierwotny termin ich spłaty).

Natomiast jeśli dana rata nie była jeszcze wymagana w dniu wypowiedzenia umowy, to pozostałe do spłaty raty przedawnią się łącznie po upływie 3 lat. W takim przypadku termin przedawnienia liczony jest od dnia wypowiedzenia lub rozwiązania umowy. 

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz