Przedawnienie kredytu – to warto wiedzieć!

Przedawnienie kredytu

Każde zaciągane zobowiązanie ma konkretny termin płatności. Widnieje on w umowie kredytowej lub pożyczkowej, jak i w samym harmonogramie spłaty. Przedawnienie kredytu co do zasady następuje po trzech latach od momentu zawarcia umowy. Są jednak sytuacje, w których przedawnienie kredytu będzie liczone inaczej

Kwestia przedawnienia roszczeń pojawia się w art. 118 Kodeksu cywilnego. Czytamy w nim, że „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata1.”

Przedawnienie kredytu: podstawa prawna

Przepisy związane z przedawnieniem roszczeń odnoszą się także do przedawnienia kredytu bankowego. Oznacza to, że przedawnienie kredytu konsumenckiego następuje po upływie 3 la, licząc od momentu jego udzielania. Wynika to z tego, że jest to roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (przez bank lub instytucję pożyczkową). W odniesieniu do tego, jak liczone jest przedawnienie kredytu, nie ma natomiast znaczenia to, czy osoba, która go otrzymała, jest przedsiębiorcą czy konsumentem. Istotny jest jedynie fakt, że instytucja finansowa przyznała kredytobiorcy określoną pulę środków pieniężnych w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Przedawnienie kredytu odnawialnego również następuje po 3 latach. Przypomnijmy, że kredyt odnawialny, to określona pula środków pieniężnych na koncie, którą możemy dowolnie dysponować. Każda wpłata na konto przekłada się na powiększenie ustalonego w umowie limitu o wpłaconą kwotę. Kredyt odnawialny to ciekawa alternatywa dla karty kredytowej.

Przedawnienie pożyczki od osoby prywatnej

Wskazany, trzyletni termin przedawnienia kredytu czy pożyczki nie ma zastosowania wówczas, gdy mówimy o pożyczce od osoby prywatnej. Jeśli zapożyczyliśmy się np. u członka rodziny, to na to, by oddać dług, mamy aż 6 lat. Dłuższy termin przedawnienia związany jest z tym, że osoba, która udzieliła nam finansowego wsparcia, nie zrobiła tego w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Interesujące nas kwestie przedstawiają się zatem następująco:

 • Przedawnienie kredytu bankowego – 3 lata;
 • Przedawnienie kredytu odnawialnego – 3 lata;
 • Pożyczka w banku lub instytucji pożyczkowej – 3 lata;
 • Przedawnienie pożyczki od osoby prywatnej – 6 lat.

Przedawnienie kredytu bankowego – jak policzyć termin?

Sama wiedza, że przedawnienie kredytu bankowego następuje po 3 latach, może nie uchronić nas przed koniecznością spłaty pozornie „przeterminowanego” długu. Należy bowiem wyjaśnić to, jak liczyć termin przedawnienia roszczenia. Większość kredytów i pożyczek spłacana jest w ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ta „rozpiska” jest dla nas o tyle istotna, że wiąże się z tym, czy nastąpiło przedawnienie kredytu.

Chodzi tutaj o fakt, że przedawnienie kredytu liczymy nie dla całego zobowiązania, ale dla każdej, jednej raty osobno. Oznacza to, że możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której część rat których jeszcze nie uiściliśmy „się przedawni”, a część nadal pozostanie nam do spłaty. Jeśli z różnych przyczyn przestaliśmy spłacać swój kredyt czy pożyczkę, to warto pilnować tego, czy przedawnienie kredytu już nastąpiło, czy też musimy liczyć się z kolejnymi wezwaniami do zapłaty (i związanymi z tym kosztami).

Przedawnienie kredytu konsumenckiego a wypowiedzenie umowy

Kredyt konsumencki to ogólne określenie dotyczące kredytów udzielanych konsumentom, tj. tym osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość kredytu konsumenckiego, jaki może zostać nam przyznany, wynosi 255 550 zł. Przedawnienie kredytu konsumenckiego również następuje po trzech latach.

Zaciągając kredyt lub pożyczkę, powinniśmy by świadomi tego, że mamy obowiązek je spłacić. Taką powinność nakłada na nas m.in. umowa kredytowa czy pożyczkowa. W sytuacji, w której przestajemy regulować swoje zobowiązanie, zarówno bank, jak i instytucja pożyczkowa, mają prawo w trybie natychmiastowym wypowiedzieć nam zawartą wcześniej umowę.

Jak zatem wypowiedzenie umowy wpływa na przedawnienie kredytu? Podstawowym skutkiem wypowiedzenia umowy dla nas jako kredytobiorców jest to, że zostajemy wezwani do niezwłocznej spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami. Wspomniany wcześniej harmonogram płatności przestaje mieć zastosowanie. Jeśli bank wypowiedział nam umowę, to nakłada to na nas konieczność oddania tej części długu, która nie została jeszcze spłacona. W takiej sytuacji przedawnienie kredytu konsumenckiego przedstawia się następująco:

 • Raty, które mieliśmy zapłacić jeszcze przed tym, jak umowa została nam wypowiedziana, przedawniają się oddzielnie. Oznacza to, że termin przedawnienia będzie liczony dla każdej z nich z osobna.
 • Te raty, które zgodnie z umową, obciążyłyby nasze konto w przyszłości, stają się natychmiast wymagalne. Przedawniają się one w jednym (dla wszystkich pozostałych do spłaty rat) terminie. Przedawnienie liczone jest od momentu, w którym otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy.

Czy przedawnienie kredytu następuje automatycznie?

Przedawnienie kredytu nie jest tożsame z tym, że nasz dług „znika”. Oznacza jednak, że jeśli nastąpiło przedawnienie kredytu, a bank upomni się o jego spłatę, to nie mamy obowiązku regulować takiego zobowiązania. W sytuacji, w której doszłoby do postępowania sądowego, instytucja finansowa niejako automatycznie przegrałaby taką sprawę. Nie można zmusić nikogo do zapłaty przedawnionego roszczenia. Podkreślmy jednak, że odnosi się to przede wszystkim do konsumentów, tj. do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W ich przypadku to czy nastąpiło przedawnienie kredytu, sąd musi badać „z urzędu”.

Warto także wiedzieć, że istnieją sytuacje w których sąd ma prawo nie uwzględnić tego, że miało miejsce przedawnienie kredytu. Taką decyzję sąd może podjąć po rozważaniu interesów każdej ze stron, wówczas, gdy wymagają tego względy słuszności. Sąd bierze wówczas „pod lupę” takie kwestie jak:

 • Długość terminu przedawnienia;
 • To, ile upłynęło od przedawnienia roszczenia, do momentu dochodzenia jego spłaty;
 • Okoliczności, które wpłynęły na to, że osoba do tego uprawniona nie egzekwowała wcześniej zwrotu długu.

Przedsiębiorcy na automatyczne przedawnienie kredytu, nie mogą liczyć. Nie znaczy to jednak, że będą musieli go spłacić. Jeśli osoba, która prowadzi firmę, chce skorzystać z takiej „furtki” jak przedawnienie kredytu, to musi podnieść w sądzie zarzut przedawnienia. Jeśli zaniecha tej czynności, nie będzie mogła, chcąc uniknąć spłaty zobowiązania, powołać się na przedawnienie kredytu.

A co z kredytem we frankach?

Tak, jak przedawnienie kredytu w przypadku kredytu konsumenckiego jest dość proste, tak w o wiele trudniejszej sytuacji są tzw. „frankowicze”. Osoby liczące na przedawnienie kredytu frankowego, mogą się gorzko rozczarować. W przypadku tego rodzaju zobowiązania ważne są bowiem dwa terminy przedawnienia:

 • 3 lata – tyle czasu ma bank na domaganie się od nas spłaty długu;
 • 10 lat – tyle czasu mają kredytobiorcy na dochodzenie roszczeń wobec banku.

Terminy te są istotne przede wszystkim dla osób, które nadpłaciły swój kredyt. To właśnie takich kredytobiorców obowiązuje okres przedawnienia wynoszący 10 lat. Jeśli w wyniku istnienia w umowie klauzul niedozwolonych, zostaliśmy poszkodowani przez bank, mamy prawo wstąpić na drogę postępowania sądowego i upomnieć się o należne nam pieniądze. W sytuacji, w której obawiamy się, że nasze roszczenie „się przedawni”, wystarczy zwrócić się do sądu z pozwem o zapłatę albo z wezwaniem do zawarcia ugody. Jeśli wykonamy ten krok, 10-letni okres przedawnienia będzie liczony od nowa.

Źródła:

1 https://www.arslege.pl/terminy-przedawnienia-roszczen/k9/a1134/

Komentarze (0)
Zostaw komentarz