Przedawnienie długu

Kiedy przedawnia się dług

Przedawnienie długu to rozwiązanie prawne, które może ułatwić życie wielu dłużnikom. Niestety, aby móc z niego skorzystać, muszą zostać spełnione określone warunki. Sprawdź, na czym polega przedawnienie długu oraz gdzie sprawdzić, kiedy mija termin przedawnienia zobowiązań.

Zaciągając pożyczkę czy też decydując się na inne zobowiązanie finansowe, rzadko bierzemy pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z ich spłatą. Długi pozostawione same sobie niestety nie znikają, tylko z każdym miesiącem zwiększają się o należne odsetki.

Problem z niespłaconymi zadłużeniami może też dotyczyć pamiątki po zmarłym krewnym. Otrzymując spadek, możesz zyskać nie tylko majątek, ale też długi wynikające z niespłaconych przez niego kredytów.

Na czym polega przedawnienie długu?

Przedawnienie długu to nic innego jak ustanie możliwości dochodzenia swoich roszczeń przez wierzyciela, podczas gdy zadłużenie wciąż obowiązuje i nie zostało spłacone. W takiej sytuacji dług przejmuje formę zobowiązania niezupełnego, a wierzyciel nie może ubiegać się o jego spłatę nawet na drodze postępowania sądowego.

Dokładny sposób działania przedawnienia długów reguluje Ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Z przepisów możesz dowiedzieć się m.in., ile wynosi termin przedawnienia oraz w jaki sposób liczony jest tzw. bieg przedawnienia długu.

Jakie długi się przedawniają?

Musisz wiedzieć o tym, że przedawnienie długu obejmuje tylko roszczenia majątkowe. Co to oznacza w praktyce? Najczęściej dotyczą one niespłaconych rat kredytów czy pożyczek, ale też roszczenia z tytułu niezapłaconych rachunków za media czy faktur od dostawców.

W niektórych sytuacjach, przedawnienie długu może dotyczyć również obowiązku podatkowego czy należności, które zostały objęte sądowym nakazem zapłaty.

Jakie rodzaje zadłużenia ulegają przedawnieniu? Mogą to być:

 • mandaty,
 • raty kredytów i pożyczek,
 • debety na koncie,
 • zadłużenia na karcie kredytowej,
 • roszczenia z tytułu umowy o pracę,
 • zadłużenia z tytułu umowy przewozu,
 • zobowiązania podatkowe,
 • przedawnienie długu spadkowego.
Rodzaje-zadluzenia

Kiedy dług się przedawnia?

Terminy przedawnienia długu zależą przede wszystkim od rodzaju roszczenia majątkowego. Zgodnie z ustawą, podstawowy termin przedawnienia długu wynosi 6 lat i dotyczy wszystkich roszczeń majątkowych lub tych, które zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

W przypadku zobowiązań wynikających z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub dla roszczeń o świadczenie okresowe, termin przedawnienia długu liczony jest po upływie 3 lat.

Warto pamiętać o tym, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, oprócz sytuacji, w których termin przedawnienia wynosi mniej niż 2 lata.

Termin przedawnienia dla poszczególnych zobowiązań

Zastanawiasz się, ile lat musi upłynąć, abyś mógł spokojnie mówić o przedawnieniu niezapłaconego mandatu czy kredytu bankowego? Poniżej znajdziesz krótką ściągawkę z informacjami, kiedy następuje przedawnienie długu.

 • Niezapłacony mandat – 1 rok.
 • Roszczenia z tytułu umowy o dzieło – 2 lata liczone od dnia oddania dzieła.
 • Roszczenie z tytułu umowy o pracę – 3 lata liczone do dnia, w którym pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie.
 • Przedawnienie:
 • długu czynszowego – 3 lata.
 • długu bankowego takiego jak zadłużenie na karcie kredytowej – 3 lata.
 • wobec ZUS – 5 lat.
 • Zaległości podatkowe – 5 lat.

Przerwanie biegu przedawnienia

W czasie gdy trwa tzw. bieg przedawnienia, z różnych przyczyn może dojść do jego przerwania. To sprawia, że w wyniku działań wierzyciela lub też dłużnika, termin ten będzie należało policzyć od nowa. W jakich sytuacjach może dojść do przerwania biegu przedawnienia?

Najczęściej mówimy o tym, w przypadku, gdy:

 • wierzyciel zdecydował się na wszczęcie mediacji lub procedury windykacyjnej,
 • został złożony pozew do sądu,
 • zadłużenie zostało poddane egzekucji komorniczej,
 • została zawarta ugoda z dłużnikiem,
 • należność została, chociażby częściowo uregulowana,
 • zadłużenie zostało zaakceptowane przez dłużnika poprzez podpisanie np. aneksu do umowy.

Co do zasady, przedawnienie długu dotyczy tych wierzytelności, o które się nikt nie upomina. Jakiekolwiek działanie wierzyciela, które ma na celu odzyskanie długu, powoduje przerwanie biegu przedawnienia i naliczenie okresu od nowa.

Jak sprawdzić, czy dług jest przedawniony?

Aby móc podnieść zarzut przedawnienia, warto sprawdzić, czy dane zobowiązanie w ogóle jemu podlega. W jaki sposób to zrobić? Niestety, może to być bardzo trudne zadanie.

W pierwszym etapie należy sprawdzić dokładny termin wymagalności zobowiązania. Jest to data płatności rachunku czy zwrotu pożyczki, od której możesz liczyć bieg przedawnienia.

Warto przy tym pamiętać, że w niektórych sytuacjach, termin przedawnienia następuje wraz z końcem roku kalendarzowego, a w innym przypadku w dniu wymagalności roszczenia.

Właśnie dlatego wiele kancelarii oferuje swoje usługi w zakresie obliczania, od kiedy do kiedy dokładnie trwa bieg przedawnienia. Doradcy podpowiadają co zrobić po upływie terminu przedawnienia długu oraz w jaki sposób go udowodnić.

Jeśli z jakiegoś powodu przeoczyłeś termin spłaty zobowiązania i nie podlega ono przedawnieniu, pomyśl o konsolidacji niespłaconych zobowiązań lub zdecyduj się na pożyczkę dla zadłużonych. Korzystając z porównywarki ofert, uda Ci się znaleźć najtańsze finansowanie i szybko pozbyć długu.

Czy można odzyskać przedawniony dług?

Postawiony zarzut przedawnienia sprawia, że dłużnik nie musi już spłacać należności. Czasami jednak kredytobiorcy są nieświadomi tego faktu i mimo wszystko spłacają swoje zobowiązania. Co w takiej sytuacji?

Niestety dłużnik, który uregulował należność nie może już odzyskać wpłaconych środków i w wyniku swojej niewiedzy, poniesie stratę finansową. Uratuje on jednak tym sposobem swoją historię kredytową w rejestrach dłużniczych.

Fakt, że zadłużenie uległo przedawnieniu, nie sprawia, że wierzytelność przestaje istnieć. Do momentu, gdy nie zostanie spłacona, nadal będzie widniała w rejestrach Biura Informacji Gospodarczej czy kredytowej, wpływając tym samym na szansę otrzymania kolejnego zobowiązania.

A co w przypadku wierzyciela? Czy zarzut przedawnienia sprawia, że nigdy nie zobaczy on swoich pieniędzy? Zgodnie z prawem, nie można dochodzić do spłaty przedawnionych długów od konsumentów.

To oznacza, że nawet jeśli wierzyciel uda się z tą sprawą do sądu, ten odrzuci wniosek o nakaz zapłaty i przedawniony dług nadal pozostanie niespłacony. Oczywiście prawo nie zabrania negocjacji. Jeśli wierzyciel dogada się polubownie z dłużnikiem, być może uda mu się nakłonić go do spłaty, chociażby części należności, co do których postawiono zarzut przedawnienia.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy przedawnienie długu dotyczy niespłaconego zobowiązania przedsiębiorcy. W takiej sytuacji istnieje szansa odzyskania należności, pod warunkiem, że wierzyciel zdecyduje się wejść na drogę sądową. Aby jednak organ oddalił pozew, to dłużnik powinien podnieść zarzut przedawnienia.

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz