Co to jest prolongata kredytu?

co to jest prolongata kredytu

Prolongata kredytu to wydłużenie terminu płatności kredytu gotówkowego lub hipotecznego. Może ona dotyczyć zarówno pojedynczej raty zobowiązania finansowego, jak i jego całości. Zazwyczaj stosuje się ją wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie w danym czasie uregulować ciążącego na nas długu.

Masz kredyt w banku, a Twoja sytuacja materialna nagle się pogorszyła? Niezależnie od tego, czy straciłeś pracę, czy podupadłeś na zdrowiu, w niektórych przypadkach będziesz mógł skorzystać z prolongaty kredytu. Nim się jednak na to zdecydujesz, musimy Cię uprzedzić, że prolongata kredytu nie jest darmowym rozwiązaniem na rozwianie finansowych trosk.

Prolongata spłaty kredytu jest tymczasowym kołem ratunkowym. Bo nawet jeśli bank przychyli się do wniosku o odroczenie terminu płatności, to swój dług, prędzej czy później i tak będziesz musiał uregulować.

Co to jest prolongata kredytu?

Czym jest prolongata kredytu? To po prostu wydłużenie okresu spłaty zobowiązania, przy jednoczesnym obniżeniu wysokości rat miesięcznych. Chodzi tutaj głównie o to, by nasze comiesięczne zobowiązania w postaci rat były mniejszym obciążeniem dla domowego budżetu.

Dlatego wybierając takie rozwiązanie, dochodzi również do wydłużenia terminu spłaty, bo poprzez niższe raty kredytu, rozkładamy w czasie jego spłatę wraz z naliczonymi odsetkami i innymi opłatami.

Oprócz prolongaty kredytu dostępna jest także prolongata pożyczki.

Jak działa prolongata kredytu hipotecznego?

Jest to porozumienie z bankiem, na mocy którego przez określony czas nie będziemy musieli płacić rat lub będziemy płacić same odsetki. Często w ofertach banków pod pojęciem prolongaty kryje się przedłużenie okresu kredytowania.

W swoim założeniu prolongata niesie ze sobą dwa warianty:

  • wakacje kredytowe, czyli odroczenie płatności konkretnej raty lub jej części. Zwykle taka opcja dostępna jest raz do roku. Oczywiście niespłacony kapitał wraz z odsetkami będziemy musieli oddać w późniejszym czasie, co wydłuży spłatę naszego zobowiązania,
  • wydłużenie okresu kredytowania, a więc rozłożenie pozostałej do spłaty sumy na większą liczbę rat. Przy takiej prolongacie kredytu obniżymy miesięczną ratę, ale zwiększymy za to całkowity koszt kredytu.

Najczęściej o prolongatę możemy się starać przy kredytach na wysokie kwoty. Może być to więc kredyt hipoteczny czy kredyt gotówkowy.

Do kogo skierowana jest prolongata kredytu?

Sięgnięcie po tego typu usługę jest sensowne, jeśli posiadamy chwilowe kłopoty finansowe i raty kredytu zaczynają być zbyt wysokie w porównaniu do naszych miesięcznych dochodów.

Na prolongatę spłaty kredytu możemy się również zdecydować w przypadku:

  • utraty pracy,
  • nagłej choroby,
  • utraty płynności finansowej własnej działalności gospodarczej albo
  • innych zdarzeń losowych, które wpłynęły na pogorszenie naszej sytuacji finansowej, przez co regularna spłata miesięcznych rat jest niemożliwa.

Pamiętajmy przy tym, że przedłużenie spłaty kredytu to rozwiązanie przejściowe, które nie anuluje naszego zadłużenia ani go nie umorzy, a jedynie wydłuży je w czasie.

na czym polega prolongata kredytu?

Na jaki okres można dokonać prolongaty kredytu?

Wszystko zależy od indywidualnej polityki banku, w którym spłacamy zobowiązanie. Prolongata może trwać od 1 do nawet 12 miesięcy. Duże znaczenie ma tutaj nasz wiek, zostaniemy też drobiazgowo zbadani pod kątem historii kredytowej oraz aktualnej wiarygodności finansowej.

Dla banku najważniejsze jednak będzie to, jak do tej pory wywiązywaliśmy się z płatności. Jeśli nie było problemów w spłacie kredytu, to mamy dużego plusa. Z kolei, gdy bank już wcześniej zauważy jakieś opóźnienia wynikające z niepewnej płynności finansowej kredytobiorcy, to z pewnością odmówi nam prolongaty.

Jak wygląda wniosek o prolongatę kredytu?

Aby uzyskać prolongatę kredytu hipotecznego, musimy złożyć wniosek – najlepiej, jak najszybciej, gdy już pojawią się problemy finansowe (2-3 tygodnie przed upływem płatności kolejnej raty). Taki dokument powinien zawierać przede wszystkim nasze podstawowe dane (m.in. imię i nazwisko, adres kredytobiorcy), w tym:

  • numer umowy kredytu (zwłaszcza jeśli w danym banku mamy więcej niż jeden kredyt).
  • wskazanie terminu, do którego chcemy odroczyć spłatę zobowiązania. Tutaj warto realnie ocenić swoją sytuację materialną i zamieścić we wniosku taką datę, do której rzeczywiście będziemy w stanie uiścić swój dług. Jeśli nie jesteśmy pewni, kiedy finansowo staniemy na nogi, lepiej jest ubiegać się o dłuższe odroczenie płatności,
  • podpis kredytobiorcy.

Ważnym pismem, jaki musimy dołączyć do wniosku o prolongatę kredytu, jest ten, który potwierdzi naszą trudną sytuację finansową. Może być to, np. zwolnienie z pracy, informacja o obniżeniu naszego wynagrodzenia, przeniesieniu nas na niższe stanowisko, pojawieniu się poważnej choroby itd.

We wniosku dokładnie opiszmy, dlaczego mamy problemy w spłacie zobowiązania i nie stać nas na ratę w dotychczasowej wysokości.

Składając wniosek o prolongatę kredytu, pod żadnym pozorem nie podawajmy w nim nieprawdziwych danych. Bank zweryfikuje zarówno naszą sytuację materialną, jak i to, co wpisaliśmy we wniosku. Jeśli np. jako powód ubiegania się o prolongatę podaliśmy ciężką chorobę, instytucja finansowa ma prawo poprosić nas o udokumentowanie stanu naszego zdrowia. Wszelkie nieścisłości zadziałają na naszą niekorzyść i sprawią, że bank odrzuci nasz wniosek.

Wady i zalety prolongaty kredytu

Jak każdy instrument finansowy, tak i prolongata kredytu, ma zarówno swoje wady, jak i zalety.

ZaletyWady
Duża dostępność ofert i tym samym większe możliwości wydłużenia okresu spłatyWyższy koszt kredytu
Tymczasowe rozwiązanie dla naszych materialnych troskDodatkowe opłaty – i to nie tylko te związane z wyższym kosztem zobowiązania. Już samo wnioskowanie i rozpatrzenie wniosku o prolongatę są dodatkowo płatne
Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w płatności (np. kosztownych wezwań do zapłaty)Wydłużenie okresu kredytowania – co oznacza, że dłużej będziemy spłacać swój dług
Uniknięcie zerwania umowy kredytowej przez bank czy wezwania do natychmiastowego uregulowania całości zadłużeniaKonieczność dużo wcześniejszego ubiegania się o prolongatę
Brak wpisów w bazach dłużników i uniknięcie ryzyka obniżenia naszej wiarygodności finansowej Długi czas rozpatrywania wniosku (nawet około miesiąca)
Wcześniejsze kłopoty z terminową spłatą kredytu mogą przekreślić nasze szanse na skorzystanie z takiego rozwiązania
Obowiązek udokumentowania pogorszenia się sytuacji materialnej

Prolongata kredytu a karencja kredytu

Wiele osób używa zamiennie pojęć prolongaty kredytu i karencji, mimo że są to dwa odrębne produkty bankowe. Decydując się, np. na karencję w umowie kredytowej czasowo nie dokonujemy spłaty kapitału w racie. Natomiast część odsetkową raty nadal regularnie spłacamy.

A co daje prolongata kredytu? Przede wszystkim wydłużony okres spłaty, który pokrywa całościowe koszty związane z finansowaniem. A więc pozwala odroczyć zarówno część kapitałową, jak i odsetkową raty.

Prolongata kredytu – podsumowanie

Prolongata kredytu hipotecznego czy gotówkowego niczym się od siebie nie różni. Podobnie jest w przypadku prolongaty pożyczki, którą dopuszcza wiele firm pożyczkowych na rynku. Jednak na tego typu rozwiązanie możemy liczyć głównie wtedy, gdy już od pewnego czasu regularnie spłacamy zobowiązanie.

Dokładny okres, po którym mamy prawo się o nią ubiegać zależy jednak od umowy kredytowej, którą podpisaliśmy z daną instytucją.

5/5 - (5 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz