Pożyczka z gwarantem online – jak otrzymać, czy warto z nich korzystać?

Pożyczka z gwarantem online

Spośród coraz to liczniejszych ofert firm pożyczkowych, nie brakuje oryginalnych ofert o niespotykanych cechach. Do stosunkowo najrzadziej spotykanych typów ofert bez wątpienia należą pożyczki z gwarantem. Wymagają one kluczowego udziału osoby trzeciej. Na czym polega taka transakcja i kto przewiduje w swojej ofercie pożyczki z gwarantem?

Podczas zaciągania pożyczki, obie strony w takiej transakcji mają swoje główne priorytety. Pożyczkobiorcy zależy na jak najszybszym uzyskaniu pożądanej kwoty pieniędzy, z możliwie najmniejszą ilością formalności i krępujących kroków weryfikacyjnych. Strona udzielająca z kolei dąży coraz częściej do jak najbardziej wnikliwego sprawdzenia swojego klienta pod kątem wiarygodności finansowej.

Sposoby na uczynienie tego kroku są dość schematyczne – weryfikacja w rejestrach finansowych, przelew weryfikacyjny, przedstawienie dowodu osobistego i tym podobne. Popularności w Polsce nie znalazła pewna dość niszowa, ale warta omówienia metoda. Chodzi o pożyczki z gwarantem, czyli zobowiązania, które udzielane są z udziałem osoby trzeciej. Nazywa się ją jeszcze poręczycielem lub żyrantem, jednak sprowadza się to do jednego procesu udzielania pożyczki.

Pożyczki z gwarantem – na czym polegają?

Jak już wspomniano wyżej, pożyczki z gwarantem to taki rodzaj zobowiązań, podczas których udzielania udział bierze osoba trzecia. Inaczej niż w przypadku innych metod, to właśnie gwarant odgrywa rolę najważniejszej osoby w procesie pożyczkowym.

Jest on poręczycielem, osobą ręczącą za pożyczkobiorcę i biorącą na siebie obowiązki, które łącznie pomagają instytucji finansowej zaufać drugiej stronie z większą swobodą. Poświadcza, że pożyczkodawca to osoba uczciwa i wiarygodna finansowo, dla której udzielenie pożyczki nie będzie ryzykownym krokiem. To gwarant jest sprawdzany m.in. w BIK i to jemu jest przydzielana gotówka, którą potem we własnym zakresie przekazuje pożyczkodawcy.

Pożyczka z gwarantem – jak otrzymać?

Do podstawowego ryzyka, jakie wiąże się z byciem gwarantem należy przede wszystkim szansa na pogorszenie relacji z bliską lub znajomą osobą, jeśli nastąpi problem ze spłatą zobowiązania lub nastąpią jakiekolwiek nieporozumienia.

Poważniejszymi konsekwencjami mogą być, wyżej wspomniane, same problemy z odzyskaniem kwoty, jaką „wyłożyło się” za nieterminowego przyjaciela. Jest to w końcu często wysoki wydatek, którego stała utrata może być poważnym utrudnieniem.

Innym problemem jest jeszcze zdolność kredytowa. Ten parametr zmienia się, jeśli pożyczka przez którąkolwiek ze stron – pożyczkodawcę czy gwaranta – spłacana jest nieterminowo. Pogorszenie zdolności kredytowej mogą dla gwaranta być niepotrzebnym obciążeniem. Zarazem, utrudnieniem w przyszłości np. zaciągnięcia kredytu albo kupienia towaru na raty.

Kto może zostać gwarantem?

Warto wspomnieć o wymaganiach, jakie określa się wobec gwarantów. Przedstawimy to na przykładzie firmy Rapida Money, jednego z największych zagranicznych pożyczkodawców, który z powodzeniem oferuje w Polsce pożyczki z gwarantem.

  • Gwarant musi być starszy niż 25 lat.
  • Musi znać pożyczkobiorcę.
  • Konieczne jest wykazanie stabilności finansowej.
  • Należy też przedstawić nienaganną historię kredytową.
  • Konieczne jest też konto w banku.

Gwarant – prawa i obowiązki

Obowiązki

Gwarant to też osoba, która decyduje się pisemnie zobowiązać, że przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki związane ze spłatą pożyczki w przypadku np. opóźnień lub zaniechania spłaty przez faktycznego pożyczkodawcę. W drugim przypadku, musi przyjąć na siebie dalszy obowiązek spłaty całej pożyczki i być świadom konsekwencji w ewentualnych opóźnieniach (działania windykacyjne).

Prawa

Z kolei spośród praw, jakie przysługują gwarantowi, warto wymienić prawo do ubiegania się o dowolnych kwot pieniężnych (rat) lub jednolitej kwoty pieniężnej. Pomimo świadomości i prawa do obciążenia gwaranta obowiązkiem spłaty pożyczki w przypadku komplikacji, ma on prawo ubiegać się u pożyczkodawcy o odzyskanie swoich pieniędzy.

Proce ten może odbyć się zarówno drogą cywilną (pismami notarialnymi, wezwaniami do zapłaty czy bankowymi tytułami egzekucyjnymi), jak i drogą sądową i wiążącym się z tym procesem. W efekcie może zostać zarządzona egzekucja komornicza, która może prowadzić do zwrotu kwoty. Wynika to z tytułu tzw. roszczenia regresowego.

Z praw mniejszego kalibru, gwarant ma prawo do sprawdzania bieżącego stanu spłaty pożyczki lub kredytu. Ponadto, może też występować do pożyczkobiorcy z prośbą o udzielenie takich informacji, jeśli ma problem z samodzielnym sprawdzeniem.

Podstawa prawna

Kompetencje i obowiązki gwaranta nie są zbyt obszernie regulowane przez prawo, bo i nie ma takiej potrzeby. Podobnie jak ogólne działania sektora pozabankowego, tak i opisywany temat określa kodeks cywilny. W myśl art. 879 §1, obowiązki gwaranta nie mogą wykraczać poza te związane z pożyczką lub kredytem. Określa to umowa, która jest sporządzana z pożyczkodawcą. Firma pożyczkowa jest zobowiązana jasno określić rolę, kompetencje i konsekwencje ewentualnych opóźnień w stosunku do poręczyciela.

Komentarze (0)
Zostaw komentarz