Pożyczka pomostowa

Pożyczki pomostowe to rodzaj finansowania, stanowiący formę pomocy, która jest przyznawana w czasie realizacji projektu inwestycyjnego. Mogą być udzielone inwestorom, którzy złożyli wniosek o dotację unijną. Kto oferuje takie finansowanie? Jak to działa?

Istnieją różne formy finansowania dla firm: kredyty inwestycyjne, obrotowe, technologiczne, pożyczki gotówkowe czy leasing. Ciekawym rozwiązaniem może być również pożyczka pomostowa. Co wyróżnia pożyczkę pomostową? Czym różni się od innych źródeł finansowania? Jakie są jej koszty i warunki? Przekonaj się z tego artykułu.

Co to jest pożyczka pomostowa?

Pożyczka pomostowa to forma pomocy, która przyznawana jest podczas realizacji projektu na inwestycję. Instytucje finansowe udzielają jej inwestorom, którzy złożyli wcześniej wniosek o dotację unijną. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie firmom płynności finansowej do momentu otrzymania refundacji z UE.

Jak to działa?

Pieniądze przyznane w ramach pożyczki pomostowej wypłacane są jednorazowo albo w transzach. Maksymalna kwota takiego finansowania nie powinna przekraczać kwoty dotacji. Jednak biorąc pod uwagę spłatę zobowiązania, warto pamiętać o jego oprocentowaniu.

Kto może ubiegać się o pożyczkę pomostową?

O pożyczkę pomostową mogą ubiegać się następujące grupy osób:

 • instytucje publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • rolnicy,
 • przedsiębiorcy.

Aby uzyskać dotację unijną, należy złożyć wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacja unijna jest zazwyczaj przyznawana w formie refundacji. Zgodnie z zapisami prawa z dotacji unijnych, można dostać maksymalnie 85 proc. wartości inwestycji. Dodatkowo dotacja nie może być niższa niż 20 tys. zł i nie wyższa niż 1 mln zł.

Jakie są koszty pożyczki pomostowej?

Pożyczki pomostowe na ogół są bezpiecznym i niezbyt drogim rozwiązaniem. Pożyczane środki oddawane są bowiem z funduszy unijnych. Kredytobiorca musi zwrócić jedynie odsetki od pożyczki. Ich wysokość zależy od wybranej oferty banku. Podstawowym zabezpieczeniem pożyczek pomostowych są najczęściej nieruchomości. 

Zanim zdecydujemy się na konkretną pożyczkę pomostową, warto dokonać porównania oprocentowania między różnymi ofertami. Pod uwagę należy wziąć też prowizję banku, która jest rzadko spotykana – aczkolwiek, jeśli się pojawi, to zwiększy ogólne koszty kredytowania.

Kto oferuje pożyczkę pomostową?

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego składasz w banku, tuż przed złożeniem wniosku o dotację unijną lub zaraz po tym. Wzory wniosków odnajdziemy na stronach internetowych instytucji wraz z dokładnym spisem dodatkowych dokumentów, jakie trzeba dołączyć.

Pożyczkę pomostową oferują, m.in.:

 • mBank,
 • PKO BP,
 • Pekao SA,
 • niektóre banki spółdzielcze.

Przykład oferty:

WarunkiPożyczka pomostowa w Pekao SA
Maksymalna kwota finansowanianie więcej niż 10% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kwota nie może być wyższa niż I transza finansowania.
Okres kredytowaniamaksymalnie 3 miesiące
Waluta PLN, EUR, USD, GBP albo CHF
Oprocentowanieustalane indywidualnie

Jak złożyć wniosek o pożyczkę pomostową?

Do wniosku o kredyt pomostowy należy dołączyć dodatkowe dokumenty, jak:

 • biznesplan,
 • załączniki w postaci bilansu, rachunku zysków i strat,
 • dokumentacja dotycząca wcześniejszych kontaktów z instytucjami gwarantującymi finansowanie,
 • dokumentacja, związana z ubieganiem się o otrzymanie dotacji unijnej.

O pożyczkę pomostową można ubiegać się przed lub po złożeniu wniosku o dotację unijną.

Szczegóły o pożyczce pomostowej

Kredyt pomostowy pod dotację możemy przeznaczyć na opłacenie kosztów kwalifikowanych, określonych w projekcie unijnym, w którym wnioskujemy o środki. Czasem też banki w ramach finansowania oferują kredyt inwestycyjny, który można wykorzystać na inne cele.

Pożyczka pomostowa pozwala w zależności od oferty na sfinansowanie:

 • 100 procent kosztów inwestycji środkami, które pochodzą z dotacji unijnej albo
 • 100 procent inwestycji unijnej i sfinansowanie wkładu własnego.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę pomostową pożyczkobiorca nie otrzymuje gotówki ‘’do ręki”. Ma jedynie możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych podczas kolejnych etapów realizowania inwestycji. Może natomiast wpisać pożyczkę w koszty działalności gospodarczej, którymi to dysponuje w formie gotówkowej.

Co jeszcze warto wiedzieć o pożyczce pomostowej?

Istnieje możliwość skorzystania z kalkulatora dotyczącego pożyczek pomostowych. Wcześniej warto zapoznać się z regulaminem udzielenia takiego finansowania w konkretnej instytucji finansowej.

Zanim podejmiemy decyzję o skorzystaniu z pomocy, powinniśmy również zapytać o oprocentowanie w kilku konkurencyjnych bankach. Warto wziąć pod uwagę także prowizję banku, której doliczenie może zauważalnie zwiększyć koszty kredytowania.

Pożyczka pomostowa – zalety i wady

Jakie są plusy i minusy ubiegania się o pożyczkę pomostową?

Zalety:

 • Instytucje finansowe ustalają indywidualnie oprocentowanie oraz sposób zabezpieczenia.
 • Pożyczka stanowi źródło finansowania projektu przed uzyskaniem środków z dotacji.
 • Pozwala na rozpoczęcie inwestycji przed otrzymaniem finansowania unijnego.
 • Stosunkowo niskie oprocentowanie w porównaniu do innych form finansowania.
 • Możliwość karencji w spłacie pożyczki.

Warto podkreślić, pożyczkobiorca pokrywa tylko koszt odsetek, część kapitałowa raty finansowana pochodzi z dotacji unijnej. Jest to więc rozwiązanie o dość niskim ryzyku.

Natomiast do wad takiego rozwiązania zaliczamy:

 • Ewentualna prowizja banku, która może zwiększyć koszty kredytowania.
 • Ograniczony wybór celu takiej pożyczki, który może być przeznaczony, np. jedynie na koszty uwzględnione w projekcie unijnym.
 • Zabezpieczeniem takich pożyczek są najczęściej nieruchomości.

Masz pytania do tego artykułu? Śmiało – napisz do nas!

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz