Czym jest podstawowy rachunek płatniczy?

podstawowy rachunek płatniczy - co to?

Jeśli koszty prowadzenia Twojego rachunku bankowego są wyższe z roku na rok, a podwyżki opłat stają się uciążliwe, rozwiązaniem może być podstawowy rachunek płatniczy. To konto dla każdego, kto korzysta z bazowych usług bankowych i nie chce spełniać coraz bardziej wygórowanych wymagań swojego banku, by nie pokrywać dodatkowych kosztów.

Przeczytaj jakie warunki musisz spełnić, aby stać się właścicielem podstawowego rachunku bankowego i jak sprawić, by faktycznie był za darmo.

Czym jest podstawowy rachunek płatniczy?

Podstawowy rachunek płatniczy (PRP) służy do przeprowadzania czynności bankowych całkowicie bez opłat. Jest kontem osobistym, które nie generuje żadnych kosztów, jeżeli zmieścimy się w określonych limitach transakcji:

 • maksymalnie 5 przelewach pieniężnych między rachunkami oraz
 • maksymalnie 5 wypłatach gotówki z konta przy użyciu karty płatniczej.

Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego jest dostępne jedynie w walucie polskiej i na terenie RP. To produkt wyłącznie dla konsumentów niemających żadnego innego rachunku płatniczego (w PLN).

Udostępniają go wszystkie banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, potocznie nazywane SKOK-ami. Dla tego typu podmiotów rynku finansowego, posiadanie w ofercie podstawowego rachunku płatniczego jest obligatoryjne.

podstawowy rachunek płatniczy - funkcje

Dlaczego w ofercie banków musi znaleźć się podstawowy rachunek płatniczy?

Udostępnienie podstawowego rachunku płatniczego to wynik implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o nr 2014/92/UE z 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (tzw. dyrektywa PAD).

Stosowne zapisy prawne umieszczono w art. 59ia-59ih ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Mówią one o obowiązku prowadzenia dla klientów darmowego, podstawowego rachunku płatniczego przez wszystkie instytucje, które posiadają w ofercie rachunki płatnicze. Zobowiązanie to weszło w życie w 2018 roku1.

Do kogo kieruje się ofertę podstawowego rachunku płatniczego?

Podstawowy rachunek płatniczy może zostać założony przez osobę:

 • fizyczną ze statusem konsumenta,
 • nieposiadającą innego rachunku płatniczego w polskiej walucie (rachunek w walucie obcej nie jest przeszkodą do założenia PRP),
 • dysponującą ważnym dokumentem tożsamości,
 • zamieszkałą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • niekaraną za przestępstwo finansowe z wykorzystaniem rachunku płatniczego.

Jednak, jeśli nawet spełniamy wszystkie powyższe kryteria, musimy przeanalizować swoją aktywność na koncie lub przyszłe potrzeby. Sprawdźmy dodatkowo, czy podstawowe transakcje zwolnione z opłat będą dla nas wystarczające – i faktycznie taki rachunek nie będzie generował żadnych opłat.

Jakie funkcje są zwolnione z opłat?

Oprócz opisanego wyżej limitu 5 darmowych przelewów i 5 darmowych wypłat, za pośrednictwem podstawowego rachunku płatniczego można również całkowicie za darmo:

 • wpłacać i wypłacać pieniądze przy użyciu bankomatu lub wpłatomatu należącego do sieci danego banku,
 • otrzymać kartę płatniczą przypisaną do rachunku,
 • dokonywać płatności przy pomocy karty w Polsce i Unii Europejskiej.

Oprócz opisanych tu funkcji każdy dostawca podstawowego rachunku płatniczego może udostępnić w jego zakresie dodatkowe, darmowe usługi. W niektórych bankach jest to, np. możliwość skorzystania z natychmiastowych przelewów Express Elixir, w innych — np. obsługa BLIK. Zdarza się jednak, że poza ustawowym minimum, każda dodatkowa transakcja czy produkt będą równoznaczne z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty.

Potencjalne koszty po przekroczeniu pakietu darmowych usług

Koszty nakładane na konsumenta, który przekroczy dostępne w zakresie podstawowego rachunku płatniczego limity, nie mogą być wyższe niż średnia takich opłat (stosowanych w przypadku standardowych kont) z ostatnich 12 miesięcy. Oznacza to, że banki czy SKOK-i nie mogą podnosić marży na innych produktach, by zrekompensować sobie prowadzenie podstawowych rachunków płatniczych za darmo.

Wypłaty gotówki z obcych bankomatów powyżej 5 transakcji to najczęściej koszt około 5 zł od każdej operacji. Podobna kwota zostanie naliczona w przypadku szóstego i kolejnego przelewu. Jeśli jednak transakcja opiewa na kwotę kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy złotych, banki najczęściej pobierają kilka procent od danej kwoty.

Jak założyć podstawowy rachunek płatniczy?

Aby założyć podstawowy rachunek płatniczy, musimy przejść proces bardzo podobny do tego, który ma miejsce podczas zakładania tradycyjnego konta. Między bankiem a konsumentem zostaje zawarta umowa. Możemy ją podpisać zarówno w placówce banku, jak i przez internet. Co do zasady dzieje się to na nasz wniosek, a rozpatrzenie takiego dokumentu przez dostawcę może trwać maksymalnie 10 dni.

Pamiętaj, że PRP to ustawowe prawo każdego obywatela polski do darmowych usług bankowych, a więc bank nie może narzucić przy zawieraniu umowy żadnego dodatkowego produktu. Nie wolno mu również uzależnić darmowego prowadzenia PRP od wpływu na rachunek określonej kwoty środków.

Podstawowy rachunek płatniczy a standardowe konto

Różnica między podstawowym rachunkiem płatniczym a pozostałymi kontami osobistymi polega przede wszystkim na możliwości skorzystania z dodatkowych produktów bankowych. PRP jest co do zasady bardzo uproszczonym kontem, które ma zapewnić dostęp do podstawowych usług finansowych każdemu, kto nie jest w stanie pokryć kosztów standardowego rachunku.

W związku ze swoją funkcją, operacje bankowe wykonywane w ramach podstawowego rachunku bankowego są w odróżnieniu od innych kont ograniczone pod kątem zarówno liczby, jak i charakteru.

Oferty większości produktów finansowych są kreowane przez banki, a więc to od polityki danej instytucji zależy jakie opłaty czy warunki będą towarzyszyły zakładaniu i prowadzeniu danego konta. Z PRP jest zupełnie inaczej, ponieważ jego standard określa ustawa.

Wady podstawowego rachunku płatniczego

W ramach podstawowego rachunku płatniczego można co prawda dokonywać kilku podstawowych czynności finansowych bezpłatnie, jednak bardziej zaawansowane lub częstsze użytkowanie konta wiąże się ze standardową opłatą.

Podczas korzystania z PRP koszty może generować:

 • szósty i każdy kolejny przelew w danym miesiącu,
 • szósta i każda kolejna wypłata z urządzenia obcej sieci,
 • wypłata z zagranicznych bankomatów,
 • przelew walutowy, w systemie SEPA, Express Elixir, Blue Cash, SORBNET,
 • zlecenia stałe.

Dodatkowe wady podstawowego rachunku płatniczego to brak możliwości:

 • posiadania więcej niż jednego rachunku bankowego,
 • uruchomienia debetu na koncie,
 • założenia lokaty,
 • złożenia wniosku o kartę kredytową.

Jeśli niskie lub zerowe koszty prowadzenia konta są dla Ciebie kluczowe w kwestii wyboru odpowiedniej oferty, rozważ wszystkie za i przeciw podstawowego rachunku płatniczego na podstawie swoich realnych potrzeb i działań. W niektórych przypadkach, ze względu na liczne limity i ograniczenia, założenie standardowego konta osobistego będzie właściwsze i… dużo tańsze.

Źródło:

1. https://lexlege.pl/ustawa-o-uslugach-platniczych/art-59/

5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz