Podstawowy rachunek bankowy. Jak oszczędzić na opłatach za konto w banku?

Podstawowy Rachunek Bankowy

Łączna liczba rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w bankach przekracza ilość Polaków. Konta osobiste są już bardzo popularne, według szacunków NBP tylko 10% rodaków ich nie posiada. Korzystanie z takiego produktu bankowego wiąże się z opłatami. Te niestety stają się coraz wyższe. Droższe usługi bankowe to pokłosie obniżek stóp procentowych. Czy można jeszcze znaleźć darmowe konto osobiste? Kogo powinien zainteresować Podstawowy Rachunek Płatniczy?

Jak uniknąć opłat za konto osobiste? Darmowy rachunek w specjalnej ofercie bankowej

Opłat za prowadzenie konta w wielu bankach można uniknąć. Każdego posiadacza klasycznego ROR obowiązuje jednak tabela prowizji i opłat bankowych z wieloma wyszczególnionymi usługami, dlatego kosztów nie w sposób uniknąć. Nawet początkowo całkiem darmowe konto prędzej czy później zaczyna generować jakieś koszty. Obciążeń można uniknąć, ograniczając się do korzystania z Podstawowego Rachunku Płatniczego.

PRP został wprowadzony do oferty przez banki działające w Polsce na podstawie unijnej dyrektywy tzw. Dyrektywy PAD, zakładającej zmniejszenie problemu tzw. wykluczenia finansowego i wprowadzającej zasady oferowania przez instytucje finansowe tzw. rachunków podstawowych. Banki niechętnie chwalą się posiadaniem podstawowego rachunku w swoich ofertach. To dlatego, że na nim nie zarabiają. 

Czym jest podstawowy rachunek bankowy?

Podstawowy Rachunek Płatniczy to naprawdę podstawowy rachunek bankowy, który wyróżnia się przede wszystkim:

  • darmowym prowadzeniem konta bez dodatkowych warunków – w przypadku większości ofert,
  • okrojoną funkcjonalnością,
  • ograniczą liczbą przelewów, wypłat środków przysługujących bez opłat. 

Poprzez PRP można:

  • otrzymywać przelewy,
  • gromadzić środki na rachunku poprzez wpłatę gotówki,
  • dokonywać wypłaty środków w placówkach bankowych lub bankomatach,
  • dokonywać transakcji bezgotówkowych,
  • realizować przelewy, 
  • a nawet korzystać z poleceń zapłaty czy stałych zleceń.

Nie można natomiast skorzystać np. z limitu odnawialnego. Podstawowy rachunek bankowy nie może być powiązany z produktami kredytowymi, dlatego też niemożliwe jest uruchomienie karty kredytowej. Na PRP może jednak dojść do zadłużenia, przykładowo z uwagi na brak wystarczających środków potrzebnych do pokrycia prowizji czy opłaty za płatną usługę czy rozliczenia transakcji bezgotówkowej w trybie offline. W takim przypadku, mimo teoretycznie bezpłatnych usług, należy spodziewać się naliczenia odsetek przez bank.  

Kto może założyć Podstawowy Rachunek Płatniczy?

Celem wprowadzenia do oferty bankowej Podstawowego Rachunku Płatniczego było przekonanie osób z niewielkimi dochodami do korzystania z usług banku. Takie konto miało stać się rozwiązaniem właśnie dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na dodatkowe obciążenie niewielkiego budżetu. Nie jest więc to rachunek przeznaczony dla każdego. Podstawowy warunek, jaki trzeba spełnić, by założyć konto w zupełnie podstawowej wersji to nieposiadanie konta w banku czy SKOK-u. Ponadto usługa dostępna jest wyłącznie dla konsumentów, co oznacza, że nie ma możliwości otwarcia PRP dla firmy.

Zasady funkcjonowania Podstawowych Rachunków Płatniczych

Polski ustawodawca implementował europejskie zapisy dotyczące PRP w zaktualizowanej ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Przyjęto, że banki nie mogą pobierać od konsumentów opłat za podstawowe usługi, czyli wpłatę środków na rachunek, wypłaty gotówki z rachunku, dokonywanie transakcji płatniczych. W praktyce przewiduje się darmowe usługi do określonego limitu. Przykładowo, po wykonaniu 5 transakcji płatniczych w miesiącu bank może pobrać opłatę za każdą kolejną.

Brak ocen tego wpisu - bądź pierwszy!
Komentarze (0)
Zostaw komentarz