Podatek od pożyczki od osoby prywatnej

Choć tradycyjne pożyczki internetowe i stacjonarne to wciąż dominujący rodzaj świadczeń w sektorze usług pozabankowych, to jednak i pożyczki prywatne cieszą się stabilną popularnością. Wbrew pozorom, mają one podobny charakter do innych rodzajów pożyczek. Jaki podatek od pożyczki od osoby prywatnej trzeba zapłacić?

Pożyczki prywatne to popularny rodzaj zobowiązań kierowany do konsumentów, którzy z różnych względów nie są zainteresowane pożyczkami tradycyjnymi.  Na tle wszelkich innych zobowiązań, pożyczki prywatne wyróżniają się dużą swobodą warunków i możliwości. Udzielić może jej zarówno przedsiębiorca, osoba bliska, jak i obca osoba prywatna, która nie zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie pożyczek.

Spośród najpopularniejszych warunków, jakie wiążą się z pożyczkami internetowymi i stacjonarnymi, pożyczki prywatne rzadko opierają się na poniższych czynnikach.

  • Sprawdzanie rejestrów finansowych (BIK, BIG, KRD, ERiF).
  • Wymaganie od pożyczkobiorcy zaświadczeń o wysokości uzyskiwanych zarobków i fakcie wykonywania pracy regulowanej stosowną umową.
  • Weryfikacja konta bankowego (zazwyczaj, wymaga się tylko dowodu osobistego).

Powyższe czynniki są zazwyczaj kluczowym argumentem dla konsumentów za przychylnym spojrzeniem na pożyczki prywatne. Stosunkowo duża swoboda, jaka panuje w sferze tych usług nie oznacza jednak, że nic nie reguluje sektora pożyczek prywatnych. Istnieją odpowiednie zapisy, jak i obowiązki obu stron.

Jakie przepisy regulują pożyczki prywatne?

Zasady funkcjonowania sektora pożyczek prywatnych reguluje, podobnie co w kwestii zwykłych pożyczek, Kodeks Cywilny. Konkretniej, prawny stosunek do tej gałęzi rynku finansowego można znaleźć w art. 720 § 1 ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Za dokument stanowiący podstawę pożyczki prywatnej uznaje się umowę.

Umowa zobowiązuje osobę pożyczającą pieniądze do przeniesienia na własność pożyczającego określoną w dokumencie ilość pieniędzy. Mogą to też  być rzeczy oznaczone tylko co do gatunku. Pożyczający zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Co ważne, pożyczka jest umową nieodpłatną w formie wyjściowej. Jednakże, strony mogą ustalić koszty dodatkowe pożyczki w formie prowizji i odsetek wraz z oprocentowaniem. Jest to dopuszczalne po obustronnym porozumieniu w formie podpisów.

Podatek od pożyczki od osoby prywatnej

Konsumenci, a nawet i pożyczający prywatnie, zapominają często, że pożyczka prywatna obłożona jest podatkami. Konkretniej, przy okazji udzielania pożyczki prywatnej, konieczne jest uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych. To jednak nie wszystko. W przypadku włączenia w pożyczkę odsetek, dochodzi także podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – zasady i charakterystyka

Pożyczka prywatna, niezależnie od tego czy jest udzielona przez przedsiębiorstwo lub osobę prywatną,  jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych zwanym PCC. Obowiązek zapłacenia takiego podatku pojawia się w momencie zawarcia umowy, czyli podpisania jej przez obie strony wraz z datą i miejscem. Co ważne, ciąży on na pożyczkobiorcy. W czasie do 14 dni (2 tygodnie) od zawarcia umowy, należy udać się do Urzędu Skarbowego. Tam trzeba wypełnić tzw. deklarację PCC-3 i uiścić należną kwotę.

Stawka podatku od umowy pożyczki wynosi 2%. Mowa tutaj, powtarzamy, pożyczkach prywatnych udzielanych między osobami prywatnymi (a nie różnego rodzaju podmiotami).

Kiedy nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych?

Istnieją jednak wyjątki, które w szczególnych okolicznościach zwalniają udzielającego od płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest to sytuacja, w której udzielającym jest członek rodziny i wartość pożyczki nie przekracza 5000 złotych w przypadku pieniędzy oraz 25 000 złotych w przypadku dowolnego, innego fizycznego przedmiotu pożyczki.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – zasady i charakterystyka

Obowiązek uiszczenia podatku w przypadku doliczonych do pożyczki prywatnej odsetek wynika z tego, że prawo rozumie je jako kapitały pieniężne. Jeśli pożyczka jest udzielana przez osobę prywatną, a nie np. przedsiębiorstwo, to konieczne jest zapłacenie 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z odsetek. Podatek ten płaci się niezależnie od podatku od czynności cywilnoprawnych i nie podlega on łączeniu. Co ważne, pożyczkodawca rozlicza ten podatek nie niezwłocznie, a przy okazji wypełniania rocznego zeznania podatkowego potocznie zwanego PIT.

W przypadku pożyczek prywatnych udzielanych przez przedsiębiorstwo, strona pożyczająca pieniądze ma obowiązek przedstawić kwotę odsetek pożyczkobiorcy już po opodatkowaniu. Przedsiębiorca musi bowiem pobrać zryczałtowany podatek od kwoty wypłacanych odsetek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *