Ile wynosi maksymalne oprocentowanie pożyczki lub kredytu?

ile wynosi oprocentowanie pożyczki?

Niewiedza szkodzi. A niewiedza dotycząca sektora pożyczkowego szkodzi głównie naszemu portfelowi. Żaden pożyczkodawca nie może oprocentować pożyczki wyżej, niż jest to prawnie określone. Maksymalne oprocentowanie kredytu to pojęcie, które powinniśmy znać. A przede wszystkim umieć określić.

Ile wynosi maksymalne oprocentowanie pożyczki lub kredytu?

Maksymalne oprocentowanie w kredycie konsumenckim oraz bankowym jest określone w przepisach kodeksu cywilnego w formie wzoru. Jego wartość zmienia się wraz z modyfikacjami stopy referencyjnej NBP.

Jak obliczyć maksymalną wartość oprocentowania kredytu?

Maksymalne oprocentowanie pożyczki = dwukrotność odsetek ustawowych, czyli sumy stopy referencyjnej i 3,5%, a więc upraszczając:
Maksymalne oprocentowanie pożyczki = 2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)

Obecnie (stan na grudzień 2022) stopa referencyjna NBP wynosi 6,75%.

Stąd w łatwy sposób możemy obliczyć, ile wynosi maksymalne oprocentowanie kredytu:

2 x (6,75% + 3,5%) = 20,5%.

Podsumowując: maksymalne oprocentowanie kredytu bankowego lub pożyczki pozabankowej w 2022 roku wynosi 20,5%.

Czym jest oprocentowanie pożyczki lub kredytu?

Analizując oferty pożyczek pozabankowych i nie tylko, w pierwszej kolejności chcemy wiedzieć, jaki będzie koszt pożyczki. Główny parametr, na który wtedy zwracamy uwagę, to oprocentowanie kredytu konsumenckiego.

Oprocentowanie pożyczek składa się z:

 • marży banku;
 • stawki referencyjnej (najczęściej WIBOR(R) 3M lub WIBOR(R) 6M).

Oprocentowanie kredytu to jeden z głównych kosztów pożyczki, wyrażony w procentach. To, ile faktycznie zapłacimy za udzielone kredytowanie, zależy również od prowizji, opłaty przygotowawczej, ubezpieczenia i innych dodatkowych kosztów. Odzwierciedla zatem, jak wysokie odsetki w skali roku będziemy musieli zapłacić za pożyczony kapitał.

Odsetek nie płacimy jednak jednorazowo. Jest to równomiernie rozłożone w czasie kredytowanie i odpowiednio doliczone do kapitału. Miesięczne raty składają się właśnie z części kapitałowej oraz odsetkowej.

O ile banki i firmy pożyczkowe mają pewną dowolność w ustalaniu oprocentowania w swoich ofertach, o tyle nie jest to limit bez końca. Maksymalne oprocentowanie kredytu gotówkowego i konsumenckiego jest odgórnie ustalone przez kodeks cywilny.

Rodzaje oprocentowania pożyczki lub kredytu

Na polskim rynku finansowym znajdziemy kredyty gotówkowe oraz pożyczki pozabankowe z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. Czym różnią się oba rodzaje?

 • Oprocentowanie zmienne może zmienić swoją wartość na przestrzeni czasu spłaty kredytu.

  W 2022 roku byliśmy świadkami, jak sytuacja gospodarcza państwa może wpłynąć na zwiększenie rat kredytów. Przez zmiany wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, automatycznie zwiększała się wysokość rat kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Jednak w teorii oprocentowanie kredytu może również zmaleć, jeśli stopa referencyjna NBP ulegnie zmniejszeniu.

 • Oprocentowanie stałe z kolei nie jest podatne na zmiany gospodarcze. Nie ulega ono bowiem zmianie przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej — a przynajmniej przez 5 lat — niezależnie od decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

Jakie oprocentowanie kredytu wybrać — stałe czy zmienne?

Mając do wyboru różne rodzaje oprocentowania pożyczki, możemy mieć pewną trudność w wyborze najlepszej opcji. Warto znać najważniejsze „za” i „przeciw”, gdyż mogą okazać się kluczowe w podjęciu decyzji.

Oprocentowanie stałe

 • Taki rodzaj oprocentowania jest dla nas gwarancją, że nie dojdzie do zmiany wysokości raty kredytu przez co najmniej 5 lat od podpisania umowy. A więc zmiany rynkowych stóp procentowych nam niestraszne. Rata kredytu nie ma prawa wzrosnąć!
 • Z reguły cena kredytu z oprocentowaniem stałym jest wyższa. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie banku przed ryzykiem podwyższenia stóp procentowych przez RPP.
 • Fakt, że stałe oprocentowanie kredytu nie ulega zmianie, jest jednocześnie wadą i zaletą. Bo o ile przed niekorzystnym dla nas wzrostem stóp procentowych jesteśmy zabezpieczeni, o tyle w przypadku ich obniżenia będziemy stratni — nasza rata się nie zmniejszy.
 • W przypadku kredytów ze stałym oprocentowaniem banki mają prawo pobrać rekompensatę (opłatę) za wcześniejszą jego spłatę.

Oprocentowanie zmienne

 • Wysokość rat kredytu z oprocentowaniem zmiennym zależy od rynkowych stóp procentowych. Te zaś zależne są m.in. od polityki pieniężnej banku centralnego, a konkretniej od poziomu inflacji, czy wzrostu gospodarczego. Kwota całkowitego zobowiązania może zatem się wielokrotnie zmieniać w trakcie trwania umowy.
 • Raty pożyczki mogą ulec podwyższeniu, ale i obniżeniu.
 • Jeśli w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy spłacimy przedterminowo całość lub część kredytu, bank może zastrzec sobie rekompensatę.

Co to jest maksymalne oprocentowanie pożyczki lub kredytu?

Żaden bank ani instytucja pozabankowa nie może ustalać sobie oprocentowania pożyczki w sposób całkowicie dowolny. Taka potencjalna sytuacja prowadziłaby do sporych nadużyć ze strony instytucji finansowych. Dlatego też, w prawie uregulowano zapis dotyczący maksymalnego oprocentowania w kredycie konsumenckim i gotówkowym.

Podstawą prawną maksymalnego oprocentowania są przepisy kodeksu cywilnego w artykule 359 § 2:

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczyć dwukrotności odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)1.

A więc nawet jeśli instytucje finansowe wymagają od nas zapłaty oprocentowania wyższego, niż maksymalnie jest to określone w kodeksie cywilnym, nie mamy obowiązku płacić im takiej sumy. W takim przypadku powinniśmy zapłacić wartość maksymalnego oprocentowania. Żądanie pożyczkodawcy o zapłatę wyższej kwoty z tego tytułu jest prawnie niedozwolone.

Czy istnieją pożyczki bez oprocentowania?

Pożyczki, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO wynosi okrągłe zero – istnieją. To nic innego jak finansowanie, w którym oddajemy dokładnie taką kwotę, jaką pożyczyliśmy. Musimy jednak uważać. Instytucje finansowe mogą reklamować swoją ofertę jako pożyczki bez odsetek, jednak w praktyce możemy zostać obciążeni prowizją lub innymi kosztami. Wtedy całkowity koszt kredytu konsumenckiego jest de facto większy niż obiecywane „zero”.

Całkowita kwota pożyczki do zapłaty zależy nie tylko od wysokości oprocentowania. Doliczyć do niej trzeba również inne koszty, takie jak prowizja, opłata przygotowawcza, koszty ubezpieczenia itd.

Jak zweryfikować więc, czy mamy do czynienia faktycznie z darmową pożyczką? Sprawdźmy przede wszystkim, ile wynosi jej rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO. Jeśli wartość wynosi 0%, to umówmy się – pożyczka jest darmowa.

Gdzie haczyk?

Z „darmowymi pożyczkami” mamy do czynienia przede wszystkim w przypadku zawierania pierwszej pożyczki w danej instytucji pozabankowej. Dodatkowo, pamiętaj, że promocja darmowej pożyczki jest ważna tylko w przypadku terminowej spłaty zobowiązania. Jeśli nie dotrzymasz warunków umowy, naliczone zostaną dodatkowe opłaty, opisane dokładnie w jej treści.

Źródła:

1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-359

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz