Czym jest open banking – otwarta bankowość

Otwarta bankowość

Od niedawna korzystanie z bankowości internetowej stało się jeszcze bardziej funkcjonalne niż wcześniej. To za sprawą prawdziwej rewolucji na rynku usług płatniczych. Dowiedz się, czym jest open banking i jak ułatwia życie posiadaczy rachunków płatniczych.

Na czym polega open banking?

W efekcie wejścia w życie postanowień dyrektywy PSD2 we wszystkich krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej pojawiła się nowa funkcjonalność dla posiadaczy rachunków bankowych. Banki i inne instytucje finansowe zostały zobowiązane do udostępniania innym podmiotom finansowym dostępu do rachunków swoich klientów – usługa Account Information Service.

Udostępnianie danych to właśnie podstawa open banking, czyli otwartej bankowości. W wyniku wdrożenia idei otwartości PSD2 na życzenie klienta bank ma obowiązek udostępnić dane o rachunku płatniczym tej osoby zewnętrznym podmiotom, takim jak:

  • inne banki,
  • instytucje płatnicze,
  • tzw. fintechy, czyli firmy z sektora technologiczno-finansowego. 

Dzięki agregacji kont bankowość internetowa staje się prostsza, szybsza i bardziej funkcjonalna. 

Otwarta bankowość to szereg usług finansowych, możliwych za sprawą udostępniania przez banki informacji o rachunkach swoich klientów podmiotom trzecim. Przekazywanie danych odbywa się poprzez specjalistyczne oprogramowanie, określane jako otwarty interfejs programistyczny (Application Programming Interface – API).

Oprócz Account Information Service w ramach otwartej bankowości jest też Payment Initiation Services (PIS), czyli usługa inicjowania transakcji płatniczej, polegająca na możliwości wykonywania przelewu z konta w innym banku z poziomu aktualnie przeglądanej bankowości elektronicznej. 

Czym jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego PSD2?

W polską rzeczywistość została zaimplementowana Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw i wprowadziła szereg zmian, o których aż 64% Polaków i 68% mieszkańców Europy nie ma pojęcia.1 Dyrektywa PSD2 to przede wszystkim wprowadzenie nowych, innowacyjnych usług płatniczych, mających zapoczątkować budowę nowoczesnych usług opartych na tzw. Application Programming Interface (API), czyli ekonomii programowalnych interfejsów dostępowych.

Celem nadrzędnym jest zagwarantowanie bezpiecznego funkcjonowania nowych usług w sektorze finansowym, a ponadto to wstęp do budowy rozwiązań tzw. open banking, czyli otwartej bankowości.

Ustawa przyjęta w Polsce dostosowująca prawo do wytycznych UE wprowadziła: 

  1. Identyfikację przy pomocy co najmniej dwóch metod uwierzytelniania – podwójne zabezpieczenie, gdy użytkownik: loguje się na swój rachunek, inicjuje transakcję płatniczą online, przeprowadza operacje poprzez kanały zdalne.2
  2. Skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji – teraz to maksymalnie 15 dni roboczych (wcześniej 30 dni kalendarzowych), a w szczególnych przypadkach 35 dni roboczych (poprzednio 60 dni kalendarzowych).
  3. Ograniczenie odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje kartą – w przypadku zgubienia karty lub gdy zostanie ona skradziona, a ktoś dokona nią płatności odpowiedzialność posiadacza ogranicza się do kwoty 50 euro, a nie jak poprzednio 150 euro (straty powyżej też kwoty pokrywa dostawca usługi płatniczej).
  4. Tańsze opłaty za przelewy walutowe – chodzi o przelewy w opcji SHA.

Otwarta bankowość – zalety  

Najważniejsze atuty otwartej bankowości to:

  • podgląd do finansów na różnych kontach: osobistym, firmowym, oszczędnościowym, karty kredytowej i przedpłaconej,
  • możliwość zlecania przelewów z różnych kont w jednym miejscu, bez konieczności przelogowywania do innego banku,
  • ułatwiona weryfikacja zdolności kredytowej, co może uprościć wnioskowanie o pożyczkę, kartę kredytową czy debet.

Multibankowość daje klientom wiele, a przede wszystkim możliwość zarządzania finansami z poziomu jednego banku. W efekcie wprowadzenia open banking nie trzeba się logować do każdego z posiadanych rachunków płatniczych z osobna. Zamiast sumować saldo wszystkich przy użyciu kalkulatora, można podejrzeć finanse globalnie. Niektóre banki udostępniają narzędzia do analizy wydatków z kont prowadzonych przez różne banki, możliwe jest nawet planowanie dla nich wspólnego budżetu. Stan kont w innych bankach można podejrzeć w bankowości internetowej zarówno obsługiwanej przez przeglądarkę, jak i bankową aplikację mobilną. 

Jako że AIS to usługa wykorzystywana także w procesie kredytowym, zaciąganie kredytu gotówkowego w banku, który prowadzi konto zainteresowanego uzyskaniem finansowania, może być dużo sprawniejsze. Bank sprawdzi historię rachunku, mając dostęp do danych z innych kont, przez co szybciej przeanalizuje możliwości finansowe klienta. Dzięki temu kredyt w banku, w którym konsument posiada konto, jednak bez wpływów wynagrodzenia, jest możliwy bez zaświadczenia o zarobkach. 

Posiadacz konta w banku oferującym usługę Payment Initiation Sevices może wykonywać przelewy z konta innego banku. Dzięki temu można oszczędzić czas. 

Otwarta bankowość a bezpieczeństwo użytkownika

To, że banki mogą udostępniać dane o rachunku płatniczym klienta nie oznacza, że mogą przekazywać informacje każdemu. Podmiot musi spełniać szereg wytycznych i posiadać licencje na świadczenie określonych usług. Ponadto dane konsument nie mogą być udostępniane bez jego zgody. Tak naprawdę ryzyko niewłaściwego wykorzystania danych jest niewielkie. Wiele zależy tak naprawdę od samego użytkownika i jego ostrożności w świecie bankowości internetowej.

1 Wynik badania Finansowy Barometr ING: https://www.gb.pl/polacy-z-dystansem-do-otwartej-bankowosci-pnews-2142.html

https://www.gov.pl/web/finanse/ramy-prawne-dot-platnosci-i-otwartej-bankowosci-implementacja-dyrektywy-psd2 

Brak ocen tego wpisu - bądź pierwszy!
Komentarze (0)
Zostaw komentarz