Odwołanie od mandatu drogowego

jak odwołać się od mandatu

Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie, przewidują możliwość odwołania mandatu drogowego. To rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają jego słuszności. Jak wygląda ten proces i ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku o uchylenie mandatu?

Kto może wnioskować o uchylenie mandatu drogowego?

O uchylenie mandatu drogowego może wnioskować tak naprawdę każda osoba, która czuje, że otrzymała go niesłusznie. Osoby pełnoletnie mogą samodzielnie złożyć wniosek o uchylenie, z kolei w przypadku osób poniżej 17 roku życia – wniosek musi złożyć rodzic lub opiekun prawny.

Odwołanie od mandatu drogowego to także rozwiązanie dla służb, które wydały mandat – może to być Policja lub Straż Miejska. Takie działania podejmuje się z urzędu. Policja wnioskuje o uchylenie najczęściej wtedy, gdy dowiaduje się o niesłuszności wystawionego mandatu drogowego. Taką możliwość posiada również sąd.

Kiedy warto odwołać się od mandatu?

Od mandatu drogowego warto odwołać się tak naprawdę w każdej sytuacji, w której masz pewność co do jego niesłuszności. Wymienić można wiele takich sytuacji. Może to być np. ukaranie mandatem działania, które zostało podjęte w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem.

Mowa tu np. o sytuacji, w której zaparkowałeś w niedozwolonym miejscu, aby uratować komuś życie. Kolejnym przykładem może być sytuacja, w której powodem Twojego działania była choroba psychiczna, czy też inne zakłócenia czynności psychicznych. Wówczas mandat jest niesłuszny.

Co ważne, wniosek o uchylenie mandatu należy złożyć w ciągu 7 dni od przyjęcia mandatu drogowego. W innym wypadku, wniosek zostanie automatycznie odrzucony, termin ten jest nieprzekraczalny.

Odwołanie od mandatu drogowego – co przygotować?

Złożenie wniosku o uchylenie mandatu drogowego wymaga podania następujących informacji:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL,
  • numer mandatu, jego seria oraz dzień, w którym policja wydała mandat,
  • przyczynę otrzymania mandatu drogowego,
  • adres sądu rejonowego,
  • uzasadnienie, w którym należy zawrzeć opis całego zdarzenia oraz wskazać, dlaczego policja wydała mandat niesłusznie.

W jaki sposób odwołać się od mandatu drogowego?

Odwołanie od mandatu drogowego nie jest dokumentem, który można złożyć przez internet. Wniosek należy więc złożyć osobiście w siedzibie sądu rejonowego lub przesłać go listem poleconym.

Wzór takiego wniosku bez problemu można znaleźć w internecie. Oprócz tego dokumentu należy również dołączyć kopię mandatu, zatem warto go zatrzymać. Co ważne, kopia dowodu musi być czytelna, nie może być rozmazana. Potrzebny będzie również dowód osobisty, który pozwoli potwierdzić Twoje dane osobowe.

Kiedy odwołanie od mandatu drogowego zostanie złożone, pozostaje jedynie czekać na decyzję ze strony sądu. Zostaniesz listownie poinformowany o dacie posiedzenia i możesz się na nie wybrać, jednak nie jest to konieczne.

Jaki jest koszt odwołania od mandatu?

Postępowanie sądowe w sprawie odwołania mandatu drogowego jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami, nawet w przypadku negatywnej decyzji sądu rejonowego.

Ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?

Nie ma określonego terminu rozpatrzenia wniosku o uchylenie mandatu. Sądy starają się jednak, by czas oczekiwania był możliwie jak najkrótszy.

Co jeśli spotkamy się z odmową?

Jeśli sąd wydał pozytywną decyzję o uchyleniu mandatu, automatycznie znika obowiązek jego zapłaty. Jeśli mandat został opłacony przed podjęciem decyzji sądu, pieniądze zostaną zwrócone.

Co jednak w sytuacji, w której decyzja sądu jest negatywna? Wówczas złożenie apelacji czy odwołania nie jest możliwe. Postanowienie sądu jest ostateczne i nie można w tej sytuacji nic więcej zrobić, poza opłaceniem mandatu. Jeśli z kolei mandat nie zostanie opłacony, Urząd Skarbowy ściągnie należność z wynagrodzenia, czy też zwrotu podatku.

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz