Odwołanie od mandatu drogowego

jak odwołać się od mandatu

Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie, przewidują możliwość odwołania mandatu drogowego. To rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają jego słuszności. Jak wygląda ten proces i ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku o uchylenie mandatu?

Kto może wnioskować o uchylenie mandatu drogowego?

O uchylenie mandatu drogowego może wnioskować tak naprawdę każda osoba, która czuje, że otrzymała go niesłusznie. Osoby pełnoletnie mogą samodzielnie złożyć wniosek o uchylenie, z kolei w przypadku osób poniżej 17 roku życia – wniosek musi złożyć rodzic lub opiekun prawny.

Odwołanie od mandatu drogowego to także rozwiązanie dla służb, które wydały mandat – może to być Policja lub Straż Miejska. Takie działania podejmuje się z urzędu. Policja wnioskuje o uchylenie najczęściej wtedy, gdy dowiaduje się o niesłuszności wystawionego mandatu drogowego. Taką możliwość posiada również sąd.

Kiedy warto odwołać się od mandatu?

Od mandatu drogowego warto odwołać się tak naprawdę w każdej sytuacji, w której masz pewność co do jego niesłuszności. Wymienić można wiele takich sytuacji. Może to być np. ukaranie mandatem działania, które zostało podjęte w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem.

Mowa tu np. o sytuacji, w której zaparkowałeś w niedozwolonym miejscu, aby uratować komuś życie. Kolejnym przykładem może być sytuacja, w której powodem Twojego działania była choroba psychiczna, czy też inne zakłócenia czynności psychicznych. Wówczas mandat jest niesłuszny.

Co ważne, wniosek o uchylenie mandatu należy złożyć w ciągu 7 dni od przyjęcia mandatu drogowego. W innym wypadku, wniosek zostanie automatycznie odrzucony, termin ten jest nieprzekraczalny.

Odwołanie od mandatu drogowego – co przygotować?

Złożenie wniosku o uchylenie mandatu drogowego wymaga podania następujących informacji:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • numer mandatu, jego seria oraz dzień, w którym policja wydała mandat,
 • przyczynę otrzymania mandatu drogowego,
 • adres sądu rejonowego,
 • uzasadnienie, w którym należy zawrzeć opis całego zdarzenia oraz wskazać, dlaczego policja wydała mandat niesłusznie.

W jaki sposób odwołać się od mandatu drogowego?

Odwołanie od mandatu drogowego nie jest dokumentem, który można złożyć przez internet. Wniosek należy więc złożyć osobiście w siedzibie sądu rejonowego lub przesłać go listem poleconym.

Wzór takiego wniosku przedstawiamy poniżej. Oprócz tego dokumentu należy również dołączyć kopię mandatu, zatem warto go zatrzymać. Co ważne, kopia dowodu musi być czytelna, nie może być rozmazana. Potrzebny będzie również dowód osobisty, który pozwoli potwierdzić Twoje dane osobowe.

Kiedy odwołanie od mandatu drogowego zostanie złożone, pozostaje jedynie czekać na decyzję ze strony sądu. Zostaniesz listownie poinformowany o dacie posiedzenia i możesz się na nie wybrać, jednak nie jest to konieczne.

Wniosek o uchylenie mandatu – najważniejsze informacje

Jak wspomniano już we wcześniejszej części artykułu, zdarzają się stosunkowo często sytuacje, w których ukarany mandatem kwestionuje jego zasadność. Nie ulega wątpliwości, że faktycznie mogą pojawić się dwuznaczne, niejasne lub niefortunne okoliczności. Mogą one być podstawą do chęci uniknięcia obowiązku zapłaty mandatu.

Co warto dodać, jest to możliwe nawet w sytuacji, gdy się go wstępnie przyjęło i pokwitowało na miejscu odebranie stosownego kwitka. Wniosek o uchylenie mandatu mogą złożyć ukarani za różne wykroczenia – nie tylko te „za kółkiem”.

 • Prawo do sporządzenia takiego dokumentu ma zarówno ukarany mandatem, jak i jego opiekun prawny lub ustawowy przedstawiciel (jeżeli tacy są).
 • Wniosek należy złożyć w czasie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu. W omawianym przypadku – od chwili przyjęcia po wręczeniu przez funkcjonariusza.
 • Dokument należy złożyć do odpowiadającego miejscu wystawienia mandatu sądu rejonowego.
 • Pismo warto sporządzić według wzoru, gdyż powinno ono zawierać w sobie szereg niezbędnych informacji. Prawo tego nie reguluje, dlatego zachęcamy do skorzystania z niżej opisanego wzoru wniosku.

Jak napisać odwołanie od mandatu? Wzór dokumentu

 1. Sporządzanie wniosku o uchylenie mandatu należy rozpocząć od zaadresowania go do stosownego sądu rejonowego. Jak wspomniano wyżej, musi on odpowiadać miastu lub miejscowości, w której go wystawiono.
 2. Nie można zapominać o podaniu też swoich danych osobowych. Mowa tutaj o imieniu, nazwisku, numerze PESEL i numerze oraz serii dowodu osobistego. Warto dodać też dane adresowe – ulicę, numer domu lub lokalu, a także miejscowość i kod pocztowy.
 3. Przechodząc do pisania wniosku, należy pamiętać o dokładnym opisaniu daty, godziny, miejsca i przyczyny, z jakiej wystawiono mandat. Nie może do tego zabraknąć numeru i kwoty.
 4. Po podaniu najważniejszych informacji pomagających zidentyfikować omawianą sprawę, pora obszernie przedstawić swoją linię obrony. Należy szczegółowo opisać okoliczności, zdaniem wnioskującego, przemawiające za tym, że mandat powinien zostać uchylony. Należy podać jak najwięcej, rzetelnie przedstawionych argumentów.
 5. Pismo należy czytelnie podpisać, podając do tego datę i miejsce sporządzenia dokumentu.

Pobierz wzór DOCX

Pobierz wzór PDF 

Jaki jest koszt odwołania od mandatu?

Postępowanie sądowe w sprawie odwołania mandatu drogowego jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami, nawet w przypadku negatywnej decyzji sądu rejonowego.

Ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?

Nie ma określonego terminu rozpatrzenia wniosku o uchylenie mandatu. Sądy starają się jednak, by czas oczekiwania był możliwie jak najkrótszy. Gdy wreszcie przejdzie do tych czynności, najpierw oceniana jest zasadność wniosku.

Sąd rejonowy zleca czynności, by ocenić, czy podane przez ukaranego przesłanki są wystarczającymi argumentami za uchyleniem mandatu. Ostatecznie, zwoływane jest posiedzenie. Musi w nim uczestniczyć ukarany mandatem, a także funkcjonariusz, który go wystawił. Podczas posiedzenia, konfrontowane będą dwa stanowiska w sprawie mandatu, po czym wydana zostanie ostateczna decyzja.

Warto dodać, że w międzyczasie od złożenia wniosku o uchylenie mandatu do wyznaczenia terminu posiedzenia, ukarany nie ma obowiązku zapłaty grzywny.

Co więcej, nie można go na ten czas obciążać żadnymi punktami karnymi. W przypadku przyznania racji wnioskującemu, karę anuluje się. Jeśli ukarany już zapłacił mandat, to obowiązkiem organu, który go nałożył jest dopełnienie starań, by został on zwrócony.

Co jeśli spotkamy się z odmową?

Jeśli sąd wydał pozytywną decyzję o uchyleniu mandatu, automatycznie znika obowiązek jego zapłaty. Jeśli mandat został opłacony przed podjęciem decyzji sądu, pieniądze zostaną zwrócone.

Co jednak w sytuacji, w której decyzja sądu jest negatywna? Wówczas złożenie apelacji czy odwołania nie jest możliwe. Postanowienie sądu jest ostateczne i nie można w tej sytuacji nic więcej zrobić, poza opłaceniem mandatu. Jeśli z kolei mandat nie zostanie opłacony, Urząd Skarbowy ściągnie należność z wynagrodzenia, czy też zwrotu podatku.

4/5 - (2 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz