Odstąpienie od umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy pożyczki

Umowa pożyczki zobowiązuje nas do jej spłaty w określonym terminie. Według jej zapisów poniesiemy ustalone koszty i będziemy musieli spełnić inne warunki przypieczętowane wraz z zawarciem umowy.

Warto jednak pamiętać, że każdy zaciągający zobowiązanie pozabankowe może zdecydować się na odstąpienie od umowy pożyczki. Co warto wiedzieć w tej materii? Kiedy jest ostatni moment na wypowiedzenie umowy?

Na czym polega odstąpienie od umowy pożyczki

W momencie wydania pozytywnej decyzji na złożony przez klienta wniosek pożyczkowy, zazwyczaj przychodzi pora na zapoznanie się z treścią umowy pożyczki. Dziś coraz częściej do podpisania umowy kredytu nie potrzeba nawet kartki papieru. Stosowany jest np. podpis elektroniczny. Zaciągnięcie pożyczki jest dzisiaj niemal ekspresowe.

Na szczęście prawo regulujące kwestie tzw. kredytu konsumenckiego daje możliwość odstąpienia od umowy pożyczki przy zachowaniu ważnych wymagań.

 • Na rezygnację z umowy pożyczki konsument ma prawo w ciągu do 14 dni od daty złożenia umowy kredytu.
 • Nie jest wymagane wskazanie przyczyny dokonania rezygnacji z umowy kredytowej.
 • Wypowiedzenie umowy kredytu nie musi zawierać wskazanej przyczyny.
 • Rezygnacja z umowy pożyczki musi mieć formę pisemną.
odstąpienie od umowy

Kto może odstąpić od umowy – podstawa prawna

Z umowy pożyczki, a także np. umowy kredytu konsolidacyjnego, umowy kredytu hipotecznego czy choćby kredytu konsumenckiego, zrezygnować może każdy, kto wcześniej zawarł ją z firmą pożyczkową lub bankiem.

Pamiętajmy, że od momentu podpisania umowy do dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji nie może minąć więcej niż 14 dni. Ponadto, klient ponosi też koszty związane z okresem, w którym korzystał z pożyczki. W ten sposób, np. odsetki naliczone zostają proporcjonalnie.

Klient, zwracając pożyczoną kwotę pieniędzy, musi pamiętać, aby uwzględnić opłaty z czasu, w którym dysponował pożyczonymi środkami.

Za podstawę prawną dla zasad wokół rezygnacji z umowy pożyczkowej służy ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku. Rozdział 5, art. 53 ust. 1, mówi nie tylko, że każdy ma prawo odstąpić od umowy pożyczki do 14 dni, ale i może to zrobić bez podawania przyczyny.

Warto wiedzieć, że wzór odstąpienia od umowy kredytu powinien zostać przedstawiony i dołączony wraz z zawarciem umowy pożyczki. W ten sposób, w razie chęci rezygnacji stosowny dokument każdy powinien mieć „pod ręką”.

Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Jak czytamy w zasadach określonych we wyżej wspomnianej już ustawie o kredycie konsumenckim, odstąpienie od umowy pożyczki jest maksymalnie uproszczone i nie powinno wymagać przygotowywania żadnych dodatkowych formalności.

Zanim jednak zdecydujemy się na rezygnację, warto zebrać kilka ważnych zasad w jednym miejscu.

 • 14 dni na rezygnację liczone jest od dnia zawarcia umowy pożyczki.
 • Warto upewnić się, czy mamy pod ręką załączony do umowy pożyczki wzór odstąpienia od umowy kredytu.
 • Wypełniony dokument najlepiej nadać listem poleconym, aby uniknąć zwłoki wynikającej z dostarczenia.
 • Nawet jeżeli rezygnacja z umowy pożyczki dotrze do pożyczkodawcy lub banku po 14 dniach, to data rezygnacji obliguje do pozytywnego jej rozpatrzenia.
 • Możemy złożyć odstąpienie od umowy pożyczki również w stacjonarnym oddziale firmy pożyczkowej lub banku.

Przypomnijmy jeszcze, jakie informacje powinno zawierać każde wypowiedzenie umowy kredytu lub pożyczki. Pozwoli to uniknąć ryzyka tego, że dokument jest niekompletny.

 • Numer umowy kredytowej.
 • Nazwa zobowiązania – np. kredyt konsumencki, pożyczka, kredyt konsolidacyjny, kredyt hipoteczny.
 • Dane pożyczkobiorcy – zarówno dane osobowe, jak i dane adresowe.
 • Dane banku lub firmy pożyczkowej.
 • Numer konta bankowego, na które wypłacono pożyczkę lub kredyt.

W ten sposób, z chwilą złożenia stosownego wniosku możemy mieć pewność, że rezygnacja z umowy pożyczkowej będzie skuteczna!

wniosek odstąpienie od umowy pożyczki

Jaki jest koszt odstąpienia od umowy pożyczki

Przepisy, jakie regulują kredyt konsumencki i jego wszelkie odmiany, obligują firmy pożyczkowe oraz banki do umożliwienia rezygnacji bez żadnych dodatkowych opłat. Nie oznacza to jednak, że odstąpienie od umowy pożyczki nie niesie ze sobą żadnych kosztów.

Klient ponosi bowiem bezzwrotne opłaty za okres, w którym korzystał z pożyczki, jak m.in. odsetki, prowizja czy oprocentowanie.

Odstąpienie od umowy pożyczki przerywa dalsze naliczanie opłat, które dotychczas wliczone były w kwotę pożyczki do zwrócenia w wyznaczonym terminie.

Gwarantuje to klientom ustawa o kredycie konsumenckim, która za zadanie miała właśnie m.in. zminimalizowanie wystąpienia powszechnych wcześniej sytuacji, gdy pożyczkodawcy np. utrudniali odstąpienie od umowy pożyczki. Teraz procedura rezygnacji jest znacznie prostsza.

Odstąpienie a reklamacja

Warto pamiętać, że przytaczana ustawa o kredycie konsumenckim określa zasady, na jakich oparte jest odstąpienie od umowy pożyczki, a nie np. reklamacja. To drugie rozwiązanie to zupełnie inna procedura, która wymaga przygotowania stosownych formalności we własnym zakresie.

Powodem do złożenia reklamacji może być szeroko pojęte „niezadowolenie z uzyskanych usług” po podpisaniu umowy kredytowej. Warto je opisać oraz złożyć do banku lub firmy pożyczkowej.

Druga strona musi reklamację rozpatrzyć, ale werdykt wcale nie musi być korzystny dla firmy pożyczkowej. W przypadku rezygnacji z pożyczki jest się zatem w znacznie bardziej komfortowej pozycji!

Konsekwencje odstąpienia od umowy pożyczki

W przypadku umowy pożyczkowej sytuacja jest nieco mniej stresująca, aniżeli w kwestii np. kredytu hipotecznego. Tam odstąpienie od umowy oznacza obowiązek spłacenia całego, bardzo dużego pozostałego zadłużenia w ciągu 30 dni od rezygnacji.

W przypadku pożyczek i kredytów, mówimy o znacznie mniejszych kwotach, których zwrócenie nie powinno być już tak angażujące i problematyczne, choć również należy tego dokonać w czasie do 30 dni.

Co warto pamiętać, jedną z konsekwencji finansowych odstąpienia od umowy pożyczki jest prawo do zwrotu niektórych poniesionych kosztów, które naliczone zostały w momencie podpisania umowy.

Jak wiadomo, podstawowym wskaźnikiem przedstawiającym koszty związane z uzyskaniem pożyczki, jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Wpływa na nią m.in. prowizja za udzielenie pożyczki, która naliczana jest w momencie podpisania umowy proporcjonalnie do okresu trwania pożyczki.

Jeżeli jednak klient podejmuje decyzję o przyśpieszonej spłacie zobowiązania, to znacznie skraca on okres obowiązywania pożyczki. Co za tym idzie, pożyczająca firma pożyczkowa powinna zwrócić część prowizji proporcjonalnie za okres, który został skrócony w związku z rezygnacją z pożyczki.

O zwrocie prowizji wraz z informacją o jej wysokości powinniśmy zostać poinformowani przez firmę pożyczkową.

Jakie są zatem kluczowe konsekwencje rezygnacji z pożyczki? Podsumujmy

 • Obowiązek zwrócenia pozostałych do spłaty środków w ciągu 30 dni od dokonania rezygnacji w wysokości. Jest to kwota pożyczki z naliczonymi odsetkami.
 • Konieczność zwrócenia prowizji przez firmę pożyczkową lub bank, która została naliczona w momencie udzielenia pożyczki i podpisania umowy.
 • Na klienta nie mogą zostać nałożone dodatkowe opłaty za rezygnację z pożyczki w postaci np. odstępnego lub innych dodatkowych prowizji.
 • Po zwróceniu kwoty pożyczki i otrzymaniu zwrotu naliczonej prowizji, proces rezygnacji z pożyczki zostaje zakończony – a zobowiązanie przestaje istnieć. Takie informacje powinien też odnotować BIK czy inne bazy monitorujące zadłużenie.
5/5 - (4 votes)
Komentarze (1)
Zostaw komentarz

Sortuj wg
 • Komentarz od kserkses
  Napisany
  04.02.2020, 20:13
  kserkses

  Powtarzają Państwo błędne stanowisko, że brak wpłaty po 30 dniach czyni umowę bezskuteczną. Niestety, odstąpienie od umowy jako akt woli jest nieodwołalne. O bezskuteczności można mówić, jeśli odstąpienie zostało złożone po terminie lub nie zawiera własnoręcznego podpisu (w przypadku odstąpienia za pośrednictwem e-mail musi to być jego odwzorowanie na dokumencie, podobnie jak podpisy składane na poczcie lub u kuriera na terminalu, ewentualnie podpis cyfrowy). Brak spłaty w terminie 30 dni daje wierzycielowi możliwość niezwłocznego złożenia pozwu do sądu i domagania się odsetek maksymalnych, a w szczególnych wypadkach - o ile uda się to wykazać - odszkodowanie za doznany uszczerbek. Takie wyroki zapadały tylko w przypadku pożyczek prywatnych, np. gdy wierzyciel udowodnił, że z powodu braku spłaty nie zapłacił raty za inny kredyt. Przeglądałem orzecznictwo sądowe w tego rodzaju sprawach i w większości sądy uznawały, że brak spłaty nie miał bezpośredniego związku z odstąpieniem. Zapadały jednak wyroki przeciwne, w bazie orzeczeń znalazłem ich kilka, co może wskazywać, że ustawodawca powinien bardziej doprecyzować i uściślić obie kwestie: odstąpienie i spłata zobowiązania. Teoretycznie złożenie pozwu jeden dzień po braku spłaty może być dla dłużnika bardziej dotkliwe, przy kwocie powyżej 1500 zł dłużnik może zostać zmuszony do zapłaty kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 900 zł.