Niskooprocentowana pożyczka z funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców

Prowadzisz niewielki, własny biznes? Rozwiązaniem w kłopotach finansowych może być złożenie wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców. Sprawdźmy, na czym polega oferta.

W dobie pandemii każde wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest na wagę złota. Jak uzyskać finansowanie z Funduszu Pracy? Przekonaj się, czytając nasz artykuł i skorzystaj z promocyjnej oferty!

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy – czym jest?

Niskooprocentowana pożyczka to, tzw. pożyczka dla samozatrudnionych, która jest rodzajem niskooprocentowanego kredytu. Dofinansowanie wypłacane jest z Funduszu Pracy i stanowi jeden z elementów Tarczy antykryzysowej, zwalczającej społeczno-gospodarcze skutki pandemii COVID-19.

Środki z takiej pożyczki wypłacane są jednorazowo, po podpisaniu umowy, a sama spłata zobowiązania odbywa się maksymalnie do 12 miesięcy. Ze względu na pandemię Rada Ministrów przedłużyła okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, pod warunkiem obowiązywania okresu stanu epidemiologicznego albo stanu epidemii.

Jednocześnie niskooprocentowana pożyczka może ulec całkowitemu umorzeniu w sytuacji, gdy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził swój biznes przez okres minimum 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Kto może skorzystać z pożyczki?

Pożyczka skierowana jest do mikroprzedsiębiorców, jednak pod pewnymi warunkami. Osoba ubiegająca się o pożyczkę musi być:

 • Mikroprzedsiębiorcą (w tym mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników), prowadzący działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 albo posiadającym małą firmę, zatrudniającą do 9 pracowników.

Z takiego źródła finansowania może zatem skorzystać przedsiębiorca, który z powodu pandemii boryka się z utrzymaniem działalności. Taka bezzwrotna pożyczka może być przeznaczona jedynie na pilne potrzeby związane z prowadzeniem biznesu czy koniecznością opłacenia podatków. Nie można jej wykorzystać na prywatne cele wnioskującego.

Kwota i warunki pożyczki z Funduszu Pracy

Najważniejsze informacje dotyczące pożyczki:

 • Pożyczka udzielana jest do kwoty 5 tys. złotych.
 • Cel: pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, np.podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.
 • Pożyczka jest niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
 • Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3-miesięcznym okresie karencji.

Kto może udzielić niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy?

Wniosek o tego typu finansowanie można złożyć, m.in. w lokalnym urzędzie pracy, wybranym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wnioskować można również za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na platformie praca.gov.pl. W tym drugim przypadku, potrzebny jednak będzie Profil Zaufany, który można założyć poprzez bankowość internetową swojego banku.

Wymagane dokumenty?

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej warto przygotować sobie listę niezbędnych dokumentów. Wszystkie ich konieczne wzory odnajdziemy na platformie praca.gov.pl.

 • Umowa o pożyczkę 5000 dla samozatrudnionych,
 • Uzupełniony wniosek o pożyczkę (elektronicznie lub papierowo),
 • Formularz pomocy publicznej (stanowi załącznik nr 1 do wniosku),
 • Ewentualnie kopia pełnomocnictwa (gdy wniosek składa pełnomocnik).

Jak wypełnić wniosek o niskooprocentowaną pożyczkę?

Wniosek możesz wypełnić bez wychodzenia z domu, co obecnie jest istotne – bo aktualnie nie wszystkie urzędy pracy urzędują w standardowych godzinach pracy. Cały proces jest bardzo intuicyjny. Wyjaśniamy, jak krok po kroku wypełnić wniosek.

 1. Przejdź na stronę: praca.gov.pl i wybierz sekcję „Tarcza antykryzysowa”.
 2. Wskaż usługę – „Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”.
 3. Wybierz właściwy powiatowy urząd pracy.
 4. Wypełnij dokumenty przekazywane wraz z wnioskiem
 5. Uzupełnij dane przedsiębiorcy.
 6. Wprowadź reprezentanta przedsiębiorcy.
 7. Wpisz treść wniosku.
 8. Złóż oświadczenia.
 9. Dołącz załączniki.
 10. Uzupełnij formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 11. Uzupełnij informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.)
 12. Określ, czy otrzymałeś pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 13. Wprowadź informacje o osobie składającej wniosek.
 14. Zweryfikuj konto użytkownika na platformie praca.gov.pl.
 15. Podpisz dokumenty za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego.

Umorzenie pożyczki

Umorzenie pożyczki nastąpi odgórnie z urzędu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy, od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto przedsiębiorcy.

Gdy przedsiębiorca nie spełni warunków umorzenia pożyczki, to odsetki, które będzie spłacał, stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu!

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej a pożyczka

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców może zostać przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może to być przykładowo: uregulowanie kosztów wynajmu lokalu, spłata podatków i składek czy pokrycie bieżących opłat. Tego typu finansowanie spożytkujemy także na wypłatę dla pracowników bądź osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Rada Ministrów nie przewidziała terminu, w którym oferowana pożyczka powinna zostać spłacona. Jednak chodzą głosy, że należy to zrobić w ciągu 3 miesięcy, które są wolne od spłaty.

Zastanawiasz się nad innym rodzajem finansowania działalności firmy? Potrzebujesz wyższej kwoty pożyczki? Warto zastanowić się nad kredytem firmowym na dowolny cel. Poznaj oferty instytucji finansowych i ranking kredytów dla firm.

Źródło:

1. „Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy”, gov.pl

Brak ocen tego wpisu - bądź pierwszy!
Komentarze (0)
Zostaw komentarz