Co to jest leasing i na czym polega?

Leasing samochodowy

Dostępność i funkcjonalności związane z posiadaniem samochodu uległy głębokim zmianom w ciągu ostatnich 30 lat. Metody finansowania zakupu takie jak leasing samochodowy powodują, że po drogach jeżdżą coraz bezpieczniejsze i coraz nowsze pojazdy – co stoi za jego fenomenem i kiedy faktycznie jest to optymalne rozwiązanie? Przedstawiamy słabsze i mocniejsze strony leasingu.

Jednym z elementów polskiego krajobrazu jest bez wątpienia samochód. Zalety, jakie były argumentami za upowszechnieniem się tego środka transportu za Oceanem ponad pół wieku temu, przekonujące są także dziś w naszym regionie – i to dla milionów ludzi. Szybkie narzędzie do przemieszczania się, środek transportu ułatwiający skuteczne załatwianie codziennych spraw i wreszcie wyraz swobody oraz wolności towarzyszący np. wakacyjnym wyjazdom.

Polska po 1989 roku, czyli idealne warunki dla rozkwitu popularności samochodów

Warunki dla upowszechnienia się w Polsce samochodu w ciągu ostatnich 30-lat są, ogółem rzecz ujmując, niezwykle sprzyjające. Po pierwsze, według danych GUS opublikowanych w styczniu 2020 roku, polskie gospodarstwa domowe sukcesywnie osiągają coraz wyższy przeciętny dochód, jako naturalny skutek trwającego od 1989 procesu wzrostu zamożności. W 2008 roku było to średnio 18 687 złotych, za to dekadę później – już 31 235 złotych 1.

Choć należy pamiętać, że korzyści z tych zmian studzi inflacja i rosnące koszty życia, a także fakt, że te najnowsze samochody stają się coraz droższe przez rosnące restrykcje dot. bezpieczeństwa czy emisji spalin, to i tak liczba zarejestrowanych aut w Polsce rośnie w lawinowym tempie. Sytuację tę równoważy w końcu nieskończony rynek samochodów używanych, dający dziś możliwość wejścia w posiadanie pojazdów tańszych niż niejeden telefon komórkowy, z jakim w kieszeni zasiadamy za kierownicą.

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego opublikowanych w lipcu 2019 roku 2, liczba aut osobowych w kraju w ciągu 27 lat wzrosła niemal pięciokrotnie, z 5,2 miliona samochodów w 1990 roku do 22,5 miliona w roku 2017. Nawet, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ogólne liczby zawyżają np. pojazdy porzucone lub niewyrejestrowane, to statystyczna liczba samochodów na 1000 mieszkańców w Polsce również prezentuje imponujący wzrost 3. Jak podaje GUS, w 2004 roku było to niecałe 314 pojazdów, za to niespełna dekadę później, w 2016 roku – już prawie 564 samochodów!

samochody na 1000 mieszkańców w Polsce

Fenomen ten niewątpliwie umacniają nie tylko względy ekonomiczne, kwestie wygody i swoistej kultury posiadania samochodu, jaka wykształciła się w Polsce, ale i kwestie poniekąd zmuszające wielu Polaków do wejścia w posiadanie czterech kółek. Wiąże się to ze zjawiskiem tzw. suburbanizacji, czyli wyprowadzaniem się na przedmieścia, które w zamian za ciszę i przestrzeń zmuszają do dłuższych dojazdów do np. pracy. Gdy dodać, że w wielu zabudowujących się polskich przedmieściach brakuje komunikacji publicznej lub co gorsza – jest ona likwidowana, samochód kształtuje się jako jedyne narzędzie zapewniające, co tu mówić, kontakt ze światem.

Leasing samochodowy, nowy samochód łatwiejszy do pozyskania niż kiedykolwiek wcześniej

Jak wspomnieliśmy już wyżej, potrzeby Polaków związane z posiadaniem samochodu, przede wszystkim ze względów ekonomicznych, w dużej mierze zaspokaja rynek samochodów używanych. Niekiedy umożliwia on nabycie samochodów za wartości niedostępne wśród aut nowych, a w innych przypadkach – umożliwia kupno komfortowych i dużych pojazdów za sumy, które w przypadku samochodów nowych umożliwiają co najwyżej nabycie wejście w posiadanie niewielkiego miejskiego pojazdu.

Obecnie za najtańszy fabrycznie nowy samochód w Polsce, czyli Dacię Sandero w bazowej specyfikacji bez radia i klimatyzacji, trzeba zapłacić 32 900 złotych 4.

Choć koszty związane z nabyciem nowego samochodu są relatywnie wysokie w zestawieniu ze średnią dochodów (3815 złotych netto według danych GUS z I kw. 2020 roku 5), to nowe samochody i tak zajmują wiodącą pozycję pod kątem liczby rejestracji. W 2019 roku spośród 770 tysięcy nowo zarejestrowanych pojazdów osobowych, aż 555,6 tysiąca z nich, czyli 72% z nich, było samochodami nowymi 6.

Samochody nowe a używane

Jak wytłumaczyć ten ciekawy fenomen? Otóż w ostatnich latach wykształciły się interesujące metody pozwalające pozyskać nowe samochody bez konieczności gromadzenia góry gotówki. Jednym z takich sposobów jest leasing samochodowy, który jest niezwykle popularną w ostatnich latach metodą finansowania zakupu. Co stoi za jego fenomenem i czy faktycznie jest to – jak uważają niektórzy – najbardziej opłacalna metoda na to, aby przed naszym domem znalazł się nowy samochód?

Na czym polega leasing samochodowy?

Leasing samochodowy to metoda finansowania, która oferowana jest przede wszystkim przez dealerów określonych marek samochodowych. Usługi te kierowane są zarówno do klientów prywatnych, jak i przedsiębiorstw, a pośredniczą w nich banki komercyjne lub specjalne, działające przy lokalnych przedstawicielstwach marek banki samochodowe, jak np. Toyota Bank.

Podstawą leasingu jest zawarcie umowy cywilnoprawnej, która podpisywana jest między leasingobiorcą (klientem), a leasingodawcą (finansującym). Na jej mocy, klient uzyskuje możliwość użytkowania samochodu na określonych zasadach przez wyznaczony czas, obowiązując się korzystać z samochodu zgodnie z ewentualnymi zastrzeżeniami w umowie i regulując w związku z leasingiem stosowne opłaty – czyli raty. Leasing samochodowy w dużej mierze przypomina dzierżawę i opiera się na takim samym założeniu – korzystający może używać, ale nie staje się właścicielem mienia ruchomego.

Kto może z niego skorzystać? Dlaczego jest popularny?

Usługi leasingu samochodowego skierowane są do dwóch najpopularniejszych grup nabywców pojazdów, czyli zarówno osób prywatnych potrzebujących samochodu do osobistych, codziennych potrzeb, jak i przedsiębiorstw. Ta druga grupa może korzystać z pojazdu na potrzeby realizowania określonej działalności gospodarczej, niekiedy stosując leasing jako wieloletnią metodę użytkowania pojazdów, po zakończeniu trwania umowy nawiązując nową na nowszy pojazd.

Z czego wynika duża popularność leasingu samochodów wśród konsumentów i firm? Warto wyodrębnić na tym polu kilka istotnych atutów tej metody finansowania, które dla wielu klientów okazują się wystarczającymi argumentami za skorzystaniem z niej.

 • Za niekiedy symboliczną ratę miesięczną można swobodnie jeździć nowoczesnym, komfortowym pojazdem.
 • Pakiety leasingowe obejmują często atrakcyjne ułatwienia związane z użytkowaniem pojazdu, takie jak brak limitu kilometrów.
 • Leasingobiorca jest zwolniony z podatku PCC, a także akcyzy samochodowej.
 • Przedsiębiorca biorący samochód w leasing może wliczyć raty leasingu w koszt prowadzenia działalności gospodarczej, a także dokonać odliczenia podatku VAT w kwocie do 6000 złotych.

Zakres atutów leasingu jest zwięzły, ale i zawierający w sobie wyjątkowo konkretne i jasne zalety, które czynią tę metodę finansowania niezwykle konkurencyjną w stosunku do tradycyjnej metody tzw. zakupu za gotówkę.

Leasing samochodowy a wymagania

Aby uzyskać samochód w ramach leasingu, konieczne jest spełnienie określonych warunków i przejście związanej z tym weryfikacji. Choć w ogólnym wymiarze leasing samochodowy jest mniej restrykcyjny od np. kredytu samochodowego w banku, to warto jednak przygotować się na ogólne warunki.

 • Status osoby fizycznej lub wnioskowanie w ramach działalności gospodarczej.
 • W przypadku przedsiębiorców, określony jest minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej. Niekiedy może to być miesiąc, w innych przypadkach np. co najmniej pół roku.
 • Należy też pamiętać o konieczności wniesienia tzw. wkładu własnego, czyli procentowej wartości katalogowej samochodu. Może on wynieść zazwyczaj między 10 a 20% ceny pojazdu w momencie zaciągania leasingu.
 • Każdy wnioskujący o leasing musi przejść weryfikację tożsamości, a także zdolności kredytowej będącej podstawą przy zaciąganiu dowolnego zobowiązania.

W kwestii umowy leasingu, warto też pamiętać, że leasingodawca wskazuje zakres czasu jej obowiązywania. Zazwyczaj jest to okres z przedziału 2-4 lat, który dostosować można rzecz jasna drogą negocjacji do preferencji klienta. Podobnie jak w przypadku kredytów – im dłuższy okres trwania umowy, tym większa szansa na niższą ratę miesięczną.

Leasing samochodowy

Rejestracja, przeglądy, ubezpieczenie i struktura własnościowa – co warto wiedzieć

Podstawowym założeniem leasingu samochodowego jest przekazanie pojazdu w dzierżawę, nie zmieniając jego struktury własnościowej. Co za tym idzie, właścicielem samochodu przez cały okres leasingowania pozostaje udzielający leasingu, posiadając swoje dane m.in. w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i umowie. Fakt ten może ulec zmianie dopiero po jej zakończeniu, kiedy wiele firm leasingowych oferuje klientom możliwość wykupu i przejęcia samochodu na własność – o czym jednak więcej napiszemy w kolejnym akapicie.

W związku z faktem, że to leasingodawca jest właścicielem samochodu, to na nim ciąży obowiązek dopełnienia formalności z rejestracją samochodu. Niezależnie od miejsca meldunku lub zamieszkania używającego samochód, czemu zgodnie z polskim porządkiem przypisane są tablice rejestracyjne, leasingowany pojazd będzie posiadać taki wyróżnik województwa i powiatu, gdzie zarejestrowana jest firma leasingowa. Na co zwracać uwagę w kwestii rejestracji samochodu? Warto się upewnić, czy firma nie wymaga od nas dodatkowych opłat za fakt dopełnienia formalności rejestracji.

W przypadku dokonywania przeglądów, sprawy wyglądają zgoła inaczej niż w przypadku rejestracji. Jako że samochód użytkowany jest przez leasingobiorcę, to on ponosi odpowiedzialność za utrzymanie samochodu w odpowiednim stanie technicznym. Co za tym idzie, kierowca musi być przygotowany na ponoszenie opłat związanych z czynnościami wliczającymi się do tego zakresu, jak np. przeglądy techniczne czy ewentualne naprawy. Warto pamiętać o tym, aby leasingowany samochód serwisować w tzw. Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO). Zazwyczaj wymaga tego umowa.

Ostatnim aspektem, jakiemu się przyglądamy, jest kwestia ubezpieczenia. Jak wiadomo, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i musi je posiadać każdy zarejestrowany pojazd, za to polisa AC (tzw. Autocasco) zabezpieczająca od np. konsekwencji kradzieży czy kataklizmów pozostaje rozwiązaniem dodatkowym i dobrowolnym. Inaczej wygląda to jednak w przypadku leasingu – często leasingodawca dyktuje warunki ubezpieczenia, wskazując nie tylko firmę, ale i pakiet. W tym zazwyczaj zawarta jest zarówno polisa OC, jak i AC. Rozwiązanie to ma na celu chronić obie strony przed konsekwencjami zdarzeń losowych.

Cena ubezpieczenia doliczona jest w ratę leasingu. Teoretycznie kierowca może sam wybrać ofertę, jednak musi ona zostać zaakceptowana przez leasingodawcę. Dyktowanie przez jego warunków ubezpieczenia ma swoje zalety – firma leasingowa może posiadać preferencyjne stawki za pakiety polis.

Wykup samochodu po leasingu – czy warto?

Coraz więcej firm leasingowych, zdając sobie sprawę z tego, że wielu kierowców przywiązuje się i zyskuje sympatię wobec dzierżawionych samochodów, oferuje możliwość wykupu ich po zakończeniu umowy. To rozwiązanie niezwykle wygodne w przypadku osób, które nie chcą odnawiać umowy leasingu lub zmieniać pojazdu.

Wykup samochodu poleasingowego oparty jest na prostym założeniu. Leasingodawca sprzedaje go za cenę, uwzględniając tzw. amortyzację, czyli utratę wartości związaną z wiekiem i zużyciem pojazdu, a także jego rynkową bieżącą wartością. Co za tym idzie, nie da się określić sztywnego wzoru na zmianę ceny pojazdu leasingowanego po kilku latach – w przypadku marek np. japońskich, będzie ona bliżej pierwotnej wartości. Szybciej na wartości tracą z kolei samochody francuskie czy włoskie.

Leasing samochodowy z limitem kilometrów

W kwestii leasingu samochodowego warto wspomnieć jeszcze o jednym elemencie będącym nieodłącznym zapisem wielu umów. Jest to tzw. limit kilometrów, na który warto zdecydować się w poniższych okolicznościach.

 • Wykonując silnie zróżnicowane miesięczne przebiegi.
 • Planując dokonać w przyszłości wykupu pojazdu, chcąc jak najszybciej spłacić kapitał.
 • Chcąc posiadać elastyczną kwotę miesięcznej raty, na której wysokość mamy realny wpływ.

Limit kilometrów przy leasingu dokumentujemy każdego miesiąca, a następnie leasingodawca dokonuje kalkulacji i przedstawia kwotę raty do opłacenia. Warto dodać, że mechanizm ten nie wymaga dokonywania dodatkowych aneksów do umowy.

Jak dokonywana jest kalkulacja raty leasingu przy limicie kilometrów? To proste.

 • Na ratę wpływają dwa czynniki – część kapitałowa oraz odsetkowa.
 • Część odsetkowa przy limicie kilometrów jest elastyczna.
 • Kalkulacji dokonuje się, mnożąc stawkę leasingodawcy za kilometr przez liczbę faktycznie przejechanych w danym miesiącu kilometrów.

Warto pamiętać, że warunki takiej formy użytkowania samochodu w ramach leasingu są dokładnie ustalane podczas zawierania umowy, włącznie ze sposobem naliczania opłat za raty przy zmiennym dystansie pokonywanym przez klienta miesięcznie.

Leasing samochodowy a rozwiązanie umowy

W życiu mogą pojawić się losowe, niepożądane okoliczności, z powodu których zmuszeni będziemy zmienić lub porzucić swoje dotychczasowe plany. Co, jeżeli konieczne będzie zrezygnowanie z leasingu samochodu? Jak wiadomo, umowa z firmą jest zawierana na określony czas, od którego uzależniona jest m.in. wysokość rat i pochodne, związane z tym zagadnienia. Klient ma teoretycznie możliwość rozwiązania umowy, ale tylko wtedy, jeżeli upłynie termin minimalny jej obowiązywania.

Mówi o tym wyraźnie art. 709 Kodeksu cywilnego 7 – daje leasingodawcy możliwość określenia okresu minimalnego jak np. 1 rok. W przypadku chęci zerwania umowy przed upływem tego terminu, klient może być zobowiązany do poniesienia kar finansowych w postaci konieczności uregulowania całego pozostałego, nieopłaconego kapitału. Warto z tego względu mieć na względzie wszelkie zapisy umowy leasingowej, na której warunki zgadzamy się, umieszczając pod nią swój podpis.

Leasing samochodowy

Warto czy nie warto? Podsumowanie

Leasing samochodowy to rozwiązanie bez wątpienia godne uwagi, którego popularność w ostatnich latach nietrudno zrozumieć. Pozwala ono w optymalny sposób dokonać kompromisu między chęcią posiadania nowego samochodu o, teoretycznie, pozbawionej zagadek przeszłości (inaczej niż w przypadku samochodów używanych), a braku konieczności płacenia za niego niebotycznych katalogowych sum.

Gdy dodać do tego fakt posiadania firmy, leasing samochodowy jest też bardzo wygodnym rozwiązaniem pozwalającym zminimalizować koszty związane z posiadaniem samochodu do minimum. Dzięki takim rozwiązaniom, jak odliczenie podatku czy dokonanie wliczenia rat leasingu do kosztów uzyskania przychodu, nie powinno być zaskoczeniem, że tak wielu przedsiębiorców różnego kalibru i różnego szczebla właśnie w ten sposób decyduje się uzyskać dostęp do pojazdów „pierwszej świeżości”.

Jeżeli zatem posiadamy stałe, odpowiednio wysokie i pewne źródło dochodu, nie chcemy gromadzić gotówki na jednorazową transakcję zakupu samochodu i wolimy uczynić go kilkuletnim, comiesięcznym zobowiązaniem o symbolicznej wysokości – leasing samochodowy jest wart rozważenia. Biorąc dodatkowo pod uwagę to, że firmy leasingowe umożliwiają dziś wygodny wykup pojazdu po zakończeniu trwania umowy lub rozpoczęcie nowej umowy na nowszy samochód – miłośnicy nowinek będa mogli czuć się usatysfakcjonowani!

Warto sprawdzić również ofertę pożyczki leasingowej.

Źródła:

 1. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/dochody-i-warunki-zycia-ludnosci-polski-raport-z-badania-eu-silc-2018,6,12.html
 2. https://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Park-pojazdow-zarejestrowanych/Tabele-Park-pojazdow-zarejestrowanych-w-Polsce-1990-2017
 3. http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/prezentacja.jsf;jsessionid=CCf0EEE-KDam9IkGnpdvLZpbxQ7ppW2jxzvBaqpl.veadmz40?symbol_wsk=005001007001&poziom=region&jezyk=pl
 4. https://www.auto-motor-i-sport.pl/wydarzenia/Najtansze-nowe-samochody-w-Polsce,40547,1
 5. https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2020-roku,271,28.html
 6. https://www.wyborkierowcow.pl/sprzedaz-nowych-aut-w-polsce-to-byl-rekordowy-rok/
 7. https://www.arslege.pl/istota-umowy-leasingu/k9/a5719/
5/5 - (4 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz