Leasing konsumencki

Często słyszymy o pojęciu leasingu w kontekście zakupu samochodu przez przedsiębiorców. Jednak w ofertach odnajdziemy też leasing konsumencki dla klientów indywidualnych. Czym jest leasing konsumencki? Kiedy warto się na niego zdecydować? Jakie są korzyści? Czas na szczegóły.

Kredyt samochodowy i leasing konsumencki to na pierwszy rzut oka, dwie podobne metody finansowania, bo w ramach obu produktów możemy pozyskać samochód na raty. Trzeba jednak wiedzieć, że pod wieloma względami sporo się różnią – choć co prawda, mogą oferować równie dobre warunki. Właśnie dlatego dzisiaj przyjrzymy się temu, co kryje się pod definicją leasingu.

Co to jest leasing konsumencki?

Leasing to pewien rodzaj umowy – w tym przypadku cywilnoprawnej. W jej ramach finansujący (leasingodawca) przekazuje korzystającemu (leasingobiorcy), prawo do korzystania z określonej rzeczy przez pewien czas, pobierając za to opłaty, czyli tzw. raty leasingowe. Dlatego umowa leasingu ma w sobie elementy kredytu (miesięczne raty) oraz wynajmu (leasingodawca pozostaje właścicielem rzeczy, np. pojazdu).

Jednak zwykle koszty leasingu konsumenckiego są dużo niższe niż chociażby kredytu. Dzieje się tak, bo firma leasingowa jako formalny właściciel może również dokonywać odpisów amortyzacyjnych za auto, z którego korzysta leasingobiorca. W Polsce leasing konsumencki pojawił się w 2011 r., kiedy to w życie weszła ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych. Wprowadziła ona dodatkowo zmiany w innych ustawach.

Przykład:
Kiedy weźmiesz samochód w leasing konsumencki, płacisz za niego regularne miesięczne raty. Do momentu całkowitej spłaty nie jesteś formalnym właścicielem pojazdu. Firma leasingowa widnieje więc w dowodzie rejestracyjnym aż do dnia, w którym spłacisz wszystkie raty leasingowe oraz wykupisz auto na własność.

WARTO WIEDZIEĆ —> Jako leasingobiorca masz pierwszeństwo do wykupu auta. Jego cena wynosi zazwyczaj 1 proc. początkowej wartości.

Przedmiot umowy leasingu

W Polsce prawnie leasing reguluje kodeks cywilny. Do niedawna oferta leasingu kojarzona była wyłącznie z rozwiązaniem dla firm. Powoli się to zmienia i jest to również dobra alternatywa dla klientów indywidualnych.

Obecnie najpopularniejszą rzeczą braną w leasing są samochody. Choć przedmiotem leasingu mogą być również:

 • nieruchomości,
 • obiekty inwestycyjne,
 • obiekty konsumpcyjne.

Jak widzisz, lista rzeczy, które można wziąć w leasing, jest dość szeroka, a popularność i zainteresowanie tą usługą ciągle rośnie. Warto rozważyć ofertę leasingu konsumenckiego szczególnie podczas poszukiwania, np. samochodu osobowego czy ciężarowego albo drogiego sprzętu do zaopatrzenia, m.in. siłowni bądź restauracji.

Umowa leasingowa – co zawiera?

W przypadku umowy leasingowej obowiązuje zazwyczaj uproszczona procedura wnioskowania. A to oznacza, że do jej zawarcia niezbędna jest minimalna liczba dokumentów. Należą do nich:

 • dokument tożsamości,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich kilku miesięcy,
 • dokumenty poręczyciela (gdy wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie).

Oczywiście kluczowy jest także poprawnie wypełniony wniosek o leasing, w którym powinny znaleźć się najważniejsze zapisy, jak:

 • wartość towaru,
 • wysokość raty leasingu,
 • informacja na temat ubezpieczenia,
 • zabezpieczenia umowy leasingu,
 • warunki wykupu leasingowanego towaru,
 • wysokość opłat karnych za opóźnienia w spłacaniu rat,
 • procedury (w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu przez każdą ze stron).

Umowa leasingowa musi być zawsze zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Może być z nią związana, np. umowa kredytu, na podstawie której finansujący uzyska potrzebne środki finansowe.

Kto oferuje leasing konsumencki?

Leasing konsumencki nieustannie zyskuje na popularności i wachlarz miejsc, w których można go otrzymać, jest całkiem pokaźny. Takie finansowanie oferują, m.in. w firmy leasingowe, dealerzy samochodowi lub firmy pośrednictwa finansowego.

Przed podjęciem decyzji, warto jednak sprawdzić różne rodzaje ofert i wybrać możliwie najkorzystniejsze warunki leasingu. W tym celu możesz skontaktować się z kilkoma dealerami oraz kilkoma firmami leasingowymi. Dzięki temu dokonasz szybkiego porównania propozycji i wynegocjujesz najlepszą dla siebie cenę.

Obecnie najlepszą ofertę leasingu konsumenckiego oferuje HappyCash!

happy cash logo
WNIOSEK O LEASING KONSUMENCKI W HAPPY CASH

Jak wybrać ofertę leasingu konsumenckiego?

Ofertę leasingu konsumenckiego warto oprzeć o wszystkie opłaty leasingowe, związane z podpisaniem umowy oraz długością jej trwania. Dobrym rozwiązaniem może być skalkulowanie wszystkich kosztów, korzystając z kalkulatora leasingowego.

Zwróć uwagę na podstawowe opłaty:

 • wysokość miesięcznej raty,
 • opłatę wstępną, która opłacana jest na samym początku, w trakcie podpisywania umowy leasingowej albo odbierania przedmiotu leasingu. Im wyższa opłata wstępna, tym niższe łączne opłaty leasingowe,
 • ubezpieczenie przedmiotu leasingu, które jest obowiązkowe i powinno zostać zawarte w umowie. Zazwyczaj ubezpieczenie leży po stronie leasingobiorcy. Ma on do wyboru polisę proponowaną przez właściciela bądź znalezienie ubezpieczenia na “własną rękę”,
 • depozyt gwarancyjny, czyli zabezpieczenie leasingodawcy w razie korzystania z przedmiotu leasingu w sposób niezgodny z warunkami zawartej umowy. Taka opłata jest zwrotna i często wykorzystuje się ją do spłaty ostatniej raty leasingowej.

W przypadku leasingu możesz ponieść duże koszty na ubezpieczenia czy serwisowanie pojazdu w autoryzowanych punktach. Z drugiej jednak strony obniżysz cenę auta, dzięki licznym rabatom od partnerów firm leasingowych.

Kredyt na samochód czy leasing konsumencki – co wybrać?

Wybierając metodę finansowania, którą chcesz przeznaczyć na zakup samochodu – oprócz leasingu, masz również do wyboru kredyt samochodowy. Które rozwiązanie jest korzystniejsze? W praktyce nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bo wybór każdego z tych produktów jest decyzją subiektywną.

Na pewno zdecydowanie prościej jest wziąć leasing konsumencki, który ze względu na uproszczone wnioskowanie nie wymaga wielu formalności. Poza tym raty leasingu są niższe niż przy kredycie, bo nie jest w nich uwzględniona wartość pojazdu – jako klient płacisz tylko za jego użytkowanie. Za to przy leasingu koszty obsługi mogą być droższe, niż w przypadku kredytu na samochód.

Leasing konsumenckiKredyt samochodowy
Prawo własności do pojazduprzez cały okres użytkowania pojazdu, właścicielem jest firma leasingowaklient staje się właścicielem pojazdu, z chwilą podpisania umowy kredytowej
Kosztywkład własny oraz wykup (opcjonalnie) wraz comiesięczną ratą leasingowąprowizja i opłaty dodatkowe wraz z uruchomieniem kredytu. Później doliczane są miesięczne raty
Badanie zdolności kredytowejuproszczona procedura – zazwyczaj od klienta wymagany jest tylko dokument tożsamościwnikliwa procedura, która podejmowana jest przez banki na mocy Prawa bankowego
Finał umowyklient ma dwie opcje: wykupić przedmiot leasingu albo oddać go firmie leasingowejklient jest właścicielem pojazdu, na który zaciagnął kredyt
Wpis do BIKzależy od indywidualnych ustaleń z leasingodawcąbanki mają obowiązek na bieżąco raportować informacje o klientach, dokonując wpisów w BIK – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych

Leasing konsumencki – czym różni się od firmowego?

Różnica między leasingiem konsumenckim a leasingiem firmowym tkwi przede wszystkim w podmiocie korzystającego, a więc leasingobiorcy. W pierwszym przypadku jest to osoba prywatna, natomiast w drugim – przedsiębiorca. Jako osoba fizyczna z wiadomych względów nie możesz też liczyć na żadne ulgi i odliczenia.

Na polskim rynku odnajdziemy zdecydowanie więcej ofert leasingu dla firm niż konsumenckiego. A to z kolei oznacza, że instytucje oferujące leasing dla klientów prywatnych mogą zaproponować naprawdę atrakcyjne warunki, by „wybić” się na tle kredytów bankowych.

Leasing konsumencki działa podobnie, jak leasing dla przedsiębiorcy. Łączy w sobie zarówno elementy kredytu, jak i wynajmu.
Warto, abyś pamiętał, że leasing dla osoby fizycznej nie daje Ci prawa do rozporządzania przedmiotem w dowolny sposób. Nie możesz, np. dokonywać żadnych zmian w pojeździe bez konsultacji z firmą leasingową.

Jakie obowiązki ma korzystający z leasingu?

Choć korzystanie z leasingu wiąże się z różnymi korzyściami, niesie też ze sobą pewne nierozerwalne obowiązki.

 • Utrzymanie rzeczy w należytym stanie,
 • Terminowa płatność rat,
 • Zawiadomienie leasingodawcy o konieczności naprawy,
 • Umożliwienie leasingodawcy sprawdzenia stanu rzeczy,
 • Niedokonywanie zmian bez zgody leasingodawcy,
 • Nieoddawanie rzeczy osobie trzeciej bez wiedzy leasingodawcy.

Czy warto skorzystać z leasingu konsumenckiego?

Czy samochód w leasingu się opłaca? Po wejściu w życie tzw. rekomendacji T, na mocy której banki jeszcze wnikliwiej sprawdzają klientów – odpowiedź może brzmieć – tak.

Zalety takiego rozwiązania to:

 • uproszczona procedura weryfikacji klienta,
 • minimum formalności,
 • korzystniejsze warunki niż przy kredycie samochodowym, np. w doborze ubezpieczenia. Pamiętaj tylko, że przy leasingu konieczne jest za to wykupienie AC, OC i NNW,
 • brak wpisów w historii kredytowej,
 • zniżki u partnerów firmy leasingowej,
 • elastyczność w wyborze przedmiotu leasingu. Za jego pomocą możesz sfinansować samochody, motocykle, quady oraz inne pojazdy – zarówno nowe czy używane.

Warto też wspomnieć o wadach tego rozwiązania, by podjąć właściwą decyzję:

 • pojazd nie jest własnością klienta, który jest jedynie jego użytkownikiem,
 • dodatkowe koszty po stronie leasingobiorcy, głównie w kwestii ubezpieczeń,
 • brak korzyści podatkowych. Mowa tutaj głównie o nieodliczaniu składek VAT do kosztów uzyskania przychodu,
 • umowa leasingu wygasa, gdy pojazd zostanie skradziony bądź powstanie szkoda całkowita. Klient zostaje więc bez auta i nie może też liczyć na wypłatę odszkodowania (trafi ono do leasingodawcy).

Źródło:

1. sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-709-1

5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz