Kto najczęściej bierze pożyczki pozabankowe?

kto bierze pożyczki

Jedna z firm pożyczkowych zamówiła badania grupy swoich klientów w celu określenia zbiorowego profilu odbiorców firmy. W wyniku przeprowadzonej sondy okazało się, że przeciętny pożyczkodawca ma ok. 34 lat, jest bezdzietnym singlem, a jego miesięczny dochód oscyluje wokół 3,5 tys. zł. Z badań wynika również, że mężczyźni stanowią ponad połowę klientów firmy. Co ciekawsze okazało się, że wszyscy badani konsumenci posiadali rachunek indywidualny w banku a także telefon komórkowy z dostępem do sieci. Te ostatni atrybut miał wpływ na formę wnioskowania o pożyczki pozabankowe, ponad 80% odbiorców firmy wybrało ścieżkę wniosku online.

Kto najczęściej bierze pożyczki pozabankowe?

Wszystkie próby sumowania efektów pracy firm pożyczkowych wskazują, że pożyczki pozabankowe cieszą się od wielu lat niezmiennym powodzeniem. Pożyczkobiorcy darzą tego rodzaju instytucje coraz większym zaufaniem. Z pewnością wpłynęły na to, z korzyściom wizerunkową dla firm, prace nad ujednoliceniem przepisów i nieustanna walka z lichwiarstwem.

Po pierwszych sprzeciwach branża ostatecznie, w większości wypadków, zyskała na zmianach, a firmy pożyczkowe uzyskały status operatywnego przedsiębiorstwa. Na rynku pozostali najbardziej wiarygodni pożyczkodawcy, dbający o swoich odbiorców. 

Wysokość pożyczek sektora pozabankowego

Bez względu na stały przyrost klientów firm pożyczkowych zauważa się sporą stabilizację wysokości pożyczonej kwoty. Największym od lat powodzeniem cieszą się pożyczki do kwoty 1tys. zł, ich ilość to 38% wszystkich wniosków o pożyczkę. Pożyczki poniżej 1 tys. stanowiły 9% całości sprzedaży. Pożyczki oscylujące wokół 1tys. i poniżej to charakterystyczna wartość dla chwilówek- firm chlubiących się szybkim tempem ich udzielania oraz sprowadzonymi do absolutnego minimum formalnościami. 

Największy spadek w ostatnim czasie zanotowały pożyczki o kwotach wyższych niż 5 tys. zł. Jako przyczynę zmian wskazuje się  najczęściej postępującą świadomość klientów i pogłębienie analizy domowego budżetu w stosunku do powstających za sprawą pożyczki zobowiązań. 

Kryteria wyboru pożyczek pozabankowych

Ogromna ilość firm prowadzących działalność gospodarczą w postaci udzielania pożyczek doprowadziła do powstania ostrej konkurencji i, z korzyścią dla klienta, coraz to lepszymi warunkami pożyczek. Klienci instytucji bankowych, mając możliwość porównania oferty pożyczkodawców, jako najważniejsze kryteria wyboru biorą pod uwagę:

  • atrakcyjność oprocentowania
  • tempo uzyskania pożyczki
  • ilość niezbędnych formalności
  • wiarygodność danej instytucji
  • polecenie danej firmy przez członka rodziny lub znajomego
  • koszty pożyczki
  • przyzwyczajenia, poprzez stałe korzystanie z usług
  • optymalną wysokość rat
  • jasne warunki umowy 

Atrakcyjny profil kobiety-pożyczkobiorcy

 Większość badań prowadzonych na zlecenie firm pożyczkowych, ale też bankowych, pokazuje, że kobiety charakteryzują się większą sumiennością w regulowaniu zobowiązań pożyczkowych. W grupie wszystkich niesumiennych dłużników kobiety stanowią 38,3%. Wynika to przede wszystkim z większej staranności i dłuższym okresem podejmowania decyzji pożyczkowych oraz głębszą analizą realnej potrzeby zaciągnięcia długu. Mężczyźni zdecydowanie szybciej podejmują decyzję w tej kwestii, często ze szkodą dla swojego portfela. 

Komentarze (0)
Zostaw komentarz