Kto może pomóc w spłacie chwilówki – przejęcie długu przez osobę trzecią

Kto może pomóc w spłacie chwilówki

Podczas spłaty zobowiązań (np. chwilówek), dość częstym i powszechnym zjawiskiem jest pojawienie się problemu ze spłatą. W takiej sytuacji, nie warto zwlekać z działaniami, tylko szybko podjąć decyzję, co dalej. Oprócz kredytów konsolidacyjnych i refinansowań pożyczek, istnieje także możliwość oddania długu innej osobie. Na jakich zasadach działa przejęcie długu?

Problem ze spłatą pożyczki, chwilówki lub kredytu niesie za sobą poważne konsekwencje. Brak poinformowaniu o tym drugiej strony może skutkować podjęciem przez nią czynności windykacyjnych. W efekcie mogą one torować drogę do sprawy sądowej, a dalej – egzekucji komorniczej i wpisania danych konsumenta do któregoś z rejestrów dłużników.

Niektóre firmy pożyczkowe przewidują w takich sytuacjach awaryjny krok. Najczęściej jest to refinansowanie pożyczki lub przedłużenie terminu spłaty. Gdy jednak u danej firmy takiej usługi nie ma, warto poznać inne, awaryjne metody. Pod żadnym pozorem nie można bowiem bezczynnie przeczekiwać wspomnianego stanu, gdyż bez reakcji – pętla zadłużenia będzie się tylko zaciskać.

Poza skorzystaniem z popularnej usługi kredytu konsolidacyjnego lub pożyczki konsolidacyjnej, jest jeszcze jedna droga prowadząca do odciążenia swoich finansów z jarzma długu. W miarę możliwości, warto rozważyć możliwość oddania długu innej osobie. W ten sposób dłużnik traci obowiązek spłaty długu, a druga strona nabywa wszystkie jego obowiązki. Przejęcie długu może dotyczyć osób fizycznych, jest dopuszczane i regulowane przez kodeks cywilny, jednak podjęcie się tej czynności musi być przemyślane przez obie strony. W szczególności – przez przejmującego dług.

Przejęcie długu – z czym się wiąże?

Przejęcie długu moment, gdy osoba trzecia przejmuje prawa do długu. Dotychczasowy dłużnik zostaje zwolniony ze wszystkich dotychczasowych długów i traci swój status. Przejmujący jest zobowiązany do uregulowania zaległych spłat. W przeciwnym wypadku grożą mu takie same konsekwencje jak wobec standardowych dłużników. Odbywa się to za pisemną zgodą obu stron i dotyczy zarówno przedsiębiorstw i firm, jak i osób fizycznych.

Oznacza to, że przejęcie długu może mieć miejsce między następującymi, przykładowymi, stronami:

 1. Osoba fizyczna i inna osoba fizyczna.
 2. Osoba fizyczna i bank.
 3. Przedsiębiorstwo i inne przedsiębiorstwo.
 4. Osoba fizyczna i dowolna firma (np. przejmująca długi).
 5. Osoba fizyczna i firma pozabankowa.

Co jest wymagane do przejęcia długu?

Do przejęcia długu nie może zostać oddelegowana każda osoba. Określone są wobec niej warunki typowe dla klientów sektora finansowego. Innymi słowy, musi to być osoba spełniająca poniższe, przykładowe wymagania.

 • Bycie osobą pełnoletnią.
 • Posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej.
 • Posiadanie polskiego obywatelstwa.

Na jakie sposoby można oddać dług?

Dług można przejąć na dwa przewidziane sposoby. Uzależnione to jest od rodzajów stron, jakie wymieniono w powyższej sekcji. Zawsze odbywa się w formie dobrowolnego podpisania umowy, która dotyczy obu stron. Warto zaznaczyć, że nie dopilnowanie zawarcia umowy w formie pisemnej powoduje, że jest ona nieważna i do oddania długu nigdy nie doszło.

 1. Pierwsza metoda to podpisanie umowy, którą zawiera dłużnik chcący oddać dług. Zawierana jest ona z fizyczną osobą trzecią, która nosi tytuł przejmującego dług. Wszystko odbywa się za wiedzą i zgodą banku. Co ciekawe, bank może wyrazić zgodę na oddanie długu już po fakcie. Wówczas jego oświadczenie ma, dopuszczoną w prawie, moc wsteczną.
 2. Druga metoda to podpisanie umowy, która tym razem zawiera bank, w którym dłużnik posiada zadłużenie. Podpisuje on dokument z przejmującym dług, czyli fizyczną osobą trzecią. Tym razem tym, kto proszony jest o wyrażenie zgody, jest dłużnikiem.

Umowa o przejęcie długu – co musi zawierać?

Podczas zawierania przez  dłużnika i przejmującego dług umowy, warto dopilnować, aby zawierała ona w sobie wszystkie kluczowe dla tej transakcji informacje. Pozwoli to w przejrzysty sposób udokumentować fakt przejęcia długu i rozwieje wszelkie ewentualne wątpliwości.

Najważniejsze elementy umowy przejęcia długu

 • Imię i nazwisko dotychczasowego dłużnika.
 • Imię i nazwisko osoby przejmującej dług.
 • Przedstawienie rodzaju dotychczasowego długu – dług może mieć formę nie tylko pieniężną, ale i np. przedmiotową, dlatego warto zaznaczyć jego rodzaj.
 • Kwota lub wartość długu, który jest przedmiotem zawieranej umowy.
 • Wyrażenie przez dłużnika pisemnej zgody na przejęcie przez drugą stronę jego dotychczasowego długu.
 • Potwierdzenie podpisem woli przejęcia długu przez osobę przejmującą.
 • Data i miejsce podpisania umowy o przejęcie długu.

Przejęcie długu – obowiązki przejmującego

Osoba przejmująca dług nabywa wszystkie podlegające jej prawa i obowiązki, jak już wspomniano wcześniej. Oznacza to (w przypadku zobowiązań finansowych), że ma spłacić w terminie całą kwotę zadłużenia. Składa się na to prowizja i wszelkie karne odsetki. Za spłatę długu odpowiada swoim majątkiem, dlatego w razie opóźnień, podobnie jak tradycyjny dłużnik, przejmujący może zostać objęty egzekucją komorniczą.

Polecamy również: Fundusz Sprawiedliwości – czy pomoże osobom z chwilówkami?

Komentarze (0)
Zostaw komentarz