Kredyt studencki – ile kosztuje i jak go otrzymać?

Kredyt studencki to rozwiązanie dla osób, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie, a nie mogą liczyć na finansowe wsparcie rodziców. Pozyskane pieniądze pozwolą pokryć koszty utrzymania i co najważniejsze umożliwią rozwój. Sprawdź, na czym dokładnie polega kredyt studencki, ile kosztuje i jak go uzyskać.

Czym dokładnie jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to jeden z ciekawszych sposobów finansowania wydatków, związanych z kontynuowaniem edukacji na uczelni wyższej. Został wprowadzony w 1998 roku w celu ułatwienia młodym Polakom, pochodzących z mniej zamożnych rodzin, dostępu do szkolnictwa wyższego.

Główną cechą kredytu studenckiego jest obniżone oprocentowanie, znacznie niższe niż ma to miejsce, chociażby w przypadku kredytów gotówkowych.

Kredyty studenckie skierowane są do osób mających status studenta bądź doktoranta uczelni, a także jednostek administracyjnych. Środki ze zobowiązania możesz przeznaczyć na wybrany cel:

 • na wszystkie wydatki związane ze studiami,
 • koszty utrzymania poza domem,
 • najważniejsze opłaty,
 • założenie własnego biznesu w trakcie edukacji,
 • zainwestowanie gotówki lub odłożenie jej na przyszłość.

Od 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania kredytów studenckich. Nowe przepisy zastąpiły dotychczas obowiązujące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym oraz ustawę o kredytach studenckich.

Które banki udzielają kredytów studenckich? Wśród nich możemy zaliczyć Bank Pekao SA czy Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Jak działa kredyt studencki?

Wniosek o kredyt dla studenta możesz złożyć przez cały rok w jednym z banków, który oferuje tego typu finansowanie. Wcześniej o taki kredyt można było ubiegać się tylko w okresie wakacyjnym, a więc od lipca do października. Pełne zestawienie banków odnajdziesz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kwota kredytu wypłacana jest w różnych miesięcznych ratach, dlatego już na etapie składania wniosku, musisz wskazać oczekiwaną miesięczną kwotę finansowania. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz dokonać zmiany wysokości otrzymywanych na konto środków.

Kredyt dla studenta, a kredyt studencki – jakie są między nimi różnice?

Kredytu studenckiego nie należy mylić z innym bankowym produktem, który reklamowany jest jako tzw. kredyt dla studenta. Ten drugi to nic innego, jak typowy kredyt gotówkowy oferowany przez banki komercyjne. Również warunki spłaty takiego finansowania nie muszą mieć nic wspólnego z kredytem studenckim.

Z kolei udzielenie kredytu studenckiego objęte jest specjalną procedurą wnioskowania. To, tzw. preferencyjny kredyt studencki z dopłatami z Funduszy Kredytów Studenckich, realizowanych z budżetu państwa. Możesz się o niego ubiegać niezależnie od otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy np. że dochód na osobę w Twojej rodzinie, nie przekroczy w danym roku wskazanej przez rząd kwoty.

Kto może otrzymać kredyt studencki?

Na pozytywne rozpatrzenie wniosku ma szansę każdy, kto posiada status studenta do 30. roku życia lub status doktoranta do 35. roku życia. W równym stopniu kredyt wypłacany jest również maturzystom, którzy rozpoczynają studia. W tym jednak przypadku musisz przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć specjalny dokument potwierdzający udział w rekrutacji lub o przyjęciu na określony rok akademicki.

Jeśli chodzi o sam rodzaj studiów, to nie ma on najmniejszego znaczenia. Możesz być studentem studiów licencjackich, magisterskich, dziennych, zaocznych oraz uczyć się w uczelni publicznej czy prywatnej. Oddzielną kwestią, jest wysokość dochodu.

Na jaki okres można otrzymać kredyt studencki?

Kredyt studencki jest udzielany na czas edukacji, ale nie dłuższy niż 6 lat. Co prawda wśród doktorantów może być on wydłużony maksymalnie o 4 lata.

Sama spłata kredytu studenckiego zaczyna się po 2 latach od ukończenia studiów. Możesz także dokonać jego wcześniejszej spłaty, jednak mało kto się decyduje na taki krok.

Ile kosztuje kredyt studencki?

Dość istotne jest również to, jaki jest koszt kredytu studenckiego. Warunki takiego finansowania są naprawdę bardzo korzystne. Odsetki wynoszą połowę stopy redyskontowej weksli NBP. W trakcie spłaty kredytu będziesz też miesięcznie regulować kwotę, jaką otrzymywałeś w trakcie studiów.

Np. jeśli miesięcznie otrzymywałeś 1 tys. zł, rata kredytu wyniesie Cię 500 zł. Do obliczenia tego, ile dokładnie zapłacisz za kredyt studencki, możesz wykorzystać specjalny kalkulator spłaty, który dostępny jest w internecie za darmo.

Zasady przyznawania kredytu studenckiego

Jeśli interesujesz się kredytem na studia, przyjrzyj się bliżej najważniejszym informacjom. Ułatwią one wybór najlepszej oferty oraz pozwolą Ci podjąć właściwą decyzję.

 • Kredyt studencki możesz otrzymać tylko raz na okres nie dłuższy niż 6 lat (w przypadku studentów) oraz 4 lat (w przypadku doktorantów),
 • Wszystkie odsetki naliczane przez bank w trakcie całej edukacji, jak i 2 lata po zdobyciu dyplomu spłacane są przez państwo. Sam student reguluje wyłącznie te odsetki, które naliczą się po tym okresie,
 • Spłata kredytu następuje 2 lata od ukończenia studiów. Bank zakłada spłatę w równych miesięcznych ratach (liczba rat ma stanowić dwukrotność liczby wypłacanych transz. Jednak student może też wnioskować o zmniejszenie tej ilości),
 • Jeśli jako student wykazywałeś dobre wyniki w nauce, możesz mieć umorzoną połowę długu!
 • Kredyty studenckie wypłacane są w miesięcznych ratach (400, 600, 800 lub 1 tys. zł) ustalonych przez kredytodawcę. Wypłacane są przez 10 miesięcy roku akademickiego, za wyjątkiem urlopów od zajęć czy innych przerw w trakcie edukacji,
 • Maksymalny czas oczekiwania na decyzję o udzieleniu kredytu wynosi 30 dni,
 • Wniosek o kredyt dla studentów złożysz w formie papierowej lub elektronicznej,
 • Gdy jako student/doktorant nie spełniasz wymogów dotyczących zabezpieczenia spłaty kredytu, możesz ubiegać się o poręczenie kredytu studenckiego (np. gdy członkowie rodziny nie żyją) przez Bank Gospodarstwa Krajowego (100% dla studentów pozbawionych opieki rodzicielskiej, 100% dla studentów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1,5 tys. zł, 90% dla studentów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2 tys. zł) bądź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (80-100% dla studentów mieszkających na obszarze wiejskim, 100% dla studentów mieszkających na obszarze wiejskim, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 tys. zł).
kredyty polakow 18-24 infografika

Kiedy możesz liczyć na umorzenie kredytu studenckiego?

Czy możliwe jest całkowite umorzenie kredytu dla studenta przez bank? Tak, jest to prawdopodobne, ale tylko w przypadku pojawienia się jednego z poniższych powodów.

 • Gdy uzyskujesz wysokie wyniki w nauce, które znajdują się w gronie 1% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim (z kolei osoby, które znajdą się w grupie 5% najlepszych, nie muszą spłacać 35% długu, a 10% najlepszych – 20% długu).
 • W momencie, gdy znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Gdy straciłeś trwałą zdolność do spłaty zobowiązania.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu dla studenta?

Kwota, jaką po 2 latach będziesz musiał zwrócić instytucji, jest niewiele większa od tej, którą pożyczyłeś. Oprocentowanie kredytu studenckiego na czas studiów i 2 lata po ich zakończeniu, równe jest 0%. Po tym okresie oprocentowanie wynosi 0,875% (równe jest połowie stopie redyskontowej weksli NBP – 1,75%).

Na wysokość tak niskich odsetek ma wpływ fakt, że banki część spłaty pobierają z Funduszu Kredytów Studenckich.

cel zarabianie - infografika

Zalety i wady kredytu studenckiego

Niezależnie od tego, jaki masz na siebie pomysł, spójrz, dlaczego kredyt studencki to atrakcyjne rozwiązanie.

 • Najniższe oprocentowanie na rynku,
 • Środki na dowolny cel, w tym kredyt studencki na mieszkanie,
 • Elastyczność w wyborze miesięcznych transz (400, 600, 800 lub 1 000 zł),
 • Gotówka wypłacana jest przez cały okres studiów: dla studentów przez 6 lat oraz doktorantów przez 4 lata,
 • Kredyt trafia na konto studenta/doktoranta przez cały rok akademicki, czyli 10 miesięcy,
 • Spłata kredytu rozpoczyna się po 2 latach od zakończenia studiów,
 • Brak oprocentowania przez cały okres edukacji i 2 lata po zdobyciu dyplomu,
 • Szansa na umorzenie części albo całości kwoty kredytowanej,
 • Dopłata ze strony państwa (w trakcie pobierania kredytu studenckiego oraz w okresie karencji spłaty, to państwo reguluje odsetki),
 • Możliwe poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tego typu kredyt ma też swoje wady. Do najważniejszych należą:

 • Wejście w dorosłość z zadłużeniem,
 • Ograniczona liczba banków oferująca tego typu zobowiązanie,
 • Maksymalna kwota, jaka trafi na konto studenta, wynosi 1 000 zł,
 • Kredyt nie dla każdego studenta/doktoranta. Głównym wymogiem jest miesięczny dochód na osobę w rodzinie, nie wyższy niż 2 500 zł na rękę (kryterium dochodowe każdego roku akademickiego może być inne),
 • Konieczność posiadania co najmniej jednego poręczyciela.

Czy warto zaciągnąć kredyt studencki?

Wszystkie młode osoby, które z jakichś powodów potrzebują dodatkowej gotówki i chcą być bardziej niezależne od swoich rodziców, z całą pewnością powinny zdecydować się na taki krok. Warunki kredytu są naprawdę atrakcyjne i niespotykane, jak przystało na gamę produktów bankowych.

Nie dość, że spłata zobowiązania następuje po 2 latach od ukończenia studiów, to regulujesz tylko tę kwotę, jaką pożyczyłeś oraz 0,87% oprocentowania, które liczone jest od upłynięcia okresu 2 lat.

Poza tym taka aktywność kredytowa może znaleźć odzwierciedlenie w rozsądnym i bardziej przedsiębiorczym zarządzaniu pożyczoną gotówką. Dodajmy do tego fakt, że żacy mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie przez cały rok, na dowolnym etapie swojego życia.

Jeśli z jakichś przyczyn nie otrzymasz kredytu studenckiego, masz jeszcze inne wyjścia. Możesz starać się o zwykły kredyt gotówkowy, otworzyć limit na karcie kredytowej albo zwrócić się do firmy pożyczkowej po darmową chwilówkę. Pamiętaj jednak, że każda z powyższych produktów wymaga osiągania jakiegokolwiek dochodu. Dlatego decyzję podejmij z dużą rozwagą.

Źródło:

1. RAPORT ZBP „Portfel Studenta”, Edycja IV Październik 2019

5/5 - (6 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz