Kredyt obrotowy w czasie pandemii Covid-19

kredyt obrotowy w czasie pandemii covid-19

Aż 76% przedsiębiorców dostrzega wpływ pandemii COVID-19 na prowadzenie biznesu, a zdecydowana większość, bo aż 95%, zmaga się z jego negatywnymi skutkami.1 Wdrożone programy pomocowe nie są dla każdego. Uzyskanie dodatkowego finansowania może być trudne. Wyjaśniamy, jaki kredyt obrotowy można uzyskać w czasie pandemii.

Na czym polega kredyt obrotowy i na co można co przeznaczyć?

Udzielany przedsiębiorcom kredyt obrotowy skierowany jest do firm potrzebujących środki na bieżące potrzeby. Oznacza to, że jego celem jest uporanie się z problemami dotyczącymi płynności finansowej w związku z prowadzoną działalnością. Można przeznaczyć go na przykład na pokrycie wynagrodzeń pracowniczych, kosztów wyposażeniowych, spłatę innego zobowiązania, jednak nieprzeterminowanego.

Kredyty obrotowe mogą być udostępnione przez kredytodawcę na rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym. Na uwagę zasługuje również specyficzny sposób spłaty zobowiązania. Kredytobiorcy zwykle nie otrzymują harmonogramu, ale ich obowiązkiem jest zwrot kredytu do daty zapadalności. Okres finansowania w przypadku kredytu odnawialnego to maksymalnie rok, a nieodnawialnego – trzy lata.

Popyt na kredyt obrotowy w czasie pandemii

Niespotykane dotąd rządowe wsparcie przedsiębiorców rozwiązaniami przyjętymi w ramach Tarczy Antykryzysowej i pomoc dla firm poprzez tarczę finansową PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju) doprowadziły do sytuacji, w której popyt na kredyt obrotowy w sektorze przedsiębiorstw zmalał. Specjaliści spodziewają się jednak, że sprzedaż tego rodzaju kredytów wzrośnie na wiosnę, gdy wygasać zacznie rezultat pierwszej Tarczy Finansowej.2

Kredyt obrotowy z gwarancją de minimis 

Kredyt obrotowy pojawia się w ofercie bankowej między innymi jako kredyt z gwarancją de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to forma pomocy publicznej przy zabezpieczeniu. Banki oferujące tego rodzaju finansowanie zawarły umowę w Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W związku ze skutkami COVID-19 zmieniono zasady obejmowania kredytów gwarancjami de minimis. Został wprowadzony pakiet pomocowy obowiązujący od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r., który: 

  • zwiększa zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu, 
  • wydłuża maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
  • zapewnia brak doliczania prowizji w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.3

Na ogół z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie mają zaległości w ZUS i US. Dla umów kredytowych zawartych w pierwszym półroczu 2021 roku gwarancja może zostać udzielona również firmom z zaległościami, jednak tylko wtedy, gdy powstały po 1.02.2020 r. Żeby ubiegać się o kredyt obrotowy w czasie pandemii z gwarancją de minimis, trzeba zgłosić się do któregoś z banków, który podpisał umowę z BGK. Wniosek można złożyć online.

Kredyt obrotowy z gwarancją płynnościową 

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych może stanowić zabezpieczenie finansowania udzielanego z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dlatego też obejmuje ona m.in. kredyty obrotowe do 250 mln zł. Taki produkt kredytowy nie może jednak posłużyć na spłatę innego kredytu. Okres gwarancji wynosi maksymalnie 27 miesięcy, a wysokość to maksymalnie 80% kwoty kredytu.4

Kredyt obrotowy z dopłatą odsetek

W razie zagrożenia lub utraty płynności finansowej na skutek pandemii firma może skorzystać również z dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego. Bank Gospodarstwa Krajowego decyduje się na pokrycie części odsetek kredytu do 12 miesięcy. Ta pomoc skierowana jest do przedsiębiorców niezależnie od branży i obejmuje nowo zaciągane zobowiązania, jak i te już zaciągnięte. Takiego kredytu również udzielają banki współpracujące z BGK. Wsparcie przewidziano do 30.06.2021.

https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2021/Kiepskie-nastroje-firm-z-nadzieja-na-szybkie-zakonczenie-pandemii 

https://fintek.pl/pandemia-covid-19-przyspieszyla-cyfryzacje-w-bankach-czego-spodziewac-sie-w-2021-roku/

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/#c13671

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-plynnosciowa/

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz