Kredyt na spłatę ZUS i US

Pożyczka i kredyt na spłatę ZUS i US

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nieustannego doglądania interesów. Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn następuje przestój, który może doprowadzić do wielu kłopotów. Mogą do nich należeć m.in. zaległości wobec ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego. Jak sobie z tym poradzić? Jedną z opcji jest pożyczka lub kredyt na spłatę zobowiązania w państwowych instytucjach.

Wiele osób posiadających własne firmy, chcąc je rozwijać, często sięga po kredyty. Jednak, aby uzyskać dodatkową gotówkę, trzeba spełnić kilka warunków. Dla wielu banków udzielenie kredytu dla firm jest możliwe tylko wobec przedsiębiorstw, które już jakiś czas są na rynku (okres ten waha się od 6 do 24 miesięcy). Ponadto niezbędne jest czyste konto w ZUS-ie oraz Urzędzie Skarbowym. W innym wypadku otrzymanie środków może okazać się niemożliwe. Ci, którzy zalegają w urzędach, mogą starać się o:

 • Kredyt dla firm bez zaświadczeń – dobra wiadomość: część banków nie wymaga zaświadczeń z ZUS-u w początkowej fazie procesu kredytowego, lecz dopiero w momencie finansowania.
 • Kredyt celowy na spłatę ZUS – jest to o tyle dobre rozwiązanie, że należne urzędom środki od razu są przelewane na ich konta. Dzięki temu pozostała część kredytu (jeśli taka była) trafia do przedsiębiorcy. Ten jednak musi wcześniej pokazać w banku zaświadczenie o uregulowaniu zaległości w ZUS-ie oraz skarbówce.
 • Pozabankowe pożyczki dla firm
 • Kredyt obrotowy

Ta ostatnia opcja jest o tyle atrakcyjna, że charakteryzuje się ograniczeniem wszystkich formalności do minimum. Szybka weryfikacja i mniej surowe warunki przyznawania to rzecz, za którą przepadają klienci. Są firmy, które oferują specjalne pożyczki właśnie na spłatę zaległości w urzędach, dla nowych firm albo pożyczki bez BIK. Jednak coś za coś. W związku z dużym ryzykiem kredytowym konieczny może być zastaw.

Aby wybrać najlepsze możliwe rozwiązanie, warto wcześniej nie tylko dogłębnie zaznajomić się z ofertami, ale też sprawdzić, jak wyglądają rankingi pożyczek oraz rankingi kredytów w ofertach dla firm.

Czym może grozić zadłużenie w urzędzie?

Zadłużenia wobec ZUS rokrocznie wynoszą kilka miliardów złotych. Z ich regulowaniem mają problemy przede wszystkim małe firmy oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. Państwo, widząc problem, zaproponowało deskę ratunkową. Projekty, jak ulga na start czy Mały ZUS mają zniwelować problemy z terminowym uiszczaniem należnych opłat. Niestety, nawet mimo takiego wsparcia wielu przedsiębiorców wciąż ma kłopoty z długami w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym.

Takie zaległości mogą nieść za sobą poważne konsekwencje:

 • Karne odsetki i dodatkowe opłaty dla ZUS-u.
 • Niemożliwość wzięcia kredytu na rozwój firmy.
 • Brak możliwości brania udziału w przetargach.
 • Złożenie przez wierzycieli wniosku o przymusowy wpis do hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości należącej do przedsiębiorcy.
 • Zajęcie konta bankowego i/lub majątku zadłużonego przedsiębiorcy.
 • Wpisanie firmy do Krajowego Rejestru Dłużników.

Zmiany w ustawie i ubezpieczeniach społecznych1 spowodowały, że wszystkie nowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą automatycznie przekazywane na poczet zadłużenia. To oznacza, że mimo opłacenia składki przedsiębiorca wciąż będzie widoczny jako dłużnik. Wiąże się to z wieloma nieprzyjemnościami – niemożnością otrzymania zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego oraz brak możliwości przedawnienia długu.

Zadłużenie w ZUS – jak sprawdzić jego stan?

Nieco przewrotnym jest fakt, że zarówno ZUS, jak i US nie informują nikogo o zaległościach oraz nie wyliczają wysokości odsetek. Wychodzą z założenia, że skoro opłaty są obowiązkowe, to każdy powinien je uiszczać. Jeśli tego nie robi – sam powinien się martwić i kontrolować, ile więcej musi zapłacić. Dlatego tak ważne jest regularne i skrupulatne kontrolowanie stanu finansów firmy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może umorzyć zadłużenie, ale nie może być ono wyższe niż… 6,60 zł. Każda większa zaległa kwota może skutkować wpisaniem do hipoteki w księdze wieczystej firmowej nieruchomości oraz przekazaniem danych firmy do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wszystkie informacje dotyczące rozliczeń można uzyskać w każdej jednostce ZUS-u oraz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Inną dobrą opcją monitorowania finansów własnej firmy jest regularne pobieranie raportu BIK. Specjalnie dla przedsiębiorców została przygotowana oferta Moja Firma z alertami. Dzięki niej automatycznie zostaniemy powiadomieni o opóźnieniach w płatnościach czy wpisie do rejestru. Ponadto można wykupić opcję monitorowania kontrahentów, dzięki czemu na bieżąco możemy sprawdzać stan finansów naszych partnerów. Dobrze też kontrolować bazy BIG oraz KRD.

Spłata zaległości w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym – jak to zrobić?

Oczywiście problem najłatwiej rozwiązać, mając gotówkę i regulując zadłużenie. Jednak w momencie, kiedy taka opcja nie jest możliwa do zrealizowania, najlepiej skontaktować się z doradcą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który pomoże wybrać najlepszą drogę wyjścia z sytuacji i jednocześnie zatrzyma postępowanie egzekucyjne. Podobnie sprawa wygląda w Urzędzie Skarbowym. Dłużnicy mogą liczyć na ratalną spłatę zadłużenia, umorzenie składek lub odroczenie terminu płatności.

Ponadto z ulg mogą skorzystać: przedsiębiorcy (obecni i byli), spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni, na których przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek; małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka oraz pełnomocnicy przedsiębiorcy odpowiedzialni za jego zadłużenie.

Jak to wszystko wygląda w praktyce?

 • Rozłożenie długu na raty – możliwe na wniosek dłużnika. Można dzięki temu zacząć spłacać zaległe składki oraz zatrzymać postępowanie egzekucyjne. Po złożeniu wniosku następuje przerwanie naliczania odsetek, jednak trzeba będzie uiścić opłatę prolongacyjną w dniu podpisania ugody (50% stawki odsetek za zwłokę). Niedotrzymanie warunków umowy będzie skutkowało jej zerwaniem oraz koniecznością natychmiastowego uregulowania pozostałego zadłużenia.
 • Odroczenie terminu płatności składki – to opcja dla tych, którzy mają chwilowe problemy finansowe. Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu należnej płatności. Na jego podstawie ustalany jest nowy termin. W przypadku decyzji odmownej trzeba będzie zapłacić nie tylko składkę, ale i odsetki za zwłokę. Przy pozytywnej odpowiedzi natomiast obowiązuje opłata prolongacyjna.
 • Umorzenie składek – inaczej abolicja. Takie rozwiązanie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy następuje całkowita nieściągalność długu. Należy w takiej sytuacji złożyć wniosek poparty dowodami, które potwierdzą złą sytuacją finansową i rodzinną, a także brak środków na spłatę. Umorzenie następuje również w przypadku śmierci dłużnika, gdy ten nie pozostawił majątku oraz nie ma spadkobierców. W przypadku odmowy umorzenia dłużnik zobowiązany jest spłacić dług wraz z odsetkami.

W momencie, gdy ZUS już rozpoczął postępowanie egzekucyjne, można skorzystać z ulgi. Trzeba mieć jednak ku temu powód – trudna sytuacja materialna czy utrudnienia w prowadzeniu działalności będą dobrymi przykładami. W ramach ulgi można poprosić o zawieszenie egzekucji, zwolnienie z egzekucji składników majątkowych czy rachunku bankowego czy uchylenie czynności egzekucyjnych.

Jeśli niepłacenie składek oraz innych należnych opłat trwa długo, instytucje mogą nie być dla nas przychylne. Uzyskanie ulg jest wówczas niemal niemożliwe. W takim przypadku jedynym wyjście będzie kredyt lub pożyczka na spłatę ZUS i US.

Źródła:

1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981370887/U/D19980887Lj.pdf

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz