Kredyt inwestycyjny czy kredyt obrotowy – jak wybrać ofertę?

kredyty inwestycyjne i obrotowe

Finansowanie zewnętrzne firmy może przyjąć różne formy. Z punktu widzenia przedsiębiorców największym wsparciem okazują się kredyty inwestycyjne i obrotowe. Bankowy kredyt jest popularny zaraz obok rozwiązań leasingowych. Korzystanie z niego deklaruje 48% średnich i 37% mikro i małych firm.1 Do wyboru formy finansowania najlepiej jednak podejść indywidualne, aby uwzględnić rzeczywiste potrzeby firmy. Wszystko uzależnione jest od tego, jakie możliwości ma przedsiębiorstwo i na jakie cele potrzebne są środki pieniężne. W tym artykule omawiamy kredyt obrotowy i inwestycyjny oraz przybliżamy warunki tych produktów finansowych.

Oferty kredytów inwestycyjnych – warunki, koszty

Produktem skierowanym do firm potrzebującej środki na rozwój jest kredyt inwestycyjny. Może posłużyć on na dany cel, np. wyposażenie przedsiębiorstwa, zakup maszyn i urządzeń, opłacenie licencji czy prawa autorskich. Z racji charakteru celowego powinien zostać wykorzystany zgodnie z zakresem przedsięwzięcia, na które bank pożyczył środki.

Kredytobiorcy muszą liczyć się z tym, że w wielu instytucjach konieczne będzie wpłacenie określonego wkładu własnego. Atutem tego rodzaju finansowania jest wysoka kwota maksymalna. Na plus należy zaliczyć również spłata rozłożona na wiele lat. Banki dość często pobierają prowizję za udzielenie kredytu.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na kredyt inwestycyjny, powinien mieć świadomość, że podawane w ofertach oprocentowanie jest na ogół zmienne, gdyż banki opierają je na marży i stawce WIBOR.

Oferty kredytów obrotowych – warunki, koszty

Zupełnie inny charakter ma kredyt obrotowy. Oferty tego rodzaju finansowania skierowane są do firm potrzebujących środki na bieżące potrzeby. Przedsiębiorca może przeznaczyć pożyczone od banku pieniądze na zakup towarów, materiałów, a także na bieżące zobowiązania.

Celem kredytu obrotowego jest utrzymanie płynności finansowej, zapewnienie stabilności wobec zatorów płatniczych. Atutem niewątpliwie jest brak konieczności wniesienia wkładu własnego. Banki proponują spłatę w krótszym okresie niż w przypadku kredyt inwestycyjnego. Okres kredytowania wynosi na ogół 3 lata, jednak może zostać wydłużony. Warunki kredytu obrotowego są różne w zależności od tego, z jaką formą tzw. obrotówki mamy do czynienia.

W ofertach bankowych występuje:

  • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym,
  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. 

Ten pierwszy przypomina nieco zasadami debet na rachunku. Kredytodawca udostępnia środki, z których można skorzystać, a każdy wpływ na rachunek pokrywa wykorzystanie. Druga forma kredytu obrotowego wiąże się z koniecznością uruchomienia konta, na które trafią przyznane środki. Banki często stosują prowizję i jej wysokość, podobnie jak oprocentowanie, korelują wysokością z kosztami kredytu inwestycyjnego. 

ranking kredytów gotówkowych

Porównanie warunków kredytu inwestycyjnego i obrotowego

Przy kredytach inwestycyjnych wymogi względem właściciela firmy są dość surowe. Standardowo obowiązuje zabezpieczenie i często jest to zabezpieczenie na przedmiocie inwestycji. Otwarcie konta firmowego jest konieczne bez względu na wybrane finansowanie. Niestety w zamian raczej nie można liczyć na bonus specjalny w postaci promocyjnej marży. W każdej ofercie można natrafić na wymóg wykluczający dany podmiot z finansowania. Jest nim przede wszystkim minimalny okres działalności. Banki wymagają, aby upłynęło co najmniej 6 lub 12 miesięcy od daty rejestracji firmy. 

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu dla firm?

Wybór konkretnej oferty powinien być poprzedzony: 

  • ustaleniem, na co potrzebne będą pieniądze,
  • sprawdzeniem warunków w danym banku,
  • policzeniem kosztów zobowiązania,
  • oszacowaniem możliwości finansowych firmy, dotyczących zwłaszcza wysokości raty, ewentualnego zabezpieczenia kredytu dla firm.

Większą dowolność w zagospodarowaniu środków zapewnia kredyt obrotowy. Bywa on jednak droższy niż firmowy kredyt na inwestycje. Na korzyść obrotówki przemawia łatwiejszy do spełnienia katalog wymagań względem przedsiębiorcy. Niewątpliwie jednak raty kredytu inwestycyjnego mogą w mniejszym stopniu obciążać firmowy budżet ze względu na wydłużony okres spłaty.

1 Badanie na zlecenie Związku Banków Polskich przeprowadzone przez CBM Indicator: https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/1135536,ponad-polowa-malych-i-srednich-firm-korzysta-z-kredytow.html 

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz