Różnice między kredytem a pożyczką

Kredyt a pożyczka

Zastanawiasz się, czym się różni kredyt od pożyczki? Chociaż są to dwa różne produkty finansowe, to wiele osób używa tych pojęć zamiennie. Różnica między nimi jest dość istotna – i warto je znać, aby uniknąć potencjalnych, niepotrzebnych nieporozumień.

Chociaż na rynku istnieje wiele podmiotów oferujących „kredyty”, to o ten właściwy kredyt możemy wnioskować tylko w banku. Co więcej, banki mogą udzielać klientom także pożyczek, pod warunkiem, że pożyczane pieniądze pochodzą z ich środków własnych.

Co zatem z firmami, które nie są bankami, a które kuszą nas kredytami na atrakcyjnych warunkach? Tutaj należy pamiętać o tym, że słowo „kredyt” używane jest jedynie marketingowo. Reklamowany produkt, to w rzeczywistości nie kredyt, a pożyczka.

Czym się różni kredyt od pożyczki?

Rozważania na temat tego, czym się różni kredyt od pożyczki, zacznijmy od omówienia formy umowy. Umowa kredytowa ma charakter dwustronny, jedną ze stron jest bank, a drugą kredytobiorca lub przedsiębiorstwo. Zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy Prawo bankowe udzielanie kredytów zarezerwowane jest wyłącznie dla banków 1.

Warto jednak dodać, że zgodnie z ust. 2 cytowanego już artykułu ustawy bank ma także prawo udzielać pożyczek pieniężnych 2. Mówiąc o tym, czym się różni kredyt od pożyczki, nie sposób nie wspomnieć, że kredyt zawsze ma charakter pieniężny. Oznacza to, że przedmiotem umowy kredytowej mogą być wyłącznie pieniądze.

Jak wynika z art. 69 ustawy Prawo bankowe na mocy zawartej umowy kredytowej, bank zobowiązuje się przekazać do dyspozycji kredytobiorcy na czas w umowie oznaczony, określoną pulę środków pieniężnych, z przeznaczeniem na konkretny cel.

Obowiązkiem kredytobiorcy jest natomiast korzystanie z przyznanej kwoty zgodnie z warunkami umowy. Musi on także zwrócić kwotę wykorzystanego kredytu razem z odsetkami w terminach przewidzianych w umowie oraz uiścić prowizję od udzielonego kredytu 3.

Umowa kredytowa musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać takie kwestie jak:

 • Strony umowy;
 • Kwotę i walutę kredytu;
 • Cel na jaki kredyt został przyznany;
 • Zasady i termin spłaty kredytu;
 • Wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
 • Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • Zakres uprawnień banku dotyczących tego, jak kredyt jest wykorzystywany;
 • Terminy i sposób pozostawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
 • Wysokość prowizji (jeśli bank taką za udzielenie kredytu pobiera);
 • Warunki na jakich mogą być dokonywane zmiany w umowie i warunki na jakich umowy pomiędzy stronami może zostać rozwiązana 4.

Pożyczka a kredyt: forma umowy

W przeciwieństwie do umowy kredytowej pożyczka polega na udzieleniu przez osobę prywatną lub przez instytucję, określonej sumy środków pieniężnych lub określonych przedmiotów, pożyczkobiorcy.

Istotą umowy pożyczkowej jest to, by przedmiot pożyczki należał do pożyczkodawcy (nie może być to własność osób trzecich).

Jak już wspomnieliśmy, kształt umowy kredytowej i praktycznie wszystko to, co z udzielaniem kredytów jest związane, precyzuje Prawo bankowe. Nieco inaczej jest z pożyczkami, których istotę reguluje Kodeks Cywilny.

Jak czytamy w art. 720 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej5.”

Tym samym, w przeciwieństwie do kredytu, przedmiotem pożyczką mogą być zarówno środki finansowe, jak i przedmioty. Ponadto, tym, czym się różni kredyt od pożyczki, jest także to, że cel na jaki bierzemy pożyczkę nie musi być ani pożyczkodawcy znany.

Poza tym pożyczka może nam zostać udzielona zarówno na ściśle określony czas (wówczas termin zwrotu pożyczonych środków znajdziemy w umowie), jak i na czas nieoznaczony (wtedy nie znamy konkretnej daty zwrotu pożyczonych środków czy przedmiotów).

Koszty kredytu i pożyczki

Chociaż na rynku usług pozabankowych istnieją darmowe pożyczki (dotyczy to zazwyczaj pierwszej pożyczki, jaką bierzemy w danej instytucji), to co do zasady, tak kredyt, jak i pożyczka wiążą się z dodatkowymi kosztami.

W zależności od tego, czy mówimy o kredycie czy o pożyczce, mogą to być odsetki, prowizje, marże, koszt opłaty przygotowawczej, opłaty związane z koniecznością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia itd. Dlatego nim złożymy wniosek o kredyt lub pożyczkę, sprawdźmy dokładnie wszystkie, związane z nimi koszty.

Ubiegając się o pożyczkę w firmie pozabankowej zazwyczaj sami możemy oszacować przynajmniej wstępne koszty. Pomoże nam w tym kalkulator pożyczkowy dostępny na stronie interesującego nas pożyczkodawcy. Jeśli zależy nam na tym, by kredyt lub pożyczka były darmowe, możemy przejrzeć publikowane w sieci rankingi. O czym jeszcze warto pamiętać? O tym, że koszty kredytu i pożyczki wzrosną, jeśli spóźnimy się ze spłatą.

W przypadku pożyczki od osoby prywatnej to, czy będzie się ona wiązać z dodatkowymi kosztami, zależy wyłącznie od ustaleń pomiędzy stronami. Z prawnego punktu widzenia nie jest wymagane naliczanie czy pobieranie dodatkowych opłat.

Podobieństwa między kredytem a pożyczką

Omówiliśmy już różnice między kredytem a pożyczką. W tym akapicie skupimy się na podobieństwach między kredytem a pożyczką.

Kredyt a pożyczka, co jeszcze je łączy? Fakt, że nie każdy, kto się o nie ubiega, je otrzyma. Chociaż warunki na jakich przyznawane są te instrumenty finansowe są nieco inne, to zarówno bank, jak i instytucja pożyczkowa wymagają od potencjalnych klientów dopełnienia pewnych formalności.

Niezależnie od tego, czy interesuje nas kredyt, czy pożyczka, aby móc się o nie ubiegać powinniśmy:

 • Być w wymaganym przez kredytodawcę czy pożyczkodawcę wieku;
 • Mieć stały i udokumentowany dochód;
 • Posiadać dowód osobisty i polskie obywatelstwo;
 • Mieć adres mailowy i aktualny numer telefonu (zazwyczaj wystarczy spełnienie jednego z tych warunków);
 • Nie figurować w bazach dłużników. Firmy pożyczkowe niekiedy udzielają finansowego wsparcia również osobom zadłużonym, na taką pomoc w banku nie mamy co liczyć;
 • Mieć dobrą zdolność kredytową – instytucje pozabankowe również badają zdolność kredytową potencjalnych klientów, mała zdolność kredytowa nie musi oznaczać, że nie otrzymamy pożyczki.

W zależności od konkretnego banku czy firmy pożyczkowej niekiedy konieczne może być także dostarczenie zaświadczenia o dochodach, ubezpieczenie kredytu czy pożyczki itd. Ponadto, zarówno pożyczka, jak i kredyt, to dług, który będziemy musieli zwrócić (niezależnie od tego, od jakiego podmiotu pożyczymy pieniądze).

Co lepiej wziąć kredyt czy pożyczkę?

To, czy korzystniejszym dla nas rozwiązaniem będzie kredyt czy pożyczka zależy od kilku kwestii. Rozważając to, co lepiej wziąć, kredyt czy pożyczkę weźmy pod uwagę następujące aspekty.

 • Ile potrzebujemy – jeśli jest to niewielka suma, warto rozważyć pożyczkę. Z kolei kredyty dotyczą większych kwot, więc zakładając, że chcemy kupić mieszkanie albo samochód, to kredyt będzie lepszym rozwiązaniem.
 • Jak szybko potrzebujemy pieniędzy – jeśli czekają nas wydatki, które natychmiast musimy uregulować, wnioskujmy o przyznanie pożyczki. Wiele zależy tu od konkretnej instytucji finansowej, ale co do zasady, pożyczkę otrzymamy szybciej, niż kredyt.
 • Kiedy możemy zwrócić dług – zakładając, że wiemy, że pieniędzy potrzebujemy jedynie „na chwilę” rozważmy np. pożyczkę na 60 dni. Jeśli spełnimy stawiane przez pożyczkodawcę warunki, oddamy mu tylko tyle, ile pożyczyliśmy (unikniemy dodatkowych kosztów). Z kolei, gdy potrzebujemy pieniędzy na dłużej, weźmy pod uwagę kredyt.
 • Historię kredytową – w sytuacji, gdy nie jest ona nieskazitelna bank chętniej udzieli nam pożyczki niż kredytu. Podkreślmy jednak, że figurowanie w bazach dłużników może wiązać się z negatywną decyzją kredytową. Dlatego zawsze warto dbać o to, by wszystkie swoje zobowiązania terminowo spłacać.

Kredyt a pożyczka – podsumowanie

Podsumujmy najważniejsze różnice pomiędzy kredytem a pożyczką.

 • Przedmiot umowy – w przypadku kredytu zawsze są to środki pieniężne, w przypadku pożyczki mogą być to również rzeczy.
 • Podmiot udzielający finansowego wsparcia – pożyczki, może udzielić każdy, kto jest właścicielem pożyczanych pieniędzy czy rzeczy. Kredytu może udzielić wyłącznie bank.
 • Cel – ten w przypadku kredytu musi być z góry określony. Jeśli weźmiesz kredyt na samochód, a przyznane środki wydasz niezgodnie z tym, co zadeklarowałeś, bank będzie miał prawo zażądać natychmiastowej spłaty należności. Z kolei środki, które otrzymaliśmy w ramach pożyczki, mogą być przez nas dowolnie wykorzystane.
 • Podstawa prawna – wszystkie kwestie związane z udzielaniem kredytów precyzuje ustawa Prawo bankowe. Definicję pożyczki i dotyczące jej regulacje prawne znajdziemy w Kodeksie cywilnym.

Źródła:

1 https://www.lexlege.pl/prawo-bankowe/art-5/
2 https://www.lexlege.pl/prawo-bankowe/art-5/
3 https://www.arslege.pl/umowa-kredytu/k20/a12150/
4 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069/art-69
5 https://www.arslege.pl/umowa-pozyczki/k9/a5747/

5/5 - (4 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz