Kredyt a pożyczka – najistotniejsze różnice

Kredyt a pożyczka

Zastanawiasz się, czym się różni kredyt od pożyczki? Chociaż są to dwa różne produkty finansowe, to wiele osób używa tych pojęć zamiennie. Różnica między nimi jest dość istotna – i warto ją znać, aby uniknąć potencjalnych, niepotrzebnych nieporozumień.

Chociaż na rynku istnieje wiele podmiotów oferujących „kredyty”, to o ten właściwy kredyt możemy wnioskować tylko w banku. Co więcej, banki mogą udzielać klientom także pożyczek, pod warunkiem, że pożyczane pieniądze pochodzą z ich środków własnych.

Co zatem z firmami, które nie są bankami, a które kuszą nas kredytami na atrakcyjnych warunkach? Tutaj należy pamiętać o tym, że słowo „kredyt” używane jest jedynie w formie marketingowej. Reklamowany produkt, to w rzeczywistości nie kredyt, a pożyczka.

Czym jest kredyt?

Kredyt jest umową pomiędzy bankiem a klientem. Jak wynika z art. 69 ustawy Prawo bankowe – na mocy zawartej umowy kredytowej, bank zobowiązuje się przekazać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie, określoną pulę środków pieniężnych, z przeznaczeniem na konkretny cel.

Obowiązkiem kredytobiorcy jest natomiast korzystanie z przyznanej kwoty zgodnie z warunkami umowy. Musi on także zwrócić kwotę wykorzystanego kredytu razem z odsetkami w terminach przewidzianych w umowie oraz uiścić prowizję od udzielonego kredytu 1.

Podsumowując:

 • kredyt to zawsze kredyt bankowy – tylko banki oraz SKOK’i mogą udzielać takich zobowiązań,
 • przedmiotem umowy kredytu mogą być tylko środki pieniężne (w przypadku pożyczki przedmiotem umowy mogą być także inne dobra materialne),
 • umowa kredytu musi być zgodna z prawem bankowym i zawierać wszystkie niezbędne informacje, np. te na temat spłaty kredytu.

Czym jest pożyczka?

Pożyczka to umowa, w ramach której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. 2

Jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują. Mówiąc prościej – pożyczka to umowa, na mocy której na pewien czas pożycza się komuś pieniądze lub jakąś rzecz. Po określonym czasie pożyczka powinna zostać zwrócona w identycznej formie.

Co ciekawe, z zapisów w kodeksie nie wynika, że takie finansowanie musi być płatne. Jednak, gdy kwota środków przekracza 1000 złotych, umowa pożyczki powinna przyjąć formę pisemną. W przypadku współpracy z firmami pozabankowymi zawsze podpisujemy umowę pożyczki – nawet gdy kwota zobowiązania jest niższa niż 1000 złotych.

Czym się różni kredyt od pożyczki?

Rozważania na temat tego, czym się różni kredyt od pożyczki, zacznijmy od omówienia formy umowy. Umowa kredytowa ma charakter dwustronny, jedną ze stron jest bank, a drugą kredytobiorca lub przedsiębiorstwo. Jak już wspominaliśmy – zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy Prawo bankowe udzielanie kredytów zarezerwowane jest wyłącznie dla banków 3.

Warto jednak dodać, że zgodnie z ust. 2 cytowanego już artykułu ustawy bank ma także prawo udzielać pożyczek pieniężnych 4. Mówiąc o tym, czym się różni kredyt od pożyczki, nie sposób nie wspomnieć o tym, że kredyt zawsze ma charakter pieniężny. Oznacza to, że przedmiotem umowy kredytowej mogą być wyłącznie pieniądze (przedmiotem umowy pożyczki także rzeczy).

KredytPożyczka
Kto udziela?BankiBanki, firmy pożyczkowe, osoby prywatne
Przedmiot umowyPieniądzePieniądze lub rzeczy
CelOkreślonyDowolny
Podstawa prawnaPrawo BankoweKodeks cywilny

Podobieństwa między kredytem a pożyczką

Kredyt oraz pożyczkę, łączy fakt, że nie każdy, kto się o nie ubiega, je otrzyma. Chociaż warunki, na jakich przyznawane są te produkty finansowe, są nieco inne, to zarówno bank, jak i instytucja pożyczkowa wymagają od potencjalnych klientów dopełnienia pewnych formalności.

Niezależnie od tego, czy interesuje nas kredyt, czy pożyczka, aby móc się o nie ubiegać, powinniśmy:

 • Być w wymaganym przez kredytodawcę czy pożyczkodawcę wieku;
 • Mieć stały i udokumentowany dochód;
 • Posiadać dowód osobisty i polskie obywatelstwo;
 • Mieć adres mailowy i aktualny numer telefonu (zazwyczaj wystarczy spełnienie jednego z tych warunków);
 • Nie figurować w bazach dłużników. Firmy pożyczkowe niekiedy udzielają finansowego wsparcia również osobom zadłużonym, na taką pomoc w banku nie mamy co liczyć;
 • Mieć dobrą zdolność kredytową – instytucje pozabankowe również badają zdolność kredytową potencjalnych klientów, niska zdolność kredytowa nie musi oznaczać, że nie otrzymamy pożyczki.

W zależności od konkretnego banku czy firmy pożyczkowej niekiedy konieczne może być także dostarczenie zaświadczenia o dochodach, ubezpieczenie kredytu czy pożyczki itd. Ponadto, zarówno pożyczka, jak i kredyt, to dług, który będziemy musieli zwrócić (niezależnie od tego, od jakiego podmiotu pożyczymy pieniądze).

Co lepiej wziąć kredyt czy pożyczkę?

To, czy korzystniejszym dla nas rozwiązaniem będzie kredyt czy pożyczka, zależy od kilku kwestii. Rozważając to, co lepiej wziąć, kredyt czy pożyczkę, weźmy pod uwagę następujące aspekty.

 • Ile potrzebujemy – jeśli jest to niewielka suma, warto rozważyć pożyczkę. Z kolei kredyty dotyczą większych kwot, więc zakładając, że chcemy kupić mieszkanie albo samochód, to kredyt będzie lepszym rozwiązaniem.
 • Jak szybko potrzebujemy pieniędzy – jeśli czekają nas wydatki, które natychmiast musimy uregulować, wnioskujmy o przyznanie pożyczki. Wiele zależy tu od konkretnej instytucji finansowej, ale co do zasady, pożyczkę otrzymamy szybciej niż kredyt.
 • Kiedy możemy zwrócić dług – zakładając, że wiemy, że pieniędzy potrzebujemy jedynie „na chwilę”, rozważmy np. pożyczkę na 60 dni. Jeśli spełnimy stawiane przez pożyczkodawcę warunki, oddamy mu tylko tyle, ile pożyczyliśmy (unikniemy dodatkowych kosztów). Z kolei, gdy potrzebujemy pieniędzy na dłużej, weźmy pod uwagę kredyt.
 • Historię kredytową – w sytuacji, gdy nie jest ona nieskazitelna, bank chętniej udzieli nam pożyczki niż kredytu. Podkreślmy jednak, że figurowanie w bazach dłużników może wiązać się z negatywną decyzją kredytową. Dlatego zawsze warto dbać o to, by wszystkie swoje zobowiązania spłacać terminowo.

Różnice między kredytem a pożyczką– podsumowanie

 • Przedmiot umowy – w przypadku kredytu przedmiotem umowy zawsze są środki pieniężne, w przypadku pożyczki mogą być to również rzeczy.
 • Podmiot udzielający finansowego wsparcia – pożyczki może udzielić każdy, kto jest właścicielem pożyczanych pieniędzy czy rzeczy. Kredytu może udzielić wyłącznie bank.
 • Cel – ten w przypadku kredytu musi być z góry określony. Jeśli weźmiesz kredyt na samochód, a przyznane środki wydasz niezgodnie z deklaracją, bank będzie miał prawo zażądać natychmiastowej spłaty należności. Tak samo działa np. kredyt hipoteczny. Z kolei środki, które otrzymaliśmy w ramach pożyczki, mogą być przez nas dowolnie wykorzystane.
 • Podstawa prawna – wszystkie kwestie związane z udzielaniem kredytów precyzuje ustawa Prawo bankowe. Definicję pożyczki i dotyczące jej regulacje prawne znajdziemy w Kodeksie cywilnym.

Kredyt gotówkowy w bankach jest często reklamowany jako zobowiązane do wykorzystania na dowolny cel. Jest to więc tak naprawdę kredyt konsumencki lub pożyczka gotówkowa.

Źródła:

1 https://www.arslege.pl/umowa-kredytu/k20/a12150/

2 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-720
3 https://www.lexlege.pl/prawo-bankowe/art-5/
4 https://www.lexlege.pl/prawo-bankowe/art-5/

5/5 - (5 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz