Kim jest makler giełdowy?

makler giełdowy

Wielu inwestujących na giełdzie korzysta z pomocy pośrednika. Profesjonalny makler giełdowy to osoba, która posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną o giełdzie. Czym taki specjalista rzeczywiście zajmuje się na co dzień i jakie znaczenie ma jego praca dla posiadaczy konta maklerskiego?

Czym zajmuje się makler giełdowy?

Funkcja pośrednika w transakcjach giełdowych jest najbardziej typowa dla maklera papierów wartościowych. Polega ona na przyjmowaniu zleceń zakupu bądź sprzedaży papierów wartościowych od klienta i realizowaniu ich.

Taki makler, który jest zatrudniony w biurze maklerskim, nazywany jest maklerem front office. Oznacza to, że zajmuje się głównie obsługą klienta poprzez realizację zleceń złożonych na giełdzie.

Praca maklera może obejmować też kontrolę pracy innych maklerów co do poprawności zleceń. W takim przypadku zatrudniony jest on bezpośrednio na giełdzie. 

Tak naprawdę makler giełdowy najczęściej kojarzony jest z pośrednikiem między inwestorem a giełdą. W praktyce pełni szereg funkcji:

  • przechowuje papiery wartościowe i oferuje je w obrocie publicznym,
  • przyjmuje oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych,
  • może nabywać oraz sprzedawać papiery wartościowe we własnym imieniu na zlecenie inwestora – występuje tutaj jako broker,
  • może nabywać oraz sprzedawać papiery wartościowe we własnym imieniu na własny rachunek,
  • jest uprawiony do zawierania umów dotyczących prowadzenia i obsługi rachunków pieniężnych oraz rachunków papierów wartościowych klienta,
  • pośredniczy w dokonywaniu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji, a także w nabywaniu znacznego pakietu akcji,
  • pełni funkcję doradcy inwestycyjnego – po otrzymaniu odpowiednich uprawnień,
  • informuje klienta o tym, jak wygląda sytuacja na rynku,
  • sprawdza zdolność finansową klienta,
  • ma obowiązek dotrzymania tajemnicy transakcji i ochrony własności klienta.

Co ważne, makler powinien posiadać szeroką wiedzę dotyczącą giełdy i inwestowania.

Ile zarabia makler giełdowy?

To, ile zarabia makler papierów wartościowych, zależnie jest od tego, gdzie pracuje, jaki ma staż. Różnice widoczne są zwłaszcza jeśli chodzi o województwa. Pensja maklera giełdowego w Warszawie, Poznaniu czy Katowicach jest znacząco wyższa od zarobków maklera w województwie świętokrzyskim czy lubelskim. Różnica wynosi nawet 100%.

Przeciętne wynagrodzenie to 8 800 zł.1 Trzeba pamiętać o tym, że specjalistyczna wiedza maklerów to często wynik wieloletniej nauki, a zawód jest wynikiem kilkukrotnego podejścia do egzaminu, gdyż ten zdaje jedynie niewielki odsetek, ok. 10% przystępujących. 

Jak zostać maklerem?

Na początek pozytywna informacja – zawód maklera papierów wartościowych może być wykonywany bez posiadania wykształcenia kierunkowego, takiego jak np. studia ekonomiczne. Przyszły kandydat musi mieć jednak przynajmniej średnie wykształcenie. Nie może być także osobą karaną. Wymagana jest również znajomość chociaż jednego języka obcego.

Aby zostać wpisanym na listę maklerów papierów wartościowych, niezbędne jest ukończenie egzaminu państwowego, który jest organizowany raz lub kilka razy w roku przez KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

Jeśli egzamin wyszedł pomyślnie, kandydat otrzyma licencję maklerską, która upoważni go do pracy na stanowisku maklera papierów wartościowych w którymś z domów inwestycyjnych.

Egzamin na maklera

Aby przystąpić do egzaminu na maklera, niezbędne jest złożenie pisemnego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego. Wzięcie udziału w egzaminie nie jest darmowe – jego koszt to 500 złotych. Gdy jednak nie uda nam się go zdać, kolejne próby będą kosztować mniej, mianowicie 150 złotych za każde z kolejnych podejść. Poza wnioskiem i dowodem wpłaty należy dostarczyć także swoją aktualną fotografię.

Jak wspominaliśmy – egazamin na maklera to nie jest bułka z masłem. Potwierdza to forma, w jakiej jest przeprowadzany. Jest to test jednokrotnego wyboru, w którym za poprawną odpowiedź otrzymuje się 2 punkty, za brak odpowiedzi 0 punktów, a za niepoprawne wskazanie minus 1 punkt. Materiał obejmuje także bardzo skomplikowane zagadnienia – treść 24 ustaw oraz 7 działów matematyki finansowej.

Inwestor a makler giełdowy

Ten, kto zaczyna inwestować i wybrał już odpowiedni do tego celu rachunek poprzez ranking domów maklerskich, będzie mieć styczność z maklerem zatrudnionym w danym biurze maklerskim. Swoje dyspozycje przekaże maklerowi front office, dzięki temu następnie zostaną one zrealizowane.

Osoba fizyczna nie ma możliwości bezpośredniego uczestnictwa w obrocie papierami wartościowymi. Standardem jest to, że członkowie giełdy przekazują zlecenia poprzez maklerów giełdowych. Czynią to w swoim imieniu, ale na rachunek klienta. 

Makler, posiadający odpowiednie uprawnienia, może doradzać przy wyborze instrumentów finansowych, w które warto inwestować. Działa na rzecz inwestora jako typowy powiernik. Tak naprawdę jest pomocnikiem w inwestowaniu na giełdzie. Przychodzi z pomocą jako doradca klienta i analityk.

Niektóre domy maklerskie w ramach konta inwestycyjnego proponują usługę prywatnego maklera z eksperckim przygotowywaniem analiz, przygotowywaniem rekomendacji, sporządzaniem komentarzy.

To opcja zwłaszcza dla tych inwestorów, którzy dysponują większym portfelem. Będzie on przydatny do doboru strategii w zakresie instrumentów finansowych oraz kontroli ryzyka rynkowego.

W formie promocji domy maklerskie organizują darmowe szkolenia, na których można poznać historię doświadczonych maklerów, tym samym poszerzyć swoją wiedzę. Wybierając konto maklerskie, warto sprawdzić, ile kosztuje usługa maklera i czy jest dostępny doradca inwestycyjny. 

Źródło:

1. https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/finanse-ekonomia/makler-papierow-wartosciowych 

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz