Kiedy przedawnia się dług? Poznaj swoje prawa!

Kiedy przedawnia się dług

Brak wystarczającej gotówki na uregulowanie rachunków, utrata zatrudnienia, a także bezrefleksyjne zaciąganie zobowiązań to zgodnie z wynikami raportu wykonanymi na zlecenie Grupy KRUK – główne powody zadłużania się Polaków. A co, gdyby cześć z nich uległa przedawnieniu? Jest to rozwiązanie realne – jednak możliwe, w przypadku niektórych roszczeń. Kiedy więc można skorzystać z przedawnienia długu?

Co oznacza przedawnienie długu?

Pojęcie przedawnienia długu pojawia się w artykule 117  Kodeksu Cywilnego. Oznacza on w praktyce, że każdy dług posiada swój indywidualny „termin ważności”. Dlatego, kiedy minie – zobowiązanie nie znika – ale istnieje sposobność uchylenia się od konieczności jego spłaty! W rezultacie płatnik nie posiada obowiązku uregulowania należności – chyba że, zrzeknie się prawa do skorzystania z uchylenia od zapłaty. Jednak, w sytuacjach wyjątkowych – sąd może nie uznać terminu przedawnienia, popierając to odpowiednimi argumentami. Mogą to być:

 • Każda czynność składana przed sądem – np. pozew lub wysyłanie pisemnego wezwania do zapłaty
 • Wszczęcie mediacji – np. z pomocą windykatora
 • Uznanie roszczenia przez płatnika

Warto jednak wiedzieć, po jakim czasie przedawniają się dane zobowiązania. Ile musi minąć, by mogły zostać uznane za nieważne?

po jakim czasie przedawniają się zobowiązania
 1. Mandat – 1 rok
 2. Roszczenia na mocy przedwstępnej umowy sprzedaży – 1 rok
 3. Nieopłacona faktura – 2 lata
 4. Nieopłacony towar sprzedany na zasadzie umowy sprzedaży – 2 lata
 5. Roszczenia dostawcy z tytułu dokonanej dostawy – 2 lata
 6. Roszczenia z tytułu umowy o dzieło – 2 lata
 7. Niespłacony rachunek za usługę telekomunikacyjną – 2 lata
 8. Debet na koncie – 2 lata od terminu uregulowania spłaty.
 9. Niespłacona lub niezwrócona zaliczka – 3 lata
 10. Roszczenia z tytułu umowy o pracę – 3 lata
 11. Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej – 3 lata
 12. Różne roszczenia z tytułu umowy kredytu lub pożyczki – 3 lata od dnia spłaty.
 13. Niespłacony czynsz – 3 lata
 14. Wszelkie należności na mocy prowadzonej działalności gospodarczej – 3 lata
 15. Niezapłacony podatek, np. podatek od nieruchomości, podatek VAT lub od czynności cywilnoprawnych – 5 lat od dnia upływu płatności.
 16. Długi spadkowe – 6 lat
 17. Pozostałe roszczenia na mocy prawomocnego wyroku sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznania sprawy – 6 lat

Nowelizacja przepisów – co nowego wprowadza?

 • W wyniku nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych – skrócono podstawowy termin przedawnienia roszczeń majątkowych, z 10 na maksymalnie 6 lat. Jednak, w przypadku kredytu hipotecznego na ważności tracą wyłącznie odsetki! Reszta długu – w momencie niespłacania podlega licytacji komorniczej – dzięki czemu, kredytodawca odzyska choć część swojego kapitału,
 • Mimo wszystko aktualna nowelizacja oznacza swoisty pakiet rozwiązań zabezpieczających dłużnika, a utrudniających życie wierzycielom. Aby tego było mało, obniżono również okres dochodzenia roszczeń, na mocy tytułu wykonawczego z 10 do lat 3. Tak więc – wierzyciel po wygraniu sprawy sądowej ma jedynie 3 lata na odzyskanie należności. Co może być niezwykle trudne – gdy dłużnik będzie dysponował nieciekawą sytuacją finansową. Wcześniej mógł liczyć, że w ciągu 10-letniego okresu pozwanemu uda się zgromadzić odpowiedni majątek, by móc uregulować płatność. Obecnie te szanse zdecydowanie zmalały,
 • Wprowadzono również zmiany w sposobie liczenia terminu przedawnienia. Obecnie, kończy się on wraz z upływem ostatniego dnia kalendarzowego,
 • Od 9.07.2018 roku, sądy skrupulatnie weryfikują, czy roszczone zobowiązanie nie uległo przedawnieniu. Wcześniej, spora część windykatorów upatrywała swoją szansę w nieznajomości prawa dłużnika i domagali się zwrotu przeterminowanego długu. Teraz, takie powództwo o zapłatę zostanie zwyczajnie oddalone – a cała odpowiedzialność prawna spadnie na wierzyciela!

Jakie są rodzaje zadłużenia?

Pisząc o przyczynach zadłużenia, warto jednak zaznaczyć, że dług może mieć różne odmiany i wynikać z różnych sytuacji. Nie musi to być tylko niespłacona pożyczka lub kredyt, ale i nieuregulowane na pierwszy rzut oka, mało znaczące wykroczenia, jak:

Rodzaje zadłużenia
 • Mandaty.
 • Niespłacone faktury.
 • Niespłacone raty za towar.
 • Nieuregulowane rachunki.
 • Debet na karcie.
 • Niespłacone alimenty.
 • Niezapłacony czynsz.
 • Zobowiązania podatkowe.
 • Niespłacona rata ubezpieczenia.
 • Roszczenia z tytułu umów regulujących stosunek pracy.

Na podstawie powyższych przykładów dobrze widać, jak łatwo my – Polacy popadamy w spiralę zadłużenia i tracimy kontrolę nad własnymi finansami. Jednak, jak się okazuje – nie jesteśmy w tym osamotnieni. Według najnowszej edycji Europejskiego Raportu Płatności Konsumenckich – już co piąty Europejczyk musi posiłkować się pożyczką lub kredytem, by opłacić podstawowe rachunki … Wyniki badania pokazują również, że obok rosnącej świadomości oszczędzania (z 50 na 59 proc.), ponad 42 proc. ankietowanych traktuje media społecznościowe za głównego winowajcę zakupów online. Z kolei 7 na 10 respondentów podkreśla, że to właśnie szkoły powinny przejąć misję dokształcania dzieci i wyrabiania w nich szacunku do pieniądza.

Pamiętaj, że przedawnienie kredytu nie jest łatwe do uzyskania.

Czy można odzyskać niezapłacony dług?

W myśl przepisów prawa – przedawnienie długu świadczy o wygaśnięciu zobowiązania. A konsekwencją tego jest brak możliwości skutecznego domagania się zapłaty. Dlatego, wierzyciele powinni być szczególnie wyczuleni na terminowość swoich klientów. Jedyną szansą jaką mogą upatrywać w odzyskaniu długu jest, jak najszybsze przerwanie biegu przedawnienia. Dzięki temu, proces rozpoczyna się on od nowa, a dotychczasowy okres traktowany jest jako nieważny!

Czy warto wyczekiwać przedawnienia długu?

Jak widać – każdy rodzaj roszczenia, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego posiada inny termin przedawnienia. Ba – równie często podlegają także okresowym nowelizacjom, przez co nie zawsze są tak oczywiste. Czy warto więc oczekiwać z zegarkiem w ręku dnia przedawnienia długu i bagatelizować fakt bycia dłużnikiem? Zdecydowanie nie. W końcu niespłacone należności to dla wielu sprawa honorowa i w niedalekiej przyszłości mogąca zakończyć się licytacją komorniczą, a nawet więzieniem!

Zalecamy więc na spokojnie kontrolować bieżącą sytuację finansową i regularnie sprawdzać nowelizację przepisów prawa. Taka nauka nigdy nie pójdzie w las! Rada dla zadłużonych? Zawsze istnieje możliwość spłaty zobowiązania w ratach i wynegocjowanie z wierzycielem korzystnych warunków. Nie warto oddawać własnego losu przypadkowi!

Przedawnienie długu w 2020 roku

Sytuacja finansowa wielu osób w 2020 roku wkroczyła w trudny okres, utrudniając nie tylko realizację bieżących zobowiązań, ale i co gorsza wyjście z sideł zaległości finansowych. Po raz pierwszy od wielu lat, szerokie grono konsumentów, przy dobrych intencjach, może nie być w stanie uregulować dowolnych form długów. W tym kontekście, warto podnieść jeszcze raz kwestię przedawnienia długu.

Wielu być może zastanawia się, jak wyglądają obecnie obowiązujące regulacje prawne na ten temat w świetle dość specyficznej sytuacji panującej w kraju i na świecie. Istotnie, zmieniające się jak w kalejdoskopie regulacje prawne związane z wpływem koronawirusa na polską gospodarkę zmieniły zasady działania wielu branży i sektorów. W kwestii przedawnienia długu zasady pozostały jednak takie same, jak te, które opisaliśmy we wcześniejszej części artykułu.

4/5 - (5 votes)
Komentarze (1)
Zostaw komentarz

Sortuj wg
 • Komentarz od Paula
  Napisany
  03.05.2021, 22:19
  Paula

  Polecam specjalistyczną kancelarię do pomocy w wyjściu z długów. Zmniejszają zadłużenie kontaktując się z wierzycielami i proponując pójście na rękę i ugodę. A jak się z firmami windykacyjnymi dobrze żyje to wiele można skorzystać