Kiedy pożyczka podlega VAT

kiedy pożyczka podlega vat

Rynek usług finansowych, jak wszystkie inne , regulowany jest ustawowo. W tym wypadku regulatorem jest ustawa o podatki od towarów i usług nakładająca, lub nie, należny podatek VAT na określone z katalogu usługi. Jeżeli podmiot będący podatnikiem VAT zajmuje się w sposób zorganizowany pośrednictwem finansowym, wówczas świadczona usługa z tego zakresu jest zwolniona z VAT na mocy art.43 ust.1 pkt 38 ustawy. 

Pożyczka z VAT czy bez podatku? 

Przepis o zwolnieniu usług finansowych z VAT dotyczy:

  • usług udzielania kredytów
  • usług udzielania pożyczek pieniężnych
  • usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych
  • zarządzania kredytami
  • zarządzania pożyczkami pieniężnymi i to zarówno przez kredytodawcę jak i pożyczkodawcę

Oznacza to, że zawsze wtedy, gdy dana firma posiada w zakresie swojej działalności PKD usługę udzielania pożyczek lub inną ujętą w ustawie usług finansowych, usługa ta będzie zwolniona z VAT. 

Kiedy pożyczka podlega VAT? 

Jednak aby wyczerpać wszystkie opcje form opodatkowania pożyczek należy przytoczyć jeden z ważnych wyjątków, który niestety nie jest jasno zinterpretowany przez ustawę i doczekał się jej dopiero ze strony Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjątek, o którym mowa dotyczy pożyczek udzielanych przez podmioty, które w swoim zakresie działalności nie posiadają tego rodzaju transakcji. Organy podatkowe nie wypracowały jednolitego stanowiska w sprawie opodatkowania usługi jednorazowej pożyczki. 

Interpretacja zasad opodatkowania jednorazowych pożyczek ma o tyle znaczenie, że determinuje powstanie opodatkowania pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli takich w zakresie których znajdują się również pożyczki jednorazowe udzielane przez konsumentów, zwalnia bowiem z tego podatku wówczas, gdy jedna ze stron transakcji podlega już opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyjątkiem są tu transakcje spółek. 

Jednym słowem, jeżeli pożyczka jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC w ustawowej wysokości 2% wartości pożyczki, wówczas nie może zostać opodatkowana podatkiem VAT i odwrotnie.

Jednorazowa pożyczka podmiotu gospodarczego

Jeżeli dany podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą inną niż w zakresie usług finansowych, udzieli jednorazowej pożyczki na określony okres i otrzyma za to wynagrodzenie w postaci odsetek, wówczas czynność pożyczki interpretuje się jako wchodzącą w zakres działania owego przedsiębiorstwa i w konsekwencji usługa ta powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT. Wykorzystanie bowiem przez osobę prawną majątku przedsiębiorstwa w celu uzyskania dochodu, jakim są odsetki od pożyczki, automatycznie przesądza o tym, że pożyczka zostaje zakwalifikowana jako element działalności gospodarczej i opodatkowana podatkiem VAT, a jednocześnie, na podstawie ustawy o VAT, zwolniona z VAT. Trzeba jednak pamiętać, że usługa zwolniona z VAT powoduje, że pożyczkodawca nie ma prawa odliczenia VAT naliczonego z faktur zakupów związanych z działaniami zwolnionymi z VAT. 

Spór wokół podatku VAT od jednorazowych pożyczek wynika z oczekiwania państwa, że każdy podatnik zapłaci jeden z obowiązujących w tym przypadków podatek, albo VAT albo PCC. 

Brak ocen tego wpisu - bądź pierwszy!
Komentarze (0)
Zostaw komentarz