Rodzaje przelewów bankowych

Jakie są rodzaje przelewów

Z przelewów mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Jedynym warunkiem jest posiadanie przez dłużnika oraz przez beneficjenta rachunku bankowego. Banki swoim klientom umożliwiają korzystanie z różnego rodzaju przelewów.

Warto wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy przelewów, bowiem istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice. To właśnie od tego, jaki rodzaj przelewu wybierzemy, zależy, chociażby to, jak szybko pieniądze dotrą do odbiorcy przelewu.

Przelew bankowy co to?

Przelew to operacja w bankowym obrocie bezgotówkowym polegająca na przeniesieniu pewnej kwoty środków pieniężnych z jednego konta na drugie. Zgodnie z art. 63c ustawy Prawo bankowe „polecenie przelewu to udzielona bankowi dyspozycja dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank ma obowiązek wykonać dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego.”1

Z kolei w Encyklopedii Zarządzania znajdziemy informację, że polecenie przelewu „stanowi jedną z podstawowych form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Jest to dyspozycja, wydana przez płatnika, w ramach której bank dokonuje obciążenia rachunku bankowego klienta, wskazaną uprzednio kwotą, z równoczesnym uznaniem tą kwotą innego wskazanego przez płatnika rachunku. Forma ta może być stosowana do regulowania wszelkiego typu zobowiązań2.”

Jak już wspomnieliśmy powinnością banku jest wykonanie polecenia przelewu adekwatnie do tego, co widnieje w umowie prowadzenia rachunku bankowego. Zaś obowiązkiem dłużnika jest posiadanie na rachunku środków wystarczających do tego, by wspomniany przelew mógł zostać zrealizowany.

Wyjaśniliśmy już, czym jest przelew oraz to, na czym polega polecenie przelewu. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę poszczególnych rodzajów przelewów. Warto się z nią zapoznać, by wiedzieć, czym cechuje się dany rodzaj przelewu i kiedy możemy go zlecić.

Przelew krajowy

Przelew krajowy to przelew środków na wskazany rachunek odbiorcy mającego konto w wybranym banku krajowym. Jest on realizowany w złotówkach. Przelew krajowy pozwala na bezgotówkowe uregulowanie zobowiązań. Ten typ przelewu umożliwia także przyjmowanie płatności oraz ich dokonywanie na rzecz dowolnego podmiotu. Oczywiście pod warunkiem, że podmiot ten ma rachunek w jednym z polskich banków.

Przelew krajowy można rozliczyć:

  • systemem ELIXIR w 3 sesjach w ciągu dnia;
  • korzystając z systemu SORBNET w czasie rzeczywistym;
  • posługując się przelewem Express ELIXIR (przelewy natychmiastowe) w czasie rzeczywistym;
  • wewnętrznie – przelewem pomiędzy rachunkami w tym samym banku.

Przelew własny

Przelew własny to po prostu przelew, który wykonujemy na swój rachunek lub pomiędzy swoimi rachunkami. Aby go wykonać, zazwyczaj potrzebne będzie wypełnienie danych do zlecenia przelewu. Gdy to już zrobimy, czeka nas potwierdzenie zleconej operacji tym narzędziem autoryzacyjnym, z którego korzystamy.

Przelew zwykły

Przelew zwykły to podstawy rodzaj przelewu. Zostaje on zaksięgowany zgodnie z sesjami Elixir. Przelew zwykły pozwala na przesłanie określonej puli środków pieniężnych na rachunek bankowy wybranego odbiorcy. Do wykonania przelewu zwykłego będziemy potrzebowali nazwy odbiorcy, jego numeru konta, kwoty przelewu oraz tytułu operacji.

Przelew zewnętrzny

Przelew zewnętrzny dotyczy środków przesyłanych pomiędzy osobami lub instytucjami mającymi konta w różnych bankach. To, jak szybko przelana kwota trafi na rachunek odbiorcy, uwarunkowane jest tzw. sesjami Elixir. Wspomniane już sesje Elixir to po prostu godziny księgowania przez bank przelewów wychodzących i przychodzących.

Przelew zewnętrzny w przeciwieństwie do przelewu wewnętrznego wiąże się z dłuższym czasem trwania całej operacji. Czas oczekiwania na przelew zewnętrzny może wynosić od 2 do nawet 24 godzin (te „widełki czasowe” dotyczą dni roboczych).

Przelew standardowy

Przelew standardowy dzieli się na:

  • Przelew standardowy wewnętrzny – ten rodzaj przelewu dotyczy operacji zlecanych w ramach jednego banku, tj. wewnątrz jednego systemu; czas dotarcia środków do odbiorcy wynosi zazwyczaj jedynie kilka minut, maksymalnie może być to około godziny.
  • Przelew standardowy zewnętrzny – jak wskazuje sama nazwa przelew ten przesyłany jest na zewnątrz tj. pomiędzy rachunkami odbiorców mających konta w różnych bankach; czas dotarcia tego przelewu do odbiorcy zależny jest od godzin księgowania przelewów wychodzących i przychodzących; upraszczając można założyć, że czas realizacji tego przelewu wynosi jeden dzień roboczy.

Przelew z telefonu na konto

Przelew z telefonu na konto dostępny jest dla tych użytkowników, którzy korzystają z aplikacji mobilnej danego banku, a jednocześnie mają w nim konto. Możliwość wykonania przelewu z telefonu na konto dają takie banki, jak mBank, ING, Millenium, PKO BP oraz Orange Finanse. Przelew ten jest darmowy i realizowany w zaledwie kilka minut.

Przelew ekspresowy Blue Cash

Przelew ekspresowy Blue Cash realizowany jest przez system firmy Blue Media, która posiada konta we wszystkich bankach w Polsce. Dzięki temu operacja, która standardowo byłaby realizowana jako przelew zewnętrzny (i trwałaby dłużej) zlecana jest jako przelew wewnętrzny, w ramach jednego systemu bankowego. Cała procedura trwa maksymalnie kilka minut.

Podkreślmy jednak, że nie wszystkie banki pozwalają realizować przelewy ekspresowe przez Blue Cash. Koszt tego przelewu wynosi około 5 złotych.

Przelew ekspresowy Express Elixir

Przelew ekspresowy Express Elixir podobny jest nieco do omówionego już przelewu ekspresowego Blue Cash. W przeciwieństwie do niego realizowany jest nie przez zewnętrzną firmę, a przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Instytucja ta odpowiedzialna jest za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozliczeń pomiędzy wszystkimi bankami w Polsce.

Przelew ten dostarczany jest natychmiast. To, ile przyjdzie nam za niego zapłacić, zależy od konkretnego banku, zazwyczaj jest to od 0 do 5 złotych.

Przelew na numer telefonu

Przelew na numer telefonu sprawdzi się wówczas, gdy nie znamy numeru rachunku bankowego osoby, której chcemy przelać określoną pulę środków pieniężnych. Aby skorzystać z tej formy przelewu, wystarczy podać numer telefonu odbiorcy transakcji. Gdy to zrobimy, bank skontaktuje się z odbiorcą przelewu i przekaże na jego rachunek wskazaną przez nas kwotę.

Przelew na numer telefonu nie jest możliwy w każdym banku. Czas jego realizacji wynosi od kilku godzin do nawet ponad doby. Najczęściej ta forma przelewu jest darmowa.

Przelew zagraniczny

Przelew zagraniczny „działa” jak zwykły przelew. Jedyna różnica polega na tym, że środki pieniężne wysyłamy poza granice kraju. Koszty takiej transakcji są bardzo różne i zależne od konkretnej instytucji finansowej. Warto dobrze je sprawdzić, nim zlecimy przelew zagraniczny.

Czas księgowania przelewu zagranicznego może wynosić nawet 3 dni robocze. Przelew zagraniczny obsługują wszystkie banki. Możemy zlecić go w praktycznie każdej walucie.

Ostatnia aktualizacja: 2 Grudnia 2022
Tak
? Zarejestruj się w Internbonus na wymianę 1000 EUR, USD, GBP lub CHF bez spreadu
Promocja
Tak
Pierwszy transfer za darmo?
EUR, GBP, USD, +
? +19 innych walut
Dostępne waluty
Tak
Aplikacja mobilna
natychmiast
Czas przelewu
» SPRAWDŹ «
Tak
? 10£ w bonusie
Promocja
Nie
Pierwszy transfer za darmo?
EUR, GBP, USD, 40+
Dostępne waluty
Tak
Aplikacja mobilna
30 minut
Czas przelewu
» SPRAWDŹ «

Przelew SEPA

Przelew SEPA realizowany jest w euro do krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz do Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Monako. Jest to jedna z najtańszych form przelania środków poza granice kraju. Za przelew SEPA zapłacimy (w zależności od banku) od 5 do 10 złotych. Czas księgowania tego przelewu wynosi około 24 godzin w dni robocze.

Źródła:

1https://www.arslege.pl/polecenie-przelewu/k20/a12138/
2https://mfiles.pl/pl/index.php/Polecenie_przelewu

5/5 - (4 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz