Jak zwiększyć zdolność kredytową?

jak zwiększyć zdolność kredytową?

Jednym z czynników decydujących o przyznaniu kredytu jest dobra zdolność kredytowa. Każdy bank oblicza ją na swój sposób. Czym jest zdolność kredytowa? Jak ją zbudować od podstaw oraz jak zwiększyć już posiadaną?

Zdolność kredytowa jest skutecznym narzędziem służącym do nabycia różnego rodzaju dóbr materialnych np. nieruchomości lub samochodu. Ale i myśląc o zaciągnięciu kredytu hipotecznego lub konsumenckiego, warto przeanalizować, czym jest zdolność kredytowa i jakie elementy mają na nią wpływ.

Na początek, przytoczmy definicję zdolności kredytowej:

Zdolność kredytobiorcy, czyli podmiotu ubiegającego się o kredyt, do spłaty kwoty kredytu (rozumianego jako kapitał wraz z odsetkami) w umownych terminach płatności. 1

Dlaczego zdolność kredytowa jest tak ważna?

Dzięki analizie wiarygodności kredytowej instytucje finansowe są w stanie stwierdzić czy potencjalny kredytobiorca jest zdolny do zaciągnięcia i spłacenia zobowiązania przez wyznaczony okres spłaty. Zdolność kredytowa jest bardzo ważna i niezbędna do tego, abyś mógł zaciągnąć takie zobowiązania finansowe, jak:

Załóżmy, że posiadasz niezbyt korzystną sytuację finansową, w tym złą historię kredytową, co znacząco rzutuje na możliwości spłacenia finansowania. W takiej sytuacji bank lub inna instytucja udzieli Ci prawdopodobnie negatywnej oceny zdolności kredytowej, w obawie przed niewypełnieniem zobowiązań i warunków wynikających z umowy. Dla drugiej strony to zbyt wysokie ryzyko, które będzie się wiązać ze stratami finansowymi.

Im lepsza zdolność kredytowa, tym wzrasta szansa na otrzymanie kredytu w wyższej wysokości. Jednakże każda instytucja ma swoje własne przeliczniki na obliczenie score’a, które mogą się znacząco od siebie różnić.

Jak zwiększyć zdolność kredytową – 9 sposobów

Przygotowaliśmy garść przydatnych porad, które mogą się przydać przed złożeniem wniosku i aplikowaniem o dodatkowe środki.

1. Nie bierz zobowiązań, na które Cię nie stać

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania, przeanalizuj swoją sytuację finansową. Często towarzyszy nam ono przez kilka, a nawet kilkadziesiąt lat (np. kredyt hipoteczny). Warto zastanowić czy nasze przychody są na tyle wysokie, aby pokryć wydatki życia codziennego, a także kwotę kredytu.

Przemyśl swoją zdolność kredytową rzetelnie i rozsądnie. Ustal, ile tak naprawdę potrzebujesz pożyczyć. Miej na uwadze, że całkowity koszt kredytu ostatecznie wyniesie znacznie więcej, bo składają się na niego:

 • odsetki;
 • prowizja;
 • marża;
 • opłaty dodatkowe.

Kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, czy pożyczka to pomocne narzędzia finansowe w realizacji upragnionych celów. Pomocne, o ile jesteś świadomy swojej sytuacji finansowej i wiesz, że poradzisz sobie z nieprzewidywalnymi wydatkami w przyszłości.

2. Zadbaj o swoją historię w BIK i innych rejestrach dłużników

Kolejnym ważnym czynnikiem na drodze do tego, aby zwiększyć swoją zdolność kredytową, jest zadbanie o stan historii kredytowej w rejestrze Biura Informacji Kredytowej (BIK). Twoja wiarygodność jako dłużnika pod tym względem jest kluczowa. Instytucja finansowa chcąc ocenić Twoją wiarygodność kredytową, uda się po potrzebne informacje do wspomnianego BIK-u.

Biuro Informacji Kredytowej za pomocą specjalnej formuły matematycznej wylicza wiarygodność kredytową. Ocena ta zależy od terminowości spłat zobowiązań. Jeżeli zgodnie z harmonogramem spłacasz raty, tym wyższą ocenę otrzymasz.

Wpływ na nią mają, m.in. wpisy w pozostałych bazach, jak KRD, ERIF czy innych BIGach. Dlatego zadbaj o to, aby Twoje zobowiązania regulowane były w terminie.

3. Zmniejsz inne stałe zobowiązania

Na zwiększenie Twojej zdolności kredytowej duży wpływ ma wysokość stałych zobowiązań. W trakcie jej szacowania instytucja finansowa ustali, jakie wydatki ponosisz na utrzymanie siebie i ewentualnie swojej rodziny. O wysokości kosztów decydują takie wydatki, jak:

 • utrzymanie mieszkania lub domu;
 • utrzymanie samochodu i jego eksploatacja;
 • zakupy spożywcze.

Niekiedy potencjalni kredytobiorcy mają problem z właściwym określeniem wysokości powyższych kosztów, więc instytucje finansowe zadbały o to w swoich wewnętrznych procedurach, określając minimalny koszt utrzymania.

4. Zadbaj o stałe źródło dochodów

Istotną kwestią braną pod uwagę w trakcie analizy zdolności kredytowej jest posiadanie stałych dochodów. Taką gwarancję daje przede wszystkim umowa o pracę. Jest to sygnał dla kredytodawcy, że masz stabilną sytuację finansową i będziesz wypłacalny przez cały okres kredytowania.

Kluczowe znaczenie ma również okres trwania umowy, jej rodzaj, staż pracy, a także wykonywane stanowisko. Na przykład osoby wykonujące zawód zaufania publicznego mogą liczyć na ofertę kredytu na preferencyjnych warunkach.

5. Zwiększ dochody

Zwiększenie dochodów to kolejny dobry pomysł, aby poprawić swoją zdolność kredytową. Wyższe dochody możesz uzyskać, dzięki:

 • zmianie pracy na lepiej płatną;
 • zdobyciu wyższego wykształcenia;
 • uzyskaniu różnego rodzaju certyfikatów;
 • podwyżce w pracy;
 • dochodowi pasywnemu.

Pamiętaj, że inwestycja w siebie zaprocentuje w przyszłości.

6. Zadbaj o wysoki wkład własny

Startując do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, postaraj się przygotować do niego zawczasu. Uzbieraj wkład własny, dzięki czemu obniżysz całkowity koszt kredytu. Takim wkładem może być m.in. gotówka, lokata bankowa, papiery wartościowe lub nieruchomość.

7. Wybierz dłuższy okres spłaty kredytu lub wnioskuj o mniejszą kwotę

Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, każdy bank musi uwzględniać zdolność kredytobiorcy do generowania dochodów przez cały okres spłaty kredytu. Wynika to z tego względu, że zazwyczaj kredyty zaciągane są na wiele lat. Banki w swojej analizie powinny więc mieć na uwadze, np. czas przejścia na emeryturę potencjalnego kredytobiorcy. Maksymalny wiek to średnio 70 lat.

Dlatego z jednej strony możesz się pokusić o dłuższy okres kredytowania, który zagwarantuje Ci niższą miesięczną ratę. Ale jednocześnie zwiększa całkowity koszt kredytu. Możesz też pomyśleć ewentualnie o niższej kwocie kredytu.

8. Skorzystaj z dodatkowych produktów bankowych

Zaciągając wieloletnie zobowiązanie, przemyśl skorzystanie z dodatkowych produktów banku. Do takich opcji należą:

Zaopatrzenie się w nie, nieznacznie obniży oprocentowanie. I choć zwiększają ostateczny koszt kredytu, pomagają w sytuacji, gdy nie masz wystarczającej zdolności kredytowej.

9. Negocjuj kredyt

Innym rozwiązaniem jest negocjowanie kredytu, dzięki któremu możesz uzyskać niewielkie obniżenie marży czy oprocentowania. A co za tym idzie, zwiększysz swoje szanse na dodatkowe zobowiązanie.

Podsumowując, jest wiele sposobów na to, by poprawić zdolność kredytową. Rób to jednak z głową – i nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Jeśli rozważasz zaciągnięcie, np. kredytu hipotecznego, zabierz się do tego z dużym wyprzedzeniem. Zbudowanie zdolności od postaw, czy jej umocnienie wymaga czasu. Nie poprawisz jej w tydzień czy dwa, bo zbyt wiele czynników decyduje o jej wysokości.

Źródło:

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_kredytowa

5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz