Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Jak zwiększyć zdolność kredytową

Analiza zdolności kredytowej to najważniejszy element procedury kredytowej. To właśnie od tego, jak oceni ją bank, zależeć będzie to, czy udzieli nam kredytu. Na szczęście istnieją skuteczne i sprawdzone sposoby na zwiększenie swojej zdolności kredytowej. Dowiedz się, jak zwiększyć zdolność kredytową, nim złożysz wniosek o finansowe wsparcie

Czym jest zdolność kredytowa?

Jeśli ubiegasz się o kredyt gotówkowy lub hipoteczny, to najważniejszym pojęciem, z jakim będziesz musiał się zapoznać, jest zdolność kredytowa. To właśnie od wyników tego, jak oceni ją bank, będzie zależało to, czy otrzymasz wsparcie finansowe, o które się ubiegasz. To, jak banki liczą zdolność kredytową, jest dość pilnie strzeżoną tajemnicą. Istnieją jednak pewne sprawdzone sposoby na zwiększenie swojej zdolności kredytowej. Dla osób, które otrzymały negatywną decyzję kredytową, pewne pocieszenie może stanowić to, że zdolność kredytową da się poprawić.

Nim odpowiemy na pytanie, jak zwiększyć zdolność kredytową, warto wyjaśnić to, czym w ogóle jest zdolność kredytowa. Zgodnie z art.70, ust.1, ustawy Prawo bankowe przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie1. To właśnie od oceny zdolności kredytowej danej osoby bank uzależnia to, czy kredyt zostanie jej przyznany. Obowiązkiem kredytobiorcy jest natomiast dostarczenie bankowi wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do oceny tej zdolności.

Jak poprawić zdolność kredytową?

To, jak poprawić zdolność kredytową, jest o tyle istotne, że to właśnie od tej oceny zależy to, czy otrzymamy kredyt. Niestety, w procesie ubiegania się o kredyt, badania zdolności kredytowej nie da się uniknąć. Upraszczając, można powiedzieć, że bank ocenę zdolności kredytowej przeprowadza po to, by sprawdzić, czy Twoja sytuacja finansowa, pozwoli na bezproblemową spłatę zaciągniętego zadłużenia. Sprawdzone sposoby na zwiększenie swojej zdolności omówimy w dalszej części tego artykułu.

Nim jednak zaczniesz zastanawiać się nad tym, jak zwiększyć zdolność kredytową, sprawdź ją samodzielnie. Wykorzystując kalkulator, możesz obliczyć swoją zdolność kredytową i sprawdzić to, jak „widziałby” ją bank.

Budowanie zdolności kredytowej

Budowanie zdolności kredytowej zaczyna się już na etapie budowania dobrej historii kredytowej.

Poniżej przedstawiamy 5 prostych sposobów, które pomogą Ci to zrobić:

  1. Spłacaj swoje zobowiązania w terminie – to najważniejsza wskazówka, jakiej możemy Ci udzielić, podpowiadając Ci, na czym polega budowanie zdolności kredytowej. Niezależnie od tego, czy mówimy o pożyczce na drobne wydatki, czy o kredycie na dziesięć tysięcy złotych, pilnuj terminów płatności.
  2. Nie bierz zobowiązań, na które Cię nie stać – ten punkt łączy się nieco z wcześniejszym. Zanim zdecydujesz się sięgnąć po karty kredytowe czy pożyczkę, upewnij się, że możesz sobie na nie pozwolić.
  3. Nie unikaj kontaktu z kredytodawcą czy pożyczkodawcą – może się zdarzyć, że w trakcie trwania umowy pożyczkowej czy kredytowej, Twoja sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu, przez co nie będziesz w stanie spłacać swojego zobowiązania. W takim przypadku niezwłocznie skontaktuj się z podmiotem, który udzielił Ci zastrzyku gotówki. Szczerze poinformuj go o swoich możliwościach finansowych i wspólnie poszukajcie najlepszego dla Ciebie rozwiązania. Może będzie to odroczenie terminu płatności kolejnej raty, a może wakacje kredytowe? Pamiętaj, że najgorszym, co możesz zrobić, jest unikanie kontaktu i liczenie na to, że kredytobiorca o Tobie zapomni. Nie, nie zapomni.
  4. Nie bój się pożyczek i kredytów – oczywiście sięgaj po nie tylko wtedy, gdy wiesz, że będziesz mógł je terminowo spłacić. Zobowiązania nawet na niewielkie kwoty budują Twoją historię kredytową. Spłacane bez zwłoki są dla banku sygnałem, że możesz Ci zaufać i powierzyć Ci również „większe pieniądze”.
  5. Daj bankom dostęp do swojej historii kredytowej – w tym celu musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie. Pamiętaj, że jeśli takiej zgody nie udzielisz, będziesz dla banku anonimowym kredytobiorcą. A ten może okazać się zarówno solidnym klientem, jak i nierzetelnym płatnikiem.

Jak banki liczą zdolność kredytową?

To, jak banki liczą zdolność kredytobiorcy, zależy od konkretnego banku i od przyjętej przez niego polityki kredytowej. Są jednak takie aspekty, którym przyjrzy się każda instytucja finansowa.

Bank oceniając naszą zdolność kredytową, weźmie pod uwagę:

  • Dochody – im są one wyższe i bardziej regularne, tym lepiej dla nas jako potencjalnych kredytobiorców. Poza samymi wpływami na nasze konto bank przyjrzy się także różnicy pomiędzy naszymi dochodami a zobowiązaniami. Im ta różnica jest wyższa, tym większe mamy szanse na otrzymanie kredytu.
  • Formę zatrudnienia – najlepiej na naszą zdolność kredytową wpłynie umowa o pracę. Istotne jest także to, jak długo pracujemy w danej firmie i jakie stanowisko zajmujemy. W przypadku umowy o dzieło czy umowy zlecenie bank ma już mniejszą pewność w kontekście stabilności naszej sytuacji materialnej. Nie oznacza to, że nie otrzymamy kredytu. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę cywilnoprawną, bank może poprosić nas o dodatkowe zabezpieczenie kredytu lub o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających to, że będzie nas stać na spłatę zobowiązania.
  • Stałe wydatki – mowa tutaj zarówno o kosztach utrzymania tj. opłatach za mieszkanie czy rachunki, jak i o innych zobowiązaniach (kredyty, pożyczki), które spłacamy. Co istotne, do wydatków zaliczane są także limity na kartach kredytowych. Dlatego jednym ze sposobów na zwiększenie swojej zdolności kredytowej może być rezygnacja z karty kredytowej. Jeśli zamierzasz komuś poręczyć kredyt, to również dobrze to przemyśl, bowiem to także obniży Twoją zdolność kredytową.
  • Okres kredytowania – im będzie on dłuższy, tym przychylniejszym okiem spojrzy na nas bank i tym chętniej udzieli nam kredytu. Dłuższy okres kredytowania przekłada się bowiem na niższą wysokość miesięcznej raty, co bezpośrednio wpływa na zdolność kredytową. Jest jednak i druga strona medalu: na im dłużej bierzemy kredyt, tym więcej zapłacimy za jego obsługę.
  • Historię kredytową – tj. to, jak dotąd spłacaliśmy swoje zobowiązania. Nim udamy się do banku po kredyt, dobrym pomysłem jest sprawdzenie swojej historii kredytowej. Możemy zrobić to, pobierając na swój temat Raport BIK. Z tych samych informacji będzie korzystał bank, oceniając Twoją zdolność kredytową. Ponadto, sprawdzając swoją historię w BIK, zyskamy możliwość wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości czy skorygowania błędów. Dobra historia kredytowa to dla banku wyraz naszej wiarygodności finansowej, stąd też o budowanie historii kredytowej warto zadbać jak najwcześniej.

Kredyt bez zdolności kredytowej. Czy jest możliwy?

Mówiąc o tym, jak banki liczą zdolność kredytową, podkreślmy także, że metody i kryteria tej oceny mogą być nieco inne w zależności od tego, czy ubiegamy się o kredyt hipoteczny na 20 lat, czy też o niewielką pożyczkę, którą zamierzamy w najbliższym czasie spłacić. Warto jednak wiedzieć, że brak zdolności kredytowej, nie musi oznaczać, że bank odmówi nam finansowego wsparcia. Wynika to wprost z art. 70 ust. 2 ustawy Prawo bankowe:

„Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem:
1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu;
2) przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny banku – uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie, przy czym programem naprawy gospodarki podmiotu, o którym mowa powyżej, może być w szczególności układ przyjęty w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629)2.

W świetle cytowanej ustawy kredytobiorca ma obowiązek pozwolić instytucji udzielającej kredytu na podejmowanie i prowadzenie czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej. Powinnością kredytobiorcy jest także umożliwienie bankowi kontrolowania tego, jak kredyt jest spłacany i jak został wykorzystany.

Sprawdzone sposoby na zwiększenie swojej zdolności kredytowej

Jednym ze sposobów na to, jak zwiększyć zdolność kredytową, jest wybranie rat równych zamiast malejących. Chociaż perspektywa spłacania coraz niższej kwoty może jawić się jako kusząca, to bank badając naszą zdolność kredytową, weźmie pod uwagę te początkowe, a więc najwyższe raty. Dlatego jeśli chcemy poprawić swoją zdolność kredytową, wybierzmy raty równe, zwiększając tym samym swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Zastanawiasz się, jak zwiększyć swoją zdolność kredytową? Weź kredyt z kimś. Nim to zrobisz upewnij się, że potencjalny współkredytobiorca może pochwalić się zarówno dobrą historią kredytową, jak i odpowiednią zdolnością kredytową.

Do sprawdzonych sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej można zaliczyć także znalezienie dodatkowego źródła dochodu. Pamiętajmy jednak o tym, że bank oceniając zdolność kredytową weźmie pod uwagę tylko te dochody, które jesteśmy w stanie udokumentować.

Jeśli pomyślałeś o zmianie pracy na taką, w której otrzymasz wyższą pensję, to uwzględnij to, że bank przyjrzy się Twoim zarobkom z minimum ostatnich trzech miesięcy. Jeśli zależy Ci na tym, by podwyżka czy też lepiej płatna praca przełożyły się na poprawę Twojej zdolności kredytowej, to ze złożeniem wniosku będziesz musiał poczekać.

Chociaż ta rada może wydawać się banalna, to jeśli nie wiesz, jak zwiększyć zdolność kredytową, przeanalizuj swoje finanse. Przyjrzyj się temu, ile i na co wydajesz, i z których wydatków możesz zrezygnować. Jeśli masz na koncie jakieś niespłacone zobowiązania, postaraj się je uregulować, nim wypełnisz wniosek kredytowy. W sytuacji, gdy nie możesz pozwolić sobie na natychmiastową spłatę kredytów i pożyczek, zastanów się, czy nie lepiej poczekać ze złożeniem wniosku, aż je uregulujesz.

Innym rozwiązaniem jest konsolidacja posiadanych zobowiązań. Konsolidacja kredytów pozwoli Ci zmniejszyć wysokość miesięcznej raty, co przełoży się na wyższą zdolność kredytową. Pamiętaj jednak, że konsolidacja zobowiązań oznacza nie tylko niższą ratę, lecz również dodatkowe koszty i formalności oraz dłuższy okres spłaty.

Źródła:

1 https://www.arslege.pl/zdolnosci-kredytowa/k20/a12151/
2 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069/art-70

5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz