Jak wyjść z długów komorniczych?

Jak wyjść z długów komorniczych

Permanentne popadanie w zadłużenie może mieć poważne konsekwencje. Wraz z postępującym długiem, instytucje, u których jest się zadłużonym mają prawo stosować kolejne narzędzia prowadzące do egzekucji długu. Długi komornicze są jeszcze poważniejszym obciążeniem. Jak z nich wyjść?

Egzekucją komorniczą nie jest poddawana każda osoba będąca w zadłużeniu. Aby wejść w zasięg komornika sądowego, należy przejść kilka uprzednich etapów. Jeśli monity, ponaglenia, wezwania do zapłaty i próba mediacji z dłużnikiem nie przynoszą skutku, wówczas dopiero wtedy do akcji wkracza sąd. To ten organ zajmuje się udzielaniem komornikom prawa do wykonania egzekucji, które mają pokryć konkretne roszczenia.

Egzekucja komornicza jest poważna w konsekwencjach. Nie powinno być to dziwne, bowiem to ostateczny środek do wyegzekwowania danego długu. Z racji ostateczności i sądowej klauzuli wykonalności, komornicy mają obszerne prawa w stosunku do dłużnika, u którego wykonuje się egzekucję.

Prawa komornika

Komornik ma prawo do poniższych czynności.

 • Może wejść do mieszkania lub nieruchomości pod nieobecność dłużnika.
 • Ma prawo użyć dowolnych środków pozwalających mu wejść do mieszkania, jeśli utrudnia to właściciel (ślusarz, straż pożarna, policja).
 • Może przejąć dowolne mienie, które swoją wartością rekompensuje ciążące na dłużniku zobowiązanie.
 • Ma prawo wejść do mieszkania, które nie jest własnością dłużnika, ale istnieje podejrzenie, że w nim przebywa.
 • Może przejąć mienie, które nie należy de facto do dłużnika, ale znajduje się w jego domu/mieszkaniu/pokoju i potencjalnie wygląda jak jego przedmiot.
 • Ma prawo przeszukać kieszenie dłużnika lub mieszkającego z nim lokatora, jeśli istnieje podejrzenie, że przechowywane są tam przedmioty dłużnika o danej, większej wartości.
 • Ma prawo przejąć przedmioty wielkogabarytowe jak samochód, traktor, kombajn, przyczepę, łódkę itd.
 • Może przejąć mieszkanie, dom lub działkę.
 • Ma prawo zająć pensję, konto bankowe lub konto oszczędnościowe z wybranymi rodzajami środków na nim się znajdujących.
co może komornik

Warunkiem do legalnego podjęcia się powyższych czynności, jest posiadanie pisemnego dokumentu upoważniającego. Najczęściej nazywa się to sądowy nakaz z klauzulą wykonalności. Ponadto, komornik powinien też mieć przy sobie dokument, który potwierdzi na prośbę dłużnika swoją tożsamość.

Wiedz, czego nie może komornik

Dłużnik nie ma prawa utrudniać postępowania egzekucyjnego i wynoszenia danych przedmiotów. Nie oznacza to jednak, że posiadając długi komornicze nic nie można już zrobić. Warto wspomnieć, że spośród wyżej wymienionych elementów mienia, jakie komornik ma prawo zająć, istnieją takie, które nie są tym prawem objęte. Warto znać ich rodzaj, aby mieć świadomość wobec nie tylko praw, ale i obowiązków komornika sądowego wykonującego egzekucję.

Elementy mienia, jakie nie są objęte prawem do poddania egzekucji komorniczej.

czego nie może zabrać komornik
 • Środki w wysokości pensji minimalnej. Komornik ma prawo zająć konto bankowe wraz ze znajdującymi się na nim środkami, jednak nie ma prawa przejąć całej kwoty. Funkcjonariusz publiczny jest zobowiązany pozostawić na koncie kwotę równą aktualnemu minimalnemu wynagrodzeniu. Nie można pozostawić dłużnika bez jakichkolwiek środków do życia.
 • Alimenty. Niezależnie od celu, na jakie dłużnikowi są przydzielane alimenty, komornik sądowy nie ma prawa ich zajmować. Kwota ta musi w pełnym wymiarze być pozostawiona na koncie bankowym lub w formie gotówkowej.
 • Środki w wysokości 3-krotności średniego wynagrodzenia, jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą. Prawo chroni także tych dłużników, którzy są przedsiębiorcami. Na ich koncie musi pozostać kwota, która wynosi trzykrotność średniego wynagrodzenia w Polsce. Komornik może zająć całe środki na koncie, jednak bank jest wtedy zobowiązany wypłacić dłużnikowi pełną kwotę. Obecnie, jest to 12 tysięcy złotych.

Komornik złamał prawo? Złóż skargę

Jeśli komornik złamał którąś, z wyżej wspomnianych zasad, wówczas w ciągu tygodnia od otrzymania pisma o egzekucji można złożyć skargę na komornika. Należy pobrać odpowiedni wzór dokumentu i przedstawić argumenty popierające pogląd, potencjalnie, pokrzywdzonego dłużnika.

Długi komornicze – co dalej?

Warto podjąć się negocjacji z obiema stronami, jakie pojawiają się po egzekucji komorniczej – nie tylko z wierzycielem, ale i z komornikiem. Z wierzycielem warto przedstawić zarys egzekucji, zwrócić się z prośbą i rozłożenie długu na raty i podjąć się współpracy – lepsze to, niż brak jakiejkolwiek reakcji. W przypadku komornika, warto przedstawić wolę spłaty każdego zobowiązania. Niestety, zazwyczaj dłużnicy muszą odkupić towar, jaki wcześniej im odebrano.

Będąc zadłużonym nie bierz kolejnych pożyczek, wyjątkiem są bardzo dobrze przemyślane decyzje. Pożyczka z komornikiem od ręki to produkt finansowy, który owszem w niektórych sytuacjach może pomóc. Jednak zwykle działa w krótkim terminie, zobowiązanie trzeba spłacić, a kolejno źle zaciągnięta pożyczka tylko przysporzy więcej problemów widocznych w dłuższym terminie.

Drugą metodą, jakiej warto się podjąć po egzekucji komorniczej, jest przedstawienie wierzycielowi konsekwencji, jakie nastały po egzekucji komorniczej. Może on wówczas złożyć wniosek proszący o wycofanie egzekucji komorniczej.

Oto przykładowe argumenty, jakie można przedstawić we wniosku do wierzyciela.

 • Egzekucja komornicza doprowadziła do drastycznego pogorszenia się sytuacji materialnej dłużnika lub spowodowała, że pozostał on bez lokum. W ten sposób można wykazać, że np. brat mieszkania, problem ze spłatą rachunków lub pozbawienie narzędzi pracy, oznacza problem w pracy na rzecz zwrócenia długu.
 • Działania komornika doprowadziły do zatrzymania działania prowadzonej przez dłużnika firmy. W efekcie, może to utrudnić wypracowanie kwoty, które pozwoli zwrócić należną kwotę długu.
 • Środki wyegzekwowane przez komornika są niższe od tego, co może przekazywać wierzycielowi dłużnik. Innymi słowy, warto wykazać, że egzekucja komornicza nie pozwoli wierzycielowi szybko odzyskać kwoty. Warto zadeklarować, że przekazywane raty długu będą wyższe od tego, co oferuje komornik sądowy.

W ten sposób można utracić długi komornicze.

Jak wyjść z długów komorniczych w 2020 roku?

Choć decyzja o dokonaniu selekcji swojego mienia, pod kątem większej i mniejszej przydatności w obliczu działań komornika, wcale nie musi być prosta, to stanięcie przed takim wyborem może być konieczne. W jego obliczu warto pamiętać, że ewentualna wyprzedaż poszczególnych przedmiotów w pandemicznych czasach, które opanowały rok 2020, wcale nie musi być utrudnione. Jak trudno nie zauważyć, platformy do internetowej sprzedaży mają swój złoty czas – a rosnąca konkurencja wymusiła uczynienie ich jeszcze bardziej przystępnymi dla klientów.

Nawet najdrobniejsze przedmioty, które mogą nam pomóc poprawić naszą płynność finansową, można zatem szybko i wygodnie sprzedać drogą wysyłkową, realizując szybkie metody przetwarzania płatności. Niekiedy już w ciągu jednego dnia określona rzecz może znaleźć zupełnie nowego właściciela nawet w odległych zakątkach kraju – co powinno zmotywować, jeżeli szukamy sposobów na szybkie pozyskanie gotówki do oddalenia się od widma upadłości konsumenckiej.

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz