Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Jak sprawdzić zdolność kredytową

Zdolność kredytowa to zdolność do terminowej spłaty kredytu lub pożyczki zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Ma ona istotny wpływ na to, czy bank udzieli nam kredytu gotówkowego lub hipotecznego. Przesądza także o tym, jaka kwota w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, zostanie nam przyznana.

Dowiedz się, jak sprawdzić zdolność kredytową i przeczytaj, jak dokonuje się ocena zdolności kredytowej.

Z takim terminem jak zdolność kredytowa spotykamy się wówczas, gdy potrzebujemy finansowego wsparcia. Niezależnie od tego, czy zwrócimy się po nie do banku, czy do firmy pożyczkowej, tak jedna, jak i druga instytucja przyjrzą się temu, na ile prawdopodobne jest to, że spłacimy swoje zobowiązanie.

Wspomnianej spłaty mamy obowiązek dokonać zgodnie z harmonogramem i wraz z odsetkami (i ewentualnie innymi kosztami doliczonymi do naszego zobowiązania).

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to jedno z najważniejszych pojęć, z którymi zetkniemy się, starając się o kredyt czy pożyczkę. To właśnie od tego, jak oceni ją bank, zależy to, czy otrzymamy zobowiązanie, o które się ubiegamy.

Co do zasady – im wyższa zdolność kredytowa, tym wyższy kredyt może zostać nam przyznany. Zdolność kredytowa to nic innego jak możliwość spłaty zaciągniętego długu wraz z odsetkami.

Bank dokonując oceny zdolności kredytowej, szacuje to, czy wywiążesz się ze spłaty potencjalnego zobowiązania. Aby zminimalizować ryzyko związane z brakiem spłaty, instytucja finansowa przyjrzy się m.in. temu, jak dotąd regulowałeś swoje długi, jak często korzystałeś z kredytów i pożyczek (oraz kart kredytowych), jakie wydatki co miesiąc obciążają Twoje konto itd.

To, czym jest zdolność kredytowa, precyzuje art. 70 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z przytoczonym artykułem:

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne przy ocenie zdolności kredytowej1.

Jak już wiemy, to właśnie od oceny naszej zdolności kredytowej zależne jest to, czy bank udzieli nam kredytu hipotecznego, gotówkowego lub pożyczki.

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Wiesz już, czym jest zdolność kredytowa i co bierze pod uwagę bank, gdy analizuje Twoją możliwość spłaty zobowiązania. A jak sprawdzić swoją zdolność kredytową? Najszybciej zrobisz to, korzystając z takiego narzędzia jak kalkulator zdolności kredytowej.

Sprawdzenie zdolności kredytowej będzie wymagało od nas wpisania takich informacji jak:

 • Rodzaj kredytu, o który się ubiegamy – zazwyczaj do wyboru będziemy mieć kredyt hipoteczny, gotówkowy i kredyt samochodowy;
 • Okres kredytowania – tj. to, na jak długo chcemy wziąć kredyt;
 • Całkowita kwota kredytu – jest to ta kwota, o którą wnioskujesz. Na tym etapie nie zostają do niej doliczone żadne opłaty dodatkowe;
 • Dochód – czyli to, ile zarabiasz, zazwyczaj podawana jest tu kwota netto Twojego miesięcznego wynagrodzenia;
 • Opłaty – tutaj należy wpisać wszystko to, co stanowi stałe obciążenie domowego budżetu. Znajdą się tutaj opłaty za media, czynsz za mieszkanie, to ile wydajemy na żywność, rozrywkę itd.; nie musimy podliczać każdego tego wydatku osobno, wystarczy wpisanie ogólnej kwoty naszych miesięcznych obciążeń finansowych.

Kalkulatory internetowe

Jak zatem widać, to jak sprawdzić swoją zdolność kredytową, jest dość proste. Pamiętaj jednak, że obliczenia dokonane za pomocą kalkulatora zdolności kredytowej, nie zastąpią dokonanej przez bank analizy. Nie są one również gwarancją otrzymania kredytu.

Nawet jeśli wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej pozwala Ci wysnuć wniosek, że stać Cię na kredyt, to przeanalizuj swoją sytuację finansową. Zastanów się nad tym, ile pozostanie Ci na koncie, czy rata kredytu nie będzie zbytnim obciążeniem dla domowego budżetu, czy kwota, o którą wnioskujesz, jest adekwatna do Twoich możliwości, itd.

Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Wiedza o tym, jak liczona jest zdolność kredytowa, przyda nam się wówczas, gdy zamierzamy ubiegać się o kredyt. Na im wyższą kwotę planujemy zaciągnąć swoje zobowiązanie, tym lepszej zdolności kredytowej będziemy potrzebowali.

To, jak liczona jest zdolność kredytowa, może się nieco różnić w zależności od konkretnego banku. Istnieją jednak aspekty, którym przyjrzy się każda instytucja finansowa. Liczy się m.in.:

 • Wysokość naszych dochodów;
 • Staż i forma zatrudnienia;
 • Historia kredytowa (sprawdzana m.in. w biurze informacji kredytowej);
 • Liczba posiadanych zobowiązań;
 • Aktualne obciążenia finansowe.

Co ciekawe, sprawdzenie zdolności kredytowej przez bank uwzględnia także takie mniej oczywiste kwestie, jak nasze wykształcenie, wiek czy stan cywilny. Jakie znaczenie mają te „parametry? Wbrew pozorom – dość istotne.

Bank zakłada, że osoby mające wyższe wykształcenie mogą zajmować wyższe stanowiska, a co za tym idzie, otrzymają większą pensją. Wiek kredytobiorcy jest o tyle istotny, że kredyt to długoterminowe zobowiązanie. Bank musi mieć pewność, że będziemy je w stanie je spłacić.

To, do jakiego wieku możemy ubiegać się o kredyt, zależy i od banku, i od tego, jaką kwotę chcielibyśmy otrzymać. Zazwyczaj, aby starać się o kredyt, można mieć maksymalnie od 65 do 80 lat (w dniu płatności ostatniej raty).

Ostatnia kwestia to stan cywilny. Tutaj chodzi po prostu o to, byśmy nie byli jedynymi kredytobiorcami. Większość banków zdecydowanie chętniej udzieli kredytu dwóm osobom niż singlowi.

Jeśli bank uzna, że dotychczasowe wydatki i tak są już zbytnim obciążeniem dla domowego budżetu, to nie przyzna Ci kredytu. Warto jednak być świadomym tego, że zdolność kredytowa przekłada się nie tylko na to, czy otrzymasz finansowe wsparcie, lecz także na to w jakiej wysokości bank udzieli Ci kredytu. Niestety, może to być mniejsza kwota od tej o którą się ubiegałeś.

Wskazówka!

Na to, jak liczona jest zdolność kredytowa, ma wpływ także to, jak zdecydujemy się spłacać swoje zobowiązanie. Mowa tu tylko nie o okresie kredytowania, lecz również o tym, jaki rodzaj rat wybierzemy. W uproszczeniu: raty równe wymagają od nas posiadania nieco niższej zdolności kredytowej niż raty malejące.

Weryfikacja zdolności kredytowej przez bank

Wiemy już, że banki są niezwykle skrupulatne i dogłębnie sprawdzają naszą zdolność i historię kredytową. Jak jednak dokonuje się cały proces? Czy pracownik banku jest w stanie sam podjąć decyzję w oparciu o tak wiele zmiennych? Byłoby to technicznie niemożliwe.

Dlatego banki korzystają z systemów scoringowych, czyli zaawansowanych algorytmów, które dokonują analizy ryzyka kredytowego na podstawie wprowadzonych informacji (takich jak uzyskiwanie dochody, płeć, wiek, miejsce zamieszkania, itd.).

Niestety sposób działania wykorzystywanego przez bank systemu scoringowego jest owiany tajemnicą, dlatego nigdy nie możemy mieć pewności, co akurat jest najważniejsze dla danej instytucji finansowej podczas badania zdolności kredytowej klienta.

Jest to jednak także pozytywny aspekt – każdy bank wykorzystuje swój system scoringowy, dlatego gdy w jednej instytucji nie otrzymamy finansowania, całkiem możliwe, że inna zgodzi się na udzielenie nam kredytu.

Dla tych, którzy stale otrzymują odmowę w banku z powodu na przykład posiadanego wpisu w rejestrach dłużników (BIK, KRD czy ERIF) pozostaje jedyna alternatywa, jest nią przykładowo kredyt bez BIK w instytucji pozabankowej. Właściwie jest to pożyczka udzielana z zachowaniem minimum formalności.

Tego typu firmy pożyczkowe cechują się tym, że nie dokonują tak wnikliwej weryfikacji jak banki. Minusem niestety są wyższe opłaty oraz ograniczenia w postaci dostępnej znacznie mniejszej kwoty pożyczki oraz krótszego okresu spłaty.

W czasie pandemii systemy scoringowe odrzucały klientów zatrudnionych w niestabilnych (z powodu lockdownów) branżach. Osoby zatrudnione np. w hotelarstwie czy gastronomii miały problem z otrzymaniem kredytu.

Jaką mam zdolność kredytową?

Planujesz złożyć wniosek o kredyt i zastanawiasz się nad tym, „jaką mam zdolność kredytową?”. Na szczęście możesz sprawdzić ją samodzielnie i to jeszcze zanim przyjrzy się jej instytucja finansowa.

Dlaczego warto być świadomym tego, jak liczona jest zdolność kredytowa? Przede wszystkim dlatego, że wiedząc, co dokładnie bierze pod uwagę bank, badając Twoją wiarygodność finansową, możesz zadbać o to, by ją poprawić.

Niekiedy wystarczy w tym celu jedynie zrezygnować z karty kredytowej, zamknąć limit odnawialny na rachunku, czy spłacić zobowiązania na niewielkie kwoty, które aktualnie obciążają Twój domowy budżet. Dobrą praktyką jest także wnioskowanie o przyznanie kredytu na dłuższy okres lub wnioskowanie o przyznanie niższej kwoty, niż początkowo planowaliśmy.

Czy można dostać kredyt bez zdolności kredytowej?

W szczególnych sytuacjach bank może udzielić nam kredytu, nawet jeśli odpowiedź na pytanie, „jaką mam zdolność kredytową”, nie przyniesie nam satysfakcjonujących wniosków. Niestety, ten scenariusz dotyczy jedynie osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, a posiadają zdolność prawną.

Jeśli podmioty te nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem:

 1. ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu;
 2. przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny banku – uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie, przy czym programem naprawy gospodarki podmiotu, o którym mowa powyżej, może być w szczególności układ przyjęty w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629)2.

Cytowany przepis odnosi się wprost do początkujących przedsiębiorców, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które posiadając zdolność prawną, nie mają jednocześnie osobowości prawnej.

Co ten tajemniczy zapis oznacza dla przeciętnego kredytobiorcy? To, że jeśli on jako osoba prywatna nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej, to bank z całą pewnością odmówi mu kredytu.

Rada na koniec? Nim zaczniesz starać się o kredyt, sprawdź swoją zdolność kredytową. Odpowiednio wcześniej zadbaj o to, by bank uznał Cię za wiarygodnego finansowo i wypłacalnego klienta.

Źródła:

1https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069/art-70
2https://www.arslege.pl/zdolnosci-kredytowa/k20/a12151/

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz