Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS?

zadłużenie w zus - jak sprawdzić?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania składek ZUS. W zależności od tego, czy składki płaci wyłącznie za siebie, czy także za pracowników, ma inny termin płatności. Jeśli nie zatrudniasz nikogo, składki powinieneś uiścić do 10. dnia każdego miesiąca. Jeśli jednak masz pracowników, termin zapłaty składek ZUS przedłuża się do 15. dnia miesiąca.

Czasem jednak okazuje się, że przedsiębiorca posiada zaległości w ZUS. Jest to zwykle wynikiem nieopłacania składek w terminie, albo nieregulowania płatności w sposób regularny. Zdarzyć się też może, że prowadząc działalność gospodarczą, nie mamy świadomości tego, że mamy jakiekolwiek zadłużenie w ZUS. Dzieje się tak, np. na skutek błędnego wyliczenia należnych składek.

Na czym polega zadłużenie w ZUS?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, pewnie świetnie znasz ten temat. Comiesięczne opłacanie składek społecznych i zdrowotnych to Twój obowiązek. Jeśli nie dokonujesz ich w wymaganym terminie albo — co gorsza — nie opłacasz ich regularnie lub wcale, narażasz się na spore nieprzyjemności.

Od zaległości w ZUS naliczane są oczywiście odsetki, które generują dodatkowe koszty do zapłaty. Co więcej, dłuższa zwłoka z płatnościami prowadzi do rozpoczęcia poważniejszych środków. Postępowanie egzekucyjne, bo o nim tutaj mowa, to równia pochyła do zajęcia naszego majątku i naliczania ogromnych kosztów za jego przeprowadzenie.

zadlużenie w zus - jak sprawdzić?

Jakie są konsekwencje zadłużenia w ZUS?

 • Naliczane są odsetki karne,
 • Komornik sądowy zajmuje nasze konta osobiste i firmowe,
 • Tracimy prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego,
 • Przestajemy mieć możliwość starania się o jakiekolwiek dofinansowanie.

Jak widać, skutki zadłużenia w ZUS-ie są poważne. Oprócz finansowych konsekwencji zabierana jest nam również możliwość otrzymania dofinansowania na firmę i ubiegania się o zasiłek chorobowy, czy nawet macierzyński.

Zadłużenie w ZUS a ubezpieczenie zdrowotne

Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego łączy się bezpośrednio z możliwością bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach państwowych. Co jednak w przypadku, gdy posiadamy zadłużenie w ZUS? Czy wtedy również mamy prawo do darmowej państwowej opieki medycznej?

Niestety po zmianach od 1 stycznia 2018 roku, posiadanie zaległości finansowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych może spowodować utratę przez nas takiego prawa. I to niezależnie od tego, jak wysokie posiadamy zadłużenie.

Konsekwencja ta jest bardzo surowa dla zadłużonego przedsiębiorcy, dlatego też tak ważne jest regulowanie całości należnych składek na czas. Jeśli nie jesteśmy pewni tego, czy wszystkie należności opłaciliśmy w terminie i czy nie mamy żadnych zaległości, możemy to w prosty sposób skontrolować.

Jak sprawdzić zaległości w ZUS — dostępne metody

Niewiedza o jakimkolwiek zadłużeniu szkodzi. Będąc świadomym zaległości, możemy w szybki sposób odpowiednio zareagować, zanim pojawią się niemiłe konsekwencje. Jak możemy skontrolować nasze ewentualne zaległości w ZUS?

Osobista wizyta w oddziale ZUS

Ten najbardziej tradycyjny sposób to osobiste udanie się do placówki ZUS. Powinniśmy zabrać wtedy ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość. Najczęściej jest to dowód osobisty. W placówce ZUS urzędnik udzieli nam wszelkich informacji na temat salda naszego zadłużenia, wysokości odsetek oraz wymaganego terminu spłaty.

Na pewno ogromnym minusem tej metody jest strata dużego zasobu czasu, a także konieczność odbycia wizyty w godzinach pracy placówki ZUS. Może to od nas wymagać odłożenia własnej pracy na inny termin, a także poczynienia nakładów finansowych na transport do oddziału ZUS-u.

Platforma internetowa PUE ZUS

Jak inaczej sprawdzić zaległości w ZUS? Drugim, alternatywnym sposobem na zdobycie informacji o naszych zaległościach jest platforma internetowa PUE ZUS. Za jej pomocą możemy w prosty i szybki sposób dowiedzieć się o wielu istotnych kwestiach dotyczących naszych składek.

Aby móc korzystać z serwisu, powinniśmy się w nim najpierw zalogować. Zrobić to możemy na kilka sposobów.

Logowanie do PUE ZUS możemy wykonać poprzez:

 • założenie konta bezpośrednio w PUE ZUS,
 • Profil Zaufany,
 • kwalifikowany podpis elektroniczny,
 • bankowość elektroniczną (za pośrednictwem niektórych banków).

Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS za pomocą platformy PUE ZUS?

Gdy już zalogujemy się do platformy usług elektronicznych PUE ZUS, wejdźmy w zakładkę Należne składki wpłaty. Znajdziemy tam tabelę, która zawiera wszelkie szczegółowe informacje na temat naszych należności oraz zobowiązań. Widnieją w niej aktualne dane dotyczące wysokości wymaganych składek oraz kwoty, które zostały już przez nas uiszczone.

Z kolei w kolumnie Saldo WN prezentowane są informacje na temat naszych zaległości z tytułu nieopłaconych składek.

W tabeli możemy sprawdzić dokładne kwoty zadłużenia:

 • ogólną,
 • dla FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
 • dla FUZ (Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych),
 • dla FP i FGŚP (Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)
 • dla FEP (Funduszu Emerytur Pomostowych).

Dlaczego warto sprawdzić zadłużenie na platformie PUE ZUS? W jednym miejscu mamy dostęp do wielu informacji i to o każdej porze dnia (i nocy). Wszystko to odbywa się wygodnie bez konieczności wychodzenia z domu.

Możliwość rozłożenia na raty zaległości w ZUS

Jeśli posiadamy na swoim koncie ZUS zadłużenie w większej wysokości, możemy mieć problem z jednorazową spłatą całości kwoty. W takim wypadku mamy możliwość złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty.

Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymamy więcej czasu na spłatę zaległości na uzgodnionych warunkach. Co więcej, od następnego dnia po wpłynięciu wniosku, odsetki przestają być naliczane.

Wypełniony wniosek możemy złożyć na kilka sposobów:

udając się osobiście do placówki ZUS;

– wysyłając go listownie;

– korzystając z internetowego serwisu PUE ZUS.

Jest tylko jedno „ale’. Decydując się na rozłożenie zadłużenia na raty, jesteśmy zobowiązani do uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Wynosi ona 50 % stawki odsetek za zwłokę, obowiązującą w dniu podpisania umowy.

Co musi zawierać wniosek o rozłożenie długu w ZUS?

Co należy zamieścić we wniosku o rozłożenie na raty należności z tytułu nieopłaconych składek ZUS?

 • Dane osobowe,
 • Tytuł zadłużenia,
 • Wysokość zadłużenia,
 • Okres, w którym powstało zadłużenie w ZUS,
 • Propozycję spłaty należności (liczba rat, ich wysokość, a także termin płatności),
 • Krótki opis, z jakiego powodu nie możesz jednorazowo spłacić długu (np. poprzez wskazanie trudnej sytuacji finansowej),
 • Wskazanie rodzaju pomocy publicznej, z której chcesz skorzystać.

Na rozpatrzenie wniosku będziesz musiał poczekać do dwóch miesięcy, licząc od dnia jego złożenia. Jeśli otrzymasz decyzję pozytywną, będziesz mógł spłacić dług według określonego harmonogramu. Niestety, w przypadku odpowiedzi odmownej jesteś zobowiązany do uregulowania należności w całości.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Jako przedsiębiorcy w wielu przypadkach możemy zostać poproszeni o zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach z tytułu składek. Takie sytuacje często zdarzają się, jeśli staramy się o kredyt, leasing czy dotację.

O zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek możemy wnioskować listownie, poprzez złożenie wniosku w placówce, lub za pośrednictwem internetu. Taka usługa jest całkowicie darmowa. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy faktycznie nie zalegamy w ZUS-ie, możemy skontrolować to w łatwy sposób. A jak tego dokonać – wiesz już przecież z niniejszego artykułu.

5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz