Jak sprawdzić czy komornik zajął zwrot podatku?

Bycie objętym egzekucją komorniczą to wyjątkowo kłopotliwa i obciążająca sytuacja. Komornik sądowy, w przypadku wyroku sądu, ma bardzo szerokie kompetencje względem mienia dłużnika. Warto wiedzieć, jakie jego części mogą być objęte działaniami, a jakie nie. Jak sprawdzić, czy komornik zajął zwrot podatku?

Egzekucja komornicza, jaka jest nakładana przez sąd na dłużnika, jest bardzo problematyczną sytuacją. Jednocześnie – bardzo trudną do uniknięcia i załagodzenia. Prawo przygotowało się bowiem na ewentualność utrudniania przez dłużnika egzekucji. Z tego względu, komornicy sądowi działają często w sposób bezwzględny, przemyślany i błyskawiczny.

Gdy jest się obciążonym egzekucją komorniczą, objęta działaniami może być praktycznie każda część mienia. Warto tutaj zaznaczyć, że mieniem są w rozumieniu prawa nie tylko wszelkie przedmioty czy pojazdy znajdujące się mieszkaniu lub domu, gdzie przebywa dłużnik, ale i nieruchomości, mieszkania i środki finansowe. Komornicy mają prawo konfiskować te elementy mienia, jeśli tylko ich wartość rekompensuje kwotę egzekwowanego długu.

W przypadku środków finansowych, komornik sądowy może przejąć konta bankowe z kontami oszczędnościowymi na nich zalegającymi. Jednakże, nie jest legalna konfiskata wszystkich środków znajdujących się na tzw. głównym koncie bankowym. Niezgodne z prawem jest pozostawianie na koncie dłużnika kwoty mniejszej od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Nie można też przejmować np. alimentów.

Jeśli jest się objętym egzekucją komorniczą w czasie składania rozliczeń podatkowych za ubiegły rok i zarazem otrzymywania tzw. zwrotów podatku, warto wiedzieć, czy komornik ma prawo zająć tę kwotę. I jak się dowiedzieć, czy do tego doszło.

Czy komornik ma prawo zająć zwrot podatku?

Jak już wspomniano wyżej, komornik ma prawo do zajmowania kont bankowych wraz z ewentualnymi kontami pod nie podległymi. Zajmować w ramach egzekucji komorniczej, można zdecydowaną większość środków, które składają się na zawartość rachunku bankowego. Nie mogą to być alimenty i kwota poniżej wartości pensji minimalnej. Jednakże, poza pensją, emeryturą, rentą i środkami oszczędnościowymi, może to być także zwrot podatku lub nadpłata. Może to być także zwrot podatku lub nadpłata.

Jak komornik przejmuje zwrot podatku?

Jak wygląda egzekucja zwrotu podatku, który pierwotnie miał trafić za pomocą przelewu lub także przekazu pocztowego na konto dłużnika? W ciągu ostatnich lat proces ten uległ sporym zmianom.

  1. Przed zmianami w przepisach, komornik miał obowiązek złożyć pismo do odpowiedniego oddziału Urzędu Skarbowego tylko w konkretnym przedziale czasowym. Wezwanie musiało być przekazane między dniem złożenia przez dłużnika zeznania podatkowego a dniem przyznania mu określonego zwrotu podatku. Poza tym czasem, zajęcie zwrotu podatku przez komornika było niemożliwe.
  2. Obecnie, po nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, prawa komornika sądowego w zakresie egzekwowania środków finansowych są swobodniejsze. Teraz, komornik musi złożyć do Urzędu Skarbowego odpowiednie wezwanie w dowolnym czasie (najlepiej w czasie przydzielania zwrotów podatku). Funkcjonariusz zwraca się w nim, aby środki pieniężne przekierować na konto bankowe kancelarii komorniczej lub w niektórych przypadkach – Skarbu Państwa. Działanie jest to w pełni legalne i usankcjonowane przez prawo.

Ile razy komornik może zająć zwrot podatku i podobne wpływy na konto?

Nie ma określonego w prawie ograniczenia co do zajęć przez komornika zwrotów podatków lub np. nadpłat. W ten sposób, może on w ramach egzekucji przejąć środki nieograniczoną ilość razy, jeśli tylko pojedyncza egzekucja nie rekompensuje należnej kwoty długu. Komornik może zająć zatem więcej niż jeden zwrot podatku.

Jak sprawdzić, czy komornik zajął zwrot podatku?

Komornik ma prawo przejąć zwrot podatku przed jego wypłatą na konto konsumenta, dlatego warto sprawdzić osobiście, czy takie działanie zostało wykonane. Wskazane będzie skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Skarbowym. Najlepiej będzie udać się osobiście do pobliskiej placówki i złożyć odpowiednie zapytanie w dziale księgowości. Po wylegitymowaniu się swoimi danymi personalnymi, będzie można dowiedzieć się, czy zwrot podatku przekazano już do realizacji, dlaczego nie wpłynął i czy powodem niewpłynięcia jest egzekucja komornicza.

Warto wiedzieć zarazem, że Urząd Skarbowy nie jest zobowiązany informować dłużnika o ewentualnym zajęciu jego zwrotu podatku przez komornika sądowego. Czy zatem można się o tym dowiedzieć i nie być zaskoczonym po fakcie? Tak, bowiem komornik zawsze powinien pisemnie powiadomić dłużnika o zajęciu na poczet wierzytelności danych części jego majątku i mienia. Powiadomienie można odebrać listem poleconym, poleceniem odbioru lub przesyłką pocztową. Jeśli nie pojawiła się taka informacja, dłużnik powinien niezwłocznie się skontaktować z komornikiem.

6 komenatrzy “Jak sprawdzić czy komornik zajął zwrot podatku?”

  1. A czy jeśli ciągle wydzwania firma windykacyjna, gdy spodziewamy się zwrotu podatku, a jego nadal nie ma na koncie, czy to znaczy ze trzeba na przelew spokojnie czekać? Bo na mój rozum telefony od firmy ściągającej długi oznacza, że komornik jeszcze nie wkroczył?

    1. W takim przypadku, ma Pan jeszcze szansę na ugodowe rozwiązanie sprawy z firmą windykacyjną. Jeśli komornik wkroczy na Pana konto, to na pewno zostanie Pan o tym fakcie poinformowany listownie.

  2. A co w przypadku gdy żaden komornik nie wysłał zawiadomienia o zajęciu zwrotu a zwrot nie przyszedł? Gdzie w takim wypadku szukać informacji?

    1. Taki obowiązek spoczywa przede wszystkim na komorniku sądowym, który powinien Panią poinformować listownie o zajęciu zwrotu podatku. Jeśli do tego czasu nie otrzymała Pani żadnego powiadomienia, to warto nawiązać kontakt telefoniczny z Urzędem Skarbowym, w którym Pani się rozliczała i poprosić o informację na temat zwrotu podatku.

    1. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, komornik musi poinformować dłużnika o wszczęciu egzekucji i podjętych czynnościach, w tym właśnie zwrotu podatku. Bardziej problematyczne jest, kiedy taka informacja dotrze do zadłużonego. Niemniej jednak informację o zajęciu długu powinien przesłać listownie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *