Jak działa giełda?

jak działa giełda?

W Polsce wciąż wiele osób nie wie, jak działa giełda i czy w ogóle warto inwestować w papiery wartościowe. Wiedza na temat rynku akcji to często przysłowiowa czarna magia, a wielu Polaków sądzi, że inwestowanie najlepiej zostawić specjalistom. Jednak w rzeczywistości działanie giełdy nie jest tak bardzo skomplikowane i nawet zwykły Kowalski może się nauczyć, jak kupować akcje spółek giełdowych i jeszcze na tym zarobić. Sprawdźmy, co warto wiedzieć o giełdzie i jej funkcjonowaniu.

Czym w ogóle jest giełda?

Giełda to jedna z podstawowych instytucji rynku finansowego współczesnej gospodarki. To spotkania handlowe, organizowane w określonym czasie i miejscu, tak aby sprzedający mogli zaoferować kupującym konkretne towary po cenach codziennych notowań. Transakcji dokonuje inwestor indywidualny lub jeden z wielu maklerów giełdowych realizujących zlecenia na rachunek swoich klientów.

Umowa kupna-sprzedaży pomiędzy członkami giełdy jest regulowana przez ściśle określone warunki. Rzetelność instytucji i jej funkcjonowanie jest kontrolowane przez państwo, które wydaje koncesję na prowadzenie działalności.

Cena rynkowa jest ustalana podczas gry popytu i podaży, czyli zawierania transakcji na giełdzie. Następnie cena jest podawana do wiadomości publicznej. Giełdy dzielimy pod względem typu dóbr i rodzaju transakcji.

Typy dóbr to:

 • giełdy towarowe (np. Giełda Poznańska Towarowa);
 • giełdy usług (np. ubezpieczeniowe);
 • instrumentów pieniężnych – waluty.

Rodzaje transakcji to:

 • giełdy terminowe;
 • fizyczne;
 • instrumentów pochodnych.

Czym jest i jak funkcjonuje giełda papierów wartościowych?

Giełda papierów wartościowych to wirtualny rynek, gdzie przedmiotem obrotu są produkty i usługi, a transakcje dokonują się pomiędzy kupującym a sprzedającym. Obejmują one przede wszystkim papiery wartościowe jak obligacje, akcje. Jednocześnie kupowane i sprzedawane są tam również certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne, np. kontrakty terminowe lub SWAP-y.

Giełda to także agencja informacyjna, która dostarcza danych na temat koniunktury na rynku kapitałowym oraz jej poszczególnych elementów. Dzisiejszy rozwój technologiczny umożliwia transakcje produktami finansowymi w każdym miejscu na świecie. Wystarczy do tego dostęp do Internetu, rachunek maklerski i określona suma środków finansowych na koncie.

Kontrolę nad polską giełdą ma Komisja Nadzoru Finansowego, a transakcje akcjami i obligacjami rozlicza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Jak działa giełda? W Warszawie handel akcjami, obligacjami i innymi instrumentami finansowymi odbywa się w dni powszednie od 9:00 do 16:50. W tym czasie odbywają się tam sesje, w których pośredniczą maklerzy. Do nich właśnie trafiają zlecenia od klientów i one mają przełożenie na cenę akcji spółek giełdowych. Wszystkie transakcje odbywają się wirtualnie. Nad wszystkim czuwa w pełni zautomatyzowany system notowań.

Zlecenia można składać jeszcze przed otwarciem sesji (od godziny 8:30). W czasie tzw. fixingu są ustalane kursy papierów wartościowych w Warszawie. Potem ma miejsce jeszcze dogrywka, gdy realizowane są dodatkowe zlecenia, ale już po cenach z ostatniego fixingu.

Na GPW w Warszawie można grać tak naprawdę na głównym rynku i na rynku alternatywnym (NewConnect). W ostatnim przypadku realizowany jest obrót mniejszymi spółkami. Do tego dochodzi jeszcze rynek papierów dłużnych Catalyst.

W co można inwestować na giełdzie?

Na giełdzie można inwestować w następujące produkty:

 • akcje;
 • fundusze inwestycyjne;
 • obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne;
 • waluty;
 • surowce;
 • kryptowaluty;
 • kontrakty terminowe.

Do rozpoczęcia przygody z inwestowaniem na GPW potrzebne są pieniądze, rachunek maklerski oraz wiedza. Szukając konta warto sprawdzić nasz ranking kont maklerskich zawierający niezbędne informacje o najpopularniejszych brokerach na rynku. Konto takie pozwala na obrót oraz przechowywanie papierów wartościowych i zarządzanie instrumentami finansowymi indywidualnych inwestorów.

Jak dochodzi do transakcji na giełdzie?

Transakcja na GPW krok po kroku:

 • W punkcie obsługi klienta lub przez stronę internetową można zawrzeć umowę dotyczącą rachunku inwestycyjnego.
 • Po dopełnieniu kwestii formalnych należy wpłacić na dane konto kwotę, którą zamierzamy zainwestować.
 • Następnie trzeba wybrać produkt inwestycyjny, w który chcemy inwestować (np. akcje lub obligacje). Kupno wybranych produktów odbywa się poprzez złożenie zlecenia online, które trafia do domu maklerskiego, a następnie na giełdę papierów wartościowych.
 • Można skorzystać z programu przekazującego stan indeksów giełdowych. Tam obserwujemy wszystkie zlecenia dotyczące akcji danej spółki. Znajdują się tam oferty kupna i oferty sprzedaży.

Jak wygląda finalizacja zlecenia?

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie istnieje rynek kierowany dedykowanymi zleceniami. Wszystkie oferty kupna-sprzedaży trafiają do jednego „worka” zleceń, co umożliwia odnalezienie się kupujących i sprzedających, dzięki czemu dochodzi do transakcji.

Inwestorzy składają zlecenia giełdowe w domu maklerskim i decydują, po jakim kursie będzie realizowana transakcja. Dopiero potem maklerzy kierują ofertę do obrotu, jednocześnie pełniąc funkcję animatorów rynku. Jest to postać aktywnego inwestora, który wykazuje zainteresowanie zarówno kupnem, jak i sprzedażą akcji lub obligacji. Jednak nie wszystkie zlecenia znajdujące się na tablicy notowań pochodzą od inwestorów.

Na podstawie umowy z GPW lub emitentami domy maklerskie są zobowiązane do realizacji różnych zleceń kupna i sprzedaży. Dzięki temu transakcje są zawierane częściej, a rynek akcji działa aktywniej, ponieważ przedmiot obrotu szybciej znajduje potencjalnych zainteresowanych. Działanie giełdy opiera się na wieloetapowym zabezpieczeniu inwestora i jego transakcji przed oszustwem oraz błędami systemowymi.

Dlaczego inwestowanie na giełdzie jest ryzykowne?

Każdy, kto chce być inwestorem i rozpocząć swoją przygodę z giełdą musi zaakceptować fakt, że kupując akcje lub inne instrumenty finansowe, podejmuje ryzyko z nadzieją osiągnięcia zysku. Wahania cen mogą sprawić, że Twoja inwestycja okaże się stratna.

Bardzo ważne jest zrównoważone podejście do inwestycji na giełdzie, dzięki temu skuteczniej można przewidzieć spadek cen i się przed nim zabezpieczyć. Aby zminimalizować ryzyko przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, trzeba wiedzieć sporo na temat tego, co wpływa na wahania cen akcji na giełdzie.

Zmienność to parametr, który wyraża intensywność wahań cen danego produktu finansowego (np. akcje) w konkretnym przedziale czasowym. Im większa zmienność, tym szerszy zakres wahań cen.

Aby zminimalizować ryzyko inwestycji na giełdzie, warto ustalić swój profil inwestora. W tym celu warto zastanowić się, jakie cele chcemy osiągnąć, a także jaki przekrój czasu i ile gotówki na inwestycje zamierzamy przeznaczyć. Profil inwestycyjny umożliwia podzielenie środków na bezpieczne i ryzykowne oraz płynne i długoterminowe, a do tego pozwala zbudować swój portfel inwestycyjny. Określenie profilu sprzyja stworzeniu indywidualnej strategii inwestycyjnej.

Kilka rad dla początkującego inwestora

Wielu doświadczonych graczy giełdowych poprzedza swoje transakcje analizą techniczną i fundamentalną. Amatorzy, dopiero rozpoczynający inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych, powinni pamiętać o najważniejszych zasadach:

 1. Dokładna analiza rynku – warto śledzić kursy akcji i unikać kupowania tych, które są w trendzie spadkowym. Dużo bezpieczniejszy jest obrót papierami wartościowymi w trendzie wzrostowym. Analiza podpowie, kiedy sprzedać akcje.
 2. Wirtualny trening – zanim rozpoczniemy inwestowanie prawdziwych pieniędzy, warto potrenować inwestowanie online z wykorzystaniem rachunków demo.
 3. Zlecenia „stop loss” – warto korzystać z takich zleceń, ponieważ chronią inwestora przed poniesieniem wysokich strat.
 4. Dywersyfikacja portfela – inwestujmy część oszczędności w akcje kilku dobrze prosperujących firm, dzięki temu mniej ryzykujemy. Gdy jedna z nich upadnie lub zaliczy spadek ceny, wtedy straty będą mniejsze.
 5. Dokonuj właściwych wyborów – warto lokować w akcje stabilnych i dużych spółek. Na początku swojej przygody z giełdą dobrze jest wybierać spółki z dużych indeksów, dzięki czemu ograniczymy ryzyko straty.

Mając już aktywne konto maklerskie i przygotowaną określoną sumę pieniędzy, inwestor musi znać podstawowe pojęcia i umieć czytać indeksy giełdowe, ponieważ inwestowanie oparte tylko na intuicji lub szczęściu może niezbyt dobrze się skończyć.

Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu „jak zacząć grać na giełdzie” – jest to poradnik, który omawia krok po kroku jak rozpocząć przygodę z giełdą jednocześnie przestrzegając wszystkich potencjalnych inwestorów, przed wieloma błędami popełnianymi przez osoby początkujące. Błędy te najczęściej prowadzą do utraty wszystkich zainwestowanych środków dlatego warto się z nimi zapoznać.

Brak ocen tego wpisu - bądź pierwszy!
Komentarze (0)
Zostaw komentarz