Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

ile komornik możne zabrać z pensji

Objęcie egzekucją komorniczą to poważne obciążenie. Będąc odwiedzanym przez komornika regularnie, wielu nie ma żadnej pewności, jaki towar zostanie przez niego skonfiskowany. Niektórzy znają zakres działalności komornika, ale nie są pewni co do jego konkretnych kompetencji co do np. stanu konta. Czy może on zabrać kwotę równą pensji minimalnej?

Komornik podczas działań egzekucyjnych ma przewidziane w prawie wyjątkowo szerokie kompetencje. Uzyskując nakaz sądowy, funkcjonariusz ten ma prawo zająć dowolny rodzaj mienia o wartości, która pomoże rekompensować wartość długu. Może to być ekspres do kawy, a może – samochód i działka. Ponadto, może on wkraczać do mieszkania niebędącego wartością dłużnika. Nawet – siłą wkraczać do lokum, jeśli egzekucja jest utrudniana.

komornik

Przez istniejący w powszechnej świadomości swoisty obraz komornika, wielu nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że może on przejmować i żywą gotówkę, jak i także rzeczy, de facto, istniejące wirtualnie. Mogą to być aktywa giełdowe, akcje, a także bardziej przyziemne i powszechniej występujące aspekty – konta bankowe.

Komornicy mogą przejmować je w dowolnej ilości, zajmować środki na kontach oszczędnościowych, a także emeryturę i alimenty. Nie sposób też nie wspomnieć o kwestii pensji, którą komornik sądowy też może zająć. Są jednak ściśle określone warunki, aby do tego doszło.

Jesteś zadłużony? Masz komornika? Potrzebujesz pilnie gotówki? Sprawdź ranking pożyczek z zajęciem komorniczym.

Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

Jeśli uzyskuje się przychody z tytułu pracy, a pensja ma wymiar minimalnej krajowej, to warto znać bieżące regulacje dla tego rodzaju środków. Istnieje bowiem coś takiego ja „kwoty wolne od potrąceń”. Sa to rzeczywiste i jasno określone kwoty pieniędzy, jakie są prawnie zabezpieczone. Są to takie pułapy, do jakich nie może sięgać komornik podczas egzekucji i nie ma on wówczas prawa konfiskaty środków w takiej wielkości.

W 2018 roku pensja minimalna wynosi 2100 złotych brutto. Komornik może skonfiskować środki pieniężne o dowolnej wartości powyżej tej kwoty. Jednakże, musi zachować jej pełen wymiar w wartości minimalnej, ale netto, czyli 1575 zł. W 2020 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 1920 zł.

kwota wolna od komornika

Ile może zająć komornik?

Pozostawienie na koncie kwoty nie mniejszej niż 1575 złotych netto (wspomniane minimalne wynagrodzenie).

Wspomniane określone prawnie kwoty, jakie muszą być przestrzegane przez komornika, wyglądają następująco.

 1. Komornik ma prawo zająć następującą ilość środków w przypadku umowy o pracę:
  do 50% otrzymywanego przez dłużnika wynagrodzenia dla osób zatrudnionych ma umowę o pracę, pozostawiona kwota musi wynosić również równo 50% tej kwoty.
 2. Komornik ma prawo zająć następującą ilość środków w przypadku nieregularnego czasu pracy:
  tyle, ile stanowi różnica kwoty wynagrodzenia od kwoty minimalnej.
  Zarabiając np. 800 złotych na połowę etatu, komornik ma prawo zająć 35 złotych. Tyle bowiem różni wynagrodzenie na pół etatu od jego minimalnej wartości zgodnie z bieżącym prawem.
 3. Komornik ma prawo zająć następującą kwotę z tytułu umowy cywilnoprawnej:
  Niestety, z tytułu umowy cywilnoprawnej, np. umowy-zlecenie albo umowy o dzieło, prawo nie chroni środków w jakiejkolwiek kwocie netto.
  W ten sposób, zarabiając nawet 2500-3000 złotych brutto z tytułu takiej umowy w formie netto, komornik ma pełne prawo zająć całą kwotę tych środków bez pozostawiania określonej wartości środków równych obecnej płacy minimalnej. Jednakże, zobowiązany jest pozostawić pieniądze w wymiarze brutto
 4. Komornik ma prawo zająć następującą ilość środków w przypadku uzyskiwania alimentów:
  do 60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych. Komornik musi pozostawić 40% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 840 złotych brutto = 612 złotych netto.

Co, jeśli pensja trafia na konto bankowe, a nie ma formy gotówkowej?

Jeśli pracownik otrzymuje pensje w formie przelewów na konto bankowe, wówczas działania komornika mogą mieć nieco inny przebieg.

 • Może on zająć cały rachunek bankowy.
 • Jednakże, ma prawo on zająć tylko te środki powyżej minimalnej kwoty wynagrodzenia na 2018 rok – 1575 złotych netto.
 • Kwota wolna od zajęcia komorniczego na rachunku bankowym wynosi 75%.

Zajęcie jakiejkolwiek kwoty, która przekracza wartość minimalnego wynagrodzenia jest bezprawna. Upoważnia to dłużnika do zaskarżenia działań komornika sądowego w formie pisemnej. Można też podjąć się negocjowania z komornikiem podjęcia się egzekucji np. mienia, w ramach za pozostawienie środków na koncie bez działań funkcjonariusza.

Ile komornik może zabrać z minimalnej w 2020 roku?

Odpowiedź na to pytanie to jedna z nielicznych kwestii, która ulega tak regularnej zmianie. Wysokość kwoty, jaką komornik jest zobowiązany pozostawić podczas dokonywania egzekucji na pensji minimalnej, zmienia się równocześnie ze aktualizacją wysokości pensji minimalnej z pierwszym dniem każdego roku. W 2020 roku wyniosła ona 2600 złotych brutto, przez co na koncie po przeprowadzeniu działań komornik musi zostawić nie mniej niż 1878 złotych w wymiarze netto.

W 2021 roku minimalna wartość wynagrodzenia na umowie o pracę ponownie ulegnie zmianie, rosnąc z 2600 do 2800 złotych brutto. Jako że komornik jest zobowiązany pozostawić 80% wartości minimalnej pensji we wspomnianym wymiarze „na rękę”, to 1 stycznia 2021 roku do końca grudnia na koncie poddawanego egzekucji dłużnika będzie musiało zostać po przeprowadzonych czynnościach nie mniej niż 2078 złotych.

3.7/5 - (3 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz