Ile komornik może zabrać z pensji w 2020?

Ile komornik moze zabrać z pensji

Komornik sądowy prowadząc postępowanie egzekucyjne musi przestrzegać wyraźnie określonych procedur. Określają one nie tylko rodzaj mienia, jaki może podlegać konfiskacie i sposób prowadzenia egzekucji, ale i np. wysokość zajęć na koncie bankowym. Sprawdźmy, ile komornik może zabrać z pensji w 2020 roku.

Egzekucja komornicza to niecodzienne okoliczności, które mogą nieść ze sobą dużo stresu i zakłopotania. Jeśli jednak komornik zapuka do drzwi, warto nie ponosić się emocjom! W tym celu przyda się wiedza na temat swoich praw i co za tym idzie – obowiązków komornika, które musi przestrzegać.

Kodeks postępowania cywilnego dużo miejsca poświęca uregulowaniu procedur zarówno podczas prowadzenia postępowania, jak i już po rozpoczęciu egzekucji komorniczej. Jako że komornik ma obowiązek uprzedzić dłużnika o planowanej wizycie (mówi o tym art. 805 k.p.c.1), już wtedy warto poznać najważniejsze informacje na temat zajęć mienia i sposobu, w jaki może ono być przeprowadzane.

Pomijamy rzecz jasna sytuacje, w których zgodnie z art. 795 dłużnik podejmuje się odwołania od decyzji o przeprowadzeniu egzekucji komorniczej2. Załóżmy, że jest ona nieuchronna, jednak nie jesteśmy pewni, co i w jakim zakresie może podlegać komorniczej konfiskacie.

Ile komornik może zabrać z pensji w 2020?

Pensja stanowi u większości z nas najważniejsze źródło wpływów do comiesięcznego budżetu. Zapewnia środki na utrzymanie się, bieżące potrzeby, ale i opłacenie wszystkich regularnych zobowiązań. W dobie rozwiniętej bankowości elektronicznej, spora część Polaków otrzymuje, przechowuje i wydaje swoją pensję w formie elektronicznej. Nie stanowi to jednak przeszkody dla komornika. Wszak często słyszy się o sytuacjach, w których podczas egzekucji zajął on konto osobiste. Pamiętajmy, aby podczas wybierania konta osobistego skorzystać z rankingu kont osobistych i wybrać dopasowane do naszych potrzeb.

Warto jednak wiedzieć, że komornik nie ma prawa w przypadku głównego konta zajmować wszystkich znajdujących się na nim pieniędzy. Określa to kwota wolna od zajęcia komorniczego, która wynosi tyle samo, co aktualna płaca minimalna. W 2020 roku wartość ta została ustalona na 2600 złotych brutto, co w wymiarze netto (czyli „na rękę) równe jest ok. 1920 złotych.

Wybrana, najlepsza oferta konta osobistego!

Ostatnia aktualizacja: 28 Maja 2022
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
Konto Osobiste CitiKonto z premią 270 zł
Tak
? do 270zł
Promocja
Tak
Bezpłatna karta
Tak
? 0 PLN pierwsze 4 w miesiącu wypłaty gotówki; 8 PLN każda kolejna wypłata gotówki (płatność dotyczy bankomatów innych banków)
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? 0 PLN pierwsze 4 w miesiącu wypłaty gotówki; 8 PLN każda kolejna wypłata gotówki (płatność dotyczy bankomatów innych banków)
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
? 0zł
Darmowe konto
» SPRAWDŹ «

Co za tym idzie, dokładnie taka wartość musi pozostać na koncie bankowym podczas prowadzenia zajęcia rachunku przez komornika sądowego. Prawo określa także wysokość maksymalnego zajęcia z pensji. To, ile komornik może zająć z pensji w 2020 roku, określają dwie wartości.

 • Do 60% wynagrodzenia. Próg ten dotyczy osób, których długi powstały z tytułu niepłacenia zasądzonych alimentów,
 • Do 50% wynagrodzenia. Próg ten obejmuje wszystkich pozostałych dłużników, którzy np. nie spłacali pożyczek pozabankowych, kredytów czy kontrahentów.

Kwestie zajęć pensji posiadają dedykowany paragraf w Kodeksie postępowania cywilnego3.

Jak wygląda najniższa krajowa, pensja minimalna?

Bieżąca wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 roku4 wynosi 2600 złotych brutto. W przypadku osób, które otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenie, stawka godzinowa obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku wynosi 17 złotych brutto na godzinę.

W porównaniu do 2019 roku, minimalna pensja wzrosła o 350 złotych (z pułapu 2250 złotych brutto). Z kolei minimalna stawka godzinowa na umowie-zlecenie była rok wcześniej mniejsza o złotówkę i wynosiła 16 złotych brutto na godzinę. Wartość obecnego, minimalnego wynagrodzenia w wymiarze netto to ok. 1920 złotych. I to to ta wartość jest brana pod uwagę podczas dokonywania ewentualnych zajęć komorniczych.

Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

Wartość minimalnej kwoty, czyli ok. 1920 złotych netto musi bezwzględnie pozostać do dyspozycji dłużnika na jego koncie bankowym. Pamiętajmy też, że musi być równa aktualnemu wymiarowi wynagrodzenia minimalnego!

Dzieje się tak nie tylko w okolicznościach, gdy dłużnik w momencie przeprowadzania egzekucji nie posiada na koncie żadnych innych środków, oszczędności itd. i otrzymuje minimalny wymiar wynagrodzenia. Komornik nigdy nie może potrącić ani złotówki z minimalnego wynagrodzenia. Ta zasada prawnie funkcjonuje także w przypadku osób, które otrzymują wynagrodzenie w formie gotówki.

Ile komornik może zabrać z umowy o pracę 2020?

Pora przyjrzeć się bliżej sytuacji, w której dłużnik otrzymuje wynagrodzenie na określony rodzaj umowy regulującej stosunek pracy. W pierwszej kolejności – przyjrzyjmy się zasadom tyczącym się umowy o pracę. W przypadku egzekucji wynagrodzenia z takiej umowy, komornik bierze pod uwagę dwie kwestie:

 • czy dłużnik popadł w zaległości finansowe z powodu niepłacenia alimentów,
 • powód zadłużenia jest inny.

Z kolei w przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik ma prawo zająć nie więcej niż 60% otrzymywanego wynagrodzenia. Ponadto, do dyspozycji dłużnika musi pozostawić wymiar 40% aktualnej minimalnej pensji, co obecnie wynosi ok. 769 złotych. Jeśli mowa o dłużnikach niealimentacyjnych, to zasady są mniej surowe. Komornik zajmie maksymalnie 50% wynagrodzenia. Co więcej, musi pozostawić dłużnikowi pełen wymiar minimalnego wynagrodzenia, czyli 1920 złotych.

To jednak nie wszystko. Komornik ma obowiązek dokładnie zweryfikować wysokość miesięcznego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w przypadku osób, które nie spełniają progu dochodowego.

Czy wiesz, że tylko zarabiając na umowie o pracę więcej niż 5300 złotych netto, egzekutor może zająć 50% wynagrodzenia? Zasada ta tyczy się rzecz jasna dłużników innych niż alimentacyjni.

Ile komornik może zabrać z umowy-zlecenie 2020?

Jak ma się zajęcie komornicze w przypadku umowy zlecenie? Otóż, w ostatnich latach w prawie pojawiły się istotne zmiany. Przed nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, komornik mógł zająć pełen wymiar wynagrodzenia otrzymywanego przez dłużnika.

W przypadku osób, które nie posiadały zgromadzonych oszczędności lub innych źródeł utrzymania, egzekucja równała się z utratą środków do życia. Ta kontrowersyjna zasada uległa zmianie. Wspomniana nowelizacja obowiązująca od 2019 roku nakłada na komornika obowiązek traktowania zarobków otrzymywanych z umowy-zlecenie jako świadczenia powtarzającego się5. Co za tym idzie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów, podczas przeprowadzania egzekucji z umowy-zlecenia należy potrącać taką kwotę, jaką nakazują ustalone wartości potrąceń za wynagrodzenia. Niestety, wciąż stawia to tę grupę dłużników w mniej komfortowej pozycji niż w przypadku osób zarabiających na umowie o pracę.

Z jednej strony, komornik może we własnym zakresie ustalić, że wpływające regularnie na konto dochody pochodzą z umowy-zlecenie. Pomóc może tutaj kontakt z pracodawcą lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Z drugiej jednak strony, mogą się pojawić okoliczności, w których dojdzie do zajęcia wszystkich środków na koncie. Wówczas, dłużnik będzie musiał wykazać, że pochodzą one z wynagrodzenia za pracę. Prawo zatem wciąż stawia w uprzywilejowanej pozycji umowę o pracę, nie dając zarazem tak rozbudowanych zabezpieczeń w przypadku umowy-zlecenie.

Zajęcie wypłaty z umowy-zlecenie – jak tego uniknąć?

Poznajmy wymagania, jakie są konieczne do wypełnienia w obliczu niebezpieczeństwa konfiskaty pensji przez komornika podczas egzekucji.

 • Pensja jest jedynym źródłem utrzymania i zapewnia podstawowe potrzeby życiowe.
 • Zarobki nie mogą być uzyskiwane z pracy dorywczej. Dochód musi być stały i regularny, najczęściej w wymiarze comiesięcznym.
 • Zarobki nie mogą pochodzić z pracy „na czarno”. Akceptowane są tylko udokumentowane i legalne źródła dochodu.
 • Wypłata uzyskiwana z umowy-zlecenie musi być jedynym źródłem dochodu dłużnika.

Warto mieć na uwadze wyżej przytoczone informacje szczególnie w sytuacji, gdy dojdzie do zajęcia konta bankowego wraz z całą pensją z umowy-zlecenie. Koniecznie należy wtedy wykazać komornikowi, że nasza wypłata spełnia warunki zgodnie z wyżej przedstawionymi czterema wymogami. Do wykazania niezbędne będą rzecz jasna określone dokumenty, jak np. umowa czy ostatnie rozliczenie PIT.

Ile komornik może zabrać z wypłaty za alimenty w 2020?

W przypadku dłużników alimentacyjnych występuje dość restrykcyjny stosunek prawa – wynika to bowiem ze stosunkowo największej szkodliwości społecznej niepłacenia ciążących zobowiązań finansowych. Komornik ma prawo dokonać zajęcia nawet 60% otrzymywanej pensji dłużnika alimentacyjnego.

Co więcej, zasada pozostawienia pensji minimalnej na rachunku bankowym w pełnym wymiarze (ok. 1920 złotych netto w 2020 roku) nie dotyczy dłużników alimentacyjnych. Podczas przeprowadzania egzekucji na rachunku bankowym, komornik może pozostawić wspomniane 40% z zajętej kwoty, czyli obecnie ok. jedynie 768 złotych.

Ile z emerytury może zabrać komornik w 2020?

W przypadku postępowania komorniczego prowadzonego na emerycie, mamy do czynienia z prawnymi ograniczeniami. Komornik nie może zająć całego świadczenia emerytalnego. Podobnie jak w przypadku wynagrodzeń, tak i tutaj określone są kwoty wolne od zajęcia oraz maksymalny wymiar mogący podlegać konfiskacie.

Zgodnie z zapisami art. 140 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych6, komornik musi przestrzegać niżej określonych progów zajęciowych.

 • Do 25% emerytury, jeżeli egzekwowane długi nie pochodzą z alimentów.
 • Do 50% emerytury, jeżeli egzekwowane długi pochodzą z nieuiszczonych opłat za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych itd.
 • Do 60% emerytury, jeżeli egzekwowane długi są długami alimentacyjnymi.

Komornik musi też pamiętać o wysokości minimalnej emerytury wolnej od zajęcia. W 2020 roku wynosi ona 1200 złotych brutto, z czego na poczet długu może przypaść nie więcej niż jej 25%.

Zajęcie komornicze zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS

Jak wyglądają przepisy odnośnie zajęć komorniczych z zasiłku chorobowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Owszem, komornik ma do tego prawo, wciąż jednak bazując na przepisach określających maksymalne progi zajęcia świadczenia. Ponownie podstawą prawną jest tutaj przytaczany już w tekście art. 833. Kodeksu postępowania cywilnego.

Ile świadczenia chorobowego może zająć komornik?

 • Do 60% świadczenia, jeżeli długi powstały wskutek niespłacania alimentów,
 • Do 25% świadczenia, jeżeli długi są skutkiem niespłacania innych zobowiązań.

Ile komornik może zabrać z pensji za granicą? Czy to możliwe?

Co z wynagrodzeniem za pracę za granicą? Tutaj kluczową kwestią jest fakt, czy pieniądze są przechowywane na polskim rachunku bankowym, czy też otrzymujemy je w obcej walucie w zagranicznym banku. W pierwszej sytuacji, występują zasady analogicznie do zarobków uzyskiwanych z umowy o pracę oraz umowy-zlecenie na terenie Polski. Podobne przepisy obowiązują komornika zajmującego dochody zagraniczne na polskim koncie.

Jeżeli jednak wynagrodzenie uzyskujemy w zagranicznym banku i obcej walucie, wówczas komornik nie ma prawa zająć takiego konta. Mówi o tym wprost artykuł 1100 Kodeksu postępowania cywilnego7. Określa on zakres działania komornika podczas postępowania egzekucyjnego wyłącznie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Zaliczają się do tego jedynie tutejsze rachunki bankowe. Wszystko uzależnione jest zatem od tego, jak odbywa się wypłata zagranicznej pensji.

Źródła:

1. https://www.arslege.pl/obowiazki-komornika-przy-pierwszej-czynnosci-egzekucyjnej/k14/a10106/

2. https://www.arslege.pl/zazalenie-na-postanowienie-w-sprawie-nadania-klauzuli-wykonalnosci/k14/a10079/

3. https://www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s740/

4. https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-gore-rada-ministrow-przyjela-rozporzadzenie

5. https://www.arslege.pl/ograniczenie-egzekucji-z-innych-swiadczen-pienieznych/k14/a10139/

6. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych/art-140/

7. https://www.lexlege.pl/kpc/art-1110-4/

5/5 - (6 votes)
Komentarze (6)
Zostaw komentarz

Sortuj wg
 • Komentarz od Robert
  Napisany
  06.04.2021, 10:31
  Robert

  Zarabiam 3200 brutto z tytułu umowy o pracę ile może mi zająć komornik z pensji?

 • Komentarz od Mati
  Napisany
  09.12.2020, 23:27
  Mati

  Pracuje na umowe o prace. Wyplate mam liczona nie ogolnie lecz za stawke godzinowa 22 zl plus nadgodziny i inne dodatki a komornik zostawia mi najnizsza krajowa zabierajac reszte, tj.1500- 1700tys/To jest prawie 50% wynagrodzenia.Czy moze tyle potracac? Czy z takiej stawki godzinowej nie nalezy mi sie wiecej na przezycie ? jak jest liczone wynagrodzenie w/g takiej stawki godzinowej?

  • Komentarz od Aleksandra Czarnecka
   Napisany
   03.02.2021, 10:02
   Aleksandra Czarnecka

   Tak, Komornik może zabrać 50% wynagrodzenia o ile nie zostawi na koncie dłużnika mniej niż najniższa krajowa. W tym wypadku najniższa krajowa zostaje na koncie, więc wszystko jest zgodne z prawem.

 • Komentarz od Dorota
  Napisany
  22.09.2020, 13:56
  Dorota

  Witam, mam konto wspólne z mężem, który posiada dług komorniczy. Nie wiem jakim cudem komornik zajął też i moją pensje choć do tej pory nie było z tym problemów i normalnie byl sciagany dług. No chyba że coś się zmienilo w tej sprawie.

 • Komentarz od Olga
  Napisany
  11.09.2020, 13:55
  Olga

  Pracuje na umowę zlecenie, moje zarobki to 2300 zl i 500+ na dwoje dzieci. Pan komornik zabrał mi wszystkie srodki z konta i nie zostawil ani złotówki. Powiedzcie mi, czy komornik może zostawic matke z dziecmi bez środków do życia? Totalne bezprawie …

  • Komentarz od Aleksandra Czarnecka
   Napisany
   03.02.2021, 10:04
   Aleksandra Czarnecka

   Komornik nie może zabrać wszystkich środków z konta, należy takie sprawy natychmiast zgłaszać. Na koncie dłużnika musi zostać minimum najniższa krajowa.