Faktoring dla firm – ranking 2022

Zachowanie płynności finansowej swojej działalności to jeden z naturalnych priorytetów przedsiębiorcy. Istotny wpływ ma na to terminowe regulowanie faktur, których termin opłacenia potrafi niekiedy spędzać sen z powiek. W trudniejszych miesiącach, nie musi to oznaczać jednak ryzyka utraty równowagi w firmowych finansach – z pomocą pojawia się faktoring dla firm.

Ranking firm faktoringowych

Ostatnia aktualizacja: 4 Października 2022
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
0 zł za finansowanie pierwszej faktury dla klientów wszystkich banków
Tak
? Pierwsza faktura za 0 zł
Promocje
0,07%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
200 tys zł
Limit finansowania
1 godzina
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Najszybszy faktoring na rynku
Tak
? Oferta promocyjna dla klientów zmieniających faktora oraz 0% za pierwsze 5 dni finansowania faktury po terminie
Promocje
od 0,09%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
1 000 000 zł
Limit finansowania
5 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Tak
? ubezpieczenie gratis *w przypadku pozytywnej oceny firmy ubezpieczeniowej
Promocje
od 0,03%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
? W zależności od wybranego produktu
Wartość faktury
30 tys - 4 mln zł
Limit finansowania
do 2 godzin
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Tak
? 0 zł za przyznanie limitu faktoringowego i nawet do 3 miesięcy bez opłat za dostęp do limitu faktoringowego.
Promocje
od 0,053%
? za każdy 1 dzień finansowania, nawet do 3 miesięcy bez opłat za dostęp do limitu faktoringowego.
Opłaty i prowizje
100 %
? 100% faktury netto lub częściowe finansowanie
Wartość faktury
120000 zł
Limit finansowania
5 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Tak
? przy zmianie faktora limit min.100 tys zł, karta paliwowa od partnera bez opłat za wydanie i użytkowanie
Promocje
od 0,086%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
? 100% wartości brutto!
Wartość faktury
300 tys zł
Limit finansowania
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Tak
Promocje
od 0,06%
? za każdy dzień finansowania *cena uzależniona od oceny kondycji kredytowej klienta
Opłaty i prowizje
100 %
? do 100%, zależnie od wybranego produktu
Wartość faktury
250 tys zł
Limit finansowania
do 2 godzin
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Tak
Promocje
0,04%
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
do 1 mln zł
Limit finansowania
1 godzina
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Transcash - faktoring dla transportu
Nie
? monitoring płatności i windykację w cenie usługi
Promocje
od 2,49%
? prowizja liczona od kwoty faktury. Monitoring i windykacja w cenie usługi.
Opłaty i prowizje
100 %
? wartości faktury brutto
Wartość faktury
40 tys. zł
? z możliwością podwyższenia
Limit finansowania
od 15 minut
? max do 48 godzin
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Nie
Promocje
ustalane indywidualnie
? koszt usługi faktoringu dla każdej firmy jest ustalany indywidualnie
Opłaty i prowizje
90 %
? do 90% wartości brutto
Wartość faktury
do 50 mln
Limit finansowania
24h
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Najniższe prowizje na rynku od 1% za 30 dni finansowania
Tak
? Brak opłaty administracyjnej przez pierwsze pełne trzy miesiące korzystania z faktoringu
Promocje
0,04%
? za każdy 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
indywidualnie
Limit finansowania
24 godziny
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Nie
Promocje
od 0,043%
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
90 %
Wartość faktury
5 mln zł
Limit finansowania
24 godziny
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Nie
? Pierwsza faktura 21% taniej do końca stycznia
Promocje
od 0,066%
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
100 tys zł
Limit finansowania
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Fellow Finance - faktoring
Tak
? Darmowy limit
Promocje
0,05% - 5%
? od 0,05% - 5% na 30 dni
Opłaty i prowizje
100 %
? do 100% wartości brutto
Wartość faktury
indywidualnie
Limit finansowania
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «

Z powodu tego, jak istotny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa ma terminowe regulowanie wynikających z faktur zobowiązań, w ostatnich latach w siłę urosła branża świadcząca wartościowe usługi wspierające firmy na tym polu. Z roku na rok oferta jest coraz obszerniejsza i atrakcyjniejsza, a także rośnie ich konkurencyjność, a nawet docelowe grono – z fakturami mają do czynienia w końcu nie tylko przedsiębiorcy, ale i choćby freelancerzy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Poniżej podpowiadamy, jak czytać nasz ranking „faktoring dla firm”.

Faktoring dla firm – jak czytać ranking?

Przedstawiony wyżej ranking opracowany został na prostym schemacie, uwzględniając sztandarową zasadę, jaką kierujemy się podczas przygotowywania tego typu zestawień – czytelność, przejrzystość i prostota. Co za tym idzie, ranking przyjął formę tabeli zawierającej podstawowe parametry pozwalające na ocenę potencjalnej atrakcyjności określonej oferty faktoringowej i odróżnić określoną ofertę od pozostałych.

 • Logo i nazwa firmy faktoringowej.
  Przykład – Finea.
 • Czas wypłaty wsparcia finansowego.
  Przykład – 15 minut.
 • Wymagany minimalny czas funkcjonowania działalności gospodarczej.
  Przykład – 6 miesięcy.
 • Wartość faktury, jaka może zostać pokryta w ramach wsparcia.
  Przykład – 100%.
 • Maksymalny limit faktoringowy.
  Przykład – 100 tysięcy złotych.
 • Maksymalny wymiar opłat i prowizji.
  Przykład – 4%.

Oferta przedstawiona w rankingu zwróciła Twoją uwagę? Nie pozostaje zatem nic innego jak wybranie czerwonego przycisku „Sprawdź„, za pomocą którego zostaniesz przekierowany na stronę internetową naszego partnera. Tam będzie możliwe dopełnienie procedury składania wniosku o wsparcie faktoringowe.

Czym jest faktoring dla firm?

Faktoring dla firm to działalność finansowa, która popularność zaczęła zdobywać w ostatnich latach jako jeden z nowatorskich instrumentów finansowych przeznaczony dla przedsiębiorców, dużych firm, spółek akcyjnych, freelancerów oraz osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. W faktoringu zazwyczaj wyróżnić można trzy kluczowe strony, które uczestniczą w takiej transakcji.

 • Faktor.
  Tak fachowo określa się stronę, która udziela usług faktoringowych poprzez udzielenie finansowania i wykupienie faktury.
 • Faktorant.
  To strona, która korzysta z usługi faktoringu i jest jej bezpośrednim oraz podstawowym beneficjentem.
 • Dłużnik.
  Kolejna ważna strona transakcji podczas procesu faktoringu – ciąży na niej obowiązek uregulowania należności, której podstawą jest faktura.

Schemat działania tej usługi jest prosty. Firma faktoringowa, nazywana faktorem, dokonuje wykupu nieprzeterminowanej wierzytelności przedsiębiorcy. Ten, w ramach tzw. cesji globalnej, otrzymuje w ramach wsparcia finansowego środki finansowe zapewniające płynność. Firma faktoringowa przyjmuje tym samym obowiązek dopilnowania, by kontrahent opłacił fakturę i staje się stroną transakcji, informując rzecz jasna kontrahenta o tym stanie rzeczy. Za usługę faktoringową firma pobiera stosowną opłatę, która daje jej zysk z prowadzonego profilu usługowego.

Co więcej, faktoring dla firm to usługa, w której znaleźć można co prawda także oferty od klasycznych banków, jak np. ING Bank Śląski, jednak w głównej mierze specjalizują się w nim przedsiębiorstwa sektora pozabankowego.

Co więcej, większość firm faktoringowych, jakie przedstawiliśmy choćby w naszym rankingu, opiera swoją działalność wyłącznie na faktoringu. W ten sposób, dobrze rozeznane w tej branży inicjatywy dają szanse szerszemu gronu konsumentów na znalezienie optymalnej oferty.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Podobnie, jak liczne są modele prowadzenia swojej działalności gospodarczej, jak wiele obszarów mogą one obejmować i jak różne potrafią być stojące przed nimi finansowe wyzwania, tak też i niezwykle liczne są formy świadczenia usług faktoringu.

Przedstawiona wyżej definicja, która określa podstawowe założenia, na których oparto faktoring dla firm, to rzecz jasna nie wszystko. Poznajmy wszystkie kluczowe odmiany i metody, w których faktoring dla firm może być z powodzeniem realizowany.

Stosunek do kwestii wypłacalności dłużnika fakturowego

 • Pełny.
  Podczas tej procedury, firma faktoringowa podejmuje się całkowitego wykupu faktury, przejmując pełnię praw. Co za tym idzie, faktor bierze na siebie też ryzyko potencjalnych kłopotów związanych z niewywiązaniem się przez kontrahenta z konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca zrzeka się praw, otrzymując gotówkę i płacąc prowizję za usługę faktoringu.
 • Niepełny.
  Jest to sytuacja, w której firma faktoringowa decyzuje się wykupić jedynie tzw. handlową część faktury lub innej wierzytelności. W ten sposób, faktor nie przyjmuje na siebie ryzyka ewentualnej niewypłacalności dłużnika i przenosi to na przedsiębiorcę. To na nim będzie ciążyć obowiązek wyegzekwowania płatności.
 • Mieszany.
  Jest to sytuacja kompromisowa, w której faktor zdecyduje się wykupić zarówno prawa do faktury, jak i ryzyko braku wypłacalności dłużnika. Warunkiem jest jednak określona maksymalna kwota długu. Powyżej jej, resztę egzekwuje przedsiębiorca.

Sposób zawiadomienia o podpisaniu umowy faktoringowej

 • Faktoring cichy
  To klasyczna i najpopularniejsza forma faktoringu, która opiera się na prostym założeniu. O procedurze faktoringu dłużnik nie dowiaduje się – przekazując środki do przedsiębiorcy, ten zwyczajnie przekazuje je firmie faktoringowej.
 • Faktoring otwarty
  To specyficzna forma faktoringu, która oparta jest na przedstawieniu dłużnikowi fakturowemu pełnych informacji o transakcji. Dokonać tego może firma faktoringowa lub bezpośrednio sam przedsiębiorca.
 • Faktoring półotwarty
  W tym przypadku dłużnik, który zobowiązany jest do opłacenia faktury, zostaje poinformowany o uczestniczeniu w transakcji firmy faktoringowej dopiero w momencie otrzymania wezwania do zapłaty.

Moment dokonania zapłaty za wierzytelność

 • Dyskontowy.
  To najpopularniejsza forma faktoringu, która polega na przekazaniu przedsiębiorcy środków w momencie zawarcia umowy w ciągu zazwyczaj od kilkunastu minut do kilku godzin. Termin opłacenia wierzytelności przez dłużnika nie ma w tym przypadku znaczenia.
 • Zaliczkowy.
  W tej sytuacji firma faktoringowa decyduje się wypłacić przedsiębiorcy zaliczkę, która ma pomóc opłacić wierzytelność. Pełna suma jest przelewana w sytuacji, gdy dłużnik wywiąże się z obowiązku opłacenia długu.
 • Wymagalnościowy.
  Ostatnia odmiana faktoringu charakteryzuje się przekazaniem zapłaty faktorantowi dopiero wtedy, gdy dłużnik całkowicie opłaci ciążące na nim zobowiązanie w postaci np. faktury.

Faktoring odwrotny – szczególnie popularny

Poza wyżej wyliczonymi podgatunkami, jakimi charakteryzuje się faktoring dla firm, warto wspomnieć o jeszcze jednej zasługującej na wyróżnienie – jest to tzw. faktoring odwrotny. To, co stanowi jego istotę, to podmiot, do którego kierowane są środki, jakich wypłaceniem zajmuje się firma faktoringowa. Przekazywane są one do kontrahenta, który wystawia przedsiębiorcy fakturę i to ich roszczenia są zaspokajane w pierwszej kolejności.

Cichy faktoring to szczególnie dobre rozwiązanie dla np. przedsiębiorstw zajmujących się usługami gastronomicznymi, sklepami czy wszelkimi innymi formami działalności, które opierają się na usługach poddostawców. Ci często wymagają dokonania płatności za fakturę od razu, nawet gdy odbiorca nie ma jeszcze środków na tę transakcję. Wówczas z pomocą pojawia się faktoring cichy dla firm.

Firma faktoringowa przekazuje środki na towar lub usługę dostawcy, z kolei obowiązkiem zwrócenia kosztów wraz z dodatkową prowizją obciąża się przedsiębiorcę. W ten sposób, poddostawca otrzymuje błyskawicznie zapłatę, a nasze przedsiębiorstwo otrzymuje czas na uregulowanie zobowiązania w ustalonym z faktorem czasie. Może to być np. od 10 do 30 dni, płacąc rzecz jasna większą opłatę za te najdłuższe terminy zapłaty.

Umowa faktoringowa – co powinna zawierać?

Faktoring dla firm jest transakcją, przy której zawiera się rzecz jasna umowę. Taki dokument stanowi podstawowy dowód fakt zawarcia transakcji. Co więcej, zawiera się na nim najważniejsze parametry dot. kosztów, pozwalając zabezpieczyć interesy i ewentualne roszczenia dowolnej ze stron. Oto informacje, jakie musi zawierać umowa faktoringowa.

 1. Szczegółowe dane obu stron transakcji.
 2. Kwota pieniężna, na którą udzielane zostaje wsparcie faktoringowe.
 3. Forma faktoringu – komu zostanie udzielone wsparcie finansowe i w jakiej formie.
 4. Termin dokonania zapłaty firmie faktoringowej.
 5. Opłaty, jakimi zostanie obciążona usługa i sposób ich naliczania.
 6. Konsekwencje braku opłacenia zobowiązania firmie faktoringowej na czas.
 7. Sposób spłaty zadłużenia.
 8. Data, miejsce i podpisy obu stron transakcji.

Warto pamiętać, że umowa faktoringowa nie jest ściśle regulowana tak jak np. umowa kredytu – to tzw. umowa nienazwana. Co za tym idzie, jej schemat może ulegać zmianom, gdyż nie posiada z góry narzuconego schematu.

Faktoring dla firm – jakie korzyści z niego płyną?

Zmierzając ku podsumowaniu – faktoring dla firm to rozwiązanie, które może nieść ze sobą dużo pozytywnych skutków. Przyjrzyjmy się największym korzyściom związanym z taką formą wspierania finansowania bieżącej działalności firmy.

 • Pozwala bezproblemowo regulować wszystkie zobowiązania firmy, niezależnie od ilości kontrahentów.
 • Zwiększa atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku, kreując je jako podmiot terminowo i regularnie opłacający należności.
 • Poprawia historię kredytową przedsiębiorstwa w przypadku terminowo opłacanych należności firmie faktoringowej.
 • Zapewnia natychmiastowy dostęp do gotówki dla firmy.

Faktoring – perspektywy na przyszłość i ramy prawne

Nie da się ukryć, że rynek usług faktoringowych w Polsce dynamicznie się rozwija. Oferty stają się coraz bardziej rozbudowane i konkurencyjne, strony internetowe przyciągają wzrok coraz doskonalszym i intuicyjnym projektem, a profil usług poszerzany jest o nowych klientów docelowych. Grono firm faktoringowych, choć w wartościach bezwzględnych może wydawać się skromne, to jednak patrząc na inne parametry – ma się coraz lepiej.

Polski Związek Faktorów zrzesza 29 podmiotów, jednak obroty tej branży stale rosną. W 2018 roku było to już 170 miliardów złotych.

Trzeba jednak i pamiętać, że w porównaniu do państw europejskich – usługi faktoringowe wciąż są rozwiązaniem dość niszowym i wciąż daleko im do tak powszechnego zastosowania proporcjonalnym do choćby kredytów bankowych czy pożyczek pozabankowych. Częściowo może to wynikać np. z ram prawnych, o których wspominaliśmy już w akapicie o umowie. Wciąż brakuje regulacji dotyczących sposobu naliczania kosztów, przez co niektóre firmy na tym polu potrafią uczynić swoje usługi dość kosztownymi. W efekcie, odstrasza to potencjalnych klientów.

Pozytywną tendencją są jednak działania branży faktoringowej w celu uregulowania i ściślejszego zdefiniowania kwestii nie tylko związanych z klientami, ale i rozliczaniem podatków przez same instytucje. Co za tym idzie, może to pozwolić uporządkować kwestie formalne, czyniąc warunki bardziej przejrzystymi. To z kolei może zachęcić więcej przedsiębiorców i nie tylko do skorzystania z usług faktoringu!

5/5 - (2 votes)
Komentarze (1)
Zostaw komentarz

Sortuj wg
 • Komentarz od Piotr
  Napisany
  17.05.2022, 09:47
  Piotr

  Ja mam niewielką firmę i u mnie się sprawdziła doskonale Finea.