Faktoring a kredyt: podstawowe różnice

faktorng a kredyt - podstawowe różnice

Każdy przedsiębiorca wie, że płynność finansowa firmy jest ważna. A faktury nieopłacone lub z odroczonym terminem płatności w szybki sposób mogą spowodować jej zachwianie. Rozwiązaniem są źródła finansowania dla firm, takie jak kredyt obrotowy oraz faktoring. Który pomysł jest najlepszy dla Twojej działalności? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Kredyt obrotowy i faktoring to alternatywne sposoby na poradzenie sobie z powstawaniem zatorów finansowych w firmie. Każdy z nich celuje jednak w inną grupę odbiorców. Aby wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie, warto poznać decydujące różnice między nimi.

Faktoring a kredyt: definicje

Faktoring

To usługa finansowa, polegająca na cesji wierzytelności na firmę faktoringową (czyli faktora). Mowa tu o wierzytelności wynikającej z faktury z odroczonym terminem płatności.

Innymi słowy, przedsiębiorca nie musi zamrażać swoich aktywów z faktury z długim terminem płatności. Dzięki współpracy z firmą faktoringową otrzymuje pieniądze należne z wystawionej faktury bez zbędnej zwłoki. Oczywiście wszystko za ustaloną wcześniej prowizję.

Kontrahent należność wpłaca już bezpośrednio na konto faktora. Nie trzeba więc pamiętać o spłaceniu zobowiązania.

Kredyt obrotowy

To z kolei kredyt bankowy przeznaczony na bieżące zobowiązania firmy. Przedsiębiorca otrzymuje go w postaci określonego limitu w rachunku kredytowym lub rachunku bieżącym.

Dzięki temu rodzajowi finansowania można opłacić np.:

 • część wynagrodzenia dla pracowników,
 • zakup niewielkiego sprzętu do firmy,
 • raty leasingowe,
 • faktury kosztowe itp.

Kredyt obrotowy jest zwykle zawierany na krótki okres — poniżej 12 miesięcy. Może być on wielokrotnie spłacany i od nowa uruchamiany.

Co do zasady, przy tego typu finansowaniu nie ma ustalonego harmonogramu spłat. Bank może jedynie określić minimalną kwotę do spłacenia w danym odstępie czasu. Do końca terminu umowy całość kwoty musi być jednak uregulowana. A więc taki rodzaj kredytu wymaga od przedsiębiorcy dużych umiejętności organizacji pieniędzy i kontroli nad finansami.

Faktoring a kredyt: najważniejsze różnice

Oba rodzaje finansowania to narzędzia, które pozwalają chronić przedsiębiorcę przed utratą płynności finansowej. Posiadają natomiast zasadnicze różnice, które w znaczący sposób determinują, do jakich typów firm są kierowane.

1. Zdolność kredytowa

Kredyt obrotowy, jak każdy inny produkt bankowy, wymaga posiadania zdolności kredytowej. Często też wymagane jest przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia, w postaci nieruchomości lub ruchomości.

W przypadku faktoringu przedsiębiorca nie musi wykazywać zdolności kredytowej. Dla faktora najważniejszym zabezpieczeniem jest rzetelność kontrahentów.

2. Typ finansowania

Usługi faktoringu nie obniżają zdolności kredytowej przedsiębiorcy z jednego prostego powodu. Faktoring nie jest zobowiązaniem. To kontrahent spłaca kwotę wynikającą z faktury. Przedsiębiorca, za pomocą faktora, wypłaca jedynie de facto zarobione pieniądze.

Inaczej jest z kredytem, który w znaczący sposób wpływa na scoring. Jest to rodzaj zobowiązania, do którego należy podejść odpowiedzialnie. Zamiast poprawić płynność finansową, łatwo ją można pogorszyć.

3. Zakres formalności

Lubisz wyprawiać się do banku, by oczekiwać na swoją kolej w niekończącym się sznurze do obsługi klienta, a następnie wypełniać stos dokumentów? Z pewnością nie. Niestety, bez owijania w bawełnę tak zwykle wygląda obraz wnioskowania o kredyt obrotowy.

Faktoring to zdecydowanie szybsza opcja. Pozwala ona na załatwienie wszelkich formalności za pomocą kilku kliknięć z dowolnego miejsca na ziemi, praktycznie o każdej porze.

4. Staż firmy


Kredyt obrotowy jest osiągalny dla większych firm, które mogą poszczycić się sporym udokumentowanym obrotem. Wymagany jest również zwykle minimalny 2/3-letni okres prowadzenia działalności, a także solidnie zbudowana historia kredytowa.

Usługi faktoringowe natomiast kierowane są nawet do małych firm jak np. JDG. Długość stażu na rynku nie ma w tym wypadku wielkiego znaczenia.

5. Cel finansowania

W przypadku kredytu firmowego trzeba mieć jasno określony cel finansowania. I oczywiście, musi być on związany z wydatkami przedsiębiorstwa.

Faktoring nie narzuca nam z góry określenia celowości przyznanych pieniędzy. Przedsiębiorca może przeznaczyć je na dowolnie wybrany cel — na bieżące wydatki, na rozwój firmy, na zakup materiałów, na nowy samochód itd.

6. Koszt finansowania

Cena usług faktoringu jest z góry znana. Przedsiębiorca jeszcze przed zawarciem umowy wie dokładnie, ile będzie kosztować go finansowanie.

W przypadku kredytu nie jest to już takie jasne. Na koszty kredytu obrotowego składają się marża banku i stawka WIBOR. Ta ostatnia jest już wartością, która ulega zmianom na przestrzeni czasu. A więc końcowo przedsiębiorca może być niemile zaskoczony o wiele wyższą kwotą do zapłaty, niż początkowo zakładał.


Zobacz także: Faktoring cichy (ukryty, tajny): podstawowe informacje


Faktoring a kredyt: co jest szybsze w realizacji?

Kredyt to produkt bankowy. Wiąże się to z wieloma formalnościami i koniecznością osobistej wizyty w oddziale banku.

Faktoring zaś to usługa finansowa, obsługiwana w pełni zdalnie. Sam proces wnioskowania i oczekiwania na decyzję faktora trwa krócej niż podróż do instytucji bankowej (w przypadku starania się o kredyt).

Faktoring to zdecydowanie szybsza i wygodniejsza forma finansowania firmy.

Faktoring a kredyt: kwota i cel finansowania?

W przypadku faktoringu, przeznaczenie uzyskanych pieniędzy jest nieistotne. Przedsiębiorca nie musi deklarować, na co przeznaczy środki.

Odbywa się to zupełnie odwrotnie niż przy kredycie, w którym z góry trzeba jasno określić cel finansowania. Oprócz tego plan ten musi mieścić się w kategorii „bieżące wydatki firmy”. A więc nie można środkami z kredytu pokryć, choćby osobistych potrzeb.

To jak wysoką kwotę można otrzymać w ramach faktoringu, zależy od wartości wystawionej faktury. Kwotę końcową z faktury trzeba pomniejszyć o prowizję firmy faktoringowej i odsetki.

Jak to wygląda w kredycie obrotowym? Maksymalna dostępna kwota, którą bank może przyznać przedsiębiorcy, zależy od jego historii i zdolności kredytowej. Im większy wykazywany obrót w firmie, tym lepiej.

Czy faktoring wpływa na zdolność kredytową tak samo, jak kredyt?

Nie, faktoring nie jest zobowiązaniem. A więc skorzystanie z usług faktoringu nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy.

Co wybrać: faktoring czy kredyt?

Faktoring i kredyt obrotowy mają jeden główny cel — ochrona przed utratą płynności finansowej Twojej firmy. I na tym główne podobieństwa się kończą, gdyż de facto oba sposoby finansowania różnią się diametralnie.

Który produkt finansowy końcowo wybrać? Nie ma tu oczywiście jedynej słusznej odpowiedzi. Każdy z nich przeznaczony jest dla innej grupy odbiorców.

Jeśli:

 • jesteś dużym przedsiębiorcą,
 • możesz poszczycić się kilkuletnim stażem na rynku,
 • masz udokumentowany spory obrót w firmie,
 • lubisz tradycyjne sposoby finansowania firmy,
 • nie przeszkadzają Ci formalności ani osobiste wizyty w oddziale banku,
 • masz wysoką zdolność kredytową

możesz posłużyć się kredytem obrotowym.

Jeśli natomiast:

 • cenisz sobie wolność finansową i nie lubisz się zadłużać,
 • chcesz odzyskać swoje pieniądze zamrożone w fakturach z odroczonym terminem płatności,
 • lubisz nowoczesne rozwiązania,
 • cenisz zdalną obsługę wniosku i brak zbędnych formalności,

to faktoring może być całkiem przyzwoitą alternatywą.

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz